English version of this page

Studier

OSEH tilbyr tverrfaglig utdanning innen miljøhumaniora og miljøvitenskap for studenter som ønsker å lære mer om interaksjoner mellom mennesker og miljø. Vårt mål er å la studenter se forbi tradisjonelle fagspesifikke rammer og gi dem en tverrfaglig utdanning som er etterspurt av arbeidsgivere både innenfor og utenfor akademia. 

Honours-sertifikat i Miljøhumaniora og Miljøvitenskap

Fra høsten 2021 kan klimaengasjerte masterstudenter ved UiO styrke utdanningen sin med et Honours-sertifikat i Miljøhumaniora og Miljøvitenskap. Honours Certificate in Environmental Humanities and Sciences (EHS) består av totalt 20 studiepoeng som tas ved siden av egne masterstudier.

Undervisningen er tverrfaglig og foregår i små grupper. Studentene får være med på stedsbasert læring om miljøutfordringer i Oslo, dra på feltarbeid, utvikle egne klimaprosjekter og lære fra eksperter. Sertifikatet er det første av sitt slag i Norge.

Søknadsfrist: 15 Oktober

Andre emner tilknyttet klima og miljø ved UiO

Det humanistiske fakultet

Bachelor

Master

Alle emner ved Det humanistiske fakultet

Senter for utvikling og miljø (SUM)

Master

Alle emner ved Senter for utvikling og miljø

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Bachelor

Master

Alle emner ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Bachelor

Master

Alle emner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det juridiske fakultet

Bachelor

Master

Alle emner ved Det juridiske fakultet