Elise Kleivane

Førsteamanuensis i skriftkyndighet
Bilde av Elise Kleivane
English version of this page
Telefon +47 22 85 71 15
Mobiltelefon + 47 917 84 239
Rom HW 314
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus 3. etasje Niels Henrik Abels vei 36 N-0313 OSLO
Postadresse ILN Postboks 1102 Blindern N-0317 OSLO

Bakgrunn:

Ph.d. i norrøn filologi frå Universitetet i Oslo, hausten 2011.

Magister artium i norrøn filologi frå Universitetet i Oslo, våren 2003.

Nå:

I august 2017 starta forskingsprosjektet Bokstavar mellom runer og manuskript. Eg leier dette prosjektet, som er finansiert av Norsk forskningsråds (NFR) satsing "Unge forskertalenter". Prosjektet skal dokumentere og forske på innskrifter med latinske bokstavar. Innskriftsmaterialet er avgrensa til norsk vikingtid og mellomalder. Desse bokstavinnskriftene er ein viktig del av skriftkulturen i mellomalderen, og dette prosjektet vil gi ny og verdifull kunnskap om skriftbruken i Noreg i denne perioden.

Eg er òg med i styringsgruppa til forskingsprogrammet Texttraditionens möjligheter 2018–2025 (Modes of Modification). Programmet er finansiert av Riksbanken Jubileumsfond. 

Fram til sommaren 2017 var eg postdoktor knytt til forskingsprosjektet Retracing the Reformation. Dette var eit forskingsprosjekt (2013-2017) med deltakarar frå Universitetet i Oslo, Stockholms universitet og Háskóli Íslands, finansiert av NORDCORP. Emnet var omsetting av bibeltekst i mellomalderen. Spørsmål som blei stilt var mellom anna: kva blei omsett, kva funksjon hadde omsettingane og kva kan dei lære oss om tekstar og språk sin autoritet, og i kva grad har desse omsettingane vore med på å rydde vegen for reformasjonsbiblane.

Undervisnings- og rettleiingsområde:

Emne eg har undervist i ved UiO:

 • MAS1510 Innføring i norrøn og keltisk kultur
 • MAS1511 Norrøn og keltisk mytologi
 • NFI1320 Norrøn litteratur 1 (Nordisk litteratur fram til 1500)
 • NFI1320E Old Norse literature
 • NFI2320 Norrøn litteratur 2
 • NFI1101 Norrøn grammatikk og eldre språkhistorie
 • NFI1100 Runology: General Introduction
 • NFI2102 Runic Inscriptions of the Middle Ages
 • NFI4120 Old Norse Language and Texts
 • VMS4101 Medieval manuscript culture


Emne eg har undervist i ved andre lærestader:

 • NS1074 Norsk litteratur, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet
 • US306P Språk och identitet, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet
 • US308P/A Nordiska språk, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet
 • NSN100 Sociolingvistik, språkhistoria, grannspråk, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet
 • Språkhistorie og talemål. Høgskolen i Telemark, avdeling Bø: Norsk, årsstudium

Faglege kompetanseområde:

Norrønt språk, litteratur og kulturhistorie

Norrøn mytologi

Runologi

Epigrafikk

Innskrifter

Filologi

Kodikologi

Språkhistorie

Litteraturhistorie

Norsk litteratur

Teksthistorie

Bokhistorie

Edisjonsfilologi

Nabospråk

 

Emneord: Nordisk kultur og historie, Norrønt, Sagaer, Religiøse tekster, Runer, Vikinger, Edisjonsfilologi, Norrøn religion, Språkhistorie, Litteraturhistorie, Translation Studies, Bokhistorie, Litteratur og litteraturvitenskap, Middelalderstudier, Epigrafikk, Bokstavinnskrifter, Runologi, Innskrifter

Publikasjoner

Messuskýringar. Norrøne messeforklaringer i norsk oversettelse. Festskrift til Jan H. Schumacher (saman med Sigurd Hareide). St. Olav forlag, Oslo (2014)
 
"Gunnlaug ormstunges saga og kyrkja i Levanger" i Levangerhistorier. Red. J. Brendalsmo & F.-A. Stylegard. Novus, Oslo (2013)
 
"When small words make a big difference. On adaptation and transmission of texts in Late Medieval manuscripts" i Lochlann. Festskrift til Jan Erik Rekdal på 60-årsdagen. Red. C. Hambro & L.I. Widerøe. Hermes Academic, Oslo (2013) 
 
Reproduksjon av norrøne tekstar i seinmellomalderen. Avhandling til graden ph.d. ved UiO (2010)
 
"Sagaene om Oddr og Eiríkr. Ei teksthistorisk tilnærming til to fornaldersagaer" i Fornaldersagaene. Myter og virkelighed. Red. Agneta Ney m.fl. Museum Tusculanums forlag, København (2009)
 
Tekst- og språkhistorie: basis 2 (saman med Håvard Skaar & Sigfrid Tvitekkja). Del av serien Nøkler til norsk, NKI-forlaget, Bekkestua (2006)
 
'Enn þriðji hlutr sagnanna...' Ein analyse av fornaldersagasjangeren som analytisk kategori, magistergradsavhandling (2003)
 
"Draumkvedet. Essay med vekt på Maren Ramskeid sin versjon" i Kirke og Kultur 2002/2: 163-168
 • Kleivane, Elise (2020). Christian Knowledge in Late Medieval Norway, In Karoline Kjesrud & Mikael Males (ed.),  Faith & Knowledge in Late Medieval & Early Modern Scandinavia.  Brepols.  ISBN 9782503579009.  Artikkel.  s 213 - 242
 • Kleivane, Elise (2019). To menn og Ave Maria i Hamarkaupangen. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (2), s 69- 99 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kleivane, Elise & Óskarsdóttir, Svanhildur (2019). The Infant Jesus and his Mother in Late Medieval and Early Modern Scandinavian Book Culture, In Mikko Kauko; Miika Norro; Kirsi-Maria Nummila; Tanja Toropainen & Tuomo Fonsén (ed.),  Languages in the Lutheran Reformation.Textual Networks and the Spread of Ideas.  Amsterdam University Press.  ISBN 9789462981553.  Part 3, Ch. 6.  s 151 - 172
 • Kleivane, Elise (2018). Epigraphic Ave Maria as evidence of medieval literacy, In Alessia Bauer; Elise Kleivane & Terje Spurkland (ed.),  Epigraphy in an intermedial context.  Four Courts Press.  ISBN 9781846827167.  Kapittel.  s 101 - 122
 • Kleivane, Elise (2018). There is More to Stjórn than Biblical Translation, In Elise Kleivane & Karl G. Johansson (ed.),  Speculum septentrionale. Konungs skuggsjá and the European Encyclopedia of the Middle Ages.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-909-5.  Kapittel.  s 115 - 147 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kleivane, Elise & Johansson, Karl G. (2018). Konungs skuggsjá and the Interplay between the Universal and Particular, In Elise Kleivane & Karl G. Johansson (ed.),  Speculum septentrionale. Konungs skuggsjá and the European Encyclopedia of the Middle Ages.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-909-5.  Kapittel.  s 9 - 34 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kleivane, Elise (2017). Bibelen i mellomalderen: for lekfolk og lærde, I: John Ødemark & Bente Lavold (red.),  Reformasjonstidens religiøse bokkultur cirka 1400-1700: tekst, visualitet og materialitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7965-347-9.  Kapittel 6.  s 176 - 208
 • Kleivane, Elise (2013). Gunnlaug ormstunges saga og kyrkja i Levanger, I: Jan Brendalsmo & Frans-Arne Stylegar (red.),  Levangerhistorier.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-739-8.  Artikkel.  s 41 - 48
 • Kleivane, Elise (2013). "When small words make a big difference. On adaptation and transmission of texts in Late Medieval manuscripts", In Lars Ivar Widerøe & Cathinka Hambro (ed.),  Lochlann. Festskrift til Jan Erik Rekdal på 60-årsdagen. Aistí in ómós do Jan Erik Rekdal ar a 60ú lá breithe.  Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S.  ISBN 978-82-8034-202-7.  Artikkel.
 • Kleivane, Elise (2009). Sagaene om Oddr og Eiríkr. Ei teksthistorisk tilnærming til to fornaldersagaer, I: Ármann Jakobsson; Agneta Ney & Annette Lassen (red.),  Fornaldarsagaerne. Myter og virkelighed.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 978-87-635-2579-4.  artikkel.  s 27 - 47
 • Kleivane, Elise (2007). Eldre språkhistorie, I:  Tekst- og språkhistorie, basis 2.  NKI-forlaget.  ISBN 978-82-562-5675-4.  kapittel.  s 309 - 336
 • Kleivane, Elise & Tvitekkja, Sigfrid (2007). Innleiing. Språk - både ord og vitskap, I:  Tekst- og språkhistorie, basis 2.  NKI-forlaget.  ISBN 978-82-562-5675-4.  Innleiing og innføringskapittel.  s 293 - 308

Se alle arbeider i Cristin

 • Bauer, Alessia; Kleivane, Elise & Spurkland, Terje (ed.) (2018). Epigraphy in an intermedial context. Four Courts Press.  ISBN 9781846827167.  216 s.
 • Kleivane, Elise & Johansson, Karl G. (ed.) (2018). Speculum septentrionale. Konungs skuggsjá and the European Encyclopedia of the Middle Ages. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-909-5.  323 s.
 • Norseth, Kristin; Kleivane, Elise & Hareide, Sigurd (2014). Messuskýringar. Norrøne messeforklaringer i norsk oversettelse. Festskrift til Jan H. Schumacher. St. Olav forlag.  ISBN 978-82-7024-283-2.  230 s. Vis sammendrag
 • Skaar, Håvard Heradstveit; Tvitekkja, Sigfrid & Kleivane, Elise (2007). Tekst- og språkhistorie, basis 2. NKI-forlaget.  ISBN 978-82-562-5675-4.  430 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kleivane, Elise (2021). Norrønt: hjalpa.
 • Kleivane, Elise & Lilleslåtten, Mari (2020, 11. september). Korleis gjekk vi frå å bruke runer til å skrive med bokstavar?. [Internett].  UiO: Det humanistiske fakultet (Facebook).
 • Kleivane, Elise & Mari, Lilleslåtten (2020, 09. september). Noreg har vore fleirspråkleg sidan før mellomalderen. [Internett].  hf.uio.no.
 • Kleivane, Elise (2019). Frösöstenen: ein nabo i nord.
 • Kleivane, Elise (2019, 06. februar). "Hvordan skrev folk for 1000 år siden?". [Internett].  forskning.no.
 • Kleivane, Elise (2019). Messages from a wooden book cover.
 • Kleivane, Elise (2019). Metal texts. A discussion on metal as medium for writing, and the implications it has for textual content and choice of script.
 • Kleivane, Elise (2019). Multilingualism in Medieval Scandinavia.
 • Kleivane, Elise (2019). Politics, prayers, and protection in Hamar.
 • Kleivane, Elise (2019). Runene på Bildentekstilet.
 • Kleivane, Elise (2019). Runer og bokstavar på Domkirkeodden og i Hamar bispedømme.
 • Kleivane, Elise (2019). The many faces of Stjórn.
 • Kleivane, Elise (2018). Doing things in medieval Norway with Roman-alphabet inscriptions.
 • Kleivane, Elise (2018). Intet nytt fra Vestfronten.
 • Kleivane, Elise (2018). N 825 og Birger Jørstad.
 • Kleivane, Elise (2018). NBO Ms. 8vo 102, Kvikne-psalteriet.
 • Kleivane, Elise (2018, 01. november). Om tydinga av "straks" og "snart". [TV].  Praktisk info med Jon Almaas.
 • Kleivane, Elise (2018). Tatoveringar, gaming, nynazistar og naive strikkebedrifter.
 • Kleivane, Elise & Bollaert, Johan (2018). <authority>Bokstavar mellom runer og manuskript</authority>.
 • Kleivane, Elise & Hytta, Anne (2018). Samtale om Voluspå.
 • Kleivane, Elise (2017, 01. august). 'Den sammensatte viking'.  Vårt Land.
 • Kleivane, Elise (2017). Senses and Soul in the Medieval Mass.
 • Kleivane, Elise (2017, 20. januar). 'Skrevet i stein'.  Klassekampen.
 • Kleivane, Elise (2017). The runic alphabet in the context of the Latin scriptura franca.
 • Kleivane, Elise (2016). Epigraphic Ave Maria as evidence of Medieval Literacy.
 • Kleivane, Elise (2016, 25. februar). Intervju om 'Soliders of Odin'. [Radio].  Verdens Rikeste Land, P3.
 • Kleivane, Elise (2016). Saints in Everyday Life.
 • Kleivane, Elise (2016, 13. juli). 'Søker tilbake til vikingtiden'.  Vårt Land.
 • Kleivane, Elise (2015). 'Because Our Lord Knows All Languages'. On the Uses of Old Norse in the Latin Church.
 • Kleivane, Elise (2015). Herding souls in the Sixth Age.
 • Kleivane, Elise (2015). In die ascensione Domini nostri, Jesu Christi.
 • Kleivane, Elise (2015). Liturgy in the medieval mass.
 • Kleivane, Elise (2015). The conception of the Bible/Apocrypha in Late Medieval Scandinavia.
 • Kleivane, Elise (2014). Det heilage evangeliet i nye klede. Noko om korleis dei ulærde blei opplærte for å få del i frelsa.
 • Kleivane, Elise (2014, 18. november). Intervju om utgivelsen av Flateyjarbók.  Vårt Land.
 • Kleivane, Elise (2014). "Messuskýringar: å lese Bibelen i messe og manuskript".
 • Kleivane, Elise (2014). Runes and Roman script.
 • Kleivane, Elise (2014). Sagaen om Bård Snøfjellsås.
 • Kleivane, Elise (2012, 22. januar). Innslag om overlevering av tekst i mellomalderen, kva som skjer og kvifor. [Radio].  Språkteigen, NRK P2.
 • Kleivane, Elise (2012). "Runelignende tegn versus bokstaver".
 • Kleivane, Elise (2012). "Textuality and epigraphic inscriptions".
 • Kleivane, Elise (2011). "Bragging, slander, business and death. Runic writing and its numerous functions".
 • Kleivane, Elise (2011, 16. september). Intervju om kopiering av tekstar og "lån" frå andres tekstar i mellomalderen, jamført med i dag. [Radio].  Kulturnytt, NRK P2.
 • Kleivane, Elise (2011). "Nådelaus samtid, heroisk fortid".
 • Kleivane, Elise (2011). "One saga, different stories".
 • Kleivane, Elise (2011). "Paradise on Earth and Eiríkr inn víðfǫrli as an Old Testament prophet to the North".
 • Kleivane, Elise (2011). Reproduksjon av norrøne tekstar i seinmellomalderen. Variasjon i "Eiríks saga viðfǫrla". Vis sammendrag
 • Kleivane, Elise (2011, 02. oktober). "Én saga ble til flere fortellinger". [Internett].  forskning.no.
 • Kleivane, Elise (2010). "Riddarasögur and rhetorical situations".
 • Kleivane, Elise (2009). When small words make a big difference. On adaptation and transmission of texts in Late Medieval manuscripts.
 • Kleivane, Elise (2007). Reproduksjon av tekstar i seinmellomalderen.
 • Kleivane, Elise (2006). Runer: Skrift i stein. Og i tre og metall og lær og bein og til og med på pergament.
 • Kleivane, Elise (2005). Myten om verket i lys av tekstvitnets virkelighet. Hva snakker vi egentlig om?.
 • Kleivane, Elise (2003). ’Enn þriðji hlutr sagnanna...’ Ein analyse av fornaldersagasjangeren som analytisk kategori.
 • Kleivane, Elise (2002). Draumkvedet. Essay med vekt på Maren Ramskeid sin versjon. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (2), s 163- 167
 • Kleivane, Elise (2002). Draumkvedet. Essay med vekt på Maren Ramskeid sin versjon.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2014 12:31 - Sist endret 10. sep. 2020 09:22

Prosjekter

Forskergrupper