Espen Ytreberg

Bilde av Espen Ytreberg
English version of this page
Rom 456
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Espen Ytreberg (f. 1964) er professor i medievitenskap og koordinator for den felles Ph.D-utdanningen ved Humanistisk Fakultet, Universitetet i Oslo. Han har ledet forskningsprosjekter blant annet om deltakelse i mediene, om medieringen av migrasjon og forholdet mellom medier og temporalitet. Ytreberg har forfattet flere lærebøker i medievitenskap, i tillegg til verker om fjernsynsutvikling og mediehistorie. Ytreberg er aktiv over et bredt spekter av fagpublisering, inkludert avisartikler, essays, litterær sakprosa og historisk fiksjon.

Undervisnings- og veiledningsområder

Medie- og kommunikasjonsteori, mediehistorie, medieinstitusjoner, sosial interaksjon i mediene, sakprosaskriving og skriveprosesser.

Faglige kompetanseområder

Populærkultur, medie- og kommunikasjonsteori, mediehistorie, mediert sosial interaksjon, produksjons- og institusjonsstudier.

Pågående og planlagte forskningsprosjekter 

 • Media and Events in History (bokprosjekt for Polity Press)
 • Health Communication Regimes (Samkul/NFR 2018-20, ledet av Kjersti Thorbjørnsrud, ISF)  
 • Lifetimes (Toppforsk-prosjekt 2019-24, ledet av Helge Jordheim)
Emneord: Medier og kommunikasjon, Populærkultur, Medienes organisasjoner, Mediehistorie, Medie- og kommunikasjonsteori, Film TV og radio

Publikasjoner

 

 • 2018: Kapp Hjertestein: Historien om Nita Kakot Amundsen, Camilla Carpendale og Roald Amundsen. Oslo: Forlaget Press.
 • 2017: "Towards a historical understanding of the media event".  Media Culture and Society 39(3), s 309- 324
 • 2014: En forsvunnet by: Jubileumsutstillingen på Frogner 1914. Oslo: Forlaget Press.
 • 2014: "The 1911 South Pole Conquest as Media Event and Media Ensemble".  Media History.  ISSN 1368-8804. 20(2), s 167- 181
 • 2010: “The question of calculation: Erving Goffman and the pervasive planning of communication”, Michael Hviid Jacobsen (ed.) The Contemporary Goffman. London: Routledge.
 • 2009: ”Extended liveness and eventfulness in multi-platform reality formats”, New Media & Society 11(4): 467-485.
 • 2008: Hva er medievitenskap. Oslo: Universitetsforlaget.
 • 2006: Medie- og kommunikasjonsteori. Oslo: Universitetsforlaget.
 • 2004: "Formatting participation within broadcast media production", Media Culture & Society 26(5): 677-692.
 • 2004: ”Norge: mektig middelkultur,” i Samtiden 3: 6-15. Forkortet versjon publisert under samme tittel i Klassekampen 4/9 2004: 10-11.
 • Thorbjørnsrud, Kjersti & Ytreberg, Espen (2020). A Human Interest Economy: The Strategic Value of Turning Ordinary People into Exemplars in the News Media. Journalism Studies.  ISSN 1461-670X.  21(8), s 1093- 1108 . doi: 10.1080/1461670X.2020.1720520 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ytreberg, Espen & Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). Agencies and Experiences of the “Good Participant” : The Long-Term Trajectories of Patients Turned Media Participants. International Journal of Communication.  ISSN 1932-8036.  14, s 6182- 6198 Vis sammendrag
 • Ytreberg, Espen (2019). Control over stories of illness and life: the case of a media participant turned media professional. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  40(2), s 37- 48 . doi: 10.2478/nor-2019-0023 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ytreberg, Espen (2019). The Norwegian Who Became a Globe: Mediation and Temporality in Roald Amundsen’s 1911 South Pole Conquest, In Helge Jordheim & Erling Sverdrup Sandmo (ed.),  Conceptualizing the World: An Exploration across Disciplines.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78920-036-2.  Chapter 25.
 • Ytreberg, Espen (2019). ‘This Tragically Obscured Summer’: News Media and Uncertainties of Veracity in the 1928 Nobile/Amundsen Disaster. Media History.  ISSN 1368-8804. . doi: 10.1080/13688804.2019.1702006 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ytreberg, Espen (2017). A change is gonna come: Media Events and the promise of transformation. Media, Culture and Society.  ISSN 0163-4437.  40(1), s 131- 134 . doi: 10.1177/0163443717726011 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ytreberg, Espen (2017). Towards a historical understanding of the media event. Media, Culture and Society.  ISSN 0163-4437.  39(3), s 309- 324 . doi: 10.1177/0163443716643155 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ytreberg, Espen (2016). Networked simultaneities in the time of the Great Exhibitions: Media and the 1914 Oslo Centenary Jubilee Exhibition. International Journal of Communication.  ISSN 1932-8036.  10, s 5284- 5303

Se alle arbeider i Cristin

 • Briggs, Asa; Burke, Peter & Ytreberg, Espen (2020). A Social History of the Media, 4. utgave. Polity Press.  ISBN 9781509533725.
 • Ytreberg, Espen (2018). Kapp Hjertestein: Historien om Nita Kakot Amundsen, Camilla Carpendale og Roald Amundsen. Forlaget Press.  ISBN 978-82-328-0228-9.  223 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ytreberg, Espen (2020). Harald Ulrik Sverdrup og tsjuktsjerene.
 • Ytreberg, Espen (2020). Hvordan utforske et liv?.
 • Ytreberg, Espen (2020). Infrastructures in the study of media.
 • Ytreberg, Espen (2020). Mediene forsterker følelsen av usikkerhet i møte med en pandemi. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Ytreberg, Espen (2020). Panel om MasterChef Australia.
 • Ytreberg, Espen (2020). The rise of future contingency: Norwgian news media and pandemics.
 • Ytreberg, Espen (2019). Animal matter as human environment: Whales and men in photographs from the era of industrial whaling.
 • Ytreberg, Espen (2019). Control over stories of illness and life: the case of a media participant turned media professional.
 • Ytreberg, Espen (2019). Erving Goffman og "Jaget och maskerna".
 • Ytreberg, Espen (2019). Espen Ytreberg »Kap Herzstein«: Buchvorstellung und Gespräch.
 • Ytreberg, Espen (2019). Espen Ytreberg "Kap Herzstein": Buchvorstellung und Gespräch.
 • Ytreberg, Espen (2019). Espen Ytreberg mit "Kap Herzstein" zu Gast in der Berliner Buchhandlung Pankebuch.
 • Ytreberg, Espen (2019). Espen Ytreberg, Kap Herzstein.
 • Ytreberg, Espen (2019). Hva kan dataassisterte søk si oss om det som har skjedd med norsk offentlig tale om helse og sykdom siden krigen?.
 • Ytreberg, Espen (2019). "La døde helter ligge". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Ytreberg, Espen (2019). Lesung Espen Ytreberg: Kap Herzstein.
 • Ytreberg, Espen (2019). Live and real time.
 • Ytreberg, Espen (2019, 15. februar). "Motpoler i debatt om norsk film".  Klassekampen.
 • Ytreberg, Espen (2019). Norwegian influenza event mediations.
 • Ytreberg, Espen (2019). Om boka "Kapp Hjertestein".
 • Ytreberg, Espen (2019). Possible rhythms of mediated events.
 • Ytreberg, Espen (2019). Presentasjon av boka "Kap Herzstein".
 • Ytreberg, Espen (2019, 13. februar). "Roald Amundsen og Sibir-jentene". [Tidsskrift].  KK.
 • Ytreberg, Espen (2019). The case economy: making patients cases out of medical patients.
 • Ytreberg, Espen (2019). Time, media and the event.
 • Figenschou, Tine Ustad; Fredheim, Nanna Alida; Thorbjørnsrud, Kjersti & Ytreberg, Espen (2018). The use of digital and mainstream media lobbying health interests.
 • Ytreberg, Espen (2018, 16. november). – Vi forholder oss til teksten.  Morgenbladet.
 • Ytreberg, Espen (2018). Den lille og store historien om to jenter. Blogginnlegg om boka "Kapp Hjertestein" på Ark-bloggen.
 • Ytreberg, Espen (2018). Doktorgradsutdanning ved UiO.
 • Ytreberg, Espen (2018). Espen Ytreberg om barna til Amundsen.
 • Ytreberg, Espen (2018). From Siberia to Norway and back: The journeys of Nita Kakot Amundsen and Camilla Carpendale. Arctic Studies Center Newsletter.  25, s 34- 36
 • Ytreberg, Espen (2018). Humanioras egenart. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Ytreberg, Espen (2018, 13. september). Hvem var disse to jentene?. [Internett].  klartale.no.
 • Ytreberg, Espen (2018). InSync. Project in progress presentation (with Helge Jordheim).
 • Ytreberg, Espen (2018). Innledning om Claus Fasting.
 • Ytreberg, Espen (2018, 13. juli). Intervju om mediebegivenheter.  Klassekampen.
 • Ytreberg, Espen (2018). Introduction to Sadiah Qureshi: "Black British histories".
 • Ytreberg, Espen (2018, 18. september). Ismannens hjertebarn.  Dagsavisen.
 • Ytreberg, Espen (2018, 14. september). Ismannens hjertebarn.  Tønsbergs blad.
 • Ytreberg, Espen (2018, 15. september). Ismannens hjertebarn i bokform.  Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Ytreberg, Espen (2018, 14. september). Ismannens jenter.  Sunnmørsposten.
 • Ytreberg, Espen (2018). Kapp Hjertestein - Historien om Roald Amundsens "døtre".
 • Ytreberg, Espen (2018). Kapp Hjertestein, bokpresentasjon, Stavanger 25.09.2018 og Kristiansand 26.09.2018.
 • Ytreberg, Espen (2018, 14. september). "Roald Amundsen tok til seg to «døtre» fra Øst-Sibir. Så sendte han dem brått fra seg.".  A-magasinet.
 • Ytreberg, Espen (2018). Simulta-nation.
 • Ytreberg, Espen (2018). Simultaneity before and after broadcasting.
 • Ytreberg, Espen (2018). Technological networks of information, media discourses of uncertainty: The 1928 Amundsen/Nobile disaster events.
 • Ytreberg, Espen (2018). The organizational construction and political context of patients as media participants.
 • Ytreberg, Espen (2018). Three arguments on the mediation of historical events.
 • Ytreberg, Espen (2018). Time, media and the event (plenumsforelesning).
 • Ytreberg, Espen & Jordheim, Helge (2018). In Sync.
 • Bull, Synne Tollerud & Ytreberg, Espen (2017). Tom Gunning and Paul Kaiser on Framing, re-Framing and un-Framing.
 • Ytreberg, Espen (2017, 14. juni). - Ikke lurt å karikere (om Kringkastingsrådet).  Vårt Land.
 • Ytreberg, Espen (2017). Exchanges of looks in two Norwegian 1920s documentary films featuring the Chukchi people.
 • Ytreberg, Espen (2017). Fjernsynet og Finmarksvidda. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Ytreberg, Espen (2017, 15. desember). Forskeren som skriver. [Internett].  Krumsvik & co.
 • Ytreberg, Espen (2017). Helter i mediene før og nå.
 • Ytreberg, Espen (2017). Historisk søndag: Amundsen.
 • Ytreberg, Espen (2017, 30. mai). Intervju i oppslaget "Digitalkulturens ubehag".  Klassekampen.
 • Ytreberg, Espen (2017). Mediated simultaneities and the 1915 Oslo Centenary Jubilee Exhibition.
 • Ytreberg, Espen (2017, 03. mai). NRK nekter for at reinsendingen var for ambisiøs.  Dagbladet.
 • Ytreberg, Espen (2017). New Perspectives on Media, Data and Temporality (Plenary roundtable).
 • Ytreberg, Espen (2017, 07. mai). Norway's Slow TV: Fascinating viewers for hours or days at a time. [TV].  CBS News.
 • Ytreberg, Espen (2017). Presentism, Synchronization, and the Media: Hartog and the Crisis of History (with Bodhisattva Chattopadhyay and Marijn Rombouts).
 • Ytreberg, Espen (2017). Synchronising mediated simultaneities: the 1914 Oslo Centenary Jubilee Exhibition.
 • Ytreberg, Espen (2017). The Amundsen South Pole expedition film and its media contexts, In Eirik Frisvold Hanssen & Maria Fosheim Lund (ed.),  Small Country, Long Journeys : Norwegian Expedition Films.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-345-5.  Kapittel 2.  s 24 - 53
 • Ytreberg, Espen (2017). "This tragically obscured summer": News media anduncertainties of information in the 1928 Nobile/Amundsen disaster events.
 • Maasø, Arnt & Ytreberg, Espen (2016). Eventer som forretning. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372. Vis sammendrag
 • Ytreberg, Espen (2016). About the historical approach to media events.
 • Ytreberg, Espen (2016). Convergence, In Klaus Bruhn Jensen & Robert T. Craig (ed.),  The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-29073-6.  Leksikalsk innførsel.
 • Ytreberg, Espen (2016). Deltaker i paneldebatten "Hva slags medievitere trengervi i framtiden?".
 • Ytreberg, Espen (2016). Erving Goffman, In Klaus Bruhn Jensen & Robert T. Craig (ed.),  The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-29073-6.  Leksikalsk innførsel.
 • Ytreberg, Espen (2016). Etter heltene. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Ytreberg, Espen (2016). Forskning per roman. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Ytreberg, Espen (2016, 21. oktober). Gjest i Ekko (NRK P2), "Trenger vi helter i dag?". [Radio].  NRK P2.
 • Ytreberg, Espen (2016). Helsebloggere: innledende observasjoner til en undersøkelse.
 • Ytreberg, Espen (2016). Historical perspectives on the media event.
 • Ytreberg, Espen (2016). Hva skjedde med Roald Amundsen?.
 • Ytreberg, Espen (2016, 02. september). Intervju i "Norgesglasset" om talkshowsjangerens historie. [Radio].  NRK P1.
 • Ytreberg, Espen (2016, 23. februar). Intervju om Umberto Eco i Kulturhuset, P2. [Radio].  NRK P2.
 • Ytreberg, Espen (2016). Introduksjon til panelet "Environments for increasing impacts – especially from the human and social sciences".
 • Ytreberg, Espen (2016). Mediated simultaneities in the 1914 Oslo Centenary Jubilee Exhibition (i panelet "Simultaneity in media history", sammensatt og ledet av E. Ytreberg.
 • Ytreberg, Espen (2016). Mediated synchronisation: a project presentation.
 • Ytreberg, Espen (2016). Medieforskeren mellom fakta og fiksjon.
 • Ytreberg, Espen (2016, 27. september). "Norgesglasset", om programmet Norge Rundt som nasjonsbygger. [Radio].  NRK P1.
 • Ytreberg, Espen (2016). Notes toward a history of media events.
 • Ytreberg, Espen (2016). Opponent på doktorgradsdisputas, Magnus Danielson.
 • Ytreberg, Espen (2016). Perspektiv på MKV/SH Medialiseringsforskning.
 • Ytreberg, Espen (2016). Presentasjon av prosjektet Mediated Synchronisation.
 • Ytreberg, Espen (2016). Roald Amundsen, mest helt eller skurk?. Fredriksstad Blad.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2008 15:11 - Sist endret 29. jan. 2020 11:50

Prosjekter