Tekst og retorikk

Tekst og retorikk samler forskere fra fagdisiplinene diskursanalyse, retorikk, pragmatikk, sakprosaforskning, samtaleanalyse, semiotikk, systemisk-funksjonell lingvistikk og tekstlingvistikk.

Gruppa samarbeider blant annet med fagmiljøet ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Gruppa har ukentlige fagseminarer og arrangerer åpent Retorikkseminar. Informasjon om Retorikkseminaret og andre åpne arrangementer blir lagt ut på nyhetssiden til forskningsmiljøet Norsk sakprosa: www.sakprosasiden.no.

 

Forskere

 

Kjell Lars Berge (ILN)
Professor i tekstvitenskap
Kompetanseområder
Tekstlingvistikk • retorikk • semiotikk • skriveforskning • diskursanalyse
Underviser på
Retkom4104 • Retkom3104

 

Marja Irmeli Etelämäki (ILN)
Førsteamanuensis - Nordisk språk
Kompetanseområder
samtaleanalyse  interaksjonell lingvistikk multimodal interaksjon kognitiv lingvistikk Finsk språk
Underviser på Retkom2102

Jan Svennevig (ILN)
Professor i samtaleanalyse
Kompetanseområder

samtaleanalyse • retorikk • pragmatikk • interkulturell kommunikasjon • organisasjonskommunikasjon
Gir ingen undervisning dette semesteret

Johan L. Tønnesson (ILN)
Professor i sakprosa
Kompetanseområder
Sakprosaanalyse • retorikk • semiotikk • skriveforskning • diskursanalyse
Underviser på
Retkom1102Retkom4110

 

Ph.d.-stipendiater

Tove Frønes

Tove Stjern Frønes (UV)
Ph.d.-prosjekt om
Å konstruere mening i hypertekst – lesing av elektroniske tekster
Forskningsinteresser
Tekstlingvistikk • lesing og skriving • hypertekst

Ommund C. Vareberg

Ommund C. Vareberg sideansvarlig (Høgskolen i Sørøst-Norge)
Ph.d.-prosjekt om
Lærebøker og digitale læremidler for norskfaget i videregående skole
Forskningsinteresser
Tverrmediale læremidler • multimodal semiotikk • tekstlingvistikk

 

Ida Seljeseth (ILN)
Ph.d.-prosjekt om
Klarspråk og medborgerskap
Forskningsinteresser
Klarspråk klart lovspråk tekster fra det offentlige retorikk makt demokrati 

Jessica Pedersen Belisle Hansen (ILN)
Ph.d.-prosjekt om
Videomediert tolking i sykehus
Forskningsinteresser
Samtale analyse • multimodal interaksjon • flerspråklig praksis • tolking • institusjonell interaksjon 

Kristin Torjesen Marti (ILN)
Ph.d.-prosjekt om
Hvordan elever på barneskolen skriver om klima- og miljøspørsmål 
Forskningsinteresser
Literacy • skriveforskning • tekstlingvistikk • systemisk-funksjonell lingvistikk

 

 

Publisert 26. okt. 2015 11:19 - Sist endret 25. apr. 2019 13:32