Eirik Vatnøy

Associate Professor - Rhetoric, Language and Communication
Image of Eirik Vatnøy
Norwegian version of this page
Mobile phone 41407964
Room 623
Username
Visiting address HW
Postal address Pb. 1102, Blindern 0317 Oslo
Tags: Rhetoric, Discourse Analysis, Political communication, New Media, Textual analysis, Text theory

Publications

 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Vatnøy, Eirik & Andersen, Ida Vikøren (2020). Skriftlig protokolanalyse, I: Mette Bengtsson; Kristine Marie Berg & Stefan Iversen (red.),  Retorik og metode.  Samfundslitteratur.  ISBN 978-87-593-3520-8.  5.  s 115 - 139
 • Vatnøy, Eirik; Kjeldsen, Jens Elmelund & Andersen, Ida Vikøren (2020). Velgernes reaksjoner på retorikk i TV-debatter. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  (80), s 1- 19
 • Vatnøy, Eirik & Wheatley, Dawn (2020). Eksplorativ retorisk analyse af sociale medier, I: Mette Bengtsson; Kristine Marie Berg & Stefan Iversen (red.),  Retorik og metode.  Samfundslitteratur.  ISBN 978-87-593-3520-8.  9.  s 213 - 236
 • Wheatley, Dawn & Vatnøy, Eirik (2020). Understanding attitudes towards social media segregation: spatial metaphors in the discussion of Twitter blocklists. Information, Communication & Society.  ISSN 1369-118X. . doi: 10.1080/1369118X.2020.1749696 Full text in Research Archive.
 • Vatnøy, Eirik & Bjøntegård, Marit Kristine (2019). «De bare krangler». Nordmenns holdninger til TV-sendte valgdebatter. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  60(3), s 250- 273 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-03-03 Full text in Research Archive.
 • Wheatley, Dawn & Vatnøy, Eirik (2019). ‘It’s Twitter, a bear pit, not a debating society’: A qualitative analysis of contrasting attitudes towards social media blocklists. New Media & Society.  ISSN 1461-4448.  22(1), s 5- 25 . doi: 10.1177/1461444819858278 Full text in Research Archive.
 • Knudsen, Erik; Iversen, Magnus Hoem & Vatnøy, Eirik (2018). Mistillit til den andre siden : ideologisk selektiv eksponering og tillit til røde og blå medier. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  25(2) . doi: 10.18261/issn.0805-9535-2018-02-04
 • Vatnøy, Eirik (2017). Focus group studies of social media rhetoric, In Jens Elmelund Kjeldsen (ed.),  Rhetorical Audience Studies and Reception of Rhetoric. Exploring Audiences Empirically.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-61617-9.  Kap. 5.  s 135 - 161
 • Vatnøy, Eirik (2016). Rejuvenating the Public Sphere: The Rhetorical Arenas of Social Media, In Nico Carpentier; Leif Kramp; Andreas Hepp; Richard Kilborn; Risto Kunelius; Hannu Nieminen; Tobias Olsson; Pille Pruulmann-Vengerfeldt; Ilija Tomanić Trivundža & Simone Tosoni (ed.),  Politics, Civil Society and Participation: Media and Communications in a Transforming Environment.  edition lumière.  ISBN 978-3-943245-54-7.  Kapittel.  s 121 - 132
 • Vatnøy, Eirik; Iversen, Magnus Hoem & Svennevig, Jan (2016). Utspørrerne. Journalistisk strategi og forskjellsbehandling i stortingsvalget 2013. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  23(3), s 1- 25 . doi: 10.18261/issn.0805-9535-2016-03-02 Full text in Research Archive. Show summary
 • Vatnøy, Eirik (2015). Leaders' Response to Terrorism: The Role of Epideictic Rhetoric in Deliberative Democracies. Journal of Public Deliberation.  ISSN 1937-2841.  11(2) . doi: 10.16997/jdd.235

View all works in Cristin

 • Hansteen, Hans Marius & Vatnøy, Eirik (2020). INTRODUKTION: FRED, KONFLIKT OG KOMMUNIKASJON. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  81, s 10- 13
 • Andersen, Ida Vikøren & Vatnøy, Eirik (2019). Defending Norwegian Values: The Receptive End of Ideographs in Epideictic Rhetoric..
 • Sandvik, Margareth; Kjeldsen, Jens Elmelund; Svennevig, Jan; Vatnøy, Eirik & Andersen, Ida Vikøren (2019). Debatt på TV – spiller det noen rolle?.
 • Vatnøy, Eirik (2017). How should we understand the concept of rhetorical affordances?.
 • Vatnøy, Eirik (2017). The fragmented audience. The televised debate as source of information and engagement in election campaigns.
 • Vatnøy, Eirik; Kjeldsen, Jens Elmelund & Moe, Hallvard (2017). The Rhetoric of Networked Publics: Studying Social Network Sites as Rhetorical Arenas for Political Talk.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Iversen, Magnus Hoem; Vatnøy, Eirik & Svensson, Trygve (2016). Forkledd festtale. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Nærland, Torgeir Uberg; Iversen, Magnus Hoem & Vatnøy, Eirik (2016). Victims of the Mainstream Media? Right Wing Populism and Political Debate in Norway.
 • Vatnøy, Eirik (2016). Three Dimensions of Political Rhetoric.
 • Vatnøy, Eirik; Hoem Iversen, Magnus & Knudsen, Erik (2016). Mistrust in a High-Trust Environment: The Relationship Between Partisanship and Trust in News Media in a Multiparty-System.
 • Iversen, Magnus Hoem & Vatnøy, Eirik (2015). Encoding/Decoding in rhetoric studies.

View all works in Cristin

Published Jan. 11, 2019 12:11 PM - Last modified Oct. 2, 2019 1:12 PM

Research groups

 • Tekst og retorikk