English version of this page

Retorikk om pandemi

Når stadig flere mennesker bruker sosiale medier som sin viktigste nyhetskilde, endrer det de retoriske betingelsene og utfordringene for risikokommunikasjon.

Influensavaksine – sprøyte, ampuller, stetoskop og informasjon
Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Om prosjektet

Det er stor sannsynlighet for at Norge vil oppleve nye pandemier, som for eksempel influensa. I kombinasjon med endringer i medielandskapet skaper dette en sosial utfordring.

Forskningsprosjektet «Retorikk om pandemi: Risikokommunikasjon i et endret medielandskap», tar for seg hvordan offentlige myndigheter kommuniserer om risikoen for pandemi i Norge, Sverige og Danmark.

Prosjektet fokuserer på:

  1. Kanalbruk og retoriske strategier. 
  2. Mediene der forståelsen for risiko formes og tillit forhandles.
  3. Hvordan befolkningen i Norge, Sverige og Danmark opplever kanalbruken og retorikken om pandemi.

Prosjektet støtter seg på litteratur fra retorikk, risikokommunikasjon, tillitsforskning og mediestudier. Spesielt studerer vi begrepet ethos og den retoriske situasjonen der tradisjonelle medier mister terreng i forhold til sosiale medier.

Korte, følelsesladede argumenter kan fungere bedre i denne sammenheng, enn de relativt lange og komplekse ethos- og logosargumentene som offentlige myndigheter tradisjonelt har brukt. Dermed kreves det nye strategier som samtidig tar hensyn til myndighetenes «byråkratiske ethos» eller opplevde seriøsitet.

Bakgrunn

Myndighetene definerer pandemi som en epidemi som opptrer i et stort område av verden og som rammer en stor del av befolkningen.

En stadig større andel av befolkningen får i dag nyhetene sine bare gjennom sosiale medier, og tillit er i økende grad et fenomen som det forhandles om. Når enkelte antivaksine-grupper på Facebook har eksplisitte retningslinjer der provaksine-argumenter stenges ute, illustrerer dette noen av de utfordringene myndighetene står overfor.

Mål

Prosjektet skal bidra til å forstå de retoriske forutsetningene og utfordringene endringer i medielandskapet og tillit skaper for risikokommunikasjon. Gjennom en bedre forståelse av disse forholdene er det mulig å formulere passende budskapsstrategier og velge riktige kommunikasjonskanaler.

Finansiering

SAMRISK, Norges Forskningsråd

Samarbeid

Universitetet i Bergen, Roskilde Universitet, Örebro universitet

Varighet

2019-2023

 

Publisert 23. mai 2019 08:38 - Sist endret 23. mai 2019 08:41