Øyvind Ihlen

Bilde av Øyvind Ihlen
English version of this page
Telefon +47 22850422
Treffetider send e-post!
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalleen 21 telefon: 22 85 04 22
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Øyvind Ihlen, dr. art., er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK), Universitetet i Oslo og professor II ved Faggruppe for Historie, kultur og medier ved Nord Universitet. Sammen med Eli Skogerbø leder han POLKOM – Senter for studier av politisk kommunikasjon, og han er også regionredaktør av Public Relations Inquiry og norsk redaktør for Rhetorica Scandinavica. Ihlens forskning er særlig konsentrert rundt strategisk kommunikasjon om politiske tema. Han er forfatter eller medforfatter av over 130 publikasjoner, inkludert 14 bøker, og har fått en rekke internasjonale priser for sin forskning. Fullstendig biografi og publikasjonsliste finnes på http://oyvindihlen.wordpress.com/  Siteringsstatistikk: Google scholar.

Akademisk bakgrunn

Professor ved IMK (fra 2011). Professor ved Handelshøyskolen BI (2009–2010) og Høgskolen i Hedmark (2009–2011). Post.doc. ved IMK (2006–2009) og førsteamanuensis Høgskolen i Hedmark (2004–2009).

Utdanning: Dr.art. i medievitenskap (2004). Cand.polit. i medievitenskap (1995).

Faglige interesser

Strategisk kommunikasjon, politisk kommunikasjon, journalistikk, samfunnsansvar og retorikk.

Undervisning

Emneord: Medier og kommunikasjon, Journalistikk, Politisk kommunikasjon, Strategisk kommunikasjon, Retorikk

Publikasjoner

Siste års produksjon

2021

Offerdal, T. S., Just, S. N., & Ihlen, Ø. (2021). Public ethos in the pandemic rhetorical situation: Strategies for building trust in authorities' risk communication. Journal of International Crisis and Risk Communication Research, 4(2), 247-270. doi:10.30658/jicrcr.4.2.3

Ihlen, Ø., Toledano, M., & Nørholm, S. J. (2021). Using rhetorical situations to examine and improve vaccination communication. Frontiers in Communication. doi: 10.3389/fcomm.2021.697383

Skogerbø, E., Ihlen, Ø., Kristensen, N. N., & Nord, L. W. (Eds.). (2021). Power, communication, and politics in the Nordic countries. NORDICOM.

Ihlen, Ø., Binderkrantz, A., & Öberg, P. (2020). Lobbying in Scandinavia. In E. Skogerbø, Ø. Ihlen, N. N. Kristensen, & L. W. Nord (Eds.), Power, communication, and politics in the Nordic countries (pp. 305–323). NORDICOM.

Skogerbø, E., Kristensen, N. N., Nord, L. W., & Ihlen, Ø. (2021). Introduction: A Nordic model for political communication? In E. Skogerbø, Ø. Ihlen, N. N. Kristensen, & L. W. Nord (Eds.), Power, communication, and politics in the Nordic countries (pp. 13-27). NORDICOM.

Heath, R. L., Waymer, D., & Ihlen, Ø. (2021). Rhetorical theory of public relations. In C. Valentini (Ed.), Handbook of public relations. Berlin: De Gruyter Mouton.

2020

Ihlen, Ø., & Raknes, K. (2020). Appeals to ‘the public interest’: How public relations and lobbying create a social license to operate. Public Relations Review, 46(5), 101976. OPEN ACCESS

Valentini, C., Ihlen, Ø., Somerville, I., Raknes, K., & Davidson, S. (2020). Trade unions and lobbying: Fighting fat cats while defending the public interest? International Journal of Communication, 14, 4913–4931. OPEN ACCESS

Ihlen, Ø., Valentini, C., Davidson, S., & Shavit, A. (2020). Lobbying, the public interest, and democracy: Communication perspectives. Journal of Public Affairs, 20(2), e2091. https://doi.org/10.1002/pa.2091

Raknes, K., & Ihlen, Ø. (2020). Self-interest in new wrapping: “Appeal to the public interest” as a topos in lobbying. Journal of Public Affairs, 20(2), e2059. https://doi.org/10.1002/pa.2059

Ihlen, Ø. (2020). Science communication and strategic communication: The case of health authorities, trust building and vaccine hesitancy. Journal of Communication Management. https://doi.org/10.1108/JCOM-03-2020-0017

Ihlen, Ø. (2020). Le côté obscur de la communication dans la RSE [The dark side of corporate social responsibility communication]. In V. Carayol, V. Lepine, & L. Morillon (Eds.), Le Côté obscur de la communication des organisations (s. 169-184). MSHA.

Ihlen, Ø., & Washbourne, N. (2020). Public relations, politics and democracy. I R. Tench & S. Waddington (Red.), Exploring public relations (s. 51-65). FT Prentice Hall.

2019

Somerville, I., Edwards, L., & Ihlen, Ø. (Red.). (2019). PR and society: The generative power of history in the present and future. London: Routledge.

Ihlen, Ø., & Lie, E. (2019). Debatt om lederlønn i egalitære mediesamfunn: Topos for virksomhetsretorikk  [Public debate of CEO compensation in an egalitarian society: Topoi for organizational rhetoric]. Rhetorica Scandinavica (77), 7-21.

Ihlen, Ø., Gabrielsen, J., & Falkman, L. L. (2019). Virksomhetsretorikk: Betingelser og effekter. Rhetorica Scandinavica (77), 7-21.

Ihlen, Ø., & Heath, R. L. (2019). Ethical grounds for public relations as organizational rhetoric. Public Relations Review, doi:https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2019.101824

Buhmann, A., Ihlen, Ø., & Aaen-Stockdale, C. (2019). Connecting the dots: A bibliometric review of Habermasian theory in public relations research. Journal of Communication Management. doi:10.1108/JCOM-12-2018-0127

Dan, V., Ihlen, Ø., & Raknes, K. (2019). Political public relations and strategic framing. In J. Strömbäck & S. Kiousis (Eds.), Political public relations: Principles and applications (pp. 146-164). New York, NY: Routledge.

Somerville, I., Edwards, L., & Ihlen, Ø. (2019). Introduction: Public relations, society and the generative power of history. In I. Somerville, L. Edwards, & Ø. Ihlen (Eds.), PR and society: The generative power of history in the present and future (pp. 1-12). London: Routledge.

2018

Ihlen, Ø., & Heath, R. L. (Ed.). (2018). Handbook of organizational rhetoric and communication. Malden, MA: Wiley Blackwell.

Ihlen, Ø., & Heath, R. L. (2018). Introduction: Organizational rhetoric. In Ø. Ihlen & R. L. Heath (Eds.), Handbook of organizational rhetoric and communication (pp. 1-13). Malden, MA: Wiley Blackwell.

Bowman, S. E., Crookes, A., Ihlen, Ø., & Romenti, S. (Eds.). (2018). Public relations and the power of creativity: Strategic opportunities, innovation and critical challenges. Bingley, UK: Emerald.

Heath, R. L., & Ihlen, Ø. (2018b). Public relations and rhetoric: Conflict and concurrence. In Ø. Ihlen & R. L. Heath (Eds.), Handbook of organizational rhetoric and communication (pp. 51-66). Malden, MA: Wiley Blackwell.

Heath, R. L., Cheney, G., & Ihlen, Ø. (2018). Identification: Connection and division in organizational rhetoric and communication. In Ø. Ihlen & R. L. Heath (Eds.), Handbook of organizational rhetoric and communication (pp. 113-126). Malden, MA: Wiley Blackwell.

O’Connor, A., & Ihlen, Ø. (2018). Corporate social responsibility and rhetoric: Conceptualization, construction, and negotiation. In Ø. Ihlen & R. L. Heath (Eds.), Handbook of organizational rhetoric and communication (pp. 401-415). Malden, MA: Wiley Blackwell

Heath, R. L., & Ihlen, Ø. (2018a). Conclusions and take away points. In Ø. Ihlen & R. L. Heath (Eds.), Handbook of organizational rhetoric and communication (pp. 485-497). Malden, MA: Wiley Blackwell.

Ihlen, Ø. & Fredriksson, M. (Eds.). (2018). Public relations and social theory: Key figures, concepts and developments. New York: Routledge.

Fredriksson, M., & Ihlen, Ø. (2018). Introduction: Public relations and social theory. In Ø. Ihlen & M. Fredriksson (Eds.), Public relations and social theory: Key figures, concepts and developments (2 ed., pp. 1-16). New York: Routledge.

Ihlen, Ø. (2018). On Bourdieu: Public relations, positions and resources. In Ø. Ihlen & M. Fredriksson (Eds.), Public relations and social theory: Key figures, concepts and developments (2 ed., pp. 119-136). New York: Routledge,

Ihlen, Ø., Verhoeven, P., & Fredriksson, M. (2018). Conclusions on the compass, context, concepts, concerns and empirical avenues for public relations. In Ø. Ihlen & M. Fredriksson (Eds.), Public relations and social theory: Key figures, concepts and developments (2 ed., pp. 414-431). New York: Routledge.

Frame, A., & Ihlen, Ø. (2018). Beyond the cultural turn: A critical perspective on culture-discourse within public relations. In S. E. Bowman, A. Crookes, Ø. Ihlen, & S. Romenti (Eds.), Public relations and the power of creativity: Strategic opportunities, innovation and critical challenges. Bingley, UK: Emerald.

Hurst, B., & Ihlen, Ø. (2018). Corporate social responsibility and engagement. In K. A. Johnston & M. Taylor (Eds.), Handbook of communication engagement (pp. 133-152). Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Ihlen, Ø. (2018). Political communication [hearts] public relations [translated from Chinese]. In C. Xianhong (Ed.), Public relations theories for contemporary China (pp. 358-370). Bejing, China: Public Relations Society of China.

Ihlen, Ø. (2018). Atiçando as chamas do social: perspectivas em relações públicas críticas [Fanning the social flames: perspectives on critical public relations] In T. Mainieri & Â. Marques (Eds.), Comunição e poder organizacional: Enfrentamentos discursivos, políticos e estratégicos (pp. 49-75). Goiânia, Brazil: Gráfica UFG.

Ihlen, Ø., Raknes, K., Somerville, I., Valentini, C., Stachel, C., Lock, I., Davidson, S., Seele, P. (2018). Framing "the Public Interest": Comparing public lobbying campaigns in four European states. Journal of Public Interest Communications, 2(1).

Olsson, E.-K., & Ihlen, Ø. (2018). Strategic communication and framing. I R. L. Heath & W. Johansen (Red.), The international encyclopedia of strategic communication. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Ihlen, Ø. (2018). Symbolic capital. I R. L. Heath & W. Johansen (Red.), The international encyclopedia of strategic communication. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

 

 

 

 • Heath, Robert L.; Waymer, Damion & Ihlen, Øyvind (2021). Rhetorical theory of public relations, In Chiara Valentini (ed.),  Handbook of public relations.  De Gruyter Mouton.  ISBN 3110552299.  13.  s 361 - 380
 • Ihlen, Øyvind; Binderkrantz, Anne & Öberg, Perola (2021). Lobbying in Scandinavia, In Eli Skogerbø; Øyvind Ihlen; Nete Nergaard Kristensen & Lars W. Nord (ed.),  Power, communication, and politics in the Nordic countries.  Nordicom.  ISBN 978-91-88855-28-2.  15.  s 305-323
 • Ihlen, Øyvind; Toledano, Margalit & Just, Sine Nørholm (2021). Using Rhetorical Situations to Examine and Improve Vaccination Communication. Frontiers in Communication.  ISSN 2297-900X. . doi: https://doi.org/10.3389/fcomm.2021.697383
 • Ihlen, Øyvind (2020). Science communication, strategic communication and rhetoric: the case of health authorities, vaccine hesitancy, trust and credibility. Journal of Communication Management.  ISSN 1363-254X.  24(3), s 163- 167 . doi: 10.1108/JCOM-03-2020-0017 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ihlen, Øyvind & Raknes, Ketil (2020). Appeals to ‘the public interest’: How public relations and lobbying create a social license to operate. Public Relations Review.  ISSN 0363-8111.  46(5) . doi: 10.1016/j.pubrev.2020.101976 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Valentini, Chiara; Ihlen, Øyvind; Somerville, Ian; Raknes, Ketil & Davidson, Scott (2020). Trade Unions and Lobbying: Fighting Private Interests While Defending the Public Interest?. International Journal of Communication.  ISSN 1932-8036.  14, s 4913- 4931 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Buhmann, Alexander; Ihlen, Øyvind & Aaen-Stockdale, Craig (2019). Connecting the dots: A bibliometric review of Habermasian theory in public relations research. Journal of Communication Management.  ISSN 1363-254X.  23(4), s 444- 467 . doi: 10.1108/JCOM-12-2018-0127 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Dan, Viorela; Ihlen, Øyvind & Raknes, Ketil (2019). Political Public Relations and Strategic Framing: Underlying Mechanisms, Success Factors, and Impact, In Jesper Strömbäck & Spiro Kiousis (ed.),  Political Public Relations. Concepts, Principles, and Applications..  Routledge.  ISBN 9781351053143.  7.  s 146 - 164
 • Ihlen, Øyvind; Anne, Gregory; Luoma-aho, Vilma & Buhmann, Alexander (2019). Post-truth and public relations: Special section introduction. Public Relations Review.  ISSN 0363-8111. . doi: 10.1016/j.pubrev.2019.101844 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ihlen, Øyvind & Heath, Robert L. (2019). Ethical grounds for public relations as organizational rhetoric. Public Relations Review.  ISSN 0363-8111.  45(4) . doi: 10.1016/j.pubrev.2019.101824 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ihlen, Øyvind & Lie, Einar (2019). Debatt om lederlønn i egalitære mediesamfunn: Topos for virksomhetsretorikk. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  77, s 68- 89
 • Raknes, Ketil & Ihlen, Øyvind (2019). Self-interest in New Wrapping: “Appeal to the Public Interest” as a Topos in Lobbying. Journal of Public Affairs.  ISSN 1472-3891.  s 1- 9 . doi: 10.1002/pa.2059
 • Somerville, Ian; Edwards, Lee & Ihlen, Øyvind (2019). Introduction: Public relations, society and the generative power of history, In Ian Somerville; Lee Edwards & Øyvind Ihlen (ed.),  Public relations, society and the generative power of history.  Routledge.  ISBN 9781138317116.  1.  s 1 - 12
 • Frame, Alex & Ihlen, Øyvind (2018). Beyond the cultural turn: A critical perspective on culture-discourse within public relations, In Sarah K Bowman; Adrian Crookes; Øyvind Ihlen & Stefania Rometni (ed.),  Public relations and the power of creativity.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 9781787692923.  X.
 • Fredriksson, Magnus & Ihlen, Øyvind (2018). Introduction: Public relations and social theory, In Øyvind Ihlen & Magnus Fredriksson (ed.),  Public relations and social theory: Key figures, concepts and developments.  Routledge.  ISBN 9781138281301.  1.
 • Heath, Robert L.; Cheney, George & Ihlen, Øyvind (2018). Identification: Connection and division in organizational rhetoric and communication., In Øyvind Ihlen & Heath Robert L. (ed.),  Handbook of organizational rhetoric and communication..  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-119-26577-1.  8.
 • Heath, Robert L. & Ihlen, Øyvind (2018). Conclusions and take away points., In Øyvind Ihlen & Heath Robert L. (ed.),  Handbook of organizational rhetoric and communication..  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-119-26577-1.  34.
 • Heath, Robert L. & Ihlen, Øyvind (2018). Public relations and rhetoric: Conflict and concurrence., In Øyvind Ihlen & Heath Robert L. (ed.),  Handbook of organizational rhetoric and communication..  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-119-26577-1.  4.
 • Hurst, Bree & Ihlen, Øyvind (2018). Corporate social responsibility and engagement., In Kim A. Johnston & Maureen Taylor (ed.),  The Handbook of Communication Engagement.  Wiley-Blackwell.  ISBN 9781119167495.  12.
 • Ihlen, Øyvind (2018). Atiçando as chamas do social: perspectivas em relações públicas críticas [Fanning the social flames: perspectives on critical public relations], I: T Mainieri & Ângela Marques (red.),  Comunição e poder organizacional: Enfrentamentos discursivos, políticos e estratégicos.  Gráfica UFG.  ISBN 978-85-495-0226-1.  4.  s 49 - 75
 • Ihlen, Øyvind (2018). On Bourdieu: Public relations, positions and resources, In Øyvind Ihlen & Fredriksson Magnus (ed.),  Public Relations and Social Theory. Key Figures, Concepts and Developments.  Routledge.  ISBN 9781138281295.  7.
 • Ihlen, Øyvind (2018). Symbolic capital., In Robert L. Heath & Winni Johansen (ed.),  The International Encyclopedia of Strategic Communication.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-119-01071-5.  x.
 • Ihlen, Øyvind & Heath, Robert L. (2018). Introduction: Organizational rhetoric., In Øyvind Ihlen & Heath Robert L. (ed.),  Handbook of organizational rhetoric and communication..  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-119-26577-1.  1.
 • Ihlen, Øyvind; Raknes, Ketil; Somerville, Ian; Valentini, Chiara; Stachel, Charlotte; Lock, Irina; Davidson, Scott & Seele, Peter (2018). Framing “the Public Interest”: Comparing Public Lobbying Campaigns in Four European States. Journal of Public Interest Communications.  ISSN 2573-4342.  2(1) . doi: 10.32473/jpic.v2.i1.p107 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ihlen, Øyvind; Verhoeven, Piet & Fredriksson, Magnus (2018). Conclusions on the compass, context, concepts, concerns and empirical avenues for public relations., In Øyvind Ihlen & Fredriksson Magnus (ed.),  Public Relations and Social Theory. Key Figures, Concepts and Developments.  Routledge.  ISBN 9781138281295.  22.
 • Lie, Einar & Ihlen, Øyvind (2018). Debatt om lederlønn i egalitære mediesamfunn Topikk for virksomhetsretorikk. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  77, s 68- 89
 • O'connor, Amy & Ihlen, Øyvind (2018). Corporate social responsibility and rhetoric: Conceptualization, construction, and negotiation., In Øyvind Ihlen & Heath Robert L. (ed.),  Handbook of organizational rhetoric and communication..  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-119-26577-1.  28.
 • Olsson, Eva-Karin & Ihlen, Øyvind (2018). Strategic communication and framing, In Robert L. Heath & Winni Johansen (ed.),  The International Encyclopedia of Strategic Communication.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-119-01071-5.  x.
 • Ihlen, Øyvind (2017). Fanning the flames of discontent: Public relations as a radical activity, In Elizabeth Bridgen & Dejan Verčič (ed.),  Experiencing Public Relations: International Voices.  Routledge.  ISBN 9781138632448.  13.  s 165 - 173
 • Ihlen, Øyvind & Levenshus, Abbey (2017). Digital dialogue: Crisis communication in social media, In Yan Jin (ed.),  Social Media and Crisis Communication.  Routledge.  ISBN 1138812005.  Digital dialogue.  s 389 - 400
 • Ihlen, Øyvind & Levenshus, Abbey (2017). Panacea, placebo or prudence: Perspectives and constraints for corporate dialogue. Public relations inquiry.  ISSN 2046-147X.  6(3), s 219- 232 . doi: 10.1177/2046147X17708815 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rasmussen, Joel & Ihlen, Øyvind (2017). Risk, crisis, and social media: A systematic review of seven years? research. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  38(2), s 1- 17 . doi: 10.1515/nor-2017-0393 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ihlen, Øyvind (2016). Source credibility, In Craig E. Carroll (ed.),  The SAGE Encyclopedia of Corporate Reputation.  Sage Publications.  ISBN 9781483376516.  S.  s 781 - 783
 • Ditlev-Simonsen, Caroline Dale; Høivik, Heidi von Weltzien & Ihlen, Øyvind (2015). The historical development of corporate social responsibility in Norway, In Samuel O. Idowu; P. Schmidpeter & M. Fifka (ed.),  Corporate Social Responsibility in Europe.  Springer.  ISBN 978-3-319-13565-6.  5.  s 177 - 196
 • Hoff-Clausen, Elisabeth & Ihlen, Øyvind (2015). The rhetorical citizenship of corporations in the digital age. Developments in Corporate Governance and Responsibility.  ISSN 2043-0523.  7, s 17- 37 . doi: 10.1108/S2043-052320150000007003
 • Hoff-Clausen, Elisabeth & Ihlen, Øyvind (2015). The rhetorical citizenship of corporations in the digital age, In A Adi; David Crowther & G. Grigore (ed.),  Corporate social responsibility in the digital age.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 9781784415822.  2.  s 25 - 45
 • Ihlen, Øyvind (2015). Critical rhetoric and public relations, In Jacquie L'Etang; David McKie; Nancy Snow & Jordi Xifra (ed.),  Routledge handbook of critical public relations.  Routledge.  ISBN 9780415727334.  7.  s 90 - 100
 • Ihlen, Øyvind (2015). “It Is Five Minutes to Midnight and All Is Quiet”: Corporate Rhetoric and Sustainability. Management Communication Quarterly.  ISSN 0893-3189.  29(1), s 145- 152 . doi: 10.1177/0893318914563145
 • Ihlen, Øyvind (2015). Politikk og PR: Strategisk kommunikasjon om byrder og knappe goder, I: Øyvind Ihlen; Eli Skogerbø & Sigurd Allern (red.),  Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024585.  Kapittel 5.  s 64 - 75
 • Ihlen, Øyvind; Figenschou, Tine Ustad & Larsen, Anna M. Grøndahl (2015). Behind the framing scenes: Challenges and opportunities for NGOs and authorities framing irregular immigration. American Behavioral Scientist.  ISSN 0002-7642.  59(7), s 822- 838 . doi: 10.1177/0002764215573254
 • Ihlen, Øyvind & Gullberg, Anne Therese (2015). Lobbyisme: påvirkning av politikere og byråkrater, I: Øyvind Ihlen; Eli Skogerbø & Sigurd Allern (red.),  Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024585.  Kapittel 18.  s 232 - 243
 • Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (2015). Introduksjon, I: Øyvind Ihlen; Eli Skogerbø & Sigurd Allern (red.),  Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024585.  Kapittel 1.
 • Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (2015). På jakt etter norsk politisk kommunikasjon. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  22(3)
 • Larsson, Anders & Ihlen, Øyvind (2015). Birds of a feather flock together? Party leaders on Twitter during the 2013 Norwegian elections. European Journal of Communication.  ISSN 0267-3231.  30(6), s 666- 681 . doi: 10.1177/0267323115595525
 • Ihlen, Øyvind; Figenschou, Tine Ustad & Thorbjørnsrud, Kjersti (2014). Mediatization in new areas: The changed role of public bureaucracies, In Josef Pallas; Stefan Jonsson & Lars Strannegård (ed.),  Organizations and the media: Organizing in a mediatized world.  Routledge.  ISBN 978-0-415-81365-5.  5.  s 162 - 175
 • Ihlen, Øyvind; May, Steve & Bartlett, Jennifer (2014). Four aces: Bringing communication perspectives to corporate social responsibility, In Ralph Tench; William Sun & Brian Jones (ed.),  Communicating corporate social responsibility: Perspectives and practice.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78350-795-5.  2.
 • Ihlen, Øyvind & Pallas, Josef (2014). Meditizaiton of corporations, In Knut Lundby (ed.),  Mediatization of communication.  Mouton de Gruyter.  ISBN 978-3-11-027193-5.  13.  s 423 - 441
 • Ihlen, Øyvind & Roper, Juliet (2014). Corporate reports on sustainability and sustainable development: ’We have arrived’. Sustainable Development.  ISSN 0968-0802.  22(1), s 42- 51 . doi: 10.1002/sd.524
 • Ihlen, Øyvind & Thorbjørnsrud, Kjersti (2014). Making news and influencing decisions: Three threshold cases concerning forced return of immigrants. European Journal of Communication.  ISSN 0267-3231.  29(2), s 139- 152 . doi: 10.1177/0267323114523149
 • Ihlen, Øyvind & Thorbjørnsrud, Kjersti (2014). Tears and Framing Contests: Public Organizations Countering Critical and Emotional Stories. International Journal of Strategic Communication.  ISSN 1553-118X.  8(1), s 45- 60 . doi: 10.1080/1553118X.2013.850695
 • Ihlen, Øyvind & Verhoeven, Piet (2014). Social theories for strategic communication, In Derina R. Holtzhausen & Ansgar Zerfass (ed.),  The Routledge handbook of strategic communication.  Routledge.  ISBN 978-0-415-53001-9.  8.
 • Thorbjørnsrud, Kjersti; Figenschou, Tine Ustad & Ihlen, Øyvind (2014). Mediatization in public bureaucracies: A typology. Communications.  ISSN 0341-2059.  39(1), s 3- 22 . doi: 10.1515/commun-2014-0002
 • Thorbjørnsrud, Kjersti; Figenschou, Tine Ustad & Ihlen, Øyvind (2014). Mediatization of public bureaucracies, In Knut Lundby (ed.),  Mediatization of communication.  De Gruyter Mouton.  ISBN 978-3-11-027193-5.  12.  s 405 - 422
 • Ihlen, Øyvind (2013). Kämpfe im Feld der Wirtschaft verstehen. Bourdieu und die Analyse strategischer Kommunikation, I: Thomas Wiedemann & Michael Meyen (red.),  Pierre Bourdieu und die Kommunikationswissenschaft: Internationale Perspektiven.  Herbert von Halem Verlag.  ISBN 978-3-86962-086-2.  10.  s 214 - 233
 • Ihlen, Øyvind (2013). Relating rhetoric and reputation, In Craig E. Carroll (ed.),  Handbook of Communication and Corporate Reputation.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-0-470-67098-9.  22.  s 249 - 261
 • Ihlen, Øyvind & Høivik, Heidi von Weltzien (2013). Ye Olde CSR: The Historic Roots of Corporate Social Responsibility in Norway. Journal of Business Ethics.  ISSN 0167-4544. . doi: 10.1007/s10551-013-1671-9
 • Bartlett, Jennifer; May, Steve & Ihlen, Øyvind (2012). Organisations behaving badly: The role of communication in understanding CSI and CSR, In Ralph Tench; William Sun & Brian Jones (ed.),  Corporate social irresponsibility: A challenging concept.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78052-998-1.  4.  s 157 - 174
 • Ihlen, Øyvind & Verhoeven, Piet (2012). A public relations identity for the 2010s. Public relations inquiry.  ISSN 2046-147X.  (2), s 159- 176 . doi: 10.1177/2046147x11435083
 • Dan, Viorela & Ihlen, Øyvind (2011). Framing expertise and media framing: A cross-cultural analysis of success in framing contests. Journal of Communication Management.  ISSN 1363-254X.  15(4), s 368- 388 . doi: 10.1108/13632541111183352
 • Ihlen, Øyvind (2011). On barnyard scrambles: Towards a rhetoric of public relations. Management Communication Quarterly.  ISSN 0893-3189.  25(3), s 423- 441 . doi: 10.1177/0893318911409533
 • Ihlen, Øyvind (2011). Rhetoric and corporate social responsibility, In Øyvind Ihlen; Jennifer Bartlett & Steve May (ed.),  The Handbook of communication and corporate social responsibility.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-4443-3634-4.  8.  s 147 - 166
 • Ihlen, Øyvind; Bartlett, Jennifer & May, Steve (2011). Conclusions and Take Away Points, In Øyvind Ihlen; Jennifer Bartlett & Steve May (ed.),  The Handbook of communication and corporate social responsibility.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-4443-3634-4.  28.  s 550 - 571
 • Ihlen, Øyvind; Bartlett, Jennifer & May, Steve (2011). Corporate Social Responsibility and Communication, In Øyvind Ihlen; Jennifer Bartlett & Steve May (ed.),  The Handbook of communication and corporate social responsibility.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-4443-3634-4.  1.  s 3 - 22
 • Ihlen, Øyvind & Brønn, Peggy S. (2011). Corporate Reputation and the News Media in Norway, In Craig E. Carroll (ed.),  Corporate Reputation and the News Media: Agenda-setting within Business News Coverage in Developed, Emerging, and Frontier Markets.  Routledge.  ISBN 9780415871525.  kapittel 10.  s 153 - 167
 • Ihlen, Øyvind & Haugen, Anne Oline (2011). Epler og pærer: om analogien mellom kommunikasjonsrådgivere og advokater, I: Jens Petter Madsbu & Mona Pedersen (red.),  I verdens rikeste land. Samfunnsvitenskapelige innganger til norsk samtid.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-187-7.  Kapittel.  s 45 - 59
 • Gelders, Dave & Ihlen, Øyvind (2010). Government communication about potential policies: Public relations, propaganda or both?. Public Relations Review.  ISSN 0363-8111.  36(1), s 59- 62
 • Gelders, Dave; Ihlen, Øyvind & Gelders, David (2010). Minding the gap: Applying a service marketing model into government policy communications. Government Information Quarterly: an international journal of information technology management, policies, and practices.  ISSN 0740-624X.  27(1), s 34- 40 . doi: 10.1016/j.giq.2009.05.005 Vis sammendrag
 • Ihlen, Øyvind (2010). Corporate identity, In R Jackson (ed.),  Encyclopedia of identity.  Sage Publications.  ISBN 9781412979306.  kapittel.  s 140 - 144
 • Ihlen, Øyvind (2010). Love in Tough Times: Crisis Communication and Public Relations. Review of Communication.  ISSN 1535-8593.  10(2), s 98- 111
 • Ihlen, Øyvind (2010). The cursed sisters: Public relations and rhetoric, In Robert L. Heath (ed.),  The Sage Handbook of Public Relations.  Sage Publications.  ISBN 9781412977807.  4.  s 59 - 70
 • Ihlen, Øyvind; Allern, Sigurd; Thorbjørnsrud, Kjersti & Waldahl, Ragnar (2010). The world on television: Market-driven, public service news. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  31(2), s 31- 45 Vis sammendrag
 • Ihlen, Øyvind (2009). Business and Climate Change: The Climate Response of the World's 30 Largest Corporations. Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture.  ISSN 1752-4032.  3(2), s 244- 262 . doi: 10.1080/17524030902916632 Vis sammendrag
 • Ihlen, Øyvind (2009). Business and Climate Change: The Climate Response of the World’s 30 Largest Corporations. Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture.  ISSN 1752-4032.  3(2), s 244- 262 . doi: 10.1080/17524030902916632
 • Ihlen, Øyvind (2009). Good environmental citizens? The green rhetoric of corporate social responsibility, In Robert L. Heath; Elizabeth Toth & Damion Waymer (ed.),  Rhetorical and Critical Approaches to Public Relations II.  Routledge.  ISBN 978-0-8058-6424-3.  19.
 • Ihlen, Øyvind (2009). Klima i endring: Føringer og muligheter for oljeselskapene, I: Odd Nordhaug & Hans-Ivar Kristiansen (red.),  Retorikk, etikk og næringsliv.  Forlag1.  ISBN 978-82-92735-40-4.  11.  s 223 - 243
 • Ihlen, Øyvind (2009). On Bourdieu: public relations in field struggles, In Øyvind Ihlen; Betteke Van Ruler & Magnus Fredriksson (ed.),  Public relations and social theory: Key figures and concepts.  Routledge.  ISBN 978-0-415-99786-7.  s 62 - 82 Vis sammendrag
 • Ihlen, Øyvind (2009). On Pierre Bourdieu: Public relations in field struggles, In Øyvind Ihlen; Betteke Van Ruler & Magnus Fredriksson (ed.),  Public relations and social theory: Key figures and concepts.  Routledge.  ISBN 978-0-415-99786-7.  4.
 • Ihlen, Øyvind (2009). The oxymoron of ‘sustainable oil production’: The case of the Norwegian oil industry. Business Strategy and the Environment (BSE).  ISSN 0964-4733.  18(1), s 53- 63 . doi: 10.1002/bse.563
 • Ihlen, Øyvind & van Ruler, Betteke (2009). Introduction : applying social theory to public relations, In Øyvind Ihlen; Betteke Van Ruler & Magnus Fredriksson (ed.),  Public relations and social theory: Key figures and concepts.  Routledge.  ISBN 978-0-415-99786-7.  s 1 - 21
 • Ihlen, Øyvind & Verhoeven, Piet (2009). Conclusions on the domain, context, concepts, issues and empirical avenues of public relations, In Øyvind Ihlen; Betteke Van Ruler & Magnus Fredriksson (ed.),  Public relations and social theory: Key figures and concepts.  Routledge.  ISBN 978-0-415-99786-7.  16.
 • Ihlen, Øyvind & Verhoeven, Piet (2009). Conclutions on the domain, context, consepts, issues, and empirical avenues of public relations, In Øyvind Ihlen; Betteke Van Ruler & Magnus Fredriksson (ed.),  Public relations and social theory: Key figures and concepts.  Routledge.  ISBN 978-0-415-99786-7.  s 323 - 340
 • Nitz, Mike; Ihlen, Øyvind; Egge, Jessyna & Sobolik, Stacy (2009). Transatlantic Perspectives on the U.S. 2004 Election: The Case of Norway. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  30(1), s 101- 117
 • Wæraas, Arild & Ihlen, Øyvind (2009). “Green” legitimation: The construction of an environmental ethos. International Journal of Organizational Analysis.  ISSN 1934-8835.  17(2), s 84- 102
 • Ihlen, Øyvind (2008). Mapping the environment of corporate social responsibility: Stakeholders, publics, and the public sphere. Corporate Communications. An International Journal.  ISSN 1356-3289.  13(2), s 135- 146
 • Ihlen, Øyvind & Allern, Sigurd (2008). This is the issue: Framing contests, public relations and media coverage, In Jesper Strömbäck; Mark Ørsten & Toril Aalberg (ed.),  Communicating politics: Political communication in the Nordic Countries.  Nordicom.  ISBN 9789189471634.  kapittel 13.  s 233 - 248
 • Ihlen, Øyvind & Nitz, Mike (2008). Framing contests in environmental disputes: Paying attention to media and cultural master frames. International Journal of Strategic Communication.  ISSN 1553-118X.  2(1), s 1- 18 Vis sammendrag
 • Ihlen, Øyvind & Rakkenes, Kjell (2008). Public relations in Norway: Communication in a small welfare state, In Krishnamurhty Sriramesh & Dejan Vercic (ed.),  The global public relations handbook: Theory, research, and practice (Expanded and revised edition).  Routledge.  ISBN 0-203-88937-1.  21.  s 466 - 487
 • Ihlen, Øyvind (2007). Building on Bourdieu: A sociological grasp of public relations. Public Relations Review.  ISSN 0363-8111.  33(3), s 269- 274 . doi: 10.1016/j.pubrev.2007.05.005 Vis sammendrag
 • Ihlen, Øyvind (2007). Klimaendringene og oljeindustriens retoriske utfordring. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  (43)
 • Ihlen, Øyvind & Berntzen, Øystein (2007). When lobbying backfires: Balancing lobby efforts with insights from stakeholder theory. Journal of Communication Management.  ISSN 1363-254X.  11(3), s 235- 246
 • Ihlen, Øyvind & Van Ruler, Betteke (2007). How public relations works: Theoretical roots and public relations perspectives. Public Relations Review.  ISSN 0363-8111.  33(3), s 243- 248 . doi: 10.1016/j.pubrev.2007.05.001 Vis sammendrag
 • Ihlen, Øyvind (2006). Substitution or pollution? Competing views of environmental benefit in a gas-fired power plant dispute. The Environmental Communication Yearbook.  ISSN 1556-7400.  s 137- 155
 • Ihlen, Øyvind (2005). The power of social capital: Adapting Bourdieu to the study of public relations. Public Relations Review.  ISSN 0363-8111.  31(4), s 492- 496 Vis sammendrag
 • Ihlen, Øyvind (2005). Organisasjoners retorikk - det forsømte forskningsfelt. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  (34), s 35- 52 Vis sammendrag
 • Ihlen, Øyvind (2004). Norwegian hydroelectric power: Testing a heuristic for analyzing symbolic strategies and resources. Public Relations Review.  ISSN 0363-8111.  30(2), s 217- 223 Vis sammendrag
 • Ihlen, Øyvind (2002). Defending the Mercedes A-Class: Combining and changing crisis-response strategies. Journal of Public Relations Research.  ISSN 1062-726X.  14(3), s 185- 206 Vis sammendrag
 • Ihlen, Øyvind (2002). Defending the Mercedes A-Class: combining and changing crisis-response strategies. Journal of Public Relations Research.  ISSN 1062-726X.  14(3), s 185- 206
 • Ihlen, Øyvind (2002). Miljømakt og journalistikk: Retorikk og regi, I:  Til dagsorden! Journalistikk, makt og demokrati. Red. av Martin Eide.  Gyldendal Akademisk.  s 304 - 328
 • Ihlen, Øyvind (2002). Rethoric and resources: notes for a new approach to public relations and issues managenent. Journal of Public Affairs.  ISSN 1472-3891.  2(4), s 259- 269
 • Ihlen, Øyvind (2002). Rhetoric and resources: Notes for a new approach to public relations and issues management. Journal of Public Affairs.  ISSN 1472-3891.  2(4), s 259- 269 Vis sammendrag
 • Ihlen, Øyvind (2001). Medier, miljø og påvirkning. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  42(1), s 65- 88
 • Ihlen, Øyvind (2001). Medier, miljø og påvirkning. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  42(1), s 65- 88 Vis sammendrag
 • Ihlen, Øyvind (2001). Miljømakt og journalistikk: Retorikk og regi, I: Martin Eide (red.),  Til dagsorden! Journalistikk, makt og demokrati.  Gyldendal Akademisk. Vis sammendrag
 • Ihlen, Øyvind & Andersen, Elin W. (1999). 'Rammer', 'posisjoner' og Romeriksporten: 'Mediepakker' som praktisk-analytisk verktøy. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  6(1), s 19- 39 Vis sammendrag
 • Ihlen, Øyvind & Andersen, Elin W. (1999). "Rammer", "posisjoner" og Romeriksporten : "Mediepakker" som praktisk-analytisk verktøy. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  (1)
 • Høyer, Svennik & Ihlen, Øyvind (1998). Journalisters utdanning og yrkeserfaring: Et historisk tilbakeblikk. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  5(2), s 94- 115 Vis sammendrag
 • Høyer, Svennik; Ihlen, Øyvind; Mühleisen, Wenche; Iversen, Gunnar & Sivertsen, Erling (1998). Journalisters utdanning og yrkeserfaring : et historisk tilbakeblikk. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  5(2), s 94- 115
 • Høyer, Svennik & Ihlen, Øyvind (1995). Forfattere i pressen. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  2(1), s 29- 42 Vis sammendrag
 • Høyer, Svennik & Ihlen, Øyvind (1995). Forfattere i pressen : noen data om forbindelsen mellom forfattere og pressen i det nittende århundret. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  2(nr 1), s 29- 42

Se alle arbeider i Cristin

 • Skogerbø, Eli; Ihlen, Øyvind; Kristensen, Nete Nergaard & Nord, Lars W. (ed.) (2021). Power, communication, and politics in the Nordic countries. Nordicom.  ISBN 978-91-88855-28-2.  396 s.
 • Somerville, Ian; Edwards, Lee & Ihlen, Øyvind (ed.) (2019). Public relations, society and the generative power of history. Routledge.  ISBN 9781138317116.  208 s.
 • Bowman, Sarah K; Crookes, Adrian; Ihlen, Øyvind & Rometni, Stefania (ed.) (2018). Public relations and the power of creativity. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 9781787692923.  232 s.
 • Ihlen, Øyvind & Fredriksson, Magnus (ed.) (2018). Public relations and social theory: Key figures, concepts and developments. Routledge.  ISBN 9781138281301.  454 s.
 • Ihlen, Øyvind & Magnus, Fredriksson (ed.) (2018). Public Relations and Social Theory. Key Figures, Concepts and Developments. Routledge.  ISBN 9781138281295.  454 s.
 • Ihlen, Øyvind & Robert L., Heath (ed.) (2018). Handbook of organizational rhetoric and communication.. Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-119-26577-1.  510 s.
 • van Ruler, Betteke; Smit, Iekje; Ihlen, Øyvind & Romenti, Stefania (ed.) (2017). How strategic communication shapes value and innovation in society. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 9781787147171.  300 s.
 • Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (red.) (2015). Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024585.  368 s.
 • Ihlen, Øyvind (2013). PR og strategisk kommunikasjon: Teorier og fagidentitet. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022284.  192 s.
 • Ihlen, Øyvind (2011). Samfunnsansvar på norsk: Tradisjon og kommunikasjon. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1036-7.  197 s. Vis sammendrag
 • Ihlen, Øyvind; Bartlett, Jennifer & May, Steve (ed.) (2011). The Handbook of communication and corporate social responsibility. Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-4443-3634-4.  585 s.
 • Brønn, Peggy S. & Ihlen, Øyvind (2009). Åpen eller innadvendt : omdømmebygging for organisasjoner. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205352940.  287 s.
 • Ihlen, Øyvind; Van Ruler, Betteke & Fredriksson, Magnus (ed.) (2009). Public relations and social theory: Key figures and concepts. Routledge.  ISBN 978-0-415-99786-7.  384 s.
 • Brønn, Peggy & Ihlen, Øyvind (2008). Åpen eller innadvendt: Omdømmebygging for organisasjoner. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205352940.  240 s.
 • Ihlen, Øyvind (2007). Petroleumsparadiset: Norsk oljeindustris strategiske kommunikasjon og omdømmebygging. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-323-3.  210 s.
 • Ihlen, Øyvind & Robstad, Per (2004). Informasjon & samfunnskontakt: Perspektiver og praksis. Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0221-6.  242 s. Vis sammendrag
 • Ihlen, Øyvind & Robstad, Per (2004). Informasjon og samfunnskontakt - perspektiver og praksis. Fagbokforlaget.  ISBN 8245002216.  242 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Brønn, Peggy Simcic; Ihlen, Øyvind & Buhmann, Alexander (2020). Kunstig intelligens og PR. Communication for Leaders.
 • Ihlen, Øyvind; Valentini, Chiara; Davidson, Scott & Shavit, Anna (2020). Lobbying, the public interest, and democracy: Communication perspectives. Journal of Public Affairs.  ISSN 1472-3891.  20(2) . doi: 10.1002/pa.2091
 • Ihlen, Øyvind & Washbourne, Neil (2020). Public relations and democracy, In Ralph Tench & Stephen Waddington (ed.),  Exploring Public Relations and Management Communication.  Pearson Education Academic Publisher.  ISBN 1292321741.  4.
 • Brønn, Peggy Simcic; Buhmann, Alexander & Ihlen, Øyvind (2019). Kunstig intelligens og PR. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Ihlen, Øyvind; Gabrielsen, Jonas & Falkman, Lena Lid (2019). Temaintroduksjon: Virksomhetsretorikk. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  (77), s 7- 21
 • Ihlen, Øyvind; Raknes, Ketil & Larsson, Anders Olof (2019). The Democratic Success of Twitter as a Lobbying tool.
 • Ihlen, Øyvind; Raknes, Ketil & Larsson, Anders Olof (2019). Twitter, Lobbying and Democracy.
 • Buhmann, Alexander; Ihlen, Øyvind & Aaen-Stockdale, Craig (2018). Big theory in a small field: how Habermas’ works have impacted public relations research.
 • Buhmann, Alexander & Ihlen, Øyvind (2017). The fate of Habermas’ theory in public relations. A quantitative review of three decades of public relations research.
 • Raknes, Ketil & Ihlen, Øyvind (2017). “Everyone will be better off”: Rhetorical strategies in public lobbying campaigns".
 • Ihlen, Øyvind (2016). Framing theory, In Craig E. Carroll (ed.),  The SAGE Encyclopedia of Corporate Reputation.  Sage Publications.  ISBN 9781483376516.  Framing theory.  s 330 - 332
 • Ihlen, Øyvind (2016). Rhetorical theory, In Craig E. Carroll (ed.),  The SAGE Encyclopedia of Corporate Reputation.  Sage Publications.  ISBN 9781483376516.  Rhetorical theory.  s 716 - 718
 • Ihlen, Øyvind; Raknes, Ketil & Kjeldsen, Jens Elmelund (2016). Self-interest in new wrapping: “Appeal to community” as a topos in lobbying..
 • Ihlen, Øyvind & Verhoeven, Piet (2016). Organization-society relationship, In C. Ronald Scott & Laurie Lewis (ed.),  The International Encyclopedia of Organizational Communication.  Wiley-Blackwell.  ISBN 9781118955567.  Organization-society relationship.
 • Ihlen, Øyvind & Verhoeven, Piet (2016). Social theory, In Craig E. Carroll (ed.),  The SAGE Encyclopedia of Corporate Reputation.  Sage Publications.  ISBN 9781483376516.  Social theory.  s 778 - 780
 • Raknes, Ketil & Ihlen, Øyvind (2016). Framing “the common good”: Professional lobbying in the media spotlight.
 • Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (2015). Konklusjon, I: Øyvind Ihlen; Eli Skogerbø & Sigurd Allern (red.),  Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024585.  Kapittel 24.  s 298 - 304
 • Rasmussen, Joel & Ihlen, Øyvind (2015). Lessons from Norwegian Emergency Authorities’ Use of Social Media. PRIO Policy Brief. 14.
 • Rasmussen, Joel & Ihlen, Øyvind (2015). "Risk, Crisis and Social Media: A Meta-Study of Six Years' Research".
 • Larsson, Anders Olof & Ihlen, Øyvind (2014). Birds of a Feather Flock Together? Party Leaders on Twitter during the 2013 Norwegian Elections.
 • Ihlen, Øyvind (2013). Communicating with stakeholders, In Samuel O. Idowu (ed.),  Encyclopedia of corporate social responsibility.  Springer.  ISBN 978-3-642-28035-1.  C.  s 393 - 398
 • Ihlen, Øyvind (2013). Corporate social responsibility, In Robert L. Heath (ed.),  Encyclopedia of Public Relations, Second edition.  Sage Publications.  ISBN 9781452240794.  CSR.  s 206 - 211
 • Ihlen, Øyvind (2013). External organizational rhetoric, In Robert L. Heath (ed.),  Encyclopedia of Public Relations, Second edition.  Sage Publications.  ISBN 9781452240794.  ER.  s 331 - 332
 • Ihlen, Øyvind (2013). Social capital, In Robert L. Heath (ed.),  Encyclopedia of Public Relations, Second edition.  Sage Publications.  ISBN 9781452240794.  SC.  s 838-839
 • Figenschou, Tine Ustad; Thorbjørnsrud, Kjersti & Ihlen, Øyvind (2012). Mediatized bureaucracy: Uncovering mediatization in public organizations.
 • Ihlen, Øyvind (2011). Anmeldelse av Merkelsen, H. (red.): Håndbog i strategisk public relations, Frederiksberg C: Samfundsliteratur; Nielsen, M.F.: Strategisk kommunikation, København: Akademisk forlag; Sepstrup, P. og Fruensgaard, P.: Kommunikations- og kampagneplanlegning. København: Academica. Nordicom Information.  ISSN 0349-5949.  33(4), s 93- 96
 • Ihlen, Øyvind (2010). Sustainability” as shield or standard: Corporate environmental rhetoric in action.
 • Ihlen, Øyvind & Dan, V (2010). Integrative textual and visual framing analysis.
 • Ihlen, Øyvind (2009). Business in the news: Implications for public relations.
 • Ihlen, Øyvind (2009). CSR rhetoric [Pre-conference session].
 • Ihlen, Øyvind (2009). Mapping the environment of corporate social responsibility: Stakeholders, publics, and the public sphere.
 • Ihlen, Øyvind & Gelders, David (2009). Public propaganda about potential policies?.
 • Ihlen, Øyvind & Roper, Juliet (2009). The fuzzy corporate conception of sustainability and sustainable development: Discourse practices of the World's largest corporations.
 • Van Ruler, Betteke & Ihlen, Øyvind (2009). Introduction: Applying social theory to public relations, In Øyvind Ihlen; Betteke Van Ruler & Magnus Fredriksson (ed.),  Public relations and social theory: Key figures and concepts.  Routledge.  ISBN 978-0-415-99786-7.  1.
 • Ihlen, Øyvind (2008). Caring companies? The CSR understandings of the World’s 30 largest corporations.
 • Ihlen, Øyvind (2008). Forming an international environmental communication organization: An unconventional move?.
 • Ihlen, Øyvind (2008). Paradoxes in public relations: Survival strategies.
 • Ihlen, Øyvind (2008). Rhetoric to the rescue: Serving the public interest with critical-rhetorical approaches to public relations.
 • Ihlen, Øyvind (2008). Rhetorical theory of public relations, In Wolfgang Donsbach (ed.),  The Blackwell International Encyclopedia of Communication.  Blackwell Publishing.  ISBN 978-1-4051-3199-5.  Volume X.  s 4395 - 4397
 • Ihlen, Øyvind (2008). Talking green: The rhetoric of “good corporate environmental citizens”.
 • Ihlen, Øyvind (2007). Anmeldelse av Johansen, W., & Frandsen, F. (2007). Krisekommunikation. Frederiksberg, Denmark: Samfundslitteratur. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  14(4), s 378- 380
 • Ihlen, Øyvind (2007). Media coverage of corporate social responsibility in Norway.
 • Ihlen, Øyvind (2007). Review of Berger, B. K., & Reber, B. H. (2006). Gaining influence in public relations: The role of resistance in practice. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Journal of Communication Inquiry.  ISSN 0196-8599.  32(2), s 94- 96
 • Ihlen, Øyvind & Berntzen, Øystein (2007). When lobbying backfires: Balancing lobby efforts with insights from stakeholder theory.
 • Ihlen, Øyvind & Brønn, Peggy (2007). Corporate reputation and the news media in Norway.
 • Ihlen, Øyvind & Capriotti, Paul (2007). Media coverage of CSR in North and South Europe: The examples of Spain and Norway.
 • Ihlen, Øyvind (2006). Building on Bourdieu: A sociological grasp of public relations.
 • Ihlen, Øyvind (2006). Bærekraftighet: Oljebransjens retoriske utfordring.
 • Ihlen, Øyvind (2006). On Pierre Bourdieu and public relations.
 • Ihlen, Øyvind (2006). Rhetorical expression and ethical grounding of corporate citizenship and social responsibility: The case of Norway.
 • Ihlen, Øyvind & Nitz, Mike (2006). Oil and gas as natural riches or environmental problems: Framing contests in public relations.
 • Nitz, Mike; Ihlen, Øyvind; Egge, Julie & Sobolik, S (2006). Transatlantic perspectives on the U.S. 2004 Election: The case of Norway.
 • Ihlen, Øyvind (2005). Coping with paradox: Oil companies meeting the challenge of climate change.
 • Ihlen, Øyvind (2005). Fremtidas kommunikasjon med klassiske verktøy: Informasjon & samfunnskontakt som retorikk.
 • Ihlen, Øyvind (2005). Global Roundup From A Dialogic Perspective: The Norwegian Situation.
 • Ihlen, Øyvind (2005). Kritiske perspektiver på teori om informasjon & samfunnskontakt.
 • Ihlen, Øyvind (2005). Rhetoric and the reflective paradigm: A European approach to public relations.
 • Ihlen, Øyvind (2005). Terror and Protest: Visual Public Relations Strategies in Political Conflicts. Vis sammendrag
 • Ihlen, Øyvind & Allern, Sigurd (2005). This is the issue: Framing contests, public relations and media coverage.
 • Ingenhoff, Diana & Ihlen, Øyvind (2005). Improving the map for corporate citizenship and issues management: Public sphere theory to the rescue.
 • Ihlen, Øyvind (2004, 01. september). - Aksjoner mest effektive.  Natur & MIljø Bulletin.
 • Ihlen, Øyvind (2004, 28. oktober). Grisete [sic] omdømme i oljebransjen. [Internett].  Propaganda Innsikt.
 • Ihlen, Øyvind (2004, 19. juli). Kampen om gasskraften.  Klassekampen.
 • Ihlen, Øyvind (2004). Mapping the Environment for Corporate Social Responsibility: Stakeholders, Publics, and the Public Sphere. Vis sammendrag
 • Ihlen, Øyvind (2004). Naturkrafts skjebne: Hvorfor det gikk som det gikk.
 • Ihlen, Øyvind (2004, 08. oktober). Ord er mektigere enn penger. [Internett].  forskning.noforskning.no.
 • Ihlen, Øyvind (2004, 01. november). Ordet avgjør.  Natur & Miljø.
 • Ihlen, Øyvind (2004). Retorikkens kraft. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Ihlen, Øyvind (2004). Rett ord til rett tid. Putsj.
 • Ihlen, Øyvind (2004). Rhetoric and Resources in Public Relations Strategies: A Rhetorical and Sociological Analysis of Two Conflicts over Energy and the Environment. Vis sammendrag
 • Ihlen, Øyvind (2004). Substitution or pollution? A dispute over environmental rhetoric ownership. Vis sammendrag
 • Ihlen, Øyvind (2004). Warts and all: Serving the public interest with social and critical approaches to public relations. Vis sammendrag
 • Ihlen, Øyvind (2004). Rhetoric and resources in public relations strategies : a rhetorical and sociological analysis of two conflicts over energy and the environment.
 • Ihlen, Øyvind (2004). Warts and all : serving the public interest with social and critical approaches to public relations. Vis sammendrag
 • Ihlen, Øyvind (2003). Pursuing energy and environmental interests with the help of public relations. Vis sammendrag
 • Ihlen, Øyvind (2003). Retorikk for informatører.
 • Ihlen, Øyvind (2003). Retorikk og ressurser i informasjon og samfunnskontakt.
 • Ihlen, Øyvind (2003). Social capital: A critical alternative to relationship management. Vis sammendrag
 • Ihlen, Øyvind (2003). Retorikk og ressurser.
 • Ihlen, Øyvind (2002). Analytical tools for fields of struggle: Notes for a sociological and rhetorical approach to public relations. Vis sammendrag
 • Ihlen, Øyvind (2002). Hva var det vi sa? Eller: Hva skal vi si? : Retorikkens betydning for informasjon og samfunnskontakt.
 • Ihlen, Øyvind (2002). Rhetoric and resources: Notes for a new approach to public relations. Vis sammendrag
 • Ihlen, Øyvind (2002). Hva var det vi sa? Eller: Hva skal vi si?. Vis sammendrag
 • Ihlen, Øyvind (2002). It is not just rhetoric : analyzing rhetoric and resources in environmental public relations.
 • Ihlen, Øyvind (2001). Miljøretorikk : kommunikasjonsstrategier i energi- og miljøfeltet.
 • Ihlen, Øyvind (2000, 02. januar). Tabloide tall : mediene overdriver. Vis sammendrag
 • Høyer, Svennik & Ihlen, Øyvind (1999). Újságíróképzés Norvégiában (Journalisters utdanning og yrkeserfaring). Magyar Felsõoktatás.  ISSN 1215-3990.  s 34- 36
 • Ihlen, Øyvind (1999). Medier og miljø : En skisse av norske avisers miljødekning 1977-1997. Vis sammendrag
 • Ihlen, Øyvind (1999). Medier og miljø: En skisse av norske avisers miljødekning 1977-97. Mediestudier. 38. Vis sammendrag
 • Ihlen, Øyvind (1995). Nyere forskning har vist... : forskningsformidling og medielogikk.
 • Ihlen, Øyvind (1995). Nyere forskning har vist... Forskningsformidling og medielogikk. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. jan. 2011 12:23 - Sist endret 14. juli 2021 12:52

Prosjekter