Cecilie Halstensgaard

Stipendiat
English version of this page
Mobiltelefon 45156310 45156310
Rom 624
Brukernavn

Faglige interesser

I min doktorgradsprosjekt søker jeg å undersøke hvordan juridiske bestemmelser rettet mot skole og utdanning kan utformes og formidles slik at de sikrer rettsikkerhet, forståelse, kompetanse og handlingsrom. Arbeidet er tett knyttet til fagområdene klart språk og særlig klart lovspråk. 

Bakgrunn

Jeg er utdannet lektor med fagene nordisk og historie, og har jobbet flere år som lærer. 

I 2016 fullførte jeg min masteroppgave "Hvordan kommunisere gjennom skreven tekst? En tekstvitenskapelig undersøkelse av tre brevmaler om særskilt språkopplæring i Osloskolen".

 

Emneord: Tekstvitenskap, Klarspråk, Sakprosa, Kommunikasjon

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 3. aug. 2021 10:47 - Sist endret 2. sep. 2021 12:39