Eli Skogerbø

Professor
Bilde av Eli Skogerbø
English version of this page
Telefon +47 22850429
Rom 425
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalleen 21 Oslo
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 Oslo

Bakgrunn

Professor ved Institutt for medier og kommunikasjon. Leder POLKOM – Senter for studier av politisk kommunikasjon sammen med Øyvind Ihlen.

Forsket på og underviser i politisk kommunikasjon og mediepolitikk, sosiale medier og politikk, lokale og samiske medier og metode for medievitenskap.

Doktorgrad i statsvitenskap i 1996 med avhandlingen Privatising the Public Interest. Conflicts and Compromises in Norwegian Media Politics 1980-1993.

Undervisning og veiledning

 • Veileder master- og doktorgradsstudenter.
 • MEVIT4319 Political communication: The Nordic context 
 • MEVIT4000 Master’s thesis seminar for media studies
 • MEVIT3810 Mediestudenter som forskere: akademisk prosjektarbeid

Pågående forskningsprosjekter og strategiske områder

 • 2019-2023: Pandemic rhetoricledet av Øyvind Ihlen, IMK. Prosjektdeltaker og ansvarlig for arbedspakke. Finansiert av Norges forskningsråd.
 • 2021-2022: De tause stemmene – mediedekningen av Sannhets- og forsoningskommisjonen. Prosjektleder. Finansiert av Medietilsynet.
 • 2019-2023: Breaking Silences: Media and the Child Abuse Commission. Discovery Project, funded by Australian Research Council. Project leader: Professor Kerry McCallum, Canberra University. Project member.
 • 2020 - DIGIWORLD – Digital Election Campaigning Worldwide. Norwegian team, ledet av Melanie Magin, NTNU. Prosjektdeltaker.
 • 2015 - Politisk kommunikasjon (POLKOM). Delt ledelse med Øyvind Ihlen.
 • 2017- Arendalsuka.

Sosiale medier og profiler

Emneord: Medier og kommunikasjon, Politisk kommunikasjon, Sosiale medier, Medie- og kulturpolitikk og regulering, Ytringsfrihet og demokrati i mediene

Publikasjoner

 • Ihlen, Øyvind; Just, Sine N.; Kjeldsen, Jens Elmelund; Mølster, Ragnhild; Offerdal, Truls Strand & Rasmussen, Joel [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Transparency beyond information disclosure: strategies of the Scandinavian public health authorities during the COVID-19 pandemic. Journal of Risk Research. ISSN 1366-9877. doi: 10.1080/13669877.2022.2077416. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kalsnes, Bente & Skogerbø, Eli (2021). Norway: From strict measures to pragmatic flexibility. I Lilleker, Darren G.; Coman, Ioana A.; Gregor, Miloš & Novelli, Edoardo (Red.), Political communication and covid-19: Governance and rhetoric in times of crisis.. Routledge. ISSN 9780367636791.
 • Skogerbø, Eli & Larsson, Anders Olof (2021). Comparing Twitter and Instagram as platforms for party leader communication: Findings from the 2017 Norwegian election. First Monday. ISSN 1396-0466. 26(10). doi: 10.5210/fm.v26i10.10638.
 • Josefsen, Eva & Skogerbø, Eli (2021). Mediebruk og medietillit. I Saglie, Jo; Berg-Nordlie, Mikkel & Pettersen, Torunn (Red.), Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202697051. s. 205–226. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.137.ch8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nord, Lars; Skogerbø, Eli & Kristensen, Nete Nørgaard (2021). Nordic political communication between change and continutiy. I Skogerbø, Eli; Ihlen, Øyvind; Kristensen, Nete Nørgaard & Nord, Lars W. (Red.), Power, communication, and politics in the Nordic countries. Nordicom. ISSN 978-91-88855-28-2. s. 385–396. doi: 10.48335/9789188855299-19. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skogerbø, Eli; Kristensen, Nete Nørgaard; Nord, Lars & Ihlen, Øyvind (2021). A Nordic model for political communication? I Skogerbø, Eli; Ihlen, Øyvind; Kristensen, Nete Nørgaard & Nord, Lars W. (Red.), Power, communication, and politics in the Nordic countries. Nordicom. ISSN 978-91-88855-28-2. s. 13–27. doi: 10.48335/9789188855299-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skogerbø, Eli & Simonsen, Chris-Adrian (2021). Medievalgkampen 2017: Mediedekningen av partier, politikere og saker. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 28(3), s. 1–18. doi: 10.18261/issn.0805-9535-2021-03-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berg-Nordlie, Mikkel & Skogerbø, Eli (2021). Sametingsvalg på sørnorsk. Valgkamp i en utfordrende valgkrets. I Saglie, Jo; Berg-Nordlie, Mikkel & Pettersen, Torunn (Red.), Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202697051. s. 227–262.
 • Josefsen, Eva & Skogerbø, Eli (2021). Indigenous political communication in the Nordic countries. I Skogerbø, Eli; Ihlen, Øyvind; Kristensen, Nete Nørgaard & Nord, Lars W. (Red.), Power, communication, and politics in the Nordic countries. Nordicom. ISSN 978-91-88855-28-2. s. 197–217. doi: https%3A/doi.org/10.48335/9789188855299.
 • Skogerbø, Eli & Karlsen, Rune (2021). Media and politics in Norway. I Skogerbø, Eli; Ihlen, Øyvind; Kristensen, Nete Nørgaard & Nord, Lars W. (Red.), Power, communication, and politics in the Nordic countries. Nordicom. ISSN 978-91-88855-28-2. s. 91–111.
 • Skogerbø, Eli (2020). A history of local media in Norway. I Gulyas, Agnes & Baines, David (Red.), The Routledge Companion to Local Media and Journalism. Routledge. ISSN 978-0-8153-7536-4. s. 54–62.
 • Waller, Lisa Kerstin E; Dreher, Tanja; Hess, Kristy; McCallum, Kerry & Skogerbø, Eli (2019). Media Hierarchies of Attention: News Values and Australia’s Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. Journalism Studies. ISSN 1461-670X. 21(2), s. 180–196. doi: 10.1080/1461670X.2019.1633244.
 • Skogerbø, Eli; Josefsen, Eva & Fjellström, Anna-Maria (2018). Indigenous Political Journalism in the Norwegian and Swedish Public Service Broadcasters. Journalism Studies. ISSN 1461-670X. 20(7), s. 991–1008. doi: 10.1080/1461670X.2018.1477550. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsson, Anders Olof & Skogerbø, Eli (2018). Out with the old, in with the new? Perceptions of social (and other) media by local and regional Norwegian politicians. New Media & Society. ISSN 1461-4448. 20(1), s. 219–236. doi: 10.1177/1461444816661549.
 • Gottardis, Andreas & Skogerbø, Eli (2017). Pressens dekning av sametingsvalgene i Norge og Sverige. I Josefsen, Eva; Mörkenstam, Ulf; Nilsson, Ragnhild & Saglie, Jo (Red.), Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-50841-5. s. 129–146.
 • Josefsen, Eva; Skogerbø, Eli & Vestli, Emma Kristine Sjøenden (2017). Valgdekningen i de samiske allmennkringkasterne og velgernes informasjonskilder. I Josefsen, Eva; Mörkenstam, Ulf; Nilsson, Ragnhild & Saglie, Jo (Red.), Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-50841-5. s. 104–128.
 • Skogerbø, Eli; Josefsen, Eva & Fjellström, Anna-Maria (2017). Samiskallmennkringkasting - samfunnsoppdrag og urfolksjournalistikk. I Josefsen, Eva; Mörkenstam, Ulf; Nilsson, Ragnhild & Saglie, Jo (Red.), Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-50841-5. s. 80–103.
 • Skogerbø, Eli & Vestli, Emma Kristine Sjøenden (2016). Sametingsvalet i SR Sameradion och SVT Sápmi. I Dahlberg, Stefan; Mörkenstam, Ulf & Nilsson, Ragnhild (Red.), Sametingsval : Väljare, partier och media. Santérus Förlag. ISSN 978-91-7359-110-2. s. 247–267.
 • Skogerbø, Eli; Bruns, Axel; Quodling, Andrew & Ingebretsen, Thomas (2016). Agenda-Setting Revisited: Social Media and Sourcing in Mainstream Journalism, The Routledge Companion to Social Media and Politics. Routledge. ISSN 9781138860766. doi: 10.4324/9781315716299-8.
 • Elvestad, Eiri; Aalberg, Toril & Skogerbø, Eli (2015). Politisk kommunikasjon i norsk samfunnsvitenskap. I Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (Red.), Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon. Universitetsforlaget. ISSN 9788215024585. s. 49–63.
 • Aalberg, Toril; Elvestad, Eiri & Skogerbø, Eli (2015). Demokrati og offentlighet. I Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (Red.), Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon. Universitetsforlaget. ISSN 9788215024585. s. 22–33.
 • Skogerbø, Eli; Josefsen, Eva & Ni Bhroin, Niamh (2015). Samepolitikk på dagsordenen. I Bjerkli, Bjørn & Selle, Per (Red.), Samepolitikkens utvikling. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-48262-3. s. 249–273.
 • Skogerbø, Eli & Moe, Hallvard (2015). Twitter på tvers - koblinger mellom journalister og politikere. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 22(3).
 • Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (2015). På jakt etter norsk politisk kommunikasjon. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 22(3).
 • Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (2015). Introduksjon. I Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (Red.), Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon. Universitetsforlaget. ISSN 9788215024585.
 • Enli, Gunn & Skogerbø, Eli (2015). Personalized campaigns in party-centred politics: Twitter and Facebook as arenas for political communication. I Enli, Gunn & Moe, Hallvard (Red.), Social Media and Election Campaigns - Key Tendencies and Ways Forward. Routledge. ISSN 978-1-13-893046-9. s. 119–135. doi: 10.1080/1369118x.2013.782330.
 • Karlsen, Rune & Skogerbø, Eli (2015). Candidate campaigning in parliamentary systems: Individualized vs. localized campaigning. Party Politics. ISSN 1354-0688. 21(3), s. 428–439. doi: 10.1177/1354068813487103.
 • Skogerbø, Eli & Krumsvik, Arne H. (2015). Newspapers, Facebook and Twitter - Intermedial agenda setting in local election campaigns. Journalism Practice. ISSN 1751-2786. 9(3), s. 350–366. doi: 10.1080/17512786.2014.950471. Fulltekst i vitenarkiv
 • Josefsen, Eva & Skogerbø, Eli (2014). Sámi almmusvuohta: Jagi 2009 sámediggeválgga gokčan mediai. Dieđut. ISSN 0332-7779. s. 11–45.
 • Skogerbø, Eli & Karlsen, Rune (2014). Mediatisation and regional campaigning in a party centred-system: How and why parliamentary candidates seek visibility. Javnost - The Public. ISSN 1318-3222. 21(2), s. 75–92. doi: 10.1080/13183222.2014.11009146. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skogerbø, Eli (2013). Nettet som arena for politisk debatt – etter 22. juli. I Jupskås, Anders Ravik & Jupskås, Anders Ravik (Red.), Akademiske perspektiver på 22. juli. Akademisk Forlag. ISSN 9788232101313.
 • Skogerbø, Eli & Bolin, Göran (2013). Age, generation and the media. Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook. ISSN 1601-829X. 11(1), s. 3–14. doi: 10.1386/nl.11.1.3_2.
 • Karlsen, Rune & Skogerbø, Eli (2013). Candidate campaigning in parliamentary systems: Individualized vs. localized campaigning. Party Politics. ISSN 1354-0688. 21, s. 301–318. doi: 10.1177/1354068813487103.
 • Krumsvik, Arne H.; Skogerbø, Eli & Storsul, Tanja (2013). Size, Ownership and Innovation in Newspapers. I Storsul, Tanja & Krumsvik, Arne H. (Red.), Media Innovations. A Multidisciplinary Study of Change. Nordicom. ISSN 978-91-86523-65-7. s. 93–109. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enli, Gunn & Skogerbø, Eli (2013). Personalized campaigns in party-centred politics. Information, Communication & Society. ISSN 1369-118X. 16(5), s. 757–774. doi: 10.1080/1369118X.2013.782330.
 • Josefsen, Eva & Skogerbø, Eli (2013). An Indigenous Public Sphere? The Media and the 2009 Sámediggi Election Campaign. Arctic Review on Law and Politics. ISSN 1891-6252. s. 62–89.
 • Skogerbø, Eli (2011). "Everybody reads the newspaper": Local newspapers in the digital age. I BIERNACKA-LIGIĘZA, Ilona & KOĆWIN, LESŁAW (Red.), Local and Regional Media in the Democracy and Civil Society Shaping Process. WSZ "EDUKACJA" WE WROCŁAWIU; FUNDACJA ODNOWY ZIEMI NOWORUDZKIEJ. s. 363–379.
 • Josefsen, Eva & Skogerbø, Eli (2011). Den samiske offentligheten: mediedekningen av sametingsvalgkampen 2009. I Josefsen, Eva & Saglie , Jo (Red.), Sametingsvalg: velgere, partier, medier. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-320-1. s. 221–251.
 • Skogerbø, Eli (2011). Telesektoren – teknologisk revolusjon, regulatorisk kapitulasjon? I Claes, Dag Harald & Mydske, Per Kristen (Red.), Forretning eller fordeling? Reform av offentlig nettverkstjenester. Universitetsforlaget. ISSN 9788215014142.
 • Skogerbø, Eli & Winsvold, Marte Slagsvold (2011). Audiences on the move? Use and assessment of local print and online newspapers. European Journal of Communication. ISSN 0267-3231. 26(3), s. 214–229. doi: 10.1177/0267323111413112.
 • Azungi, Carol Dralega; Due, Beathe & Skogerbø, Eli (2010). Community Re-Engagement of Youth: eParticipation Realities in Uganda and Norway. Information Technologies & International Development. ISSN 1544-7529. 6(1), s. 94–108.
 • Eide, Martin; Skogerbø, Eli & Syvertsen, Trine (2008). Medier og samfunn - en introduksjon. I Eide, Martin (Red.), Medievitenskap. Medier - institusjoner og historie. 2. utgave. Fagbokforlaget. ISSN 9788245005912. s. 13–22.
 • Skogerbø, Eli & Syvertsen, Trine (2008). Medieøkonomi og informasjonssamfunnet. I Eide, Martin (Red.), Medievitenskap. Medier - institusjoner og historie. 2. utgave. Fagbokforlaget. ISSN 9788245005912. s. 113–134.
 • Skogerbø, Eli (2008). Nettdebatter og anonymitet. I Jensen, Arne (Red.), ”…den som tek avgjerd om innhaldet i mediet”. Norsk redaktørforening. s. 68–72.
 • Skogerbø, Eli & Winsvold, Marte (2008). Nettet som debattarena. I Enli, Gunn & Skogerbø, Eli (Red.), Digitale dilemmaer. Nye medieformer, nye utfordringer. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205384125. s. 39–60.
 • Skogerbø, Eli (2006). MODINET - Challenges and achievements. Tidsskriftet Politik. ISSN 1604-0058. 9(2).
 • Skogerbø, Eli & Syvertsen, Trine (2004). Towards an information society? The value of media production and consumption. Javnost - The Public. ISSN 1318-3222. 11(1), s. 45–60.
 • Skogerbø, Eli & Storsul, Tanja (2004). Teleliberaliseringen - virkninger og vilkår for kommuner og næringsliv. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. ISSN 0805-083X. s. 50–55.
 • Skogerbø, Eli (2003). Mediene og det samiske samfunnet: Stereotypier og identitetskonflikter. I Bjerkli, Bjørn & Selle, Per (Red.), Samer, makt og demokrati. Sametinget og den nye samiske offentligheten. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-30773-3. s. 361–397.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skogerbø, Eli; Ihlen, Øyvind; Kristensen, Nete Nørgaard & Nord, Lars W. (2021). Power, communication, and politics in the Nordic countries. Nordicom. ISBN 978-91-88855-28-2. 396 s.
 • Skogerbø, Eli & Kunelius, Risto (2017). Political communication in networked societies. Intellect Ltd.. ISBN 9771601829000. 15(1). 169 s.
 • Bruns, Axel; Enli, Gunn; Skogerbø, Eli; Larsson, Anders Olof & Christensen, Christian (2016). The Routledge Companion to Social Media and Politics. Routledge. ISBN 9781138860766. 538 s.
 • Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (2015). Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon. Universitetsforlaget. ISBN 9788215024585. 368 s.
 • Enli, Gunn & Skogerbø, Eli (2008). Digitale dilemmaer. Nye medieformer, nye utfordringer. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205384125. 165 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Tønnesen, Hedvig; Bene, Márton; Haßler, Jörg; Larsson, Anders Olof; Magin, Melanie & Skogerbø, Eli [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Between anger and love: Comparing citizen engagement with party posts during election campaigns across three countries.
 • Ni Bhroin, Niamh & Skogerbø, Eli (2020). Indigenous participation in media production: the case of Giddajohtin.
 • Skogerbø, Eli & Larsson, Anders Olof (2019). Comparing Twitter and Instagram as platforms for party leader communication – Findings from the 2017 Norwegian election.
 • Skogerbø, Eli (2018). Har Sverige fått "norske tilstander"? I Nord, Lars; Grusell, Marie; Bolin, Niklas & Falasca, Kajsa (Red.), Snabbtänkt. Mittuniversitetet. s. 132–132.
 • Larsson, Anders Olof & Skogerbø, Eli (2018). Crossing over? Parties and politicians on Twitter and Instagram.
 • Ni Bhroin, Niamh & Skogerbø, Eli (2018). #NRK Rein: Exploring a mainstream and multi-platform Indigenous Media production by a Public Service Broadcaster as a Media Innovation.
 • Skogerbø, Eli & Kunelius, Risto (2017). Introduction - political communication in networked societies. Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook. ISSN 1601-829X. 15, s. 3–13.
 • Larsson, Anders Olof & Skogerbø, Eli (2016). Out with the Old, In with the New? Perceptions of social (and other) media by local and regional Norwegian politicians.
 • Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (2015). Konklusjon. I Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (Red.), Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon. Universitetsforlaget. ISSN 9788215024585. s. 298–304.
 • Larsson, Anders Olof & Skogerbø, Eli (2015). Out With the Old, In With the New? Perceptions Of Social Media By Local And Regional Norwegian Politicians.
 • Skogerbø, Eli (2015). Broadcasting: Regulation. I Wright, James D. (Red.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences(Second Edition) . Elsevier. ISSN 978-0-08-097087-5. s. 859–863. doi: 10.1016/B978-0-08-097086-8.95011-6.
 • Skogerbø, Eli; Josefsen, Eva & Ni Bhroin, Niamh (2013). Minority media: policy implications of disruptive change.
 • Skogerbø, Eli & Krumsvik, Arne H. (2013). Newspapers, Facebook and Twitter – intermedial agenda-setting in the Norwegian 2011 election.
 • Larsson, Anders Olof; Kalsnes, Bente; Moe, Hallvard; Skogerbø, Eli & Enli, Gunn (2013). Twitter Use during the 2013 Norwegian Elections – Some Initial Insights.
 • Krumsvik, Arne Håskjold; Skogerbø, Eli & Storsul, Tanja (2012). Size, ownership and innovation in newspapers.
 • Enli, Gunn & Skogerbø, Eli (2012). A New Device in the Toolbox The Role of Social Media in Norwegian Election Campaigns.
 • Karlsen, Rune & Skogerbø, Eli (2012). “You have to be visible” Candidate Communication in the 2009 Norwegian Election Campaign.
 • Josefsen, Eva & Skogerbø, Eli (2011). Indigenous democracy – media use and media coverage of the 2009 Sami parliamentary election campaign.
 • Karlsen, Rune & Skogerbø, Eli (2010). Centralized Campaign Communication: Candidate Campaign Focus and Communicative Platforms in the Norwegian 2009 Election Campaign.
 • Skogerbø, Eli & Winsvold, Marte (2008). Arenas for participation and debate in the local public sphere – audiences and local newspapers on paper and on the web.
 • Skogerbø, Eli & Winsvold, Marte (2007). Lærer seg debatt på nettet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Skogerbø, Eli (2007). «Gamle» medier lever. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Skogerbø, Eli (2007). Seerne svikter lokale tv-kanaler. [Avis]. Adresseavisen.
 • Skogerbø, Eli (2007). Lokalt på riks. [Avis]. Dagbladet.
 • Skogerbø, Eli (2007). Wall Street Journal mot usikker framtid - Rupert Murdoch utvider igjen. [Avis]. Dagsavisen.
 • Skogerbø, Eli (2007). Dette er noen av resultatene som kommer frem i et omfattende - ...forskningsprosjekt kalt «IKT og lokaldemokratiet» (ILD). [Avis]. Nationen.
 • Skogerbø, Eli (2006). IKT og lokaldemokratiet: delresultater og nye utfordringer*.
 • Skogerbø, Eli (2005). ICT and local democracy.
 • Skogerbø, Eli (2004). IKT og lokaldemokratiet.
 • Skogerbø, Eli (2004). Politisk styring og regulering i en mediestyrt hverdag.
 • Skogerbø, Eli (2004). IKT og lokaldemokratiet - presentasjon av et forskningsprosjekt.
 • Skogerbø, Eli (2004). Why does ICT-policy matter?
 • Skogerbø, Eli (2004). Political and Economical Aspects of Internet Governance.
 • Skogerbø, Eli (2003). Om TV2s oppkjøp av Kanal 4. [Radio]. NRK Nyheter.
 • Skogerbø, Eli (2003). Om prisutvikling på teletjenester. [Radio]. NRK.
 • Storsul, Tanja & Skogerbø, Eli (2003). Konsekvenser av teleliberaliseringen.
 • Skogerbø, Eli (2002). Mediekontroll i etermedier.
 • Skogerbø, Eli (2001). Broadcasting: regulation. I Smelser, Neil J. & Baltes, Paul B (Red.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Elsevier. ISSN 0-08-043076-7. s. 1373–1378.
 • Kalsnes, Bente; Skogerbø, Eli & Aalberg, Toril (2016). The power of likes: Social media logic and political communication. University of Oslo, Department of Media and Communication. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fuglerud, Kristin Skeide; Skogerbø, Eli; Herstad, Jo & Hellman, Riitta (2014). Inclusive design of ICT: The challenge of diversity. 07 Oslo.
 • Mundal, Siv Britt & Skogerbø, Eli (2006). Mediepolitiske aspekter ved digitaliseringen av allmennkringkastingen i Norge. Universitetet i Bergen.
 • Aaker, Jeppe Lund & Skogerbø, Eli (2006). Råderetten i den interaktive kultur- og opplevelsesindustrien : - et studium av vilkårene for norsk data- og videospillproduksjon. Universitetet i Bergen.
 • Redzepi, Seila & Skogerbø, Eli (2004). Interactivity and transformation of television audiences. Universitetet i Bergen.
 • Skogerbø, Eli & Storsul, Tanja (2003). Telesektoren i endring. Unipub forlag. ISSN 82-7477-160-5.
 • Skogerbø, Eli (2002). Omdanning av telesektoren - fra offentlig tjenesteyting til markedsstyring. Unipub forlag. ISSN 82-92028-55-2.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. sep. 2008 12:40 - Sist endret 25. feb. 2022 16:18

Prosjekter