Eirik Vatnøy

Associate Professor - Rhetoric, Language and Communication
Image of Eirik Vatnøy
Norwegian version of this page
Mobile phone 41407964
Room 623
Username
Visiting address HW
Postal address Pb. 1102, Blindern 0317 Oslo
Tags: Rhetoric, Discourse Analysis, Political communication, New Media, Textual analysis, Text theory

Publications

 • Wheatley, Dawn & Vatnøy, Eirik (2020). Understanding attitudes towards social media segregation: spatial metaphors in the discussion of Twitter blocklists. Information, Communication & Society. ISSN 1369-118X. doi: 10.1080/1369118X.2020.1749696. Full text in Research Archive
 • Vatnøy, Eirik & Wheatley, Dawn (2020). Eksplorativ retorisk analyse af sociale medier. In Bengtsson, Mette; Berg, Kristine Marie & Iversen, Stefan (Ed.), Retorik og metode. Samfundslitteratur. ISSN 978-87-593-3520-8. p. 213–236.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Vatnøy, Eirik & Andersen, Ida Vikøren (2020). Skriftlig protokolanalyse. In Bengtsson, Mette; Berg, Kristine Marie & Iversen, Stefan (Ed.), Retorik og metode. Samfundslitteratur. ISSN 978-87-593-3520-8. p. 115–139.
 • Vatnøy, Eirik; Kjeldsen, Jens Elmelund & Andersen, Ida Vikøren (2020). Velgernes reaksjoner på retorikk i TV-debatter. Rhetorica Scandinavica. ISSN 1397-0534. p. 1–19.
 • Wheatley, Dawn & Vatnøy, Eirik (2019). ‘It’s Twitter, a bear pit, not a debating society’: A qualitative analysis of contrasting attitudes towards social media blocklists . New Media & Society. ISSN 1461-4448. 22(1), p. 5–25. doi: 10.1177/1461444819858278. Full text in Research Archive
 • Vatnøy, Eirik & Bjøntegård, Marit Kristine (2019). «They’re only squabbling». Norwegian citizens’ attitudes towards televised election debates. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 60(3), p. 250–273. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-03-03. Full text in Research Archive
 • Knudsen, Erik; Iversen, Magnus Hoem & Vatnøy, Eirik (2018). Mistillit til den andre siden : ideologisk selektiv eksponering og tillit til røde og blå medier . Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 25(2). doi: 10.18261/issn.0805-9535-2018-02-04.
 • Vatnøy, Eirik (2017). Focus group studies of social media rhetoric. In Kjeldsen, Jens Elmelund (Eds.), Rhetorical Audience Studies and Reception of Rhetoric. Exploring Audiences Empirically. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-61617-9. p. 135–161. doi: 10.1007/978-3-319-61618-6_5.
 • Vatnøy, Eirik (2016). Rejuvenating the Public Sphere: The Rhetorical Arenas of Social Media. In Carpentier, Nico; Kramp, Leif; Hepp, Andreas; Kilborn, Richard; Kunelius, Risto; Nieminen, Hannu; Olsson, Tobias; Pruulmann-Vengerfeldt, Pille; Trivundža, Ilija Tomanić & Tosoni, Simone (Ed.), Politics, Civil Society and Participation: Media and Communications in a Transforming Environment. edition lumière. ISSN 978-3-943245-54-7. p. 121–132.
 • Vatnøy, Eirik; Iversen, Magnus Hoem & Svennevig, Jan (2016). Utspørrerne. Journalistisk strategi og forskjellsbehandling i stortingsvalget 2013. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 23(3), p. 1–25. doi: 10.18261/issn.0805-9535-2016-03-02. Full text in Research Archive
 • Vatnøy, Eirik (2015). Leaders' Response to Terrorism: The Role of Epideictic Rhetoric in Deliberative Democracies. Journal of Public Deliberation. ISSN 1937-2841. 11(2). doi: 10.16997/jdd.235.

View all works in Cristin

 • Hansteen, Hans Marius & Vatnøy, Eirik (2020). INTRODUKTION: FRED, KONFLIKT OG KOMMUNIKASJON. Rhetorica Scandinavica. ISSN 1397-0534. 81, p. 10–13.
 • Andersen, Ida Vikøren & Vatnøy, Eirik (2019). Defending Norwegian Values: The Receptive End of Ideographs in Epideictic Rhetoric.
 • Sandvik, Margareth; Kjeldsen, Jens Elmelund; Svennevig, Jan; Vatnøy, Eirik & Andersen, Ida Vikøren (2019). Debatt på TV – spiller det noen rolle?
 • Vatnøy, Eirik (2017). How should we understand the concept of rhetorical affordances?
 • Vatnøy, Eirik (2017). The fragmented audience. The televised debate as source of information and engagement in election campaigns.
 • Vatnøy, Eirik (2016). Three Dimensions of Political Rhetoric.
 • Vatnøy, Eirik; Hoem Iversen, Magnus & Knudsen, Erik (2016). Mistrust in a High-Trust Environment: The Relationship Between Partisanship and Trust in News Media in a Multiparty-System.
 • Nærland, Torgeir Uberg; Iversen, Magnus Hoem & Vatnøy, Eirik (2016). Victims of the Mainstream Media? Right Wing Populism and Political Debate in Norway.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Iversen, Magnus Hoem; Vatnøy, Eirik & Svensson, Trygve (2016). Forkledd festtale. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Iversen, Magnus Hoem & Vatnøy, Eirik (2015). Encoding/Decoding in rhetoric studies.
 • Vatnøy, Eirik; Kjeldsen, Jens Elmelund & Moe, Hallvard (2017). The Rhetoric of Networked Publics: Studying Social Network Sites as Rhetorical Arenas for Political Talk . Universitetet i Bergen. ISSN 978-82-308-3893-8.

View all works in Cristin

Published Jan. 11, 2019 12:11 PM - Last modified Oct. 2, 2019 1:12 PM

Research groups

 • Tekst og retorikk