Elise Kleivane

Førsteamanuensis i skriftkyndighet
Bilde av Elise Kleivane
English version of this page
Telefon +47 22 85 71 15
Mobiltelefon + 47 917 84 239
Rom HW 314
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus 3. etasje Niels Henrik Abels vei 36 N-0313 OSLO
Postadresse ILN Postboks 1102 Blindern N-0317 OSLO

Bakgrunn:

Ph.d. i norrøn filologi frå Universitetet i Oslo, hausten 2011.

Magister artium i norrøn filologi frå Universitetet i Oslo, våren 2003.

Nå:

I august 2017 starta forskingsprosjektet Bokstavar mellom runer og manuskript. Eg leier dette prosjektet, som er finansiert av Norsk forskningsråds (NFR) satsing "Unge forskertalenter". Prosjektet skal dokumentere og forske på innskrifter med latinske bokstavar. Innskriftsmaterialet er avgrensa til norsk vikingtid og mellomalder. Desse bokstavinnskriftene er ein viktig del av skriftkulturen i mellomalderen, og dette prosjektet vil gi ny og verdifull kunnskap om skriftbruken i Noreg i denne perioden.

Eg er òg med i styringsgruppa til forskingsprogrammet Texttraditionens möjligheter 2018–2025 (Modes of Modification). Programmet er finansiert av Riksbanken Jubileumsfond. 

Fram til sommaren 2017 var eg postdoktor knytt til forskingsprosjektet Retracing the Reformation. Dette var eit forskingsprosjekt (2013-2017) med deltakarar frå Universitetet i Oslo, Stockholms universitet og Háskóli Íslands, finansiert av NORDCORP. Emnet var omsetting av bibeltekst i mellomalderen. Spørsmål som blei stilt var mellom anna: kva blei omsett, kva funksjon hadde omsettingane og kva kan dei lære oss om tekstar og språk sin autoritet, og i kva grad har desse omsettingane vore med på å rydde vegen for reformasjonsbiblane.

Undervisnings- og rettleiingsområde:

Emne eg har undervist i ved UiO:

 • MAS1510 Innføring i norrøn og keltisk kultur
 • MAS1511 Norrøn og keltisk mytologi
 • NFI1320 Norrøn litteratur 1 (Nordisk litteratur fram til 1500)
 • NFI1320E Old Norse literature
 • NFI2320 Norrøn litteratur 2
 • NFI1101 Norrøn grammatikk og eldre språkhistorie
 • NFI1100 Runology: General Introduction
 • NFI2102 Runic Inscriptions of the Middle Ages
 • NFI4120 Old Norse Language and Texts
 • VMS4101 Medieval manuscript culture


Emne eg har undervist i ved andre lærestader:

 • NS1074 Norsk litteratur, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet
 • US306P Språk och identitet, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet
 • US308P/A Nordiska språk, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet
 • NSN100 Sociolingvistik, språkhistoria, grannspråk, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet
 • Språkhistorie og talemål. Høgskolen i Telemark, avdeling Bø: Norsk, årsstudium

Faglege kompetanseområde:

Norrønt språk, litteratur og kulturhistorie

Norrøn mytologi

Runologi

Epigrafikk

Innskrifter

Filologi

Kodikologi

Språkhistorie

Litteraturhistorie

Norsk litteratur

Teksthistorie

Bokhistorie

Edisjonsfilologi

Nabospråk

 

Emneord: Nordisk kultur og historie, Norrønt, Sagaer, Religiøse tekster, Runer, Vikinger, Edisjonsfilologi, Norrøn religion, Språkhistorie, Litteraturhistorie, Translation Studies, Bokhistorie, Litteratur og litteraturvitenskap, Middelalderstudier, Epigrafikk, Bokstavinnskrifter, Runologi, Innskrifter
Publisert 12. juni 2014 12:31 - Sist endret 10. sep. 2020 09:22

Prosjekter

Forskergrupper