Tekst og retorikk

Forskerne i gruppen Tekst og retorikk er opptatt av hvordan tekster brukes og virker i samfunnet. Her samles forskere fra fagdisipliner som retorikk, sakprosaforskning, diskursanalyse, samtaleanalyse, semiotikk og systemisk-funksjonell lingvistikk. 

Vi forsker for tiden på:

  • TV- og radiodebatt
  • Sakprosa
  • Tekst og retorikk i skolen
Emneord: retorikk, sakprosa, diskursanalyse, sosialsemiotikk, samtaleanalyse, semiotikk, systemisk-funksjonell lingvistikk
Publisert 16. okt. 2019 15:17 - Sist endret 9. mars 2020 13:21