Kristian Bjørkdahl

Bilde av Kristian Bjørkdahl
English version of this page
Mobiltelefon +47 40610908 40610908
Rom 618
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus
Postadresse Pb. 1102, Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Jeg forsker på politisk retorikk i bred forstand, det vil si alt fra teknisk forvaltningsspråk, til partipolitisk diskurs og debatt, til organisasjonsliv, folkemening og grasrotbevegelser. Ikke minst er jeg opptatt av hvordan disse ulike lagene virker sammen, hvordan dette samvirket har endret seg over tid, samt hvordan det kan forbedres. Under dette temaet holder jeg på med forskningsarbeider om tillit, om offentlighet, og om pragmatisme som politisk (anti-)teori.

En annen forskningsinteresse er hvordan nasjonal identitet og selvforståelse – særlig i Norge og Norden – skapes retorisk. Her forsker jeg særlig på Norges utenrikspolitikk og hvordan denne fremstilles for hjemlige publikum. 

Videre er jeg interessert i kommunikasjon som samfunnsfenomen og fremvoksende profesjon, særlig i universitetssektoren. Jeg holder for tiden på med et forskningsarbeid om kommunikasjonsrådgiveres og forskeres respektive profesjonsdannelse som kommunikatører.

Over en ganske lang periode har jeg jobbet med temaer knyttet til mennesker og natur. Med Karen Lykke har jeg akkurat utgitt en bok om kjøttets kulturhistorie, og jeg jobber nå på en annen, om klimaretorikk.

Til slutt har jeg en interesse for retorikkens historie, særlig for gresk antikk, hvor jeg arbeider særlig med sofistene. Jeg er også hovedredaktør for et skandinaviskspråklig retorikkleksikon som nå er under utarbeidelse; enhver som ønsker å skrive, kan ta kontakt!

Undervisning

RETKOM4110 – Metoder i tekst- og kommunikasjonsforskning
RETKOM – Retorikk i rettsalen
ILN2301 – Oljefiksjoner og andre energifortellinger

Bakgrunn

Førsteamanuensis i retorikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO, fra og med 2022.

Postdoktor, deretter undervisningsleder og forsker, ved Senter for utvikling og miljø, UiO, mellom 2017 og 2022.

Forsker III, deretter forsker II, ved Uni Research Rokkansenteret, mellom 2014 og 2017.

Stipendiat ved Etikkprogrammet, UiO, 2008-2013. PhD i retorikk (2016), fra UiO, med avhandlingen Enlarging the Ethnos: Rorty, Redescription, and the Rhetorical Labor of Moral Progress. 

MPhil i tverrfaglige kulturstudier fra UiO, 2005.

Verv

Styreleder i Nordisk Retorikkforening

 

Publikasjoner

 • Bjørkdahl, Kristian (2022). Kan vi ha tillit til tilliten? Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 39(4).
 • Bjørkdahl, Kristian & Syse, Karen Lykke (2022). From ritual loss of life to loss of living rituals: on judicialization of slaughter and denial of animal death. Food, Culture, and Society: An International Journal of Multidisciplinary Research. ISSN 1552-8014. doi: 10.1080/15528014.2022.2083883.
 • de Bengy Puyvallée, Antoine & Bjørkdahl, Kristian (2021). Introduction: On the Resilience of the Scandinavian Humanitarian Brand. I de Bengy Puyvallée, Antoine & Bjørkdahl, Kristian (Red.), Do-Gooders at the End of Aid: Scandinavian Humanitarianism in the Twenty-First Century. Cambridge University Press. ISSN 9781108772129. s. 1–13. doi: https%3A/doi.org/10.1017/9781108772129.001.
 • Syse, Karen Lykke & Bjørkdahl, Kristian (2021). Ritual Loss of Life and Loss of Living Rituals: On Judicialization of Slaughter and Denial of Animal Death. I Hansen, Arve & Syse, Karen Lykke (Red.), Changing Meat Cultures: Food Practices, Global Capitalism, and the Consumption of Animals. Rowman & Littlefield Publishers. ISSN 978-1-5381-4265-3.
 • Bjørkdahl, Kristian; Kjeldsen, Jens Elmelund; Villadsen, Lisa Storm & Vigsø, Orla (2021). Argumentum ad solidaritatem: Rhetorical Leadership Strategies in Scandinavia During COVID-19. I Lewis, Monique; Govender, Eliza & Holland, Kate (Red.), Communicating COVID-19: Interdisciplinary Perspectives. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-79734-8. doi: 10.1007/978-3-030-79735-5.
 • Bjørkdahl, Kristian (2021). Pipe Dreams of the Nouveaux Riches: How Norway Mixed Oil and Water at Expo ’92. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. ISSN 2000-1525. 13(1), s. 114–136. doi: 10.3384/cu.3376. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjørkdahl, Kristian (2021). The Nobel Savage: Norwegian Do-Goodery as Tragedy. I de Bengy Puyvallée, Antoine & Bjørkdahl, Kristian (Red.), Do-Gooders at the End of Aid: Scandinavian Humanitarianism in the Twenty-First Century. Cambridge University Press. ISSN 9781108772129. s. 60–79. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjørkdahl, Kristian & Syse, Karen Lykke (2021). Welfare Washing: Disseminating Disinformation in Meat Marketing. Society & Animals. ISSN 1063-1119. doi: 10.1163/15685306-BJA10032.
 • Syse, Karen Lykke & Bjørkdahl, Kristian (2021). The Animal That Therefore Was Removed from View: The Presentation of Meat in Norway, 1950-2020. I Grusovnik, Tomaz; Spannring, Reingard & Syse, Karen Lykke (Red.), Environmental and Animal Abuse Denial: Averting Our Gaze. Rowman & Littlefield Publishers. ISSN 978-1-7936-1046-1. s. 127–144.
 • Bjørkdahl, Kristian (2020). Some Reflections on the Wideness of the Atlantic. I Mountford, Roxanne; Tell, Dave & Blakesley, David (Red.), Reinventing Rhetoric Scholarship: Fifty Years of the Rhetoric Society of America. Parlor Press. ISSN 978-1-64317-098-5. s. 129–136.
 • Bjørkdahl, Kristian (2019). Great Apes and Lesser Humans: Goodall and the Geographic Entangled in Uhuru. I Batra, Nandita & Wenning, Mario (Red.), The Human-Animal Boundary: Exploring the Line in Philosophy and Fiction. Lexington Books. ISSN 9781498557825. s. 169–184.
 • Bjørkdahl, Kristian & Syse, Karen V Lykke (2019). Kjøtt, fremmedgjøring og fornektelse. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 36(3), s. 255–267. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2019-03-08.
 • Bjørkdahl, Kristian & Druglitrø, Tone (2019). When Authority Goes Viral: Digital Communication and Health Expertise on pandemi.no. I Bjørkdahl, Kristian & Carlsen, Benedicte (Red.), Pandemics, Publics, and Politics - Staging Responses to Public Health Crises. Palgrave Pivot. ISSN 978-981-13-2801-5. s. 75–91. doi: 10.1007/978-981-13-2802-2_6.
 • Bjørkdahl, Kristian & Carlsen, Benedicte (2019). Enacting Pandemics: How Health Authorities Use the Press — And Vice Versa. I Bjørkdahl, Kristian & Carlsen, Benedicte (Red.), Pandemics, Publics, and Politics - Staging Responses to Public Health Crises. Palgrave Pivot. ISSN 978-981-13-2801-5. s. 43–58. doi: 10.1007/978-981-13-2802-2_4.
 • Bjørkdahl, Kristian (2018). Kunsten å ikke lese: Hvorfor så få faktisk leser rapprter. I Bjørkdahl, Kristian (Red.), Rapporten: Sjanger og styringsverktøy. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-4052-3. s. 176–202.
 • Bjørkdahl, Kristian (2018). Den innflytelsesrike nøytraliteten: Rapporten som demokratiets retoriske reisverk. I Bjørkdahl, Kristian (Red.), Rapporten: Sjanger og styringsverktøy. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-4052-3. s. 7–33.
 • Bjørkdahl, Kristian & Parrish, Alex (2017). Contextualizing Human Rhetorical Practice as Animal Behavior: An Invitation to Animal Rhetorics. I Bjørkdahl, Kristian & Parrish, Alex (Red.), Rhetorical Animals: Boundaries of the Human in the Study of Persuasion. Lexington Books. ISSN 978-1-4985-5845-7. s. vii–xxiv.
 • Bjørkdahl, Kristian (2017). The Rhetoric of Nonanthropocentric Rhetoric. I Bjørkdahl, Kristian & Parrish, Alex (Red.), Rhetorical Animals: Boundaries of the Human in the Study of Persuasion. Lexington Books. ISSN 978-1-4985-5845-7. s. 257–280.
 • Brekke, Ole Andreas; Ludvigsen, Kari & Bjørkdahl, Kristian (2017). Handling og usikkerhet: Norske myndigheters kommunikasjon om svineinfluensapandemien i 2009. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 33(1), s. 54–77. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2017-01-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjørkdahl, Kristian & Carlsen, Benedicte (2017). Pandemic Rhetoric and Public Memory. What People (Don’t) Remember from the 2009 Swine Flu. I Kjeldsen, Jens Elmelund (Red.), Rhetorical Audience Studies and Reception of Rhetoric. Exploring Audiences Empirically. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-61617-9. s. 261–283. doi: 10.1007/978-3-319-61618-6_10.
 • Endreson, Thorunn Gullaksen; Bjørkdahl, Kristian & Syse, Karen V Lykke (2017). "Kli-fi" på villspor: Klimakrisen i norsk samtidslitteratur. Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. 52, s. 157–176.
 • Bjørkdahl, Kristian & Carlsen, Benedicte (2017). Fear of the Fear of the Flu: Assumptions About Media Effects in the 2009 Pandemic. Science communication. ISSN 1075-5470. 39(3), s. 358–381. doi: 10.1177/1075547017709792.
 • Bjørkdahl, Kristian & Druglitrø, Tone (2016). Animal Housing/Housing Animals: Nodes of politics, practices and infrastructures. I Bjørkdahl, Kristian & Druglitrø, Tone (Red.), Animal Housing and Human-Animal Relations: Politics, Practices and Infrastructures. Routledge. ISSN 9781138854116. s. 1–14.
 • Bjørkdahl, Kristian (2016). When the Battery Cage Came to Norway: The Historical Path of an Agro-Industrial Artifact. I Bjørkdahl, Kristian & Druglitrø, Tone (Red.), Animal Housing and Human-Animal Relations: Politics, Practices and Infrastructures. Routledge. ISSN 9781138854116. s. 43–66.
 • Bjørkdahl, Kristian (2016). Det opplyste opinionsledervelde : kommentatorstanden under svineinfluensautbruddet i 2009. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 22(1), s. 2–20. doi: 10.18261/issn.0805-9535-2016-01-04.
 • Borkfelt, Sune; Kondrup, Sara; Röcklinsberg, Helena; Bjørkdahl, Kristian & Gjerris, Mickey (2015). Closer to Nature? A Critical Discussion of the Marketing of “Ethical” Animal Products. Journal of Agricultural and Environmental Ethics. ISSN 1187-7863. 28(6), s. 1053–1073. doi: 10.1007/s10806-015-9577-4.
 • Bjørkdahl, Kristian (2015). Metapanikk! Svineinfluensautbruddets retoriske forviklinger. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 32(2), s. 109–122.
 • Bjørkdahl, Kristian (2015). Caged Welfare: Evading the Good Life for Egg Laying Hens. I Syse, Karen V Lykke & Mueller, Martin Lee (Red.), Sustainable Consumption and the Good Life. Routledge. ISSN 978-1138013001. s. 204–223. doi: 10.4324/9781315795522-13.
 • Bjørkdahl, Kristian & Syse, Karen V Lykke (2013). Death and Meateriality. I Willerslev, Rane & Christensen, Dorthe Refslund (Red.), Taming Time, Timing Death: Social Technologies and Ritual. Ashgate. ISSN 9781409450689.
 • Bjørkdahl, Kristian (2012). The Rhetorical Making of a Crime Called Speciesism: The Reception of "Animal Liberation", Eco-global Crimes: Contemporary problems and Future Challenges. Ashgate. ISSN 978-1-4094-3493-1. s. 71–90. doi: 10.4324/9781315578651-5.
 • Bjørkdahl, Kristian (2012). Is There a Need for a New, an Environmental, Rhetoric? I Nielsen, Kenneth Bo & Bjørkdahl, Kristian (Red.), Development and Environment: Practices, Theories, Policies. Akademisk Forlag. ISSN 9788232100330. s. 61–77.
 • Nielsen, Kenneth Bo & Bjørkdahl, Kristian (2012). Development and Environment: Practices, Theories, Policies. I Nielsen, Kenneth Bo & Bjørkdahl, Kristian (Red.), Development and Environment: Practices, Theories, Policies. Akademisk Forlag. ISSN 9788232100330. s. 7–19.
 • Bjørkdahl, Kristian (2009). Insidious Ignorance or Burst of Biophilia?: Cultural Uses of Educational Farms in Norway. I Millar, Kate; West, Pru Hobson & Nerlich, Brigitte (Red.), Ethical Futures: Bioscience and Food Horizons. Wageningen Academic Publishers. ISSN 978-90-8686-115-6. s. 337–342.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørkdahl, Kristian & Lykke, Karen Victoria (2023). Live, Die, Buy, Eat: A Cultural History of Animals and Meat. Routledge. ISBN 9781472471789. 320 s.
 • Bjørkdahl, Kristian & Franco Duharte, Adrian Santiago (2022). Academic Flying and the Means of Communication. Palgrave Macmillan. ISBN 978-981-16-4910-3. 365 s.
 • de Bengy Puyvallée, Antoine & Bjørkdahl, Kristian (2021). Do-Gooders at the End of Aid: Scandinavian Humanitarianism in the Twenty-First Century. Cambridge University Press. ISBN 9781108772129.
 • Bjørkdahl, Kristian & Carlsen, Benedicte (2019). Pandemics, Publics, and Politics - Staging Responses to Public Health Crises. Palgrave Pivot. ISBN 978-981-13-2801-5. 91 s.
 • Bjørkdahl, Kristian (2018). Rapporten: Sjanger og styringsverktøy. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-4052-3. 324 s.
 • Bjørkdahl, Kristian & Parrish, Alex (2017). Rhetorical Animals: Boundaries of the Human in the Study of Persuasion. Lexington Books. ISBN 978-1-4985-5845-7. 294 s.
 • Bjørkdahl, Kristian & Druglitrø, Tone (2016). Animal Housing and Human-Animal Relations: Politics, Practices and Infrastructures. Routledge. ISBN 9781138854116. 215 s.
 • Nielsen, Kenneth Bo & Bjørkdahl, Kristian (2012). Development and Environment: Practices, Theories, Policies. Akademisk Forlag. ISBN 9788232100330. 313 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørkdahl, Kristian (2022). Konspirasjonsempiri. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X.
 • Bjørkdahl, Kristian (2022). Moderne retorikk - en sarkofagdisiplin? Kairos (Oslo). ISSN 2703-822X.
 • Bjørkdahl, Kristian (2022). Forskning og samfunn - med Lippmann og Dewey. Kairos (Oslo). ISSN 2703-822X.
 • Bjørkdahl, Kristian (2022). Tillitismen. Kairos (Oslo). ISSN 2703-822X.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2022). Accountability versus learning in aid evaluation: A practice-oriented exploration of persistent dilemmas. Evaluation: International Journal of Theory, Research and Practice. ISSN 1356-3890. 28(3), s. 356–378. doi: 10.1177/13563890221100848.
 • Bjørkdahl, Kristian (2022). Kræsjkurs i forskningskommunikasjon. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Bjørkdahl, Kristian (2022). Forskningskommunikasjon og retorisk kvantitet. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Lohne, Kjersti; Karlsson Schaffer, Johan; Thorsen, Dag Einar & Bjørkdahl, Kristian (2021). Rights and democracy as Nordic brands.
 • Bjørkdahl, Kristian (2021). Fagdannelse. Kairos (Oslo). ISSN 2703-822X.
 • Bjørkdahl, Kristian (2021). Mouffsk ordbok. Kairos (Oslo). ISSN 2703-822X.
 • Bjørkdahl, Kristian (2021). Bezosiering av akademia . Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Bjørkdahl, Kristian (2021). Selvsentrert. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. s. 72–77.
 • Bjørkdahl, Kristian (2021). Digitale skyggesider - tekno-optimisme møter overvåkningskapitalismen. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 38(1-2), s. 124–138.
 • Bjørkdahl, Kristian (2021). Tildelingsbrevet: En sjangeranalyse. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Bjørkdahl, Kristian (2021). Når forskere flyr fra ansvaret. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Bjørkdahl, Kristian (2021). Bullshit-bingo - i bold. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Bjørkdahl, Kristian (2021). Vil kommunikatørene universitetets beste? Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Bjørkdahl, Kristian (2021). Koronakommisjonen vitner om politikkens økende nærsynthet. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Bjørkdahl, Kristian (2021). Oda til uskylden. Kairos (Oslo). ISSN 2703-822X.
 • Bjørkdahl, Kristian (2020). Hvordan skape tillit. Kairos (Oslo). ISSN 2703-822X.
 • Bjørkdahl, Kristian (2020). Vi, mennesker. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X.
 • Bjørkdahl, Kristian & Jørgensen, Iben Brinch (2020). Lang lugg, skalla bak. Kairos (Oslo). ISSN 2703-822X.
 • Bjørkdahl, Kristian (2020). Teori som krisetiltak. Kairos (Oslo). ISSN 2703-822X.
 • Bjørkdahl, Kristian (2020). Rhetorica voluminosa. Rhetorica Scandinavica. ISSN 1397-0534. s. v–ix.
 • Bjørkdahl, Kristian (2020). Donald Trump er et retorisk geni. Agenda Magasin.
 • Bjørkdahl, Kristian (2020). Den definitive ikke-fortellingen om Norges forskningsråd. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. 26(1), s. 64–67.
 • Bjørkdahl, Kristian (2019). Brevitas ad absurdum. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Bjørkdahl, Kristian (2019). Forskningskommunikasjon 1 og forskningskommunikasjon 2. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Holsten, Hilde Hartmann; Bjørkdahl, Kristian & Tønnesson, Johan (2019). Hvordan kommuniserer forskere, brukere og kommunikatører?
 • Bjørkdahl, Kristian (2019). Må vi hvite hvem vi er? Agenda Magasin.
 • Bjørkdahl, Kristian (2019). To tunge trender. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Bjørkdahl, Kristian (2019). Forskeren som spåkone. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Bjørkdahl, Kristian (2019). Fremtidens hermeneutikk. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Bjørkdahl, Kristian (2019). Død eller doxa. Agenda Magasin.
 • Bjørkdahl, Kristian (2019). Enhetsuniversitetet? Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Bjørkdahl, Kristian & Syse, Karen V Lykke (2019). Bullshit om gris. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Bjørkdahl, Kristian (2019). Kommentarfeltmotstand er uansvarlig, selvmotsigende og risikabelt snobberi. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 22–22.
 • Carlsen, Benedicte & Bjørkdahl, Kristian (2019). Enacting Pandemics: How Health Authorities Use the Press and Vice Versa.
 • Bjørkdahl, Kristian & Carlsen, Benedicte (2019). Introduction: Pandemics, Publics, and Politics — Staging Responses to Public Health Crises. I Bjørkdahl, Kristian & Carlsen, Benedicte (Red.), Pandemics, Publics, and Politics - Staging Responses to Public Health Crises. Palgrave Pivot. ISSN 978-981-13-2801-5. s. 1–9.
 • Bjørkdahl, Kristian (2018). Kunnskapsgrunnlag og kvikksand. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Bjørkdahl, Kristian (2018). En Dude for vår tid. Agenda Magasin.
 • Bjørkdahl, Kristian (2018). Åndssnobber, adskill eder! Agenda Magasin.
 • Bjørkdahl, Kristian (2018). Filosofiens begravelsesagent. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Bjørkdahl, Kristian; Syse, Karen V Lykke & Endreson, Thorunn Gullaksen (2018). Kamp om intensjonsrommet, Karlsvik? Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 29–29.
 • Bjørkdahl, Kristian (2017). Vi som burde elske Amerika. Agenda Magasin.
 • Bjørkdahl, Kristian (2017). Solidaritet i trollenes tid. Agenda Magasin.
 • Bjørkdahl, Kristian; Syse, Karen V Lykke & Endreson, Thorunn Gullaksen (2017). Ut av klima-melankolien! Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 22–23.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2017). Confronting the contradiction. An exploration into the dual purpose of accountability and learning in aid evaluation. Conference poster.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & Hermansen, Erlend Andre T. (2017). Hvorfor skal vi tro på klimaforskningen? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2017). Bistandens læringsproblem. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2017). Vi måste prata om utvärderingarnas syfte. Biståndsdebatten.se.
 • Bjørkdahl, Kristian; Reinertsen, Hilde & McNeill, Desmond (2016). Confronting the contradiction: An exploration of the tensions between accountability and learning in aid evaluation. Conference presentation.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2016). Confronting the contradiction: An exploration of the tensions between accountability and learning in aid evaluation. Seminar presentation.
 • Ludvigsen, Kari; Brekke, Ole Andreas & Bjørkdahl, Kristian (2015). Mellom risiko og krise: Myndighetens kommunikasjon om svineinfluensapandemien i 2009.
 • Bjørkdahl, Kristian (2015). Rapporten ingen har lest. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X.
 • Bjørkdahl, Kristian (2015). Anti-sublim. Vagant. ISSN 0802-0736.
 • Bjørkdahl, Kristian (2014). Frykt og grønt. Bokvennen. ISSN 0802-1953.
 • Bjørkdahl, Kristian (2014). Spisformulering: Intervju med Gunhild Stordalen. Tvergastein. ISSN 1893-5605. s. 14–21.
 • Bjørkdahl, Kristian (2014). Det er utover vi må gå. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470.
 • Bjørkdahl, Kristian (2014). Selvhjelpslitteratur som tabu. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470.
 • Bjørkdahl, Kristian (2014). Om å overbevise underbevisstheten. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470.
 • Bjørkdahl, Kristian; Syse, Karen V Lykke & Endreson, Thorunn (2013). Skitt og kanel i kjøkkenhagen. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Bjørkdahl, Kristian (2013). Bevisstløs i handlingsøyeblikket. Ytring : NRK.
 • Bjørkdahl, Kristian (2013). Ut i krigen. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X.
 • Bjørkdahl, Kristian (2013). God geit - og et helvetes nytt år! Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X.
 • Bjørkdahl, Kristian (2013). Pollanering. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X.
 • Bjørkdahl, Kristian (2013). Usmakelig fra NRK. Dagsavisen. ISSN 1503-2892. s. 4–5.
 • Bjørkdahl, Kristian (2012). Cash, kuler og krutt. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. s. 46–48.
 • Bjørkdahl, Kristian (2012). Trusler mot demokratiet. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Bjørkdahl, Kristian (2012). Mannen som ville redde verden. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Bjørkdahl, Kristian (2012). Kan vi redde verden med grønnsaksuppe? Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. s. 21–27.
 • Bjørkdahl, Kristian (2012). Skyttergravskrig ved forskningsfronten. Forskerforum. ISSN 0800-1715. s. 34–35.
 • Bjørkdahl, Kristian; Syse, Karen V Lykke & Endreson, Thorunn (2012). Selvdyrking er selvdyrking. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 20–21.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Kunsten å surfe på en flodbølge. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 12–13.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Jeg synes, altså er jeg. Aftenposten Innsikt. ISSN 1890-6931. November, s. 90–91.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). En teknologisk søvngjenger krysser sitt spor. Aftenposten Innsikt. ISSN 1890-6931. Oktober, s. 70–71.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Underkjent arbeid. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Ledelse med lidelse. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Tunge taler. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Død og liv. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Verden ifølge Jens. NTL magasinet. ISSN 1892-1590. s. 38–39.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Cyberspace som lukket rom. Aftenposten Innsikt. ISSN 1890-6931.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Et liv i knitter og sprak. Aftenposten Innsikt. ISSN 1890-6931.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Hvem er redd for @ktivisme? Aftenposten Innsikt. ISSN 1890-6931.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Internett som arbeids(skapende) verktøy. Aftenposten Innsikt. ISSN 1890-6931.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Store skyldnere. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Rød børs. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Bokas riddere. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Farlig fargelære. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Maskinenes trøst. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Manndomsprøvelser. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Van(n)skjøtsel. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). DU er media. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Dyrevernets torpedo. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Gud er (sannsynligvis) død! Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Muammars sandkasse. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Skilt happens. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Ingen hellig ku. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Betimelig blikk på Midtøsten. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Revolusjonære tanker. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). I begynnelsen var informasjonen. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Beretninger om manglende beskyttelse. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Tannløst om verdighet. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Islamofobi til frokost, lunsj og middag. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Stanleys skrivekurs. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Makrosyken. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Frihetskampens kammerspill. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Maskinmat versus menneskeføde. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2011). Nerdenes hevn. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). En liten stripe USA. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). Kloden har diabetes. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). Anti-orientalismen. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 66–67.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). Miljøvennlig urbanisering. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). Nyliberalismens nye klær. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). Vanskeligere for bilistene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). Konfronterende kokketerapi. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 12–13.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). Hagefest på Litteraturhuset. Forskerforum. ISSN 0800-1715. s. 28–29.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). Bilismen må tøyles. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). Imelda Marcos-syndromet. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). Man blir hva man mishandler. Ny tid. ISSN 0803-3498. 57(1), s. 56–57.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). Du er ikke en dings! Etikk i praksis. ISSN 1890-3991.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). Hurra for pessimismen! Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 52–54.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). Internasjonal samling. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 48–50.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). Supermaktmisunnelse. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). Nytt og gammelt nytt. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). Arilds verden. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). Drømmen om California. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 46–48.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). Imperialist? Jeg? Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 48–50.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). Ankomstbyer. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). Økonomisk husketur. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 48–50.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). De åra det var så bratt. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 46–48.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). Norsk, norskere. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 48–50.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). De endte sine dager... Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). Verdenspolitiet. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). Endevender markedsmyter. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). Hvorfor grusomhet er galt. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). Menneskeselvfølgelighetene. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). Den elendige nødhjelpen. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). Afrika-skildrere. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). Irans demokrati. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). Vår mann i Washington. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). Moralismens revansj. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). India til inspirasjon. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 50–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). Til konkretene! Filosofisk supplement. ISSN 0809-8220.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). The Yellow Frame and All That Is In It.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). You Are Not a Gadget: A Manifesto. Etikk i praksis. ISSN 1890-3991. 4(2), s. 113–118.
 • Bjørkdahl, Kristian (2010). The Shallows: What the internet is Doing to Our Brains. Etikk i praksis. ISSN 1890-3991. 4(2), s. 113–118.
 • Bjørkdahl, Kristian (2009). Den som vil ha bare kjøtt... Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Bjørkdahl, Kristian (2009). Brekkstang for dyr? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Bjørkdahl, Kristian (2009). Vi trenger en kjøttavgift. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Bjørkdahl, Kristian (2009). Skal vi være dyrevenner? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Gamlund, Espen & Bjørkdahl, Kristian (2009). Den grønne bølgen. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Bjørkdahl, Kristian (2009). København som sort hull. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Eldevik, Rolf Øyvind H & Bjørkdahl, Kristian (2009). Grønn bølge som varer. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Bjørkdahl, Kristian (2009). Roberto Mangabeira Unger, The Self Awakened: Pragmatism Unbound. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 25(4), s. 375–379.
 • Bjørkdahl, Kristian & Eckhoff, Rikke (2009). Sånn er livet. [Radio]. NRK.
 • Bjørkdahl, Kristian (2009). Building a Larger Loyalty, One Ape at a Time.
 • Bjørkdahl, Kristian (2009). Insidious Ignorance or Burst of Biophilia?: Cultural Uses of Educational Farms in Norway.
 • Syse, Karen V Lykke & Bjørkdahl, Kristian (2009). Making Meat a Mystery.
 • Bjørkdahl, Kristian (2008). Modus ponens, mann! Økseskaft! Filosofisk supplement. ISSN 0809-8220. 4(2).
 • Bjørkdahl, Kristian (2008). Bort med trafikken! Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Bjørkdahl, Kristian (2008). Olja Nordmann. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Bjørkdahl, Kristian (2008). Det enkle er ofte usmakelig. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Bjørkdahl, Kristian (2008). Olje! Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Bjørkdahl, Kristian (2008). Høna og egget. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Bjørkdahl, Kristian (2008). Kjære Oslo-bilist. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Bjørkdahl, Kristian (2008). Dagros og bonden. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Bjørkdahl, Kristian & Witoszek, Nina (2008). Veien ut av uføret. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 32–33.
 • Bjørkdahl, Kristian (2008). Hvordan lage en amerikansk filosof. Filosofisk supplement. ISSN 0809-8220. 4(4), s. 48–51.
 • Bjørkdahl, Kristian (2008). De vanskelige Andre. Filosofisk supplement. ISSN 0809-8220. 4(1), s. 14–19.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2017). Confronting the contradiction: An exploration into the dual purpose of accountability and learning in aid evaluation. Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA). ISSN 978-91-88143-28-0.
 • Bjørkdahl, Kristian (2016). Enlarging the Ethnos. Rorty, Redescription, and the Rhetorical Labor of Moral Progress. 07 Oslo Media.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. nov. 2022 12:12 - Sist endret 28. nov. 2022 20:33

Forskergrupper