Eli Skogerbø

Bilde av Eli Skogerbø
English version of this page
Telefon +47 22850429
Mobiltelefon +4790561275
Rom 425
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalleen 21 Oslo
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Bakgrunn

Professor ved Institutt for medier og kommunikasjon. Leder POLKOM – Senter for studier av politisk kommunikasjon sammen med Øyvind Ihlen.

Har forsket på og undervist i politisk kommunikasjon og mediepolitikk, medieinnovasjon, sosiale medier og internettutvikling, lokale medier, samiske medier, telekommunikasjon og metode for medievitenskap.

Doktorgrad i statsvitenskap i 1996 med avhandlingen Privatising the Public Interest. Conflicts and Compromises in Norwegian Media Politics 1980-1993.

Undervisning og veiledning

 • Veileder master- og doktorgradsstudenter.
 • Political communication: The Nordic context

Pågående forskningsprosjekter og strategiske områder

 • 2015- Politisk kommunikasjon (POLKOM). Delt ledelse med Øyvind Ihlen.
 • 2019-2022: Breaking Silences: Media and the Child Abuse Commission. Discovery Project, funded by Australian Research Council. Project leader: Professor Kerry McCallum, Canberra University. Project member.
 • 2019-2022: Pandemic rhetoricledet av Øyvind Ihlen, IMK. Prosjektdeltaker og ansvarlig for arbedspakke.
 • 2021 De tause stemmen – mediedekningen av Sannhets- og forsoningskommisjonen. Prosjektleder. RAM-finansiert, med Anja Vranic, forsker.
 • 2017- Arendalsuka. Prosjektleder.
 • 2017-2021: Sametingsvalgene i Norge og Sverige 2017, ledet av Jo Saglie, Institutt for samfunnsforskning. Prosjektdeltaker og ansvarlig for arbeidspakke.

Sosiale medier og profiler

Emneord: Medier og kommunikasjon, Politisk kommunikasjon, Sosiale medier, Medie- og kulturpolitikk og regulering, Ytringsfrihet og demokrati i mediene

Publikasjoner

 • Josefsen, Eva & Skogerbø, Eli (2021). Indigenous political communication in the Nordic countries, I: Eli Skogerbø; Øyvind Ihlen; Nete Nergaard Kristensen & Lars W. Nord (red.),  Power, communication, and politics in the Nordic countries.  Nordicom.  ISBN 978-91-88855-28-2.  10.  s 197 - 217
 • Skogerbø, Eli & Karlsen, Rune (2021). Media and politics in Norway, In Eli Skogerbø; Øyvind Ihlen; Nete Nergaard Kristensen & Lars W. Nord (ed.),  Power, communication, and politics in the Nordic countries.  Nordicom.  ISBN 978-91-88855-28-2.  5.  s 91 - 111
 • Skogerbø, Eli (2020). A history of local media in Norway, In Agnes Gulyas & David Baines (ed.),  The Routledge Companion to Local Media and Journalism.  Routledge.  ISBN 978-0-8153-7536-4.  kapittel 4.  s 54 - 62
 • Waller, Lisa Kerstin E; Dreher, Tanja; Hess, Kristy; McCallum, Kerry & Skogerbø, Eli (2019). Media Hierarchies of Attention: News Values and Australia’s Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. Journalism Studies.  ISSN 1461-670X.  21(2), s 180- 196 . doi: 10.1080/1461670X.2019.1633244
 • Larsson, Anders Olof & Skogerbø, Eli (2018). Out with the old, in with the new? Perceptions of social (and other) media by local and regional Norwegian politicians. New Media & Society.  ISSN 1461-4448.  20(1), s 219- 236 . doi: 10.1177/1461444816661549
 • Skogerbø, Eli; Josefsen, Eva & Fjellström, Anna-Maria (2018). Indigenous Political Journalism in the Norwegian and Swedish Public Service Broadcasters. Journalism Studies.  ISSN 1461-670X.  20(7), s 991- 1008 . doi: 10.1080/1461670X.2018.1477550 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gottardis, Andreas & Skogerbø, Eli (2017). Pressens dekning av sametingsvalgene i Norge og Sverige, I: Eva Josefsen; Ulf Mörkenstam; Ragnhild Nilsson & Jo Saglie (red.),  Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50841-5.  6.  s 129 - 146
 • Josefsen, Eva; Skogerbø, Eli & Vestli, Emma Kristine Sjøenden (2017). Valgdekningen i de samiske allmennkringkasterne og velgernes informasjonskilder, I: Eva Josefsen; Ulf Mörkenstam; Ragnhild Nilsson & Jo Saglie (red.),  Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50841-5.  5.  s 104 - 128
 • Skogerbø, Eli; Josefsen, Eva & Fjellström, Anna-Maria (2017). Samiskallmennkringkasting - samfunnsoppdrag og urfolksjournalistikk, I: Eva Josefsen; Ulf Mörkenstam; Ragnhild Nilsson & Jo Saglie (red.),  Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50841-5.  4.  s 80 - 103
 • Skogerbø, Eli; Bruns, Axel; Quodling, Andrew & Ingebretsen, Thomas (2016). Agenda-Setting Revisited: Social Media and Sourcing in Mainstream Journalism, In  The Routledge Companion to Social Media and Politics.  Routledge.  ISBN 9781138860766.  7.
 • Skogerbø, Eli & Vestli, Emma Kristine Sjøenden (2016). Sametingsvalet i SR Sameradion och SVT Sápmi, I: Stefan Dahlberg; Ulf Mörkenstam & Ragnhild Nilsson (red.),  Sametingsval : Väljare, partier och media.  Santérus Förlag.  ISBN 978-91-7359-110-2.  11.  s 247 - 267
 • Aalberg, Toril; Elvestad, Eiri & Skogerbø, Eli (2015). Demokrati og offentlighet, I: Øyvind Ihlen; Eli Skogerbø & Sigurd Allern (red.),  Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024585.  2.  s 22 - 33
 • Elvestad, Eiri; Aalberg, Toril & Skogerbø, Eli (2015). Politisk kommunikasjon i norsk samfunnsvitenskap, I: Øyvind Ihlen; Eli Skogerbø & Sigurd Allern (red.),  Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024585.  4.  s 49 - 63
 • Enli, Gunn & Skogerbø, Eli (2015). Personalized campaigns in party-centred politics: Twitter and Facebook as arenas for political communication, In Gunn Enli & Hallvard Moe (ed.),  Social Media and Election Campaigns - Key Tendencies and Ways Forward.  Routledge.  ISBN 978-1-13-893046-9.  6.  s 119 - 135
 • Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (2015). Introduksjon, I: Øyvind Ihlen; Eli Skogerbø & Sigurd Allern (red.),  Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024585.  Kapittel 1.
 • Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (2015). På jakt etter norsk politisk kommunikasjon. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  22(3)
 • Karlsen, Rune & Skogerbø, Eli (2015). Candidate campaigning in parliamentary systems: Individualized vs. localized campaigning. Party Politics.  ISSN 1354-0688.  21(3), s 428- 439 . doi: 10.1177/1354068813487103
 • Skogerbø, Eli; Josefsen, Eva & Ni Bhroin, Niamh (2015). Samepolitikk på dagsordenen, I: Bjørn Bjerkli & Per Selle (red.),  Samepolitikkens utvikling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48262-3.  10.  s 249 - 273
 • Skogerbø, Eli & Krumsvik, Arne H. (2015). Newspapers, Facebook and Twitter - Intermedial agenda setting in local election campaigns. Journalism Practice.  ISSN 1751-2786.  9(3), s 350- 366 . doi: 10.1080/17512786.2014.950471 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skogerbø, Eli & Moe, Hallvard (2015). Twitter på tvers - koblinger mellom journalister og politikere. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  22(3)
 • Josefsen, Eva & Skogerbø, Eli (2014). Sámi almmusvuohta: Jagi 2009 sámediggeválgga gokčan mediai. Dieđut.  ISSN 0332-7779.  (1), s 11- 45
 • Skogerbø, Eli & Karlsen, Rune (2014). Mediatisation and regional campaigning in a party centred-system: How and why parliamentary candidates seek visibility. Javnost - The Public.  ISSN 1318-3222.  21(2), s 75- 92 . doi: 10.1080/13183222.2014.11009146 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enli, Gunn & Skogerbø, Eli (2013). Personalized campaigns in party-centred politics. Information, Communication & Society.  ISSN 1369-118X.  16(5), s 757- 774 . doi: 10.1080/1369118X.2013.782330
 • Josefsen, Eva & Skogerbø, Eli (2013). An Indigenous Public Sphere? The Media and the 2009 Sámediggi Election Campaign. Arctic Review on Law and Politics.  ISSN 1891-6252.  (1), s 62- 89
 • Karlsen, Rune & Skogerbø, Eli (2013). Candidate campaigning in parliamentary systems: Individualized vs. localized campaigning. Party Politics.  ISSN 1354-0688.  21, s 301- 318 . doi: 10.1177/1354068813487103
 • Krumsvik, Arne H.; Skogerbø, Eli & Storsul, Tanja (2013). Size, Ownership and Innovation in Newspapers, In Tanja Storsul & Arne H. Krumsvik (ed.),  Media Innovations. A Multidisciplinary Study of Change.  Nordicom.  ISBN 978-91-86523-65-7.  Chapter 6.  s 93 - 109 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skogerbø, Eli (2013). Nettet som arena for politisk debatt – etter 22. juli, I: Anders Ravik Jupskås & Anders Ravik Jupskås (red.),  Akademiske perspektiver på 22. juli.  Akademisk Forlag.  ISBN 9788232101313.  18.
 • Skogerbø, Eli & Bolin, Göran (2013). Age, generation and the media. Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook.  ISSN 1601-829X.  11(1), s 3- 14 . doi: 10.1386/nl.11.1.3_2
 • Josefsen, Eva & Skogerbø, Eli (2011). Den samiske offentligheten: mediedekningen av sametingsvalgkampen 2009, I: Eva Josefsen & Jo Saglie (red.),  Sametingsvalg: velgere, partier, medier.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-320-1.  9.  s 221 - 251
 • Skogerbø, Eli (2011). "Everybody reads the newspaper": Local newspapers in the digital age, In Ilona BIERNACKA-LIGIĘZA & LESŁAW KOĆWIN (ed.),  Local and Regional Media in the Democracy and Civil Society Shaping Process.  WSZ "EDUKACJA" WE WROCŁAWIU; FUNDACJA ODNOWY ZIEMI NOWORUDZKIEJ.  IV.  s 363 - 379
 • Skogerbø, Eli (2011). Telesektoren – teknologisk revolusjon, regulatorisk kapitulasjon?, I: Dag Harald Claes & Per Kristen Mydske (red.),  Forretning eller fordeling? Reform av offentlig nettverkstjenester.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014142.  Kapittel 3.
 • Skogerbø, Eli & Winsvold, Marte Slagsvold (2011). Audiences on the move? Use and assessment of local print and online newspapers. European Journal of Communication.  ISSN 0267-3231.  26(3), s 214- 229 . doi: 10.1177/0267323111413112
 • Azungi, Carol Dralega; Due, Beathe & Skogerbø, Eli (2010). Community Re-Engagement of Youth: eParticipation Realities in Uganda and Norway. Information Technologies & International Development.  ISSN 1544-7529.  6(1), s 94- 108
 • Eide, Martin; Skogerbø, Eli & Syvertsen, Trine (2008). Medier og samfunn - en introduksjon, I: Martin Eide (red.),  Medievitenskap. Medier - institusjoner og historie. 2. utgave.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245005912.  1.  s 13 - 22
 • Skogerbø, Eli (2008). Nettdebatter og anonymitet, I: Arne Jensen (red.),  ”…den som tek avgjerd om innhaldet i mediet”.  Norsk redaktørforening.  Del D nettet.  s 68 - 72
 • Skogerbø, Eli & Syvertsen, Trine (2008). Medieøkonomi og informasjonssamfunnet, I: Martin Eide (red.),  Medievitenskap. Medier - institusjoner og historie. 2. utgave.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245005912.  7.  s 113 - 134
 • Skogerbø, Eli & Winsvold, Marte (2008). Nettet som debattarena, I: Gunn Enli & Eli Skogerbø (red.),  Digitale dilemmaer. Nye medieformer, nye utfordringer.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205384125.  kapittel 3.  s 39 - 60
 • Skogerbø, Eli (2006). MODINET - Challenges and achievements. Tidsskriftet Politik.  ISSN 1604-0058.  9(2)
 • Skogerbø, Eli & Storsul, Tanja (2004). Teleliberaliseringen - virkninger og vilkår for kommuner og næringsliv. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.  ISSN 0805-083X.  (6), s 50- 55
 • Skogerbø, Eli & Syvertsen, Trine (2004). Towards an information society? The value of media production and consumption. Javnost - The Public.  ISSN 1318-3222.  11(1), s 45- 60
 • Skogerbø, Eli (2003). Mediene og det samiske samfunnet: Stereotypier og identitetskonflikter, I: Bjørn Bjerkli & Per Selle (red.),  Samer, makt og demokrati. Sametinget og den nye samiske offentligheten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-30773-3.  Kap. 14.  s 361 - 397
 • Skogerbø, Eli (2001). Fra Televerket til Telenor, I: Bent Sofus Tranøy & Øyvind Østerud (red.),  Den fragmenterte staten : reformer, makt og styring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-28116-5.  Kapittel.  s 364 - 388
 • Skogerbø, Eli (2001). Sami Media - Identity Projects in a Changing Society, In Karen Ross (ed.),  Black Marks: Minority Ethnic Audiences and Media.  Ashgate.  ISBN 0-7546-1425-5.  s 157 - 175
 • Skogerbø, Eli (2000). Konflikt eller kuriosa? Om representasjon av den samiske minoriteten i majoritetsmedier i Norge. Nordicom Information.  ISSN 0349-5949.  22(3-4), s 65- 75

Se alle arbeider i Cristin

 • Skogerbø, Eli; Ihlen, Øyvind; Kristensen, Nete Nergaard & Nord, Lars W. (ed.) (2021). Power, communication, and politics in the Nordic countries. Nordicom.  ISBN 978-91-88855-28-2.  396 s.
 • Skogerbø, Eli & Kunelius, Risto (ed.) (2017). Political communication in networked societies. Intellect Ltd..  ISBN 9771601829000.  169 s.
 • Bruns, Axel; Enli, Gunn; Skogerbø, Eli; Larsson, Anders Olof & Christensen, Christian (2016). The Routledge Companion to Social Media and Politics. Routledge.  ISBN 9781138860766.  538 s.
 • Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (red.) (2015). Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024585.  368 s.
 • Enli, Gunn & Skogerbø, Eli (red.) (2008). Digitale dilemmaer. Nye medieformer, nye utfordringer. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205384125.  165 s.
 • Bakøy, Eva; Syvertsen, Trine; Hagen, Ingunn; Langestrand, Ingrid & Skogerbø, Eli (2001). Sjekking på TV . Offentlig ydmykelse eller bare en lek? En studie av Reisesjekken - programformat, deltakere, produsenter, sponsorer og publikum. UniPub Forlag.  ISBN 82-7477-056-0.  273 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Ni Bhroin, Niamh & Skogerbø, Eli (2020). Indigenous participation in media production: the case of Giddajohtin..
 • Skogerbø, Eli & Larsson, Anders Olof (2019). Comparing Twitter and Instagram as platforms for party leader communication – Findings from the 2017 Norwegian election.
 • Larsson, Anders Olof & Skogerbø, Eli (2018). Crossing over? Parties and politicians on Twitter and Instagram.
 • Ni Bhroin, Niamh & Skogerbø, Eli (2018). #NRK Rein: Exploring a mainstream and multi-platform Indigenous Media production by a Public Service Broadcaster as a Media Innovation.
 • Skogerbø, Eli (2018). Har Sverige fått "norske tilstander"?, I: Lars Nord; Marie Grusell; Niklas Bolin & Kajsa Falasca (red.),  Snabbtänkt.  Mittuniversitetet.  8 Utland.  s 132 - 132
 • Skogerbø, Eli & Kunelius, Risto (2017). Introduction - political communication in networked societies. Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook.  ISSN 1601-829X.  15, s 3- 13
 • Kalsnes, Bente; Skogerbø, Eli & Aalberg, Toril (2016). The power of likes: Social media logic and political communication. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Larsson, Anders Olof & Skogerbø, Eli (2016). Out with the Old, In with the New? Perceptions of social (and other) media by local and regional Norwegian politicians.
 • Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (2015). Konklusjon, I: Øyvind Ihlen; Eli Skogerbø & Sigurd Allern (red.),  Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024585.  Kapittel 24.  s 298 - 304
 • Larsson, Anders Olof & Skogerbø, Eli (2015). Out With the Old, In With the New? Perceptions Of Social Media By Local And Regional Norwegian Politicians.
 • Skogerbø, Eli (2015). Broadcasting: Regulation, In James D. Wright (ed.),  International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences(Second Edition).  Elsevier.  ISBN 978-0-08-097087-5.  Broadcasting.  s 859 - 863
 • Fuglerud, Kristin Skeide; Skogerbø, Eli; Herstad, Jo & Hellman, Riitta (2014). Inclusive design of ICT: The challenge of diversity. Vis sammendrag
 • Larsson, Anders Olof; Kalsnes, Bente; Moe, Hallvard; Skogerbø, Eli & Enli, Gunn (2013). Twitter Use during the 2013 Norwegian Elections – Some Initial Insights.
 • Skogerbø, Eli; Josefsen, Eva & Ni Bhroin, Niamh (2013). Minority media: policy implications of disruptive change.
 • Skogerbø, Eli & Krumsvik, Arne H. (2013). Newspapers, Facebook and Twitter – intermedial agenda-setting in the Norwegian 2011 election.
 • Enli, Gunn & Skogerbø, Eli (2012). A New Device in the Toolbox The Role of Social Media in Norwegian Election Campaigns.
 • Karlsen, Rune & Skogerbø, Eli (2012). “You have to be visible” Candidate Communication in the 2009 Norwegian Election Campaign.
 • Krumsvik, Arne Håskjold; Skogerbø, Eli & Storsul, Tanja (2012). Size, ownership and innovation in newspapers.
 • Josefsen, Eva & Skogerbø, Eli (2011). Indigenous democracy – media use and media coverage of the 2009 Sami parliamentary election campaign.
 • Karlsen, Rune & Skogerbø, Eli (2010). Centralized Campaign Communication: Candidate Campaign Focus and Communicative Platforms in the Norwegian 2009 Election Campaign.
 • Skogerbø, Eli & Winsvold, Marte (2008). Arenas for participation and debate in the local public sphere – audiences and local newspapers on paper and on the web.
 • Skogerbø, Eli (2007, 04. september). Allmennkringkasting for fall?.  Klassekampen.
 • Skogerbø, Eli (2007, 04. juli). Anken fører neppe fram.  Klassekampen.
 • Skogerbø, Eli (2007, 07. mai). Dette er noen av resultatene som kommer frem i et omfattende - ...forskningsprosjekt kalt «IKT og lokaldemokratiet» (ILD).  Nationen.
 • Skogerbø, Eli (2007). «Gamle» medier lever. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Skogerbø, Eli (2007, 09. september). Lokalt på riks.  Dagbladet.
 • Skogerbø, Eli (2007, 19. oktober). Seerne svikter lokale tv-kanaler.  Adresseavisen.
 • Skogerbø, Eli (2007, 08. mai). Teknologihjelp for lokaldemokratiet.  Klassekampen.
 • Skogerbø, Eli (2007, 02. august). Wall Street Journal mot usikker framtid - Rupert Murdoch utvider igjen.  Dagsavisen.
 • Skogerbø, Eli & Winsvold, Marte (2007). Lærer seg debatt på nettet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Aaker, Jeppe Lund & Skogerbø, Eli (2006). Råderetten i den interaktive kultur- og opplevelsesindustrien : - et studium av vilkårene for norsk data- og videospillproduksjon.
 • Mundal, Siv Britt & Skogerbø, Eli (2006). Mediepolitiske aspekter ved digitaliseringen av allmennkringkastingen i Norge.
 • Skogerbø, Eli (2006). IKT og lokaldemokratiet: delresultater og nye utfordringer*.
 • Skogerbø, Eli (2005). ICT and local democracy.
 • Redzepi, Seila & Skogerbø, Eli (2004). Interactivity and transformation of television audiences.
 • Skogerbø, Eli (2004). Hva er konvergens? Bakgrunn for konvergensutviklingen.
 • Skogerbø, Eli (2004). IKT og lokaldemokratiet.
 • Skogerbø, Eli (2004). IKT og lokaldemokratiet - presentasjon av et forskningsprosjekt.
 • Skogerbø, Eli (2004). Political and Economical Aspects of Internet Governance.
 • Skogerbø, Eli (2004). Politisk styring og regulering i en mediestyrt hverdag.
 • Skogerbø, Eli (2004). Why does ICT-policy matter?.
 • Skogerbø, Eli (2003, 26. juli). Om TV2s oppkjøp av Kanal 4. [Radio].  NRK Nyheter.
 • Skogerbø, Eli (2003, 13. november). Om prisutvikling på teletjenester. [Radio].  NRK.
 • Storsul, Tanja & Skogerbø, Eli (2003). Konsekvenser av teleliberaliseringen.
 • Skogerbø, Eli & Storsul, Tanja (2003). Telesektoren i endring.
 • Skogerbø, Eli (2002). Mediekontroll i etermedier.
 • Skogerbø, Eli (2002). Omdanning av telesektoren - fra offentlig tjenesteyting til markedsstyring. Vis sammendrag
 • Skogerbø, Eli (2001). Broadcasting: regulation, In Neil J. Smelser & Paul B Baltes (ed.),  International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences.  Elsevier.  ISBN 0-08-043076-7.  s 1373 - 1378
 • Skogerbø, Eli (2001). Mediene og det samiske samfunnet: stereotypier og identitetskonflikter.
 • Skogerbø, Eli (2000). Allmennkringkastingens samiske tilbud.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. sep. 2008 12:40 - Sist endret 29. apr. 2021 13:47

Prosjekter