Elise Kleivane

Førsteamanuensis i skriftkultur. Undervisingsleiar.
Bilde av Elise Kleivane
English version of this page
Telefon +47 22 85 71 15
Mobiltelefon + 47 917 84 239
Rom HW 513
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus 5. etasje Niels Henrik Abels vei 36 N-0313 OSLO
Postadresse ILN Postboks 1102 Blindern N-0317 OSLO

Bakgrunn:

Ph.d. i norrøn filologi frå Universitetet i Oslo, hausten 2011.

Magister artium i norrøn filologi frå Universitetet i Oslo, våren 2003.

Nå:

I august 2017 starta forskingsprosjektet Bokstavar mellom runer og manuskript. Eg leier dette prosjektet, som er finansiert av Norsk forskningsråds (NFR) satsing "Unge forskertalenter". Prosjektet skal dokumentere og forske på innskrifter med latinske bokstavar. Innskriftsmaterialet er avgrensa til norsk vikingtid og mellomalder. Desse bokstavinnskriftene er ein viktig del av skriftkulturen i mellomalderen, og dette prosjektet vil gi ny og verdifull kunnskap om skriftbruken i Noreg i denne perioden.

Eg er òg med i styringsgruppa til forskingsprogrammet Texttraditionens möjligheter 2018–2025 (Modes of Modification). Programmet er finansiert av Riksbanken Jubileumsfond. 

Fram til sommaren 2017 var eg postdoktor knytt til forskingsprosjektet Retracing the Reformation. Dette var eit forskingsprosjekt (2013-2017) med deltakarar frå Universitetet i Oslo, Stockholms universitet og Háskóli Íslands, finansiert av NORDCORP. Emnet var omsetting av bibeltekst i mellomalderen. Spørsmål som blei stilt var mellom anna: kva blei omsett, kva funksjon hadde omsettingane og kva kan dei lære oss om tekstar og språk sin autoritet, og i kva grad har desse omsettingane vore med på å rydde vegen for reformasjonsbiblane.

Frå 2021 er eg undervisingsleiar ved ILN.

Undervisnings- og rettleiingsområde:

Emne eg har undervist i ved UiO:

 • MAS1510 Innføring i norrøn og keltisk kultur
 • MAS1511 Norrøn og keltisk mytologi
 • NFI1320 Norrøn litteratur 1 (Nordisk litteratur fram til 1500)
 • NFI1320E Old Norse literature
 • NFI2320 Norrøn litteratur 2
 • NFI1101 Norrøn grammatikk og eldre språkhistorie
 • NFI1100 Runology: General Introduction
 • NFI2102 Runic Inscriptions of the Middle Ages
 • NFI4120 Old Norse Language and Texts
 • VMS4101 Medieval manuscript culture


Emne eg har undervist i ved andre lærestader:

 • NS1074 Norsk litteratur, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet
 • US306P Språk och identitet, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet
 • US308P/A Nordiska språk, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet
 • NSN100 Sociolingvistik, språkhistoria, grannspråk, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet
 • Språkhistorie og talemål. Høgskolen i Telemark, avdeling Bø: Norsk, årsstudium

Faglege kompetanseområde:

Norrønt språk, litteratur og kulturhistorie

Norrøn mytologi

Runologi

Epigrafikk

Innskrifter

Filologi

Kodikologi

Språkhistorie

Litteraturhistorie

Norsk litteratur

Teksthistorie

Bokhistorie

Edisjonsfilologi

Nabospråk

 

Emneord: Nordisk kultur og historie, Norrønt, Sagaer, Religiøse tekster, Runer, Vikinger, Edisjonsfilologi, Norrøn religion, Språkhistorie, Litteraturhistorie, Translation Studies, Bokhistorie, Litteratur og litteraturvitenskap, Middelalderstudier, Epigrafikk, Bokstavinnskrifter, Runologi, Innskrifter

Publikasjoner

Messuskýringar. Norrøne messeforklaringer i norsk oversettelse. Festskrift til Jan H. Schumacher (saman med Sigurd Hareide). St. Olav forlag, Oslo (2014)
 
"Gunnlaug ormstunges saga og kyrkja i Levanger" i Levangerhistorier. Red. J. Brendalsmo & F.-A. Stylegard. Novus, Oslo (2013)
 
"When small words make a big difference. On adaptation and transmission of texts in Late Medieval manuscripts" i Lochlann. Festskrift til Jan Erik Rekdal på 60-årsdagen. Red. C. Hambro & L.I. Widerøe. Hermes Academic, Oslo (2013) 
 
Reproduksjon av norrøne tekstar i seinmellomalderen. Avhandling til graden ph.d. ved UiO (2010)
 
"Sagaene om Oddr og Eiríkr. Ei teksthistorisk tilnærming til to fornaldersagaer" i Fornaldersagaene. Myter og virkelighed. Red. Agneta Ney m.fl. Museum Tusculanums forlag, København (2009)
 
Tekst- og språkhistorie: basis 2 (saman med Håvard Skaar & Sigfrid Tvitekkja). Del av serien Nøkler til norsk, NKI-forlaget, Bekkestua (2006)
 
'Enn þriðji hlutr sagnanna...' Ein analyse av fornaldersagasjangeren som analytisk kategori, magistergradsavhandling (2003)
 
"Draumkvedet. Essay med vekt på Maren Ramskeid sin versjon" i Kirke og Kultur 2002/2: 163-168
 • Horn, Anna Catharina & Kleivane, Elise (2022). The Making of a Centre in the Periphery: Writing and Rhetoric at the Archdiocese of Niðaróss. I Heiniger, Anna Katharina; Merkelbach, Rebecca & Wilson, Alexander (Red.), Þáttasyrpa – Studien zu Literatur, Kultur und Sprache in Nordeuropa. Narr Francke Attempto Verlag. ISSN 978-3-7720-8769-1. s. 47–57. doi: 10.24053/9783772057694.
 • Kleivane, Elise (2021). Roman-Script Epigraphy in Norwegian Towns. I Andersen, Kasper H.; Netterstrøm, Jeppe Büchert; Imer, Lisbeth M.; Poulsen, Bjørn & Olesen, Rikke Steenholt (Red.), Urban Literacy in the Nordic Middle Ages. Brepols. ISSN 978-2-503-59674-7. s. 105–134. doi: 10.1484/M.USML-EB.5.126234.
 • Kleivane, Elise (2021). Kulisteinen og kommunikasjonen. I Stige, Morten & Risbøl, Ole (Red.), Kulisteinen - grensemerke i tid og rom. Nordmøre museum. ISSN 9788292264287. s. 152–171.
 • Kleivane, Elise (2021). Skrift og språk i mellomalderen. Ms.8° 102, Kvikne-psalteret. I Ostad, Johanne & Kleivane, Elise (Red.), Språk i arkivet. Historier om hvordan språk reflekterer samfunnet. Nasjonalbiblioteket. ISSN 978-82-7965-465-0. s. 28–59.
 • Kleivane, Elise & Ostad, Johanne (2021). Innledning. Språk i arkivet. I Ostad, Johanne & Kleivane, Elise (Red.), Språk i arkivet. Historier om hvordan språk reflekterer samfunnet. Nasjonalbiblioteket. ISSN 978-82-7965-465-0. s. 12–27.
 • Kleivane, Elise (2020). Christian Knowledge in Late Medieval Norway. I Kjesrud, Karoline & Males, Mikael (Red.), Faith & Knowledge in Late Medieval & Early Modern Scandinavia . Brepols. ISSN 9782503579009. s. 213–242. doi: 10.1484/M.KSS-EB.5.117748.
 • Kleivane, Elise (2019). To menn og Ave Maria i Hamarkaupangen . Maal og Minne. ISSN 0024-855X. s. 69–99. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kleivane, Elise & Óskarsdóttir, Svanhildur (2019). The Infant Jesus and his Mother in Late Medieval and Early Modern Scandinavian Book Culture. I Kauko, Mikko; Norro, Miika; Nummila, Kirsi-Maria; Toropainen, Tanja & Fonsén, Tuomo (Red.), Languages in the Lutheran Reformation.Textual Networks and the Spread of Ideas. Amsterdam University Press. ISSN 9789462981553. s. 151–172. doi: 10.2307/j.ctvfrxqjc.10.
 • Kleivane, Elise & Johansson, Karl G. (2018). Konungs skuggsjá and the Interplay between the Universal and Particular. I Kleivane, Elise & Johansson, Karl G. (Red.), Speculum septentrionale. Konungs skuggsjá and the European Encyclopedia of the Middle Ages. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-909-5. s. 9–34. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kleivane, Elise (2018). There is More to Stjórn than Biblical Translation. I Kleivane, Elise & Johansson, Karl G. (Red.), Speculum septentrionale. Konungs skuggsjá and the European Encyclopedia of the Middle Ages. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-909-5. s. 115–147. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kleivane, Elise (2018). Epigraphic Ave Maria as evidence of medieval literacy. I Bauer, Alessia; Kleivane, Elise & Spurkland, Terje (Red.), Epigraphy in an intermedial context. Four Courts Press. ISSN 9781846827167. s. 101–122.
 • Kleivane, Elise (2017). Bibelen i mellomalderen: for lekfolk og lærde. I Ødemark, John & Lavold, Bente (Red.), Reformasjonstidens religiøse bokkultur cirka 1400-1700: tekst, visualitet og materialitet. Novus Forlag. ISSN 978-82-7965-347-9. s. 176–208.
 • Kleivane, Elise (2013). "When small words make a big difference. On adaptation and transmission of texts in Late Medieval manuscripts". I Widerøe, Lars Ivar & Hambro, Cathinka (Red.), Lochlann. Festskrift til Jan Erik Rekdal på 60-årsdagen. Aistí in ómós do Jan Erik Rekdal ar a 60ú lá breithe. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. ISSN 978-82-8034-202-7.
 • Kleivane, Elise (2013). Gunnlaug ormstunges saga og kyrkja i Levanger. I Brendalsmo, Jan & Stylegar, Frans-Arne (Red.), Levangerhistorier. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-739-8. s. 41–48.
 • Kleivane, Elise (2009). Sagaene om Oddr og Eiríkr. Ei teksthistorisk tilnærming til to fornaldersagaer. I Jakobsson, Ármann; Ney, Agneta & Lassen, Annette (Red.), Fornaldarsagaerne. Myter og virkelighed. Museum Tusculanums Forlag. ISSN 978-87-635-2579-4. s. 27–47.
 • Kleivane, Elise & Tvitekkja, Sigfrid (2007). Innleiing. Språk - både ord og vitskap, Tekst- og språkhistorie, basis 2. NKI-forlaget. ISSN 978-82-562-5675-4. s. 293–308.
 • Kleivane, Elise (2007). Eldre språkhistorie, Tekst- og språkhistorie, basis 2. NKI-forlaget. ISSN 978-82-562-5675-4. s. 309–336.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ostad, Johanne & Kleivane, Elise (2021). Språk i arkivet. Historier om hvordan språk reflekterer samfunnet. Nasjonalbiblioteket. ISBN 978-82-7965-465-0. 308 s.
 • Kleivane, Elise & Johansson, Karl G. (2018). Speculum septentrionale. Konungs skuggsjá and the European Encyclopedia of the Middle Ages. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-909-5. 323 s.
 • Bauer, Alessia; Kleivane, Elise & Spurkland, Terje (2018). Epigraphy in an intermedial context. Four Courts Press. ISBN 9781846827167. 216 s.
 • Norseth, Kristin; Kleivane, Elise & Hareide, Sigurd (2014). Messuskýringar. Norrøne messeforklaringer i norsk oversettelse. Festskrift til Jan H. Schumacher. St. Olav forlag. ISBN 978-82-7024-283-2. 230 s.
 • Skaar, Håvard Heradstveit; Tvitekkja, Sigfrid & Kleivane, Elise (2007). Tekst- og språkhistorie, basis 2. NKI-forlaget. ISBN 978-82-562-5675-4. 430 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kleivane, Elise (2021). Bokstavar mellom runer og manuskript. NFR-prosjekt.
 • Kleivane, Elise (2021). Kulisteinen (N449). Lesing, tolking og kommunikasjonen.
 • Kleivane, Elise (2021). Grafeminventar og bokstavformer i norske sigill frå mellomalderen.
 • Kleivane, Elise (2021). Runene på Bildentekstilet: fagseminar.
 • Kleivane, Elise (2021). A matter of invisibility.
 • Kleivane, Elise (2021). A til Å.
 • Kleivane, Elise (2021). Norrønt: hjalpa.
 • Kleivane, Elise & Lilleslåtten, Mari (2020). Korleis gjekk vi frå å bruke runer til å skrive med bokstavar? [Internett]. UiO: Det humanistiske fakultet (Facebook).
 • Kleivane, Elise & Mari, Lilleslåtten (2020). Noreg har vore fleirspråkleg sidan før mellomalderen. [Internett]. hf.uio.no.
 • Kleivane, Elise (2019). Messages from a wooden book cover.
 • Kleivane, Elise (2019). Runer og bokstavar på Domkirkeodden og i Hamar bispedømme.
 • Kleivane, Elise (2019). Frösöstenen: ein nabo i nord.
 • Kleivane, Elise (2019). Runene på Bildentekstilet.
 • Kleivane, Elise (2019). Multilingualism in Medieval Scandinavia.
 • Kleivane, Elise (2019). The many faces of Stjórn.
 • Kleivane, Elise (2019). Metal texts. A discussion on metal as medium for writing, and the implications it has for textual content and choice of script.
 • Kleivane, Elise (2019). "Hvordan skrev folk for 1000 år siden?". [Internett]. forskning.no.
 • Kleivane, Elise (2019). Politics, prayers, and protection in Hamar.
 • Kleivane, Elise & Hytta, Anne (2018). Samtale om Voluspå.
 • Kleivane, Elise (2018). Om tydinga av "straks" og "snart". [TV]. Praktisk info med Jon Almaas.
 • Kleivane, Elise (2018). N 825 og Birger Jørstad.
 • Kleivane, Elise & Bollaert, Johan (2018). <authority>Bokstavar mellom runer og manuskript</authority>.
 • Kleivane, Elise (2018). Tatoveringar, gaming, nynazistar og naive strikkebedrifter.
 • Kleivane, Elise (2018). NBO Ms. 8vo 102, Kvikne-psalteriet.
 • Kleivane, Elise (2018). Doing things in medieval Norway with Roman-alphabet inscriptions.
 • Kleivane, Elise (2018). Intet nytt fra Vestfronten.
 • Kleivane, Elise (2017). The runic alphabet in the context of the Latin scriptura franca.
 • Kleivane, Elise (2017). 'Den sammensatte viking'. [Avis]. Vårt Land.
 • Kleivane, Elise (2017). 'Skrevet i stein'. [Avis]. Klassekampen.
 • Kleivane, Elise (2017). Senses and Soul in the Medieval Mass.
 • Kleivane, Elise (2016). Epigraphic Ave Maria as evidence of Medieval Literacy.
 • Kleivane, Elise (2016). Intervju om 'Soliders of Odin'. [Radio]. Verdens Rikeste Land, P3.
 • Kleivane, Elise (2016). 'Søker tilbake til vikingtiden'. [Avis]. Vårt Land.
 • Kleivane, Elise (2016). Saints in Everyday Life.
 • Kleivane, Elise (2015). Liturgy in the medieval mass.
 • Kleivane, Elise (2015). 'Because Our Lord Knows All Languages'. On the Uses of Old Norse in the Latin Church.
 • Kleivane, Elise (2015). The conception of the Bible/Apocrypha in Late Medieval Scandinavia.
 • Kleivane, Elise (2015). Herding souls in the Sixth Age.
 • Kleivane, Elise (2015). In die ascensione Domini nostri, Jesu Christi.
 • Kleivane, Elise (2014). Intervju om utgivelsen av Flateyjarbók. [Avis]. Vårt Land.
 • Kleivane, Elise (2014). Runes and Roman script.
 • Kleivane, Elise (2014). Det heilage evangeliet i nye klede. Noko om korleis dei ulærde blei opplærte for å få del i frelsa.
 • Kleivane, Elise (2014). Sagaen om Bård Snøfjellsås. I Hagland, Jan Ragnar & Jørgensen, Jon Gunnar (Red.), Islendingesagaene. Samtlige sagaer og førtini tætter I-V. Saga Forlag. ISSN 978-9935-9198-6-1. s. 239–269.
 • Kleivane, Elise (2014). "Messuskýringar: å lese Bibelen i messe og manuskript".
 • Kleivane, Elise (2012). Innslag om overlevering av tekst i mellomalderen, kva som skjer og kvifor. [Radio]. Språkteigen, NRK P2.
 • Kleivane, Elise (2012). "Textuality and epigraphic inscriptions".
 • Kleivane, Elise (2012). "Runelignende tegn versus bokstaver".
 • Kleivane, Elise (2011). "Én saga ble til flere fortellinger". [Internett]. forskning.no.
 • Kleivane, Elise (2011). Intervju om kopiering av tekstar og "lån" frå andres tekstar i mellomalderen, jamført med i dag. [Radio]. Kulturnytt, NRK P2.
 • Kleivane, Elise (2011). "One saga, different stories".
 • Kleivane, Elise (2011). "Bragging, slander, business and death. Runic writing and its numerous functions".
 • Kleivane, Elise (2011). "Paradise on Earth and Eiríkr inn víðfǫrli as an Old Testament prophet to the North".
 • Kleivane, Elise (2011). "Nådelaus samtid, heroisk fortid".
 • Kleivane, Elise (2010). "Riddarasögur and rhetorical situations".
 • Kleivane, Elise (2009). When small words make a big difference. On adaptation and transmission of texts in Late Medieval manuscripts.
 • Kleivane, Elise (2007). Reproduksjon av tekstar i seinmellomalderen.
 • Kleivane, Elise (2006). Runer: Skrift i stein. Og i tre og metall og lær og bein og til og med på pergament.
 • Kleivane, Elise (2005). Myten om verket i lys av tekstvitnets virkelighet. Hva snakker vi egentlig om?
 • Kleivane, Elise (2002). Draumkvedet. Essay med vekt på Maren Ramskeid sin versjon. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. s. 163–167.
 • Kleivane, Elise (2002). Draumkvedet. Essay med vekt på Maren Ramskeid sin versjon.
 • Kleivane, Elise (2011). Reproduksjon av norrøne tekstar i seinmellomalderen. Variasjon i "Eiríks saga viðfǫrla". 07-Gruppen AS.
 • Kleivane, Elise (2003). ’Enn þriðji hlutr sagnanna...’ Ein analyse av fornaldersagasjangeren som analytisk kategori. E. Kleivane.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2014 12:31 - Sist endret 8. apr. 2022 15:41

Prosjekter

Forskergrupper