English version of this page

Studier

OSEH vil tilby tverrfaglige emner innen miljøhumaniora på bachelor- og masternivå. Emnene vil være åpne for studenter som ønsker å lære mer om interaksjoner mellom mennesker og miljø, både fra humaniora, samfunns- og naturvitenskapene.

Menneske og miljø

Vårt mål er å la studenter se forbi tradisjonelle fagspesifikke rammer og gi dem en tverrfaglig utdanning som er etterspurt av arbeidsgivere både innenfor og utenfor akademia.

Aktuelle felter er klimaforskning, statlig forvaltning og organisasjoner som driver innen klima- og miljøarbeid.

Bildet kan inneholde: Natur, Himmel, Atmosfærisk fenomen, Vegetasjon, Tre.