English version of this page

Mediation of Migration (avsluttet)

Hvem skal få slå seg ned i Norge, og i følge hvilke prinsipper og premisser? Hvilken betydning har innvandring for samfunnsutviklingen?

Øyvind Ihlen, Tine Ustad Figenschou, Kjersti Thorbjørnsrud, Audun Beyer og Anna Grøndahl Larsen foran et gult maleri.

Prosjektgruppen MoM: Øyvind Ihlen, Tine Ustad Figenschou, Kjersti Thorbjørnsrud, Audun Beyer og Anna Grøndahl Larsen.

Foto: Eirin Cathrine Lade, UiO

Prosjektets sentrale funn

Prosjektet har undersøkt følgende spørsmål:

1) Hvilke strategier og vurderinger ligger bak medienes dekning av innvandringsspørsmål; hvem er de sentrale stemmene i nyhetene og hvordan påvirker journalister og kilder utvalg og vinkling?

2) Hva er den klassiske form og det typiske innhold i norske nyheter om migrasjon, og hvordan er vinklinger og fokus i de norske nyhetene sammenlignet med nyheter om migrasjon i Frankrike og USA?

3) Hvordan oppfattes nyhetene om innvandring blant folk flest, hvilke effekter har de på opinion og institusjoner innen innvandringsfeltet, og hvordan ser debatten om migrasjon ut i land med stor utvandring til Norge?

Svar på disse og andre spørsmål finner du i prosjektets sluttrapport (PDF), som ble presentert på MOMs sluttkonferanse i 2014.

Mål

Ved å følge prosessene som leder opp til nyheter om migrasjon og kartlegge hvilke effekter disse nyhetene har, undersøkte vi om og hvordan en medielogikk legger premissene for kommunikasjonspraksiser og beslutningsprosesser.

Bakgrunn

Mediation of Migration var et tverrfaglig og internasjonalt forskningsprosjekt ledet av Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

Varighet

Et pilotprosjekt ble startet opp i januar 2010. Hovedprosjektet varte fra februar 2011 til februar 2014

Finansiering

Prosjektet hadde Norges forskningsråd som hovedfinansiør. Det mottok også støtte av samarbeidspartnerne NRK og Justisdepartementet.

Samarbeid

Arrangementer

Grensene i medienes innvandringsdebatt

Tid og sted: 2. desember 2014, Nedjma, Litteraturhuset. 

Åpen sluttkonferanse for prosjektet Mediation of Migration.

  • Hva kjennetegner norsk innvandringsdekning?
  • Hva mener folk om mediedekningen av innvandrere? 
  • Og hva koster det å være aktør i innvandringsdebatten?

Mediebruk og oppfatninger om offentlighet blant innvandrere

Tid og sted:  16. jan. 2013, Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter.

Mediation of Migration (MoM) og NRK Analyse inviterte til seminar om innvandrerbefolkningens mediebruk, samfunnsdeltakelse og oppfatninger om den norske offentligheten. 

Publikasjoner

Artikler

Figenschou, Tine Ustad og Audun Beyer (2014) «The Limits of the Debate: How the Oslo Terror Shook the Norwegian Immigration Debate», International Journal of Press/Politics (online first, 29 juli.

Beyer, Audun og Tine Ustad Figenschou (2014) «Media-Hype Fatigue: Audience Evaluations of a Human-Interest Framed Media-Hype», International Journal of Communication 8(20): 1944–1963.

Thorbjørnsrud, Kjersti, Tine Ustad Figenschou og Øyvind Ihlen (2014) «Mediatization in Public Bureaucracies: A Typology», Communications 39(1):3–22.

Figenschou, Tine Ustad og Audun Beyer (2014) «Elitene, minoritetene og mediene: Definisjonsmakt i norsk innvandringsdebatt», Tidsskrift for samfunnsforskning 55(1): 24–51.

Ihlen, Øyvind, & Thorbjørnsrud, Kjersti. (2014). Tears and Framing Contests: Public Organizations Countering Critical and Emotional Stories. International Journal of Strategic Communication, 8(1), 45-60.

Thorbjørnsrud, Kjersti, Figenschou, Tine Ustad, & Ihlen, Øyvind. (2014). Operationalizing mediatization: A typology of mediatization in public bureaucracies. Communications: The European Journal of Communication Research, 39(1), 3-22.

Ihlen, Øyvind., & Thorbjørnsrud, Kjersti. (2014). Making news and influencing decisions: Three threshold cases concerning forced return of immigrants. European Journal of Communication, 29(2), 139-152.

Thorbjørnsrud, Kjersti.(accepted for publication 2014). Mediatization of public bureaucracies: Administrative vs. political loyalty. Scandinavian Political Studies

Thorbjørnsrud, Kjersti and Figenschou, Tine.(Accepted for publication 2014)DO MARGINALIZED SOURCES MATTER? A comparative analysis of irregular migrant voice in Western media. Journalism Studies

Figenschou, Tine, Thorbjørsnrud Kjersti & Beyer, Audun (2014) The Moral Police: Agenda-setting and framing effects of a new(s) concept concerning immigration” (Accepted for publication 2014)

Appendiks til Figenschou & Beyer (2014) ”Elitene, minoritetene og mediene”. Publisert i TfS, vol.55 (1), 25-54.

Bokkapitler

Thorbjørnsrud, K., Ihlen, Ø., & Figenschou, T. U. (2013). Mediatization in new areas: The changed role of public bureaucracies. In J. Pallas & L. Strannegård (Eds.), Organizing in a mediatized world. New York: Routledge

Thorbjørnsrud, Kjersti, Tine Ustad Figenschou og Øyvind Ihlen (2014) «Mediatization of Public Bureaucracies» s. 405–422 i Lundby (red.) Handbooks of Communication Science, Volume 21: Mediatization of Communication, Berlin: De Gruyter Mouton.

Rapporter

VIEWED FROM THE OTHER SIDE: Media Coverage and Personal Tales of Migration in Iraqi Kurdistan (Thorbjørnsrud, K., Espen Gran, Mohammed M. Salih, Sareng Aziz) IMK Report 2012

Masteroppgaver Anna M. Grøndahl Larsen (2012) Prinsipper og person i dekningen av asyl. MA i medievitenskap, IMK, UiO (Veiledere: Tine U. Figenschou og Audun Beyer)

Konferanseinnlegg

Konklusjoner: Mediebruk og oppfatning av offentlighet blant innvandrere, 16. januar 2013 inviterte Mediation of Migration (MoM) og NRK Analyse til seminar om innvandrerbefolkningens mediebruk, samfunnsdeltakelse og oppfatninger om den norske offentligheten. Innleggene fra seminaret:

  • Metoderapport
  • Innvandrere og offentlighet: Tillit, deltakelse og stigmatisering
  • Mediebruk blant innvandrere i 2012
Publisert 27. okt. 2020 10:01 - Sist endret 8. aug. 2022 11:21

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere