Eirik Vatnøy

Associate Professor - Rhetoric, Language and Communication
Image of Eirik Vatnøy
Norwegian version of this page
Mobile phone 41407964
Room 623
Username
Visiting address HW
Postal address Pb. 1102, Blindern 0317 Oslo
Other affiliations Institutt for pedagogikk (Student)
Tags: Rhetoric, Discourse Analysis, Political communication, New Media, Textual analysis, Text theory

Publications

 • Vatnøy, Eirik & Wheatley, Dawn (2022). Mediated recognition in campaigns for justice: The case of the Magdalene laundry survivors. Communications. ISSN 0341-2059. doi: 10.1515/commun-2022-0039.
 • Wheatley, Dawn & Vatnøy, Eirik (2020). Understanding attitudes towards social media segregation: spatial metaphors in the discussion of Twitter blocklists. Information, Communication & Society. ISSN 1369-118X. doi: 10.1080/1369118X.2020.1749696. Full text in Research Archive
 • Vatnøy, Eirik & Wheatley, Dawn (2020). Eksplorativ retorisk analyse af sociale medier. In Bengtsson, Mette; Berg, Kristine Marie & Iversen, Stefan (Ed.), Retorik og metode. Samfundslitteratur. ISSN 978-87-593-3520-8. p. 213–236.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Vatnøy, Eirik & Andersen, Ida Vikøren (2020). Skriftlig protokolanalyse. In Bengtsson, Mette; Berg, Kristine Marie & Iversen, Stefan (Ed.), Retorik og metode. Samfundslitteratur. ISSN 978-87-593-3520-8. p. 115–139.
 • Vatnøy, Eirik; Kjeldsen, Jens Elmelund & Andersen, Ida Vikøren (2020). Velgernes reaksjoner på retorikk i TV-debatter. Rhetorica Scandinavica. ISSN 1397-0534. p. 1–19.
 • Wheatley, Dawn & Vatnøy, Eirik (2019). ‘It’s Twitter, a bear pit, not a debating society’: A qualitative analysis of contrasting attitudes towards social media blocklists . New Media & Society. ISSN 1461-4448. 22(1), p. 5–25. doi: 10.1177/1461444819858278. Full text in Research Archive
 • Vatnøy, Eirik & Bjøntegård, Marit Kristine (2019). «They’re only squabbling». Norwegian citizens’ attitudes towards televised election debates. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 60(3), p. 250–273. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-03-03. Full text in Research Archive
 • Knudsen, Erik; Iversen, Magnus Hoem & Vatnøy, Eirik (2018). Mistillit til den andre siden : ideologisk selektiv eksponering og tillit til røde og blå medier . Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 25(2). doi: 10.18261/issn.0805-9535-2018-02-04.
 • Vatnøy, Eirik (2017). Focus group studies of social media rhetoric. In Kjeldsen, Jens Elmelund (Eds.), Rhetorical Audience Studies and Reception of Rhetoric. Exploring Audiences Empirically. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-61617-9. p. 135–161. doi: 10.1007/978-3-319-61618-6_5.
 • Vatnøy, Eirik (2016). Rejuvenating the Public Sphere: The Rhetorical Arenas of Social Media. In Carpentier, Nico; Kramp, Leif; Hepp, Andreas; Kilborn, Richard; Kunelius, Risto; Nieminen, Hannu; Olsson, Tobias; Pruulmann-Vengerfeldt, Pille; Trivundža, Ilija Tomanić & Tosoni, Simone (Ed.), Politics, Civil Society and Participation: Media and Communications in a Transforming Environment. edition lumière. ISSN 978-3-943245-54-7. p. 121–132.
 • Vatnøy, Eirik; Iversen, Magnus Hoem & Svennevig, Jan (2016). Utspørrerne. Journalistisk strategi og forskjellsbehandling i stortingsvalget 2013. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 23(3), p. 1–25. doi: 10.18261/issn.0805-9535-2016-03-02. Full text in Research Archive
 • Vatnøy, Eirik (2015). Leaders' Response to Terrorism: The Role of Epideictic Rhetoric in Deliberative Democracies. Journal of Public Deliberation. ISSN 1937-2841. 11(2). doi: 10.16997/jdd.235.

View all works in Cristin

 • Hansteen, Hans Marius & Vatnøy, Eirik (2020). INTRODUKTION: FRED, KONFLIKT OG KOMMUNIKASJON. Rhetorica Scandinavica. ISSN 1397-0534. 81, p. 10–13.
 • Andersen, Ida Vikøren & Vatnøy, Eirik (2019). Defending Norwegian Values: The Receptive End of Ideographs in Epideictic Rhetoric.
 • Sandvik, Margareth; Kjeldsen, Jens Elmelund; Svennevig, Jan; Vatnøy, Eirik & Andersen, Ida Vikøren (2019). Debatt på TV – spiller det noen rolle?
 • Vatnøy, Eirik (2017). How should we understand the concept of rhetorical affordances?
 • Vatnøy, Eirik (2017). The fragmented audience. The televised debate as source of information and engagement in election campaigns.
 • Vatnøy, Eirik (2016). Three Dimensions of Political Rhetoric.
 • Vatnøy, Eirik; Hoem Iversen, Magnus & Knudsen, Erik (2016). Mistrust in a High-Trust Environment: The Relationship Between Partisanship and Trust in News Media in a Multiparty-System.
 • Nærland, Torgeir Uberg; Iversen, Magnus Hoem & Vatnøy, Eirik (2016). Victims of the Mainstream Media? Right Wing Populism and Political Debate in Norway.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Iversen, Magnus Hoem; Vatnøy, Eirik & Svensson, Trygve (2016). Forkledd festtale. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Iversen, Magnus Hoem & Vatnøy, Eirik (2015). Encoding/Decoding in rhetoric studies.
 • Vatnøy, Eirik; Kjeldsen, Jens Elmelund & Moe, Hallvard (2017). The Rhetoric of Networked Publics: Studying Social Network Sites as Rhetorical Arenas for Political Talk . Universitetet i Bergen. ISSN 978-82-308-3893-8.

View all works in Cristin

Published Jan. 11, 2019 12:11 PM - Last modified Oct. 26, 2022 11:34 AM

Research groups

 • Tekst og retorikk