Espen Ytreberg

Bilde av Espen Ytreberg
English version of this page
Rom 456
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Espen Ytreberg (f. 1964) er professor i medievitenskap og koordinator for den felles Ph.D-utdanningen ved Humanistisk Fakultet, Universitetet i Oslo. Han har ledet forskningsprosjekter blant annet om deltakelse i mediene, om medieringen av migrasjon og forholdet mellom medier og temporalitet. Ytreberg har forfattet flere lærebøker i medievitenskap, i tillegg til verker om fjernsynsutvikling og mediehistorie. Ytreberg er aktiv over et bredt spekter av fagpublisering, inkludert avisartikler, essays, litterær sakprosa og historisk fiksjon.

Undervisnings- og veiledningsområder

Medie- og kommunikasjonsteori, mediehistorie, medieinstitusjoner, sosial interaksjon i mediene, sakprosaskriving og skriveprosesser.

Faglige kompetanseområder

Populærkultur, medie- og kommunikasjonsteori, mediehistorie, mediert sosial interaksjon, produksjons- og institusjonsstudier.

Pågående og planlagte forskningsprosjekter 

 • Media and Events in History (bokprosjekt for Polity Press)
 • Health Communication Regimes (Samkul/NFR 2018-20, ledet av Kjersti Thorbjørnsrud, ISF)  
 • Lifetimes (Toppforsk-prosjekt 2019-24, ledet av Helge Jordheim)
Emneord: Medier og kommunikasjon, Populærkultur, Medienes organisasjoner, Mediehistorie, Medie- og kommunikasjonsteori, Film TV og radio

Publikasjoner

 

 • 2018: Kapp Hjertestein: Historien om Nita Kakot Amundsen, Camilla Carpendale og Roald Amundsen. Oslo: Forlaget Press.
 • 2017: "Towards a historical understanding of the media event".  Media Culture and Society 39(3), s 309- 324
 • 2014: En forsvunnet by: Jubileumsutstillingen på Frogner 1914. Oslo: Forlaget Press.
 • 2014: "The 1911 South Pole Conquest as Media Event and Media Ensemble".  Media History.  ISSN 1368-8804. 20(2), s 167- 181
 • 2010: “The question of calculation: Erving Goffman and the pervasive planning of communication”, Michael Hviid Jacobsen (ed.) The Contemporary Goffman. London: Routledge.
 • 2009: ”Extended liveness and eventfulness in multi-platform reality formats”, New Media & Society 11(4): 467-485.
 • 2008: Hva er medievitenskap. Oslo: Universitetsforlaget.
 • 2006: Medie- og kommunikasjonsteori. Oslo: Universitetsforlaget.
 • 2004: "Formatting participation within broadcast media production", Media Culture & Society 26(5): 677-692.
 • 2004: ”Norge: mektig middelkultur,” i Samtiden 3: 6-15. Forkortet versjon publisert under samme tittel i Klassekampen 4/9 2004: 10-11.

Se alle arbeider i Cristin

 • Briggs, Asa; Burke, Peter & Ytreberg, Espen (2020). A Social History of the Media, 4. utgave. Polity Press. ISBN 9781509533725.
 • Ytreberg, Espen (2018). Kapp Hjertestein: Historien om Nita Kakot Amundsen, Camilla Carpendale og Roald Amundsen. Forlaget Press. ISBN 978-82-328-0228-9. 223 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jordheim, Helge & Ytreberg, Espen (2021). After supersynchronisation: How media synchronise the social. Time & Society. ISSN 0961-463X. doi: 10.1177/0961463X211012507
 • Ytreberg, Espen (2020). The rise of future contingency: Norwgian news media and pandemics.
 • Ytreberg, Espen (2020). Mediene forsterker følelsen av usikkerhet i møte med en pandemi. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Ytreberg, Espen (2020). Panel om MasterChef Australia.
 • Ytreberg, Espen (2020). Infrastructures in the study of media.
 • Ytreberg, Espen (2020). Harald Ulrik Sverdrup og tsjuktsjerene.
 • Ytreberg, Espen (2020). Hvordan utforske et liv?
 • Ytreberg, Espen (2019). "Motpoler i debatt om norsk film". [Avis]. Klassekampen.
 • Ytreberg, Espen (2019). "Roald Amundsen og Sibir-jentene". [Tidsskrift]. KK.
 • Ytreberg, Espen (2019). Hva kan dataassisterte søk si oss om det som har skjedd med norsk offentlig tale om helse og sykdom siden krigen?
 • Ytreberg, Espen (2019). Erving Goffman og "Jaget och maskerna".
 • Ytreberg, Espen (2019). Live and real time.
 • Ytreberg, Espen (2019). "La døde helter ligge". Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Ytreberg, Espen (2019). Time, media and the event.
 • Ytreberg, Espen (2019). Possible rhythms of mediated events.
 • Ytreberg, Espen (2019). Animal matter as human environment: Whales and men in photographs from the era of industrial whaling .
 • Ytreberg, Espen (2019). Espen Ytreberg »Kap Herzstein«: Buchvorstellung und Gespräch.
 • Ytreberg, Espen (2019). Espen Ytreberg "Kap Herzstein": Buchvorstellung und Gespräch.
 • Ytreberg, Espen (2019). Espen Ytreberg, Kap Herzstein.
 • Ytreberg, Espen (2019). Espen Ytreberg mit "Kap Herzstein" zu Gast in der Berliner Buchhandlung Pankebuch.
 • Ytreberg, Espen (2019). Presentasjon av boka "Kap Herzstein".
 • Ytreberg, Espen (2019). Lesung Espen Ytreberg: Kap Herzstein.
 • Ytreberg, Espen (2019). Norwegian influenza event mediations.
 • Ytreberg, Espen (2019). The case economy: making patients cases out of medical patients.
 • Ytreberg, Espen (2019). Control over stories of illness and life: the case of a media participant turned media professional.
 • Ytreberg, Espen (2019). Om boka "Kapp Hjertestein".
 • Ytreberg, Espen (2018). Introduction to Sadiah Qureshi: "Black British histories".
 • Ytreberg, Espen (2018). Time, media and the event (plenumsforelesning).
 • Ytreberg, Espen (2018). Simultaneity before and after broadcasting.
 • Ytreberg, Espen (2018). Kapp Hjertestein, bokpresentasjon, Stavanger 25.09.2018 og Kristiansand 26.09.2018.
 • Ytreberg, Espen (2018). Espen Ytreberg om barna til Amundsen.
 • Ytreberg, Espen (2018). InSync. Project in progress presentation (with Helge Jordheim).
 • Ytreberg, Espen (2018). Kapp Hjertestein - Historien om Roald Amundsens "døtre".
 • Ytreberg, Espen (2018). Intervju om mediebegivenheter. [Avis]. Klassekampen.
 • Ytreberg, Espen (2018). From Siberia to Norway and back: The journeys of Nita Kakot Amundsen and Camilla Carpendale. Arctic Studies Center Newsletter. 25, s. 34–36.
 • Ytreberg, Espen (2018). Simulta-nation.
 • Ytreberg, Espen (2018). Three arguments on the mediation of historical events .
 • Ytreberg, Espen (2018). Innledning om Claus Fasting.
 • Ytreberg, Espen (2018). Doktorgradsutdanning ved UiO.
 • Ytreberg, Espen (2018). Technological networks of information, media discourses of uncertainty: The 1928 Amundsen/Nobile disaster events.
 • Ytreberg, Espen (2018). The organizational construction and political context of patients as media participants.
 • Ytreberg, Espen (2018). "Roald Amundsen tok til seg to «døtre» fra Øst-Sibir. Så sendte han dem brått fra seg.". [Avis]. A-magasinet.
 • Ytreberg, Espen (2018). Hvem var disse to jentene? [Internett]. klartale.no.
 • Ytreberg, Espen (2018). Den lille og store historien om to jenter. Blogginnlegg om boka "Kapp Hjertestein" på Ark-bloggen.
 • Ytreberg, Espen (2018). Ismannens hjertebarn i bokform. [Avis]. Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Ytreberg, Espen (2018). Ismannens jenter. [Avis]. Sunnmørsposten.
 • Ytreberg, Espen (2018). Ismannens hjertebarn. [Avis]. Tønsbergs blad.
 • Ytreberg, Espen (2018). Ismannens hjertebarn. [Avis]. Dagsavisen.
 • Ytreberg, Espen & Jordheim, Helge (2018). In Sync .
 • Figenschou, Tine Ustad; Fredheim, Nanna Alida; Thorbjørnsrud, Kjersti & Ytreberg, Espen (2018). The use of digital and mainstream media lobbying health interests.
 • Ytreberg, Espen (2018). – Vi forholder oss til teksten. [Avis]. Morgenbladet.
 • Ytreberg, Espen (2018). Humanioras egenart. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Ytreberg, Espen (2017). Presentism, Synchronization, and the Media: Hartog and the Crisis of History (with Bodhisattva Chattopadhyay and Marijn Rombouts).
 • Ytreberg, Espen (2017). Historisk søndag: Amundsen.
 • Ytreberg, Espen (2017). NRK nekter for at reinsendingen var for ambisiøs. [Avis]. Dagbladet.
 • Ytreberg, Espen (2017). Mediated simultaneities and the 1915 Oslo Centenary Jubilee Exhibition.
 • Ytreberg, Espen (2017). Intervju i oppslaget "Digitalkulturens ubehag". [Avis]. Klassekampen.
 • Ytreberg, Espen (2017). Helter i mediene før og nå.
 • Ytreberg, Espen (2017). Synchronising mediated simultaneities: the 1914 Oslo Centenary Jubilee Exhibition .
 • Ytreberg, Espen (2017). - Ikke lurt å karikere (om Kringkastingsrådet). [Avis]. Vårt Land.
 • Ytreberg, Espen (2017). Exchanges of looks in two Norwegian 1920s documentary films featuring the Chukchi people.
 • Ytreberg, Espen (2017). Fjernsynet og Finmarksvidda. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Ytreberg, Espen (2017). Norway's Slow TV: Fascinating viewers for hours or days at a time. [TV]. CBS News.
 • Ytreberg, Espen (2017). New Perspectives on Media, Data and Temporality (Plenary roundtable).
 • Ytreberg, Espen (2017). The Amundsen South Pole expedition film and its media contexts. I Hanssen, Eirik Frisvold & Lund, Maria Fosheim (Red.), Small Country, Long Journeys : Norwegian Expedition Films. Nasjonalbiblioteket. ISSN 978-82-7965-345-5. s. 24–53.
 • Bull, Synne Tollerud & Ytreberg, Espen (2017). Tom Gunning and Paul Kaiser on Framing, re-Framing and un-Framing.
 • Ytreberg, Espen (2017). Forskeren som skriver. [Internett]. Krumsvik & co.
 • Ytreberg, Espen (2017). "This tragically obscured summer": News media anduncertainties of information in the 1928 Nobile/Amundsen disaster events.
 • Ytreberg, Espen (2016). Notes toward a history of media events.
 • Ytreberg, Espen (2016). Roald Amundsen, mest helt eller skurk? Fredriksstad Blad.
 • Ytreberg, Espen (2016). Samtale om boka "Amundsen" i programmet "Årets bøker". [Radio]. P2.
 • Ytreberg, Espen (2016). Opponent på doktorgradsdisputas, Magnus Danielson.
 • Ytreberg, Espen (2016). When media researchers do fiction (with prof. Henrik Örnebring).
 • Ytreberg, Espen (2016). Perspektiv på MKV/SH Medialiseringsforskning.
 • Ytreberg, Espen (2016). Helsebloggere: innledende observasjoner til en undersøkelse.
 • Ytreberg, Espen (2016). Hva skjedde med Roald Amundsen?
 • Ytreberg, Espen (2016). Erving Goffman. I Bruhn Jensen, Klaus & Craig, Robert T. (Red.), The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy. Wiley-Blackwell. ISSN 978-1-118-29073-6.
 • Ytreberg, Espen (2016). Convergence. I Bruhn Jensen, Klaus & Craig, Robert T. (Red.), The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy. Wiley-Blackwell. ISSN 978-1-118-29073-6.
 • Ytreberg, Espen (2016). Historical perspectives on the media event.
 • Ytreberg, Espen (2016). Forskning per roman. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Ytreberg, Espen (2016). Intervju i "Norgesglasset" om talkshowsjangerens historie. [Radio]. NRK P1.
 • Ytreberg, Espen (2016). To bilder og ett liv: hva fotografier funnet på Uranienborg forteller om Roald Amundsen.
 • Ytreberg, Espen (2016). Intervju om Umberto Eco i Kulturhuset, P2. [Radio]. NRK P2.
 • Ytreberg, Espen (2016). Veiviseren (om Umberto Ecos forfatterskap). Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Ytreberg, Espen (2016). Medieforskeren mellom fakta og fiksjon.
 • Ytreberg, Espen (2016). Gjest i Ekko (NRK P2), "Trenger vi helter i dag?". [Radio]. NRK P2.
 • Ytreberg, Espen (2016). Deltaker i paneldebatten "Hva slags medievitere trengervi i framtiden?".
 • Ytreberg, Espen (2016). Mediated synchronisation: a project presentation.
 • Ytreberg, Espen (2016). Etter heltene. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2008 15:11 - Sist endret 29. jan. 2020 11:50

Prosjekter