English version of this page

Sosiale medier og valgkamp (avsluttet)

Hvilken betydning har sosiale medier i politisk valgkamp? Forskningsprosjektet Sosiale medier og valgkamp forsker på bruken av sosiale medier i valgkampene i USA (2012), Norge (2013), Australia (2013) og Sverige (2014).

 

Mer utfyllende informasjon på prosjektets engelske nettsider:

SAC's English Website

Om prosjektet

Sosiale medier og valgkamp (Social Media and Agenda-Setting in Election Campaigns) er et internasjonal forskningsprosjekt ledet fra Universitetet i Oslo. Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan sosiale medier påvirker valgkamp og politisk debatt.

Sentrale spørsmål i prosjektet er:

  • Hva kjennetegner politikeres bruk av sosiale medier?
  • Flyttes den politiske debatten fra tradisjonelle medier til sosiale medier?
  • Skaper sosiale medier en ny arena for dagsordensetting?

Disse spørsmålene undersøkes gjennom intervjuer med politikere og informasjonsrådgivere i de største partiene i Norge, USA, Sverige og Australia, innholdsanalyse av sosiale medier som Twitter og Facebook, og nettverksanalyse av politikernes Twittersfære.

Publikasjoner

Se liste over publikasjoner. 

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (NFR) i perioden 2012-2015.

 
Publisert 5. juli 2013 13:13 - Sist endret 3. jan. 2019 09:51

Kontakt