Espen Ytreberg

Bilde av Espen Ytreberg
English version of this page
Telefon +47 22850421
Rom 456
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Espen Ytreberg (f. 1964) er professor i medievitenskap og koordinator for den felles Ph.D-utdanningen ved Humanistisk Fakultet, Universitetet i Oslo. Han har ledet forskningsprosjekter blant annet om deltakelse i mediene, om medieringen av migrasjon og forholdet mellom medier og temporalitet. Ytreberg har forfattet flere lærebøker i medievitenskap, i tillegg til verker om fjernsynsutvikling og mediehistorie. Ytreberg er aktiv over et bredt spekter av fagpublisering, inkludert avisartikler, essays, litterær sakprosa og historisk fiksjon.

Undervisnings- og veiledningsområder

Medie- og kommunikasjonsteori, mediehistorie, medieinstitusjoner, sosial interaksjon i mediene, sakprosaskriving og skriveprosesser.

Faglige kompetanseområder

Populærkultur, medie- og kommunikasjonsteori, mediehistorie, mediert sosial interaksjon, produksjons- og institusjonsstudier.

Pågående og planlagte forskningsprosjekter 

 • Media and Events in History (bokprosjekt for Polity Press)
 • Health Communication Regimes (Samkul/NFR 2018-20, ledet av Kjersti Thorbjørnsrud, ISF)  
 • Lifetimes (Toppforsk-prosjekt 2019-24, ledet av Helge Jordheim)
Emneord: Medier og kommunikasjon, Populærkultur, Medienes organisasjoner, Mediehistorie, Medie- og kommunikasjonsteori, Film TV og radio

Publikasjoner

 

 • 2018: Kapp Hjertestein: Historien om Nita Kakot Amundsen, Camilla Carpendale og Roald Amundsen. Oslo: Forlaget Press.
 • 2017: "Towards a historical understanding of the media event".  Media Culture and Society 39(3), s 309- 324
 • 2014: En forsvunnet by: Jubileumsutstillingen på Frogner 1914. Oslo: Forlaget Press.
 • 2014: "The 1911 South Pole Conquest as Media Event and Media Ensemble".  Media History.  ISSN 1368-8804. 20(2), s 167- 181
 • 2010: “The question of calculation: Erving Goffman and the pervasive planning of communication”, Michael Hviid Jacobsen (ed.) The Contemporary Goffman. London: Routledge.
 • 2009: ”Extended liveness and eventfulness in multi-platform reality formats”, New Media & Society 11(4): 467-485.
 • 2008: Hva er medievitenskap. Oslo: Universitetsforlaget.
 • 2006: Medie- og kommunikasjonsteori. Oslo: Universitetsforlaget.
 • 2004: "Formatting participation within broadcast media production", Media Culture & Society 26(5): 677-692.
 • 2004: ”Norge: mektig middelkultur,” i Samtiden 3: 6-15. Forkortet versjon publisert under samme tittel i Klassekampen 4/9 2004: 10-11.
 • Thorbjørnsrud, Kjersti & Ytreberg, Espen (2020). A Human Interest Economy: The Strategic Value of Turning Ordinary People into Exemplars in the News Media. Journalism Studies.  ISSN 1461-670X.  21(8), s 1093- 1108 . doi: 10.1080/1461670X.2020.1720520 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ytreberg, Espen (2019). Control over stories of illness and life: the case of a media participant turned media professional. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  40(2), s 37- 48 . doi: 10.2478/nor-2019-0023 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ytreberg, Espen (2019). The Norwegian Who Became a Globe: Mediation and Temporality in Roald Amundsen’s 1911 South Pole Conquest, In Helge Jordheim & Erling Sverdrup Sandmo (ed.),  Conceptualizing the World: An Exploration across Disciplines.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78920-036-2.  Chapter 25.
 • Ytreberg, Espen (2019). ‘This Tragically Obscured Summer’: News Media and Uncertainties of Veracity in the 1928 Nobile/Amundsen Disaster. Media History.  ISSN 1368-8804. . doi: 10.1080/13688804.2019.1702006 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ytreberg, Espen (2017). A change is gonna come: Media Events and the promise of transformation. Media, Culture and Society.  ISSN 0163-4437.  40(1), s 131- 134 . doi: 10.1177/0163443717726011 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ytreberg, Espen (2017). Towards a historical understanding of the media event. Media, Culture and Society.  ISSN 0163-4437.  39(3), s 309- 324 . doi: 10.1177/0163443716643155 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ytreberg, Espen (2016). Networked simultaneities in the time of the Great Exhibitions: Media and the 1914 Oslo Centenary Jubilee Exhibition. International Journal of Communication.  ISSN 1932-8036.  10, s 5284- 5303

Se alle arbeider i Cristin

 • Briggs, Asa; Burke, Peter & Ytreberg, Espen (2020). A Social History of the Media, 4. utgave. Polity Press.  ISBN 9781509533725.
 • Ytreberg, Espen (2018). Kapp Hjertestein: Historien om Nita Kakot Amundsen, Camilla Carpendale og Roald Amundsen. Forlaget Press.  ISBN 978-82-328-0228-9.  223 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ytreberg, Espen (2020). Harald Ulrik Sverdrup og tsjuktsjerene.
 • Ytreberg, Espen (2020). Hvordan utforske et liv?.
 • Ytreberg, Espen (2020). Infrastructures in the study of media.
 • Ytreberg, Espen (2020). Mediene forsterker følelsen av usikkerhet i møte med en pandemi. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Ytreberg, Espen (2020). Panel om MasterChef Australia.
 • Ytreberg, Espen (2020). The rise of future contingency: Norwgian news media and pandemics.
 • Ytreberg, Espen (2019). Animal matter as human environment: Whales and men in photographs from the era of industrial whaling.
 • Ytreberg, Espen (2019). Control over stories of illness and life: the case of a media participant turned media professional.
 • Ytreberg, Espen (2019). Erving Goffman og "Jaget och maskerna".
 • Ytreberg, Espen (2019). Espen Ytreberg »Kap Herzstein«: Buchvorstellung und Gespräch.
 • Ytreberg, Espen (2019). Espen Ytreberg "Kap Herzstein": Buchvorstellung und Gespräch.
 • Ytreberg, Espen (2019). Espen Ytreberg mit "Kap Herzstein" zu Gast in der Berliner Buchhandlung Pankebuch.
 • Ytreberg, Espen (2019). Espen Ytreberg, Kap Herzstein.
 • Ytreberg, Espen (2019). Hva kan dataassisterte søk si oss om det som har skjedd med norsk offentlig tale om helse og sykdom siden krigen?.
 • Ytreberg, Espen (2019). "La døde helter ligge". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Ytreberg, Espen (2019). Lesung Espen Ytreberg: Kap Herzstein.
 • Ytreberg, Espen (2019). Live and real time.
 • Ytreberg, Espen (2019, 15. februar). "Motpoler i debatt om norsk film".  Klassekampen.
 • Ytreberg, Espen (2019). Norwegian influenza event mediations.
 • Ytreberg, Espen (2019). Om boka "Kapp Hjertestein".
 • Ytreberg, Espen (2019). Possible rhythms of mediated events.
 • Ytreberg, Espen (2019). Presentasjon av boka "Kap Herzstein".
 • Ytreberg, Espen (2019, 13. februar). "Roald Amundsen og Sibir-jentene". [Tidsskrift].  KK.
 • Ytreberg, Espen (2019). The case economy: making patients cases out of medical patients.
 • Ytreberg, Espen (2019). Time, media and the event.
 • Figenschou, Tine Ustad; Fredheim, Nanna Alida; Thorbjørnsrud, Kjersti & Ytreberg, Espen (2018). The use of digital and mainstream media lobbying health interests.
 • Ytreberg, Espen (2018, 16. november). – Vi forholder oss til teksten.  Morgenbladet.
 • Ytreberg, Espen (2018). Den lille og store historien om to jenter. Blogginnlegg om boka "Kapp Hjertestein" på Ark-bloggen.
 • Ytreberg, Espen (2018). Doktorgradsutdanning ved UiO.
 • Ytreberg, Espen (2018). Espen Ytreberg om barna til Amundsen.
 • Ytreberg, Espen (2018). From Siberia to Norway and back: The journeys of Nita Kakot Amundsen and Camilla Carpendale. Arctic Studies Center Newsletter.  25, s 34- 36
 • Ytreberg, Espen (2018). Humanioras egenart. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Ytreberg, Espen (2018, 13. september). Hvem var disse to jentene?. [Internett].  klartale.no.
 • Ytreberg, Espen (2018). InSync. Project in progress presentation (with Helge Jordheim).
 • Ytreberg, Espen (2018). Innledning om Claus Fasting.
 • Ytreberg, Espen (2018, 13. juli). Intervju om mediebegivenheter.  Klassekampen.
 • Ytreberg, Espen (2018). Introduction to Sadiah Qureshi: "Black British histories".
 • Ytreberg, Espen (2018, 18. september). Ismannens hjertebarn.  Dagsavisen.
 • Ytreberg, Espen (2018, 14. september). Ismannens hjertebarn.  Tønsbergs blad.
 • Ytreberg, Espen (2018, 15. september). Ismannens hjertebarn i bokform.  Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Ytreberg, Espen (2018, 14. september). Ismannens jenter.  Sunnmørsposten.
 • Ytreberg, Espen (2018). Kapp Hjertestein - Historien om Roald Amundsens "døtre".
 • Ytreberg, Espen (2018). Kapp Hjertestein, bokpresentasjon, Stavanger 25.09.2018 og Kristiansand 26.09.2018.
 • Ytreberg, Espen (2018, 14. september). "Roald Amundsen tok til seg to «døtre» fra Øst-Sibir. Så sendte han dem brått fra seg.".  A-magasinet.
 • Ytreberg, Espen (2018). Simulta-nation.
 • Ytreberg, Espen (2018). Simultaneity before and after broadcasting.
 • Ytreberg, Espen (2018). Technological networks of information, media discourses of uncertainty: The 1928 Amundsen/Nobile disaster events.
 • Ytreberg, Espen (2018). The organizational construction and political context of patients as media participants.
 • Ytreberg, Espen (2018). Three arguments on the mediation of historical events.
 • Ytreberg, Espen (2018). Time, media and the event (plenumsforelesning).
 • Ytreberg, Espen & Jordheim, Helge (2018). In Sync.
 • Bull, Synne Tollerud & Ytreberg, Espen (2017). Tom Gunning and Paul Kaiser on Framing, re-Framing and un-Framing.
 • Ytreberg, Espen (2017, 14. juni). - Ikke lurt å karikere (om Kringkastingsrådet).  Vårt Land.
 • Ytreberg, Espen (2017). Exchanges of looks in two Norwegian 1920s documentary films featuring the Chukchi people.
 • Ytreberg, Espen (2017). Fjernsynet og Finmarksvidda. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Ytreberg, Espen (2017, 15. desember). Forskeren som skriver. [Internett].  Krumsvik & co.
 • Ytreberg, Espen (2017). Helter i mediene før og nå.
 • Ytreberg, Espen (2017). Historisk søndag: Amundsen.
 • Ytreberg, Espen (2017, 30. mai). Intervju i oppslaget "Digitalkulturens ubehag".  Klassekampen.
 • Ytreberg, Espen (2017). Mediated simultaneities and the 1915 Oslo Centenary Jubilee Exhibition.
 • Ytreberg, Espen (2017, 03. mai). NRK nekter for at reinsendingen var for ambisiøs.  Dagbladet.
 • Ytreberg, Espen (2017). New Perspectives on Media, Data and Temporality (Plenary roundtable).
 • Ytreberg, Espen (2017, 07. mai). Norway's Slow TV: Fascinating viewers for hours or days at a time. [TV].  CBS News.
 • Ytreberg, Espen (2017). Presentism, Synchronization, and the Media: Hartog and the Crisis of History (with Bodhisattva Chattopadhyay and Marijn Rombouts).
 • Ytreberg, Espen (2017). Synchronising mediated simultaneities: the 1914 Oslo Centenary Jubilee Exhibition.
 • Ytreberg, Espen (2017). The Amundsen South Pole expedition film and its media contexts, In Eirik Frisvold Hanssen & Maria Fosheim Lund (ed.),  Small Country, Long Journeys : Norwegian Expedition Films.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-345-5.  Kapittel 2.  s 24 - 53
 • Ytreberg, Espen (2017). "This tragically obscured summer": News media anduncertainties of information in the 1928 Nobile/Amundsen disaster events.
 • Maasø, Arnt & Ytreberg, Espen (2016). Eventer som forretning. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372. Vis sammendrag
 • Ytreberg, Espen (2016). About the historical approach to media events.
 • Ytreberg, Espen (2016). Convergence, In Klaus Bruhn Jensen & Robert T. Craig (ed.),  The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-29073-6.  Leksikalsk innførsel.
 • Ytreberg, Espen (2016). Deltaker i paneldebatten "Hva slags medievitere trengervi i framtiden?".
 • Ytreberg, Espen (2016). Erving Goffman, In Klaus Bruhn Jensen & Robert T. Craig (ed.),  The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-29073-6.  Leksikalsk innførsel.
 • Ytreberg, Espen (2016). Etter heltene. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Ytreberg, Espen (2016). Forskning per roman. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Ytreberg, Espen (2016, 21. oktober). Gjest i Ekko (NRK P2), "Trenger vi helter i dag?". [Radio].  NRK P2.
 • Ytreberg, Espen (2016). Helsebloggere: innledende observasjoner til en undersøkelse.
 • Ytreberg, Espen (2016). Historical perspectives on the media event.
 • Ytreberg, Espen (2016). Hva skjedde med Roald Amundsen?.
 • Ytreberg, Espen (2016, 02. september). Intervju i "Norgesglasset" om talkshowsjangerens historie. [Radio].  NRK P1.
 • Ytreberg, Espen (2016, 23. februar). Intervju om Umberto Eco i Kulturhuset, P2. [Radio].  NRK P2.
 • Ytreberg, Espen (2016). Introduksjon til panelet "Environments for increasing impacts – especially from the human and social sciences".
 • Ytreberg, Espen (2016). Mediated simultaneities in the 1914 Oslo Centenary Jubilee Exhibition (i panelet "Simultaneity in media history", sammensatt og ledet av E. Ytreberg.
 • Ytreberg, Espen (2016). Mediated synchronisation: a project presentation.
 • Ytreberg, Espen (2016). Medieforskeren mellom fakta og fiksjon.
 • Ytreberg, Espen (2016, 27. september). "Norgesglasset", om programmet Norge Rundt som nasjonsbygger. [Radio].  NRK P1.
 • Ytreberg, Espen (2016). Notes toward a history of media events.
 • Ytreberg, Espen (2016). Opponent på doktorgradsdisputas, Magnus Danielson.
 • Ytreberg, Espen (2016). Perspektiv på MKV/SH Medialiseringsforskning.
 • Ytreberg, Espen (2016). Presentasjon av prosjektet Mediated Synchronisation.
 • Ytreberg, Espen (2016). Roald Amundsen, mest helt eller skurk?. Fredriksstad Blad.
 • Ytreberg, Espen (2016, 19. november). Samtale om boka "Amundsen" i programmet "Årets bøker". [Radio].  P2.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2008 15:11 - Sist endret 29. jan. 2020 11:50

Prosjekter