Eli Skogerbø

Bilde av Eli Skogerbø
English version of this page
Telefon +47-22850429
Mobiltelefon 90561275
Rom 425
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalleen 21 Oslo
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Bakgrunn

Professor ved Institutt for medier og kommunikasjon siden 2001 og forskningsleder siden 2017. Leder POLKOM – Senter for studier av politisk kommunikasjon sammen med Øyvind Ihlen.

Har forsket på og undervist i politisk kommunikasjon og mediepolitikk, medieinnovasjon, sosiale medier og internettutvikling, lokale medier, samiske medier, telekommunikasjon og metode for medievitenskap.

Doktorgrad i statsvitenskap i 1996 med avhandlingen Privatising the Public Interest. Conflicts and Compromises in Norwegian Media Politics 1980-1993.

Undervisning og veiledning

 • Veileder master- og doktorgradsstudenter.
 • Høst 2019: MEVIT4319 Political Communication: The Nordic context

Pågående forskningsprosjekter og strategiske områder

 • Politisk kommunikasjon (POLKOM). Delt ledelse med Øyvind Ihlen.
 • Sametingsvalgene i Norge og Sverige 2017, ledet av Jo Saglie, Institutt for samfunnsforskning og Ulf Mörkenstam, Stockholms Universitet. Prosjektdeltaker.
 • Medievalgkampen 2017. RAM-prosjekt. Prosjektleder.

Sosiale medier og profiler

Emneord: Medier og kommunikasjon, Politisk kommunikasjon, Sosiale medier, Medie- og kulturpolitikk og regulering, Ytringsfrihet og demokrati i mediene

Publikasjoner

 • Waller, Lisa Kerstin E; Dreher, Tanja; Hess, Kristy; McCallum, Kerry & Skogerbø, Eli (2019). Media Hierarchies of Attention: News Values and Australia?s Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. Journalism Studies.  ISSN 1461-670X. . doi: 10.1080/1461670X.2019.1633244
 • Larsson, Anders Olof & Skogerbø, Eli (2018). Out with the old, in with the new? Perceptions of social (and other) media by local and regional Norwegian politicians. New Media & Society.  ISSN 1461-4448.  20(1), s 219- 236 . doi: 10.1177/1461444816661549
 • Skogerbø, Eli; Josefsen, Eva & Fjellström, Anna-Maria (2018). Indigenous Political Journalism in the Norwegian and Swedish Public Service Broadcasters. Journalism Studies.  ISSN 1461-670X. . doi: 10.1080/1461670X.2018.1477550 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gottardis, Andreas & Skogerbø, Eli (2017). Pressens dekning av sametingsvalgene i Norge og Sverige, I: Eva Josefsen; Ulf Mörkenstam; Ragnhild Nilsson & Jo Saglie (red.),  Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50841-5.  6.  s 129 - 146
 • Josefsen, Eva; Skogerbø, Eli & Vestli, Emma Kristine Sjøenden (2017). Valgdekningen i de samiske allmennkringkasterne og velgernes informasjonskilder, I: Eva Josefsen; Ulf Mörkenstam; Ragnhild Nilsson & Jo Saglie (red.),  Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50841-5.  5.  s 104 - 128
 • Skogerbø, Eli; Josefsen, Eva & Fjellström, Anna-Maria (2017). Samiskallmennkringkasting - samfunnsoppdrag og urfolksjournalistikk, I: Eva Josefsen; Ulf Mörkenstam; Ragnhild Nilsson & Jo Saglie (red.),  Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50841-5.  4.  s 80 - 103
 • Skogerbø, Eli; Bruns, Axel; Quodling, Andrew & Ingebretsen, Thomas (2016). Agenda-Setting Revisited: Social Media and Sourcing in Mainstream Journalism, In  The Routledge Companion to Social Media and Politics.  Routledge.  ISBN 9781138860766.  7.
 • Skogerbø, Eli & Vestli, Emma Kristine Sjøenden (2016). Sametingsvalet i SR Sameradion och SVT Sápmi, I: Stefan Dahlberg; Ulf Mörkenstam & Ragnhild Nilsson (red.),  Sametingsval : Väljare, partier och media.  Santérus Förlag.  ISBN 978-91-7359-110-2.  11.  s 247 - 267
 • Aalberg, Toril; Elvestad, Eiri & Skogerbø, Eli (2015). Demokrati og offentlighet, I: Øyvind Ihlen; Eli Skogerbø & Sigurd Allern (red.),  Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024585.  2.  s 22 - 33
 • Elvestad, Eiri; Aalberg, Toril & Skogerbø, Eli (2015). Politisk kommunikasjon i norsk samfunnsvitenskap, I: Øyvind Ihlen; Eli Skogerbø & Sigurd Allern (red.),  Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024585.  4.  s 49 - 63
 • Enli, Gunn & Skogerbø, Eli (2015). Personalized campaigns in party-centred politics: Twitter and Facebook as arenas for political communication, In Gunn Enli & Hallvard Moe (ed.),  Social Media and Election Campaigns - Key Tendencies and Ways Forward.  Routledge.  ISBN 978-1-13-893046-9.  6.  s 119 - 135
 • Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (2015). Introduksjon, I: Øyvind Ihlen; Eli Skogerbø & Sigurd Allern (red.),  Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024585.  Kapittel 1.
 • Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (2015). På jakt etter norsk politisk kommunikasjon. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  22(3)
 • Karlsen, Rune & Skogerbø, Eli (2015). Candidate campaigning in parliamentary systems: Individualized vs. localized campaigning. Party Politics.  ISSN 1354-0688.  21(3), s 428- 439 . doi: 10.1177/1354068813487103
 • Skogerbø, Eli; Josefsen, Eva & Ni Bhroin, Niamh (2015). Samepolitikk på dagsordenen, I: Bjørn Bjerkli & Per Selle (red.),  Samepolitikkens utvikling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48262-3.  10.  s 249 - 273
 • Skogerbø, Eli & Krumsvik, Arne H. (2015). Newspapers, Facebook and Twitter - Intermedial agenda setting in local election campaigns. Journalism Practice.  ISSN 1751-2786.  9(3), s 350- 366 . doi: 10.1080/17512786.2014.950471 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skogerbø, Eli & Moe, Hallvard (2015). Twitter på tvers - koblinger mellom journalister og politikere. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  22(3)
 • Josefsen, Eva & Skogerbø, Eli (2014). Sámi almmusvuohta: Jagi 2009 sámediggeválgga gokčan mediai. Dieđut.  ISSN 0332-7779.  (1), s 11- 45
 • Skogerbø, Eli & Karlsen, Rune (2014). Mediatisation and regional campaigning in a party centred-system: How and why parliamentary candidates seek visibility. Javnost - The Public.  ISSN 1318-3222.  21(2), s 75- 92 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enli, Gunn & Skogerbø, Eli (2013). Personalized campaigns in party-centred politics. Information, Communication & Society.  ISSN 1369-118X.  16(5), s 757- 774 . doi: 10.1080/1369118X.2013.782330
 • Josefsen, Eva & Skogerbø, Eli (2013). An Indigenous Public Sphere? The Media and the 2009 Sámediggi Election Campaign. Arctic Review on Law and Politics.  ISSN 1891-6252.  (1), s 62- 89
 • Karlsen, Rune & Skogerbø, Eli (2013). Candidate campaigning in parliamentary systems: Individualized vs. localized campaigning. Party Politics.  ISSN 1354-0688.  21, s 301- 318 . doi: 10.1177/1354068813487103
 • Krumsvik, Arne H.; Skogerbø, Eli & Storsul, Tanja (2013). Size, Ownership and Innovation in Newspapers, In Tanja Storsul & Arne H. Krumsvik (ed.),  Media Innovations. A Multidisciplinary Study of Change.  Nordicom.  ISBN 978-91-86523-65-7.  Chapter 6.  s 93 - 109 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skogerbø, Eli (2013). Nettet som arena for politisk debatt – etter 22. juli, I: Anders Ravik Jupskås & Anders Ravik Jupskås (red.),  Akademiske perspektiver på 22. juli.  Akademisk Forlag.  ISBN 9788232101313.  18.
 • Skogerbø, Eli & Bolin, Göran (2013). Age, generation and the media. Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook.  ISSN 1601-829X.  11(1), s 3- 14 . doi: 10.1386/nl.11.1.3_2
 • Josefsen, Eva & Skogerbø, Eli (2011). Den samiske offentligheten: mediedekningen av sametingsvalgkampen 2009, I: Eva Josefsen & Jo Saglie (red.),  Sametingsvalg: velgere, partier, medier.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-320-1.  9.  s 221 - 251
 • Skogerbø, Eli (2011). "Everybody reads the newspaper": Local newspapers in the digital age, In Ilona BIERNACKA-LIGIĘZA & LESŁAW KOĆWIN (ed.),  Local and Regional Media in the Democracy and Civil Society Shaping Process.  WSZ "EDUKACJA" WE WROCŁAWIU; FUNDACJA ODNOWY ZIEMI NOWORUDZKIEJ.  IV.  s 363 - 379
 • Skogerbø, Eli (2011). Telesektoren – teknologisk revolusjon, regulatorisk kapitulasjon?, I: Dag Harald Claes & Per Kristen Mydske (red.),  Forretning eller fordeling? Reform av offentlig nettverkstjenester.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014142.  Kapittel 3.
 • Skogerbø, Eli & Winsvold, Marte Slagsvold (2011). Audiences on the move? Use and assessment of local print and online newspapers. European Journal of Communication.  ISSN 0267-3231.  26(3), s 214- 229 . doi: 10.1177/0267323111413112
 • Azungi, Carol Dralega; Due, Beathe & Skogerbø, Eli (2010). Community Re-Engagement of Youth: eParticipation Realities in Uganda and Norway. Information Technologies & International Development.  ISSN 1544-7529.  6(1), s 94- 108
 • Eide, Martin; Skogerbø, Eli & Syvertsen, Trine (2008). Medier og samfunn - en introduksjon, I: Martin Eide (red.),  Medievitenskap. Medier - institusjoner og historie. 2. utgave.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245005912.  1.  s 13 - 22
 • Skogerbø, Eli (2008). Nettdebatter og anonymitet, I: Arne Jensen (red.),  ”…den som tek avgjerd om innhaldet i mediet”.  Norsk redaktørforening.  Del D nettet.  s 68 - 72
 • Skogerbø, Eli & Syvertsen, Trine (2008). Medieøkonomi og informasjonssamfunnet, I: Martin Eide (red.),  Medievitenskap. Medier - institusjoner og historie. 2. utgave.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245005912.  7.  s 113 - 134
 • Skogerbø, Eli & Winsvold, Marte (2008). Nettet som debattarena, I: Gunn Enli & Eli Skogerbø (red.),  Digitale dilemmaer. Nye medieformer, nye utfordringer.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205384125.  kapittel 3.  s 39 - 60
 • Skogerbø, Eli (2006). MODINET - Challenges and achievements. Tidsskriftet Politik.  ISSN 1604-0058.  9(2)
 • Skogerbø, Eli & Storsul, Tanja (2004). Teleliberaliseringen - virkninger og vilkår for kommuner og næringsliv. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.  ISSN 0805-083X.  (6), s 50- 55
 • Skogerbø, Eli & Syvertsen, Trine (2004). Towards an information society? The value of media production and consumption. Javnost - The Public.  ISSN 1318-3222.  11(1), s 45- 60
 • Skogerbø, Eli (2003). Mediene og det samiske samfunnet: Stereotypier og identitetskonflikter, I: Bjørn Bjerkli & Per Selle (red.),  Samer, makt og demokrati. Sametinget og den nye samiske offentligheten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-30773-3.  Kap. 14.  s 361 - 397
 • Skogerbø, Eli (2001). Fra Televerket til Telenor, I: Bent Sofus Tranøy & Øyvind Østerud (red.),  Den fragmenterte staten : reformer, makt og styring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-28116-5.  Kapittel.  s 364 - 388
 • Skogerbø, Eli (2001). Sami Media - Identity Projects in a Changing Society, In Karen Ross (ed.),  Black Marks: Minority Ethnic Audiences and Media.  Ashgate.  ISBN 0-7546-1425-5.  s 157 - 175
 • Skogerbø, Eli (2000). Konflikt eller kuriosa? Om representasjon av den samiske minoriteten i majoritetsmedier i Norge. Nordicom Information.  ISSN 0349-5949.  22(3-4), s 65- 75
 • Skogerbø, Eli & Storsul, Tanja (2000). Prospects for Expanded Universal Service in Europe: The Cases of Denmark, the Netherlands, and Norway. The Information Society.  ISSN 0197-2243.  16, s 135- 146
 • Eide, Martin; Skogerbø, Eli & Syvertsen, Trine (1999). Medier og samfunn - en introduksjon, I: Martin Eide (red.),  Medier - institusjoner og historie.  Fagbokforlaget, Bergen.  ISBN 82-7674-447-8.  s 11 - 21

Se alle arbeider i Cristin

 • Skogerbø, Eli & Kunelius, Risto (ed.) (2017). Political communication in networked societies. Intellect Ltd..  ISBN 9771601829000.  169 s.
 • Bruns, Axel; Enli, Gunn; Skogerbø, Eli; Larsson, Anders Olof & Christensen, Christian (2016). The Routledge Companion to Social Media and Politics. Routledge.  ISBN 9781138860766.  538 s.
 • Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (red.) (2015). Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024585.  368 s.
 • Enli, Gunn & Skogerbø, Eli (red.) (2008). Digitale dilemmaer. Nye medieformer, nye utfordringer. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205384125.  165 s.
 • Bakøy, Eva; Syvertsen, Trine; Hagen, Ingunn; Langestrand, Ingrid & Skogerbø, Eli (2001). Sjekking på TV . Offentlig ydmykelse eller bare en lek? En studie av Reisesjekken - programformat, deltakere, produsenter, sponsorer og publikum. UniPub Forlag.  ISBN 82-7477-056-0.  273 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Skogerbø, Eli & Larsson, Anders Olof (2019). Comparing Twitter and Instagram as platforms for party leader communication – Findings from the 2017 Norwegian election.
 • Larsson, Anders Olof & Skogerbø, Eli (2018). Crossing over? Parties and politicians on Twitter and Instagram.
 • Ni Bhroin, Niamh & Skogerbø, Eli (2018). #NRK Rein: Exploring a mainstream and multi-platform Indigenous Media production by a Public Service Broadcaster as a Media Innovation.
 • Skogerbø, Eli (2018). Har Sverige fått "norske tilstander"?, I: Lars Nord; Marie Grusell; Niklas Bolin & Kajsa Falasca (red.),  Snabbtänkt.  Mittuniversitetet.  8 Utland.  s 132 - 132
 • Skogerbø, Eli & Kunelius, Risto (2017). Introduction - political communication in networked societies. Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook.  ISSN 1601-829X.  15, s 3- 13
 • Kalsnes, Bente; Skogerbø, Eli & Aalberg, Toril (2016). The power of likes: Social media logic and political communication. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Larsson, Anders Olof & Skogerbø, Eli (2016). Out with the Old, In with the New? Perceptions of social (and other) media by local and regional Norwegian politicians.
 • Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (2015). Konklusjon, I: Øyvind Ihlen; Eli Skogerbø & Sigurd Allern (red.),  Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024585.  Kapittel 24.  s 298 - 304
 • Larsson, Anders Olof & Skogerbø, Eli (2015). Out With the Old, In With the New? Perceptions Of Social Media By Local And Regional Norwegian Politicians.
 • Skogerbø, Eli (2015). Broadcasting: Regulation, In James D. Wright (ed.),  International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences(Second Edition).  Elsevier.  ISBN 978-0-08-097087-5.  Broadcasting.  s 859 - 863
 • Fuglerud, Kristin Skeide; Skogerbø, Eli; Herstad, Jo & Hellman, Riitta (2014). Inclusive design of ICT: The challenge of diversity. Vis sammendrag
 • Larsson, Anders Olof; Kalsnes, Bente; Moe, Hallvard; Skogerbø, Eli & Enli, Gunn (2013). Twitter Use during the 2013 Norwegian Elections – Some Initial Insights.
 • Skogerbø, Eli; Josefsen, Eva & Ni Bhroin, Niamh (2013). Minority media: policy implications of disruptive change.
 • Skogerbø, Eli & Krumsvik, Arne H. (2013). Newspapers, Facebook and Twitter – intermedial agenda-setting in the Norwegian 2011 election.
 • Enli, Gunn & Skogerbø, Eli (2012). A New Device in the Toolbox The Role of Social Media in Norwegian Election Campaigns.
 • Karlsen, Rune & Skogerbø, Eli (2012). “You have to be visible” Candidate Communication in the 2009 Norwegian Election Campaign.
 • Krumsvik, Arne Håskjold; Skogerbø, Eli & Storsul, Tanja (2012). Size, ownership and innovation in newspapers.
 • Josefsen, Eva & Skogerbø, Eli (2011). Indigenous democracy – media use and media coverage of the 2009 Sami parliamentary election campaign.
 • Karlsen, Rune & Skogerbø, Eli (2010). Centralized Campaign Communication: Candidate Campaign Focus and Communicative Platforms in the Norwegian 2009 Election Campaign.
 • Skogerbø, Eli & Winsvold, Marte (2008). Arenas for participation and debate in the local public sphere – audiences and local newspapers on paper and on the web.
 • Skogerbø, Eli (2007, 04. september). Allmennkringkasting for fall?.  Klassekampen.
 • Skogerbø, Eli (2007, 04. juli). Anken fører neppe fram.  Klassekampen.
 • Skogerbø, Eli (2007, 07. mai). Dette er noen av resultatene som kommer frem i et omfattende - ...forskningsprosjekt kalt «IKT og lokaldemokratiet» (ILD).  Nationen.
 • Skogerbø, Eli (2007). «Gamle» medier lever. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Skogerbø, Eli (2007, 09. september). Lokalt på riks.  Dagbladet.
 • Skogerbø, Eli (2007, 19. oktober). Seerne svikter lokale tv-kanaler.  Adresseavisen.
 • Skogerbø, Eli (2007, 08. mai). Teknologihjelp for lokaldemokratiet.  Klassekampen.
 • Skogerbø, Eli (2007, 02. august). Wall Street Journal mot usikker framtid - Rupert Murdoch utvider igjen.  Dagsavisen.
 • Skogerbø, Eli & Winsvold, Marte (2007). Lærer seg debatt på nettet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Aaker, Jeppe Lund & Skogerbø, Eli (2006). Råderetten i den interaktive kultur- og opplevelsesindustrien : - et studium av vilkårene for norsk data- og videospillproduksjon.
 • Mundal, Siv Britt & Skogerbø, Eli (2006). Mediepolitiske aspekter ved digitaliseringen av allmennkringkastingen i Norge.
 • Skogerbø, Eli (2006). IKT og lokaldemokratiet: delresultater og nye utfordringer*.
 • Skogerbø, Eli (2005). ICT and local democracy.
 • Redzepi, Seila & Skogerbø, Eli (2004). Interactivity and transformation of television audiences.
 • Skogerbø, Eli (2004). Hva er konvergens? Bakgrunn for konvergensutviklingen.
 • Skogerbø, Eli (2004). IKT og lokaldemokratiet.
 • Skogerbø, Eli (2004). IKT og lokaldemokratiet - presentasjon av et forskningsprosjekt.
 • Skogerbø, Eli (2004). Political and Economical Aspects of Internet Governance.
 • Skogerbø, Eli (2004). Politisk styring og regulering i en mediestyrt hverdag.
 • Skogerbø, Eli (2004). Why does ICT-policy matter?.
 • Skogerbø, Eli (2003, 26. juli). Om TV2s oppkjøp av Kanal 4. [Radio].  NRK Nyheter.
 • Skogerbø, Eli (2003, 13. november). Om prisutvikling på teletjenester. [Radio].  NRK.
 • Storsul, Tanja & Skogerbø, Eli (2003). Konsekvenser av teleliberaliseringen.
 • Skogerbø, Eli & Storsul, Tanja (2003). Telesektoren i endring.
 • Skogerbø, Eli (2002). Mediekontroll i etermedier.
 • Skogerbø, Eli (2002). Omdanning av telesektoren - fra offentlig tjenesteyting til markedsstyring. Vis sammendrag
 • Skogerbø, Eli (2001). Broadcasting: regulation, In Neil J. Smelser & Paul B Baltes (ed.),  International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences.  Elsevier.  ISBN 0-08-043076-7.  s 1373 - 1378
 • Skogerbø, Eli (2001). Mediene og det samiske samfunnet: stereotypier og identitetskonflikter.
 • Skogerbø, Eli (2000). Allmennkringkastingens samiske tilbud.
 • Skogerbø, Eli (2000). Om globalisering. Nettverk. Vis sammendrag
 • Skogerbø, Eli (2000). Samiske medier: bruk, innhold og rammevilkår. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skogerbø, Eli (2000). Samiske medier: innhold, bruk, rammevilkår.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. sep. 2008 12:40 - Sist endret 10. okt. 2019 15:53

Prosjekter