Eirik Vatnøy

Bilde av Eirik Vatnøy
English version of this page
Mobiltelefon 41407964
Rom 623
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Blindern
Postadresse Pb. 1102, Blindern 0317 Oslo

Undervisning

Tekst og kommunikasjon
Moderne retorikk
Metoder i tekst- og kommunikasjonsforskning
Politisk retorikk

Verv

Redaktør, Rhetorica Scandinavica

Emneord: Retorikk, Diskursanalyse, Sakprosa, Politisk kommunikasjon, Nye Medier, Tekstvitenskap, Tekstanalyse

Publikasjoner

 • Vatnøy, Eirik; Kjeldsen, Jens Elmelund & Andersen, Ida Vikøren (2020). Velgernes reaksjoner på retorikk i TV-debatter. Rhetorica Scandinavica. ISSN 1397-0534. s. 1–19.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Vatnøy, Eirik & Andersen, Ida Vikøren (2020). Skriftlig protokolanalyse. I Bengtsson, Mette; Berg, Kristine Marie & Iversen, Stefan (Red.), Retorik og metode. Samfundslitteratur. ISSN 978-87-593-3520-8. s. 115–139.
 • Vatnøy, Eirik & Wheatley, Dawn (2020). Eksplorativ retorisk analyse af sociale medier. I Bengtsson, Mette; Berg, Kristine Marie & Iversen, Stefan (Red.), Retorik og metode. Samfundslitteratur. ISSN 978-87-593-3520-8. s. 213–236.
 • Knudsen, Erik; Iversen, Magnus Hoem & Vatnøy, Eirik (2018). Mistillit til den andre siden : ideologisk selektiv eksponering og tillit til røde og blå medier . Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 25(2). doi: 10.18261/issn.0805-9535-2018-02-04
 • Vatnøy, Eirik (2017). Focus group studies of social media rhetoric. I Kjeldsen, Jens Elmelund (Red.), Rhetorical Audience Studies and Reception of Rhetoric. Exploring Audiences Empirically. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-61617-9. s. 135–161. doi: 10.1007/978-3-319-61618-6_5
 • Vatnøy, Eirik; Iversen, Magnus Hoem & Svennevig, Jan (2016). Utspørrerne. Journalistisk strategi og forskjellsbehandling i stortingsvalget 2013. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 23(3), s. 1–25. doi: 10.18261/issn.0805-9535-2016-03-02 Fulltekst i vitenarkiv
 • Vatnøy, Eirik (2016). Rejuvenating the Public Sphere: The Rhetorical Arenas of Social Media. I Carpentier, Nico; Kramp, Leif; Hepp, Andreas; Kilborn, Richard; Kunelius, Risto; Nieminen, Hannu; Olsson, Tobias; Pruulmann-Vengerfeldt, Pille; Trivundža, Ilija Tomanić & Tosoni, Simone (Red.), Politics, Civil Society and Participation: Media and Communications in a Transforming Environment. edition lumière. ISSN 978-3-943245-54-7. s. 121–132.
 • Vatnøy, Eirik (2015). Leaders' Response to Terrorism: The Role of Epideictic Rhetoric in Deliberative Democracies. Journal of Public Deliberation. ISSN 1937-2841. 11(2). doi: 10.16997/jdd.235

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansteen, Hans Marius & Vatnøy, Eirik (2020). INTRODUKTION: FRED, KONFLIKT OG KOMMUNIKASJON. Rhetorica Scandinavica. ISSN 1397-0534. 81, s. 10–13.
 • Sandvik, Margareth; Kjeldsen, Jens Elmelund; Svennevig, Jan; Vatnøy, Eirik & Andersen, Ida Vikøren (2019). Debatt på TV – spiller det noen rolle?
 • Andersen, Ida Vikøren & Vatnøy, Eirik (2019). Defending Norwegian Values: The Receptive End of Ideographs in Epideictic Rhetoric.
 • Vatnøy, Eirik (2017). How should we understand the concept of rhetorical affordances?
 • Vatnøy, Eirik (2017). The fragmented audience. The televised debate as source of information and engagement in election campaigns.
 • Vatnøy, Eirik; Hoem Iversen, Magnus & Knudsen, Erik (2016). Mistrust in a High-Trust Environment: The Relationship Between Partisanship and Trust in News Media in a Multiparty-System.
 • Nærland, Torgeir Uberg; Iversen, Magnus Hoem & Vatnøy, Eirik (2016). Victims of the Mainstream Media? Right Wing Populism and Political Debate in Norway.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Iversen, Magnus Hoem; Vatnøy, Eirik & Svensson, Trygve (2016). Forkledd festtale. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Vatnøy, Eirik (2016). Three Dimensions of Political Rhetoric.
 • Iversen, Magnus Hoem & Vatnøy, Eirik (2015). Encoding/Decoding in rhetoric studies.
 • Vatnøy, Eirik; Kjeldsen, Jens Elmelund & Moe, Hallvard (2017). The Rhetoric of Networked Publics: Studying Social Network Sites as Rhetorical Arenas for Political Talk . Universitetet i Bergen. ISSN 978-82-308-3893-8.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. jan. 2019 12:08 - Sist endret 2. okt. 2019 13:16

Prosjekter

Forskergrupper