English version of this page

Epidemiers livstider i Europa og Midtøsten

Røde kuler med pigger. Illustrasjon.
Foto: Colourbox

Om prosjektet

Sosiale, vitenskapelige og politiske forutsetninger for å hindre og håndtere epidemier endrer seg sakte – typisk mye saktere enn epidemien selv sprer seg. I tillegg har forskjellige land, kulturer og språk helt forskjellige forutsetninger for å iverksette tiltak og legitimere disse overfor viktige interessegrupper. Disse forutsetningene endrer seg dessuten i veldig forskjellig takt forskjellige steder.

Man kan si at patogener, epidemier, politiske tiltak og sosiale og kulturelle forutsetninger har forskjellige livstider – de endrer seg i helt forskjellig takt og presenterer beslutningstagere og eksperter med en sosial og politisk kompleksitet i tillegg til de medisinske utfordringene.

På grunn av at epidemier kan spre seg såpass raskt og få store sosiale og politiske konsekvenser, er man avhengig av internasjonalt samarbeid og koordinering for å få bukt med dem.

Mål

Dette prosjektet setter seg fore å analysere og forstå epidemiers forskjellige tidsrytmer, og hvordan forskjellige endringstakter spiller inn når innsats skal koordineres over landegrenser.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet, NFR.

Prosjektperiode

1.11.2018 - 31.3.2023 

Les mer på prosjektets engelske nettside.

Publisert 6. des. 2018 12:34 - Sist endret 24. mai 2022 10:07