English version of this page

Studier

OSEH vil tilby tverrfaglige emner innen miljøhumaniora på bachelor- og masternivå. Emnene vil være åpne for studenter som ønsker å lære mer om interaksjoner mellom mennesker og miljø, både fra humaniora, samfunns- og naturvitenskapene.

Menneske og miljø

Vårt mål er å la studenter se forbi tradisjonelle fagspesifikke rammer og gi dem en tverrfaglig utdanning som er etterspurt av arbeidsgivere både innenfor og utenfor akademia.

Aktuelle felter er klimaforskning, statlig forvaltning og organisasjoner som driver innen klima- og miljøarbeid.

Bildet kan inneholde: Natur, Himmel, Atmosfærisk fenomen, Vegetasjon, Tre.

Emner tilknyttet klima og miljø ved UiO

Det humanistiske fakultet

Bachelor

Master

Alle emner ved Det humanistiske fakultet

Senter for utvikling og miljø (SUM)

Master

Alle emner ved Senter for utvikling og miljø

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Bachelor

Master

Alle emner ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Bachelor

Master

Alle emner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det juridiske fakultet

Bachelor

Master

Alle emner ved Det juridiske fakultet