Espen Ytreberg

Bilde av Espen Ytreberg
English version of this page
Telefon +47 22850421
Rom 456
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 Oslo

Espen Ytreberg (f. 1964) er professor i medievitenskap og koordinator for den felles Ph.D-utdanningen ved Humanistisk Fakultet, Universitetet i Oslo. Han har ledet forskningsprosjekter blant annet om deltakelse i mediene, om medieringen av migrasjon og forholdet mellom medier og temporalitet. Ytreberg har forfattet flere lærebøker i medievitenskap, i tillegg til verker om fjernsynsutvikling og mediehistorie. Ytreberg er aktiv over et bredt spekter av fagpublisering, inkludert avisartikler, essays, litterær sakprosa og historisk fiksjon.

Undervisnings- og veiledningsområder

Medie- og kommunikasjonsteori, mediehistorie, medieinstitusjoner, sosial interaksjon i mediene, sakprosaskriving og skriveprosesser.

Faglige kompetanseområder

Medie- og kommunikasjonsteori, mediehistorie, akademisk skriving og sakprosa-skriving

Pågående og planlagte forskningsprosjekter 

 • Media and Events in History (bokprosjekt for Polity Press)
 • Den største døden: Bilder og beretninger fra hvalfangstens utryddelseshistorie (Bokprosjekt for Forlaget Press)
 • Lifetimes (Toppforsk-prosjekt 2019-24, ledet av Helge Jordheim)
Emneord: Medier og kommunikasjon, Populærkultur, Medienes organisasjoner, Mediehistorie, Medie- og kommunikasjonsteori, Film TV og radio

Publikasjoner

 

 • 2018: Kapp Hjertestein: Historien om Nita Kakot Amundsen, Camilla Carpendale og Roald Amundsen. Oslo: Forlaget Press.
 • 2017: "Towards a historical understanding of the media event".  Media Culture and Society 39(3), s 309- 324
 • 2014: En forsvunnet by: Jubileumsutstillingen på Frogner 1914. Oslo: Forlaget Press.
 • 2014: "The 1911 South Pole Conquest as Media Event and Media Ensemble".  Media History.  ISSN 1368-8804. 20(2), s 167- 181
 • 2010: “The question of calculation: Erving Goffman and the pervasive planning of communication”, Michael Hviid Jacobsen (ed.) The Contemporary Goffman. London: Routledge.
 • 2009: ”Extended liveness and eventfulness in multi-platform reality formats”, New Media & Society 11(4): 467-485.
 • 2008: Hva er medievitenskap. Oslo: Universitetsforlaget.
 • 2006: Medie- og kommunikasjonsteori. Oslo: Universitetsforlaget.
 • 2004: "Formatting participation within broadcast media production", Media Culture & Society 26(5): 677-692.
 • 2004: ”Norge: mektig middelkultur,” i Samtiden 3: 6-15. Forkortet versjon publisert under samme tittel i Klassekampen 4/9 2004: 10-11.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ytreberg, Espen (2022). Media and Events in History. Polity Press. ISBN 978-1-5095-4540-7. 196 s.
 • Ytreberg, Espen (2022). Media and Events in Society. Polity Press. ISBN 978-1-5095-4540-7. 196 s.
 • Briggs, Asa; Burke, Peter & Ytreberg, Espen (2020). A Social History of the Media, 4. utgave. Polity Press. ISBN 9781509533725.
 • Ytreberg, Espen (2018). Kapp Hjertestein: Historien om Nita Kakot Amundsen, Camilla Carpendale og Roald Amundsen. Forlaget Press. ISBN 978-82-328-0228-9. 223 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Thorbjørnsrud, Kjersti; Lånkan, Kjersti & Ytreberg, Espen (2021). Åpenhetens pris. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Ytreberg, Espen (2020). Mediene forsterker følelsen av usikkerhet i møte med en pandemi. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Ytreberg, Espen (2020). Infrastructures in the study of media.
 • Ytreberg, Espen (2020). Harald Ulrik Sverdrup og tsjuktsjerene.
 • Ytreberg, Espen (2020). Hvordan utforske et liv?
 • Ytreberg, Espen (2020). Panel om MasterChef Australia.
 • Ytreberg, Espen (2020). The rise of future contingency: Norwgian news media and pandemics.
 • Ytreberg, Espen (2019). Animal matter as human environment: Whales and men in photographs from the era of industrial whaling .
 • Ytreberg, Espen (2019). Espen Ytreberg »Kap Herzstein«: Buchvorstellung und Gespräch.
 • Ytreberg, Espen (2019). Espen Ytreberg, Kap Herzstein.
 • Ytreberg, Espen (2019). Espen Ytreberg "Kap Herzstein": Buchvorstellung und Gespräch.
 • Ytreberg, Espen (2019). Om boka "Kapp Hjertestein".
 • Ytreberg, Espen (2019). Control over stories of illness and life: the case of a media participant turned media professional.
 • Ytreberg, Espen (2019). The case economy: making patients cases out of medical patients.
 • Ytreberg, Espen (2019). Norwegian influenza event mediations.
 • Ytreberg, Espen (2019). Presentasjon av boka "Kap Herzstein".
 • Ytreberg, Espen (2019). Espen Ytreberg mit "Kap Herzstein" zu Gast in der Berliner Buchhandlung Pankebuch.
 • Ytreberg, Espen (2019). Lesung Espen Ytreberg: Kap Herzstein.
 • Ytreberg, Espen (2019). Possible rhythms of mediated events.
 • Ytreberg, Espen (2019). Time, media and the event.
 • Ytreberg, Espen (2019). "La døde helter ligge". Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Ytreberg, Espen (2019). Hva kan dataassisterte søk si oss om det som har skjedd med norsk offentlig tale om helse og sykdom siden krigen?
 • Ytreberg, Espen (2019). Live and real time.
 • Ytreberg, Espen (2019). Erving Goffman og "Jaget och maskerna".
 • Ytreberg, Espen (2019). "Roald Amundsen og Sibir-jentene". [Tidsskrift]. KK.
 • Ytreberg, Espen (2019). "Motpoler i debatt om norsk film". [Avis]. Klassekampen.
 • Figenschou, Tine Ustad; Fredheim, Nanna Alida; Thorbjørnsrud, Kjersti & Ytreberg, Espen (2018). The use of digital and mainstream media lobbying health interests.
 • Ytreberg, Espen (2018). Humanioras egenart. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Ytreberg, Espen (2018). – Vi forholder oss til teksten. [Avis]. Morgenbladet.
 • Ytreberg, Espen (2018). Kapp Hjertestein - Historien om Roald Amundsens "døtre".
 • Ytreberg, Espen (2018). Introduction to Sadiah Qureshi: "Black British histories".
 • Ytreberg, Espen (2018). InSync. Project in progress presentation (with Helge Jordheim).
 • Ytreberg, Espen (2018). Kapp Hjertestein, bokpresentasjon, Stavanger 25.09.2018 og Kristiansand 26.09.2018.
 • Ytreberg, Espen (2018). Simultaneity before and after broadcasting.
 • Ytreberg, Espen (2018). Espen Ytreberg om barna til Amundsen.
 • Ytreberg, Espen (2018). Time, media and the event (plenumsforelesning).
 • Ytreberg, Espen (2018). Ismannens hjertebarn. [Avis]. Dagsavisen.
 • Ytreberg, Espen (2018). Hvem var disse to jentene? [Internett]. klartale.no.
 • Ytreberg, Espen (2018). Den lille og store historien om to jenter. Blogginnlegg om boka "Kapp Hjertestein" på Ark-bloggen.
 • Ytreberg, Espen (2018). Ismannens hjertebarn. [Avis]. Tønsbergs blad.
 • Ytreberg, Espen (2018). Ismannens jenter. [Avis]. Sunnmørsposten.
 • Ytreberg, Espen (2018). Ismannens hjertebarn i bokform. [Avis]. Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Ytreberg, Espen (2018). "Roald Amundsen tok til seg to «døtre» fra Øst-Sibir. Så sendte han dem brått fra seg.". [Avis]. A-magasinet.
 • Ytreberg, Espen & Jordheim, Helge (2018). In Sync .
 • Ytreberg, Espen (2018). Three arguments on the mediation of historical events .
 • Ytreberg, Espen (2018). Simulta-nation.
 • Ytreberg, Espen (2018). From Siberia to Norway and back: The journeys of Nita Kakot Amundsen and Camilla Carpendale. Arctic Studies Center Newsletter. 25, s. 34–36.
 • Ytreberg, Espen (2018). Intervju om mediebegivenheter. [Avis]. Klassekampen.
 • Ytreberg, Espen (2018). Innledning om Claus Fasting.
 • Ytreberg, Espen (2018). Doktorgradsutdanning ved UiO.
 • Ytreberg, Espen (2018). Technological networks of information, media discourses of uncertainty: The 1928 Amundsen/Nobile disaster events.
 • Ytreberg, Espen (2018). The organizational construction and political context of patients as media participants.
 • Bull, Synne Tollerud & Ytreberg, Espen (2017). Tom Gunning and Paul Kaiser on Framing, re-Framing and un-Framing.
 • Ytreberg, Espen (2017). Forskeren som skriver. [Internett]. Krumsvik & co.
 • Ytreberg, Espen (2017). New Perspectives on Media, Data and Temporality (Plenary roundtable).
 • Ytreberg, Espen (2017). The Amundsen South Pole expedition film and its media contexts. I Hanssen, Eirik Frisvold & Lund, Maria Fosheim (Red.), Small Country, Long Journeys : Norwegian Expedition Films. Nasjonalbiblioteket. ISSN 978-82-7965-345-5. s. 24–53.
 • Ytreberg, Espen (2017). - Ikke lurt å karikere (om Kringkastingsrådet). [Avis]. Vårt Land.
 • Ytreberg, Espen (2017). "This tragically obscured summer": News media anduncertainties of information in the 1928 Nobile/Amundsen disaster events.
 • Ytreberg, Espen (2017). Synchronising mediated simultaneities: the 1914 Oslo Centenary Jubilee Exhibition .
 • Ytreberg, Espen (2017). Intervju i oppslaget "Digitalkulturens ubehag". [Avis]. Klassekampen.
 • Ytreberg, Espen (2017). Mediated simultaneities and the 1915 Oslo Centenary Jubilee Exhibition.
 • Ytreberg, Espen (2017). Norway's Slow TV: Fascinating viewers for hours or days at a time. [TV]. CBS News.
 • Ytreberg, Espen (2017). Helter i mediene før og nå.
 • Ytreberg, Espen (2017). NRK nekter for at reinsendingen var for ambisiøs. [Avis]. Dagbladet.
 • Ytreberg, Espen (2017). Fjernsynet og Finmarksvidda. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Ytreberg, Espen (2017). Exchanges of looks in two Norwegian 1920s documentary films featuring the Chukchi people.
 • Ytreberg, Espen (2017). Presentism, Synchronization, and the Media: Hartog and the Crisis of History (with Bodhisattva Chattopadhyay and Marijn Rombouts).
 • Ytreberg, Espen (2017). Historisk søndag: Amundsen.
 • Ytreberg, Espen (2016). Erving Goffman. I Bruhn Jensen, Klaus & Craig, Robert T. (Red.), The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy. Wiley-Blackwell. ISSN 978-1-118-29073-6.
 • Ytreberg, Espen (2016). Convergence. I Bruhn Jensen, Klaus & Craig, Robert T. (Red.), The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy. Wiley-Blackwell. ISSN 978-1-118-29073-6.
 • Ytreberg, Espen (2016). Perspektiv på MKV/SH Medialiseringsforskning.
 • Ytreberg, Espen (2016). Roald Amundsen, mest helt eller skurk? Fredriksstad Blad.
 • Ytreberg, Espen (2016). Hva skjedde med Roald Amundsen?
 • Ytreberg, Espen (2016). Helsebloggere: innledende observasjoner til en undersøkelse.
 • Ytreberg, Espen (2016). When media researchers do fiction (with prof. Henrik Örnebring).
 • Ytreberg, Espen (2016). Historical perspectives on the media event.
 • Ytreberg, Espen (2016). Opponent på doktorgradsdisputas, Magnus Danielson.
 • Ytreberg, Espen (2016). Samtale om boka "Amundsen" i programmet "Årets bøker". [Radio]. P2.
 • Ytreberg, Espen (2016). Mediated simultaneities in the 1914 Oslo Centenary Jubilee Exhibition (i panelet "Simultaneity in media history", sammensatt og ledet av E. Ytreberg .
 • Ytreberg, Espen (2016). Mediated synchronisation: a project presentation.
 • Ytreberg, Espen (2016). Gjest i Ekko (NRK P2), "Trenger vi helter i dag?". [Radio]. NRK P2.
 • Ytreberg, Espen (2016). Deltaker i paneldebatten "Hva slags medievitere trengervi i framtiden?".
 • Ytreberg, Espen (2016). Medieforskeren mellom fakta og fiksjon.
 • Ytreberg, Espen (2016). Etter heltene. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Alnæs, Jørgen & Ytreberg, Espen (2021). Tekst og Territorium. Det norske Anarktis i norske nyhetstekster, 2005 - 2019. Institutt for Medier og Kommunikasjon, Det humanistiske fakultet. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2008 15:11 - Sist endret 12. sep. 2022 13:18

Prosjekter