Oslo School of Environmental Humanities (OSEH)

Banner OSEH

Miljøhumaniora

Oslo School of Environmental Humanities (OSEH) er et initiativ som skal styrke forskning og utdanning knyttet til kritiske klimaspørsmål og klimautfordringer. Vårt mål er å tilrettelegge for dialog, formidling og debatt rundt store endringer i klima og miljø på tvers av faglige skillelinjer, inkludert humaniora, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Forskningen og undervisningen har historiske, kulturelle og filosofiske grunnsteiner.

Forskning

Forskningen ved OSEH dekker et stort spenn av disipliner innen humaniora og samfunnsvitenskap, blant annet historie, filosofi, antropologi, litteraturvitenskap, arkeologi,  vitenskap- og teknologistudier. OSEH kombinerer styrkene, teoriene og metodene fra et bredt utvalg fagfelt i møte med klimautfordringene i vår tid.

Samarbeid med OSEH

OSEH støtter tverrfaglige forskergrupper som ønsker å utarbeide nye forskningsspørsmål og prosjekter.

For øyeblikket tar vi i mot to typer søknader:

  • Søknad om støtte til langsiktige tverrfaglige forskergrupper (OSEH Collaboratories)
  • Søknad om støtte til mindre, tverrfaglige initiativer

Aktuelt

 

Arrangementer

16. okt. 2019 12:15 - 13:00 , 2531 Stort Møterom, Georg Sverdrups hus Legg til i kalender
30. okt. 2019 09:00 - 1. nov. 2019 19:00 , University of Oslo/Tøyen Hovedgård/SALT Legg til i kalender

Studier

OSEH vil etablere nye tverrfaglige emner på bachelor- og masternivå innen miljøhumaniora, og vi vil kartlegge grunnlaget for å starte et engelskspråklig internasjonalt masterprogram innen Environmental Humanities. 

Kontakt

Direktør:

Ursula Münster, Førsteamanuensis, Miljøhumaniora, Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS).

Forsknings- og utdanningssatsinger ved Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet satser på fem faglig prioriterte områder mellom 2019 og 2023. Målet er å bidra til å løse samfunnsutfordringene vi står overfor i dag.