Sissel Furuseth

Professor - Nordisk litteratur
Bilde av Sissel Furuseth
English version of this page
Telefon +47 22859153
Mobiltelefon + 47 92414651
Rom 614
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Fagprofil

Sissel Furuseths forskning omfatter et vidt spekter av fagområder, fra litteraturkritikk, litterære tidsskrifter og digital humaniora til lyrisk modernisme, metrikk og kognitiv poetikk. Hun kombinerer gjerne institusjonelle makroperspektiver med oppmerksom nærlesning. Det siste tiåret har hun markert seg som kritikkhistorieforsker og som en viktig stemme i det økokritiske ordskiftet.  

Aktuelt

Undervisning

Bakgrunn

Nettverk

Emneord: Nordisk litteratur, Litteraturkritikk, Økokritikk, Digital humaniora, Retorikk, Litteraturvitenskap, Litteraturhistorie, kognitiv poetikk

Publikasjoner

Furuseth, Sissel (2021). Bilen som økokritisk utfordring: Carl Frode Tiller og Henrik Nor-Hansen diagnostiserer norsk petroleumskultur. Edda nr. 2. ISSN 1500-1989. s. 128-141.

Furuseth, Sissel (2020). The cultural memory of circumpolar survival. I: Gunilla Hermansson & Jens Lohfert Jørgensen (red.), Exploring NORDIC COOL in Literary History. John Benjamins Publishing Company. ISBN 9789027207890. 67-80.

Furuseth, Sissel (2019). Lyrisk beredskap. Et enklere språk for krisetider? I: Trude-Kristin Mjelde Aarvik, Torgeir Skorgen & Eirik Vassenden (red.), Undergang og utopi. Poesi i krisetider. Alvheim & Eide. ISBN 978-82-9360-04-7. 151-171.

Furuseth, Sissel (2019). Håpets betydning i norsk klimafiksjon. Forfatternes klimaaksjon 12. august. 

Furuseth, Sissel (2018). Tomas Tranströmer og musikken. I: Årbok 2018 fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Skipnes. ISBN: 978-82-93175-51-3. 110-112.

Furuseth, Sissel (2017). Ubalanse i det globale regnskapet. Om økologisk urett og gjenoppreisning i Gert Nygårdshaugs Mengele Zoo. I: Elisabeth Oxfeldt & Jonas Bakken (red.), Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget. ISBN 9788215030234. 195-215.

Furuseth, Sissel (2016). The literary magazine and the making of a writer: Gunnhild Øyehaug in the space of possibles. I: Sarah J. Paulson & Anders Skare Malvik (red.), Literature in Contemporary Media Culture. Technology - Subjectivity - Aesthetics. John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027201294. 149-170.

Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (red.) (2016). Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  652 s.

Furuseth, Sissel (2015). Forfatteren som kritiker. Novus Forlag.  ISBN 9788270998272.  280 s.

Furuseth, Sissel (2014). Ludvig Holberg som litteratursosiolog og kritikkhistorisk kilde, I: Eivind Tjønneland (red.), Kritikk før 1814.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-059-5. 27-50.

Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (red.) (2010). Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter etter 1880. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2718-5. 312 s. 

Brumo, John & Furuseth, Sissel (2005). Norsk litterær modernisme. Fagbokforlaget. ISBN 9788276749151. 224 s.

 • Furuseth, Sissel (2021). Bilen som økokritisk utfordring: Carl Frode Tiller og Henrik Nor-Hansen diagnostiserer norsk petroleumskultur. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  108(2), s 128- 141 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1500-1989-2021-02-05
 • Furuseth, Sissel (2021). Noe tapt og noe funnet. Om Vinduet i Nasjonalbibliotekets digitale bokhylle. Vinduet.  ISSN 0042-6288.  75(1-2), s 12- 17
 • Furuseth, Sissel (2020). Intellektuell kolonisering av naturbegrepet. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  32(2), s 36- 41
 • Furuseth, Sissel (2020). Kristin Lavransdatter og svartedauden i miljøhistorisk perspektiv, I: Anne Birgitte Rønning; Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy; Nina Marie Evensen & Ellen Nessheim Wiger (red.),  Sigrid Undset: Kransen. Tekstkritisk utgave.  Det norske språk- og litteraturselskap.  ISBN 978-82-8319-576-7.  Kapittel 12.  s 46 - 49
 • Furuseth, Sissel (2020). The cultural memory of circumpolar survival, In Gunilla Hermansson & Jens Lohfert Jørgensen (ed.),  Exploring NORDIC COOL in Literary History.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027207890.  Kapittel 5.  s 67 - 80
 • Furuseth, Sissel; Gjelsvik, Anne; Gürata, Ahmet; Hennig, Reinhard; Leyda, Julia & Ritson, Katie (2020). Climate Change in Literature, Television and Film from Norway. Ecozona.  ISSN 2171-9594.  11(2), s 8- 16 . doi: 10.37536/ECOZONA.2020.11.2.3468 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Furuseth, Sissel (2019). Lyrisk beredskap. Et enklere språk for krisetider?, I: Trude-Kristin Mjelde Aarvik; Torgeir Skorgen & Eirik Vassenden (red.),  Undergang og utopi : poesi i krisetider.  Alvheim og Eide akademisk forlag.  ISBN 9788293690047.  Artikkel nr. 9.  s 151 - 171
 • Furuseth, Sissel (2018). Tor Jonsson og kritikken, I: Ole Karlsen (red.),  Kom susande, seinhaustnatt. Fire artikler om Tor Jonssons lyrikk.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-261-4.  Artikkel 2.  s 34 - 54 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Furuseth, Sissel (2018). Verden åpnet seg. Et økokritisk gjensyn med Amalie Skrams Forraadt (1892). Filologen.  ISSN 0807-9250.  (3), s 20- 24
 • Furuseth, Sissel (2017). Fugleskrift (økokritiske forsøk). Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (1), s 8- 16 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Furuseth, Sissel (2017). Ubalanse i det globale regnskapet. Om økologisk urett og gjenoppreisning i Gert Nygårdshaugs Mengele Zoo, I: Jonas Bakken & Elisabeth Oxfeldt (red.),  Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03022-7.  Kapittel 12.  s 195 - 215 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Furuseth, Sissel (2016). 1890-1905: Profesjonalisering av kritikken, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 6.  s 75 - 85
 • Furuseth, Sissel (2016). 1945-1965: Etterkrigstid og kulturell nyorientering, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 26.  s 305 - 319
 • Furuseth, Sissel (2016). Den norske Forfatterforening - vårt første kritikerlag, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 10.  s 119 - 126
 • Furuseth, Sissel (2016). "Det uferdiges kraft" som litterær verdi hos Knut Hamsun og Karl Ove Knausgård. Nordlit.  ISSN 0809-1668.  (38), s 175- 181 . doi: 10.7557/13.3765 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Furuseth, Sissel (2016). En pris for kunsten å vurdere: "Årets litteraturkritiker" (1994-), I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 47.  s 548 - 555
 • Furuseth, Sissel (2016). Impresjonistisk anmelderi som oppdragelse til lesning: Carl Nærups kritiske praksis, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 11.  s 127 - 137
 • Furuseth, Sissel (2016). Kritikkens former - utkast til en kritikkhistorisk typologi, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 51.  s 595 - 602
 • Furuseth, Sissel (2016). Litteraturkritikkens retorikk, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 39.  s 457 - 472
 • Furuseth, Sissel (2016). Norsk Litteraturkritikerlag (1946-1998) - en institusjon i institusjonen, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 27.  s 323 - 335

Se alle arbeider i Cristin

 • Furuseth, Sissel; Iversen, Kristina Leganger; Bildøen, Brit & Stueland, Espen (2021). Grøn gåve - svart skuld.
 • Furuseth, Sissel; Kolloen, Ingar Sletten & Larsen, Selma Stormyren (2021, 14. januar). Setninger som øksehogg.  Klassekampen.
 • Gjengedal, Kjerstin; Furuseth, Sissel; de Figueiredo, Ivo; Kroglund, Andrew P.; Martiniussen, Erik; Mørkhagen, Sverre; Toje, Asle & Torgersen, Eivind (2021, 17. februar). Slaget om mottakinga. [Tidsskrift].  Prosa.
 • Damgaard, Sofie & Furuseth, Sissel (2020). "Litteratur kan fungere som mental doomsday-prepping". Vagant.  ISSN 0802-0736.
 • Furuseth, Sissel (2020). Bibliographic Needs in Literary Reception and Periodical Studies: the Database Norsk litteraturkritikk as a Case in Point.
 • Furuseth, Sissel (2020). Er tidsskriftet liv laga?.
 • Furuseth, Sissel (2020). Grasrot mot asfalt. BLA - Bokvennen litterær avis.  ISSN 2464-3971. . doi: https://blabla.no/okokritikk/2020/12/grasrot-mot-asfalt
 • Furuseth, Sissel (2020). Grundig om den skeive Undset [anmeldelse av Christine Myrvangs Tause kilders tale]. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  26(6)
 • Furuseth, Sissel (2020). I begynnelsen var klimakrisen [anmeldelse av Andrew Kroglunds Termostat]. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Furuseth, Sissel (2020). Kristin og den svarte pesten. BLA - Bokvennen litterær avis.  ISSN 2464-3971.  32(4), s 12- 13
 • Furuseth, Sissel (2020). Kritikkens trange og åpne rom. Inntrykk fra de siste 20 år. ArtSceneTrondheim. . doi: https://artscene.no/2020/12/04/kritikkens-trange-og-apne-rom-inntrykk-fra-de-siste-20-ar/
 • Furuseth, Sissel (2020). Nordic Contemporary Fiction Grieving the Loss of Snow.
 • Furuseth, Sissel (2020). Oljeungers tvisyn. BLA - Bokvennen litterær avis.  ISSN 2464-3971.  32(9), s 16- 17 . doi: https://blabla.no/okokritikk/2020/09/oljeungers-tvisyn
 • Furuseth, Sissel (2020). Traveling Petromodernities: the Norwegian Reception of Upton Sinclair’s Oil!.
 • Furuseth, Sissel (2020). Økokrim og skyldspørsmålet. BLA - Bokvennen litterær avis.  ISSN 2464-3971.  32(2), s 28- 29
 • Furuseth, Sissel (2020). Øvelse i trangboddhet og frihetsberøvelse. BLA - Bokvennen litterær avis.  ISSN 2464-3971.  32(6-7), s 44- 45
 • Jul-Larsen, Kristoffer; Malvik, Anders Skare & Furuseth, Sissel (2020). Vurderende stemmer : Litteraturkritikk og litteraturformidling i norsk radio 1925–2000. Doktoravhandlinger ved NTNU. 2020/18. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Münster, Ursula; Furuseth, Sissel & Lilleslåtten, Mari (2020, 18. februar). Frykten for klimaendringer speiles i kulturen. [Internett].  IKOS UiO Aktuelle forskningssaker.
 • Skogvold, Ida; Aubert, Marie; Furuseth, Sissel & Norheim, Marta (2020). Klassekamp på samtidslitteraturens slagmark. Minerva (Oslo).  ISSN 0805-7842.  (3), s 86- 92
 • Furuseth, Sissel (2019). Emigrantene. BLA - Bokvennen litterær avis.  ISSN 2464-3971.  31(6/7), s 46
 • Furuseth, Sissel (2019). Environmental Literature and Ecocriticism in Norway.
 • Furuseth, Sissel (2019). Fra skam til handling. BLA - Bokvennen litterær avis.  ISSN 2464-3971.  31(9), s 34
 • Furuseth, Sissel (2019). Fremtidens kropper. BLA - Bokvennen litterær avis.  ISSN 2464-3971.  31(11-12), s 26- 27 . doi: https://blabla.no/essay/2019/12/framtidens-kropper
 • Furuseth, Sissel (2019). Glimpses of the History of the Nordic Society for Metrical Studies. NORDMETRIK News.  ISSN 2535-6011.  2, s 1- 6
 • Furuseth, Sissel (2019). Global citizenship education.
 • Furuseth, Sissel (2019). Håpets betydning i norsk klimafiksjon.
 • Furuseth, Sissel (2019). Interacting with the Digital Archive: Periodical Studies in the 21st Century.
 • Furuseth, Sissel (2019). Kritikk som retorisk handling.
 • Furuseth, Sissel (2019). Nettverksanalyse og bruk av digitale ressurser i tidsskriftforskningen.
 • Furuseth, Sissel (2019). Shades of Blue in Norwegian Climate Fiction.
 • Furuseth, Sissel (2019). Økokritikk mellom vitenskap og aktivisme.
 • Furuseth, Sissel; Betten, Eirin Andresen; Røsvik, Merete & Meyer, Jonas Hansen (2019, 30. juni). #Episode 4: Økokritikk. [Internett].  BLA-podden - Bokvennen Litterær Avis.
 • Furuseth, Sissel; Grinde, Bjørn; Selnæs, Nora & Munton, Dominic (2019). Hvordan informere om de store klima- og miljøutfordringene vi står overfor?.
 • Furuseth, Sissel; Hoem, Knut Ameln; Sanner, Jan Tore; Sibeko, Trym Johnsen; Espevik, Thomas; Gullestad, Frida Holsten; Hinna, Anne Kari; Steine, Frøya Lynell; Buan, Jason Onsrud & Søreng, Maria Jona (2019, 23. mars). Ingen nevnt, mange glemt.  Klassekampen.
 • Furuseth, Sissel; Kvamme, Ole Andreas; Eide, Espen Barth; Kroneberg, Benedicte Meyer & Nesheim, Lea Justine (2019). Klimafrykt og sivil ulydighet på timeplanen.
 • Furuseth, Sissel; Rød, Arve & Røsvik, Merete (2019). Tredimensjonal prosa. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  25(6), s 4- 13
 • Biermann, Cille; Furuseth, Sissel; Hoem, Knut Ameln & Pedersen, Torgeir Rebolledo (2018, 26. april). André Bjerke-biografien: Forundringspakke og godtepose. [Radio].  Åpen bok, NRK P2.
 • Boasson, Frode Lerum; Furuseth, Sissel; Wærp, Henning Howlid & Olsen, Per Kristian (2018, 21. oktober). Hva skjer når Hamsun er blitt grønn og ikke lenger brun?. [Radio].  NRK P2.
 • Furuseth, Sissel (2018). Børli i bruk.
 • Furuseth, Sissel (2018). Det store barnet [anmeldelse av Peter Normann Waages biografi om André Bjerke]. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (18), s 44- 45
 • Furuseth, Sissel (2018). Hva kan diktningen bidra med i klimakampen?.
 • Furuseth, Sissel (2018). Invaderende offentligheter ved kritikkhistoriens sluttpunkt.
 • Furuseth, Sissel (2018). Kunstkritikkens virtuelle fellesskap.
 • Furuseth, Sissel (2018). Litteraturundervisning for bærekraftig utvikling.
 • Furuseth, Sissel (2018). Mapping the Global Networks of Periodicals: Kringsjaa (1893-1910) and the Digitized Bookshelf.
 • Furuseth, Sissel (2018). Metrics and versification in poetry and song: the 14th Nordic conference on metrics, 13–15 September, 2018, Stockholm, Sweden. Studia Metrica et Poetica.  ISSN 2346-6901.  5(2), s 112- 114 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Furuseth, Sissel (2018). Nordisk beredskapslyrikk - utkast til en begrepshistorie.
 • Furuseth, Sissel (2018). Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010: prinsipper og kompromisser.
 • Furuseth, Sissel (2018). Oppmerksomhetsorganet [anmeldelse av Vinduet nr. 1/2018]. Klassekampens Bokmagasin.  s 8
 • Furuseth, Sissel (2018). The Human (as) Nature and the Function of Indigenous Knowledge in Gert Nygårdshaug's Mengele Zoo (1989) and Kerstin Ekman's Blackwater (1993).
 • Furuseth, Sissel (2018). "The hammer blows in the mountain came": Tomas Tranströmer interpreting Edvard Grieg.
 • Furuseth, Sissel (2018). Tomas Tranströmer og musikken.
 • Furuseth, Sissel (2018). Økologi og lyrisk beredskap.
 • Furuseth, Sissel & Frog, Mr (2018). NORDMETRIK News. NORDMETRIK News.  ISSN 2535-6011.  (1), s 1
 • Botheim, Sigrid Sørumgård; Furuseth, Sissel; Haugen, Karin & Lindkvist, Ellisiv (2017, 21. juni). Har inntaksstopp på unge menn. [Internett].  NRK Kultur.
 • Furuseth, Sissel (2017). Cosmopolitan Perceptiveness: Kringsjaa (1893-1910) and the Magazine Culture of the 1890s.
 • Furuseth, Sissel (2017). Kritikkens imaginære fellesskap.
 • Furuseth, Sissel (2017). Markens Grøde som økologisk beredskapsdikting.
 • Furuseth, Sissel (2017). Tor Jonsson og kritikken.
 • Furuseth, Sissel (2017). Økologi og lyrisk beredskap.
 • Furuseth, Sissel & Christensen, Lars Saabye (2017). Bokbad med Lars Saabye Christensen.
 • Furuseth, Sissel; Ellefsen, Bernhard & Nilsen, Gro Jørstad (2017). Hva er litteraturkritikk i Norge?.
 • Furuseth, Sissel & Hennig, Reinhard (2017). Ecocriticism and Environmental Education.
 • Furuseth, Sissel; Larsen, Dag Eivind Undheim; Karlsen, Ole; Vassenden, Eirik & Vold, Jan Erik (2017, 02. november). "De ignorerer en hel sjanger".  Klassekampen.
 • Furuseth, Sissel & Vassenden, Eirik (2017). Kritikkens funksjon før og nå.
 • Lindkvist, Ellisiv; Haugen, Karin; Furuseth, Sissel; Botheim, Sigrid Sørumgård & Ellefsen, Bernhard (2017, 21. juni). Menn les menn. [Radio].  Kulturnytt, NRK P2.
 • Males, Mikael & Furuseth, Sissel (2017). Boklunsj: Snorre och sagorna.
 • Ellefsen, Bernhard; Furuseth, Sissel; Jul-Larsen, Kristoffer; Thon, Jahn Holljen; Vassenden, Eirik & Økland, Ingunn (2016). Litteraturkritikken i går, i dag og i morgen.
 • Furuseth, Sissel (2016). Amalie Skram (kritikerportrett), I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kritikerportrett.  s 58 - 59
 • Furuseth, Sissel (2016). Den gode kritikaren. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.
 • Furuseth, Sissel (2016). Erling Christie (kritikerportrett), I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kritikerportrett.  s 312 - 313
 • Furuseth, Sissel (2016). Eugenia Kielland (kritikerportrett), I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kritikerportrett.  s 268 - 269
 • Furuseth, Sissel (2016). Hans Tambs Lyche (kritikerportrett), I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kritikerportrett.  s 80
 • Furuseth, Sissel (2016). Karin Moe (kritikerportrett), I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kritikerportrett.  s 480 - 481
 • Furuseth, Sissel (2016). Kritikeren, en historie i seg selv.
 • Furuseth, Sissel (2016). Kritikkens autonomidilemma.
 • Furuseth, Sissel (2016). Kritikkhistorie og kvalitetsvurdering.
 • Furuseth, Sissel (2016). Litteraturkritikernes mandat 1870-2010.
 • Furuseth, Sissel (2016). Mathilde Schjøtt (kritikerportrett), I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kritikerportrett.  s 40 - 41
 • Furuseth, Sissel (2016). Nøste Kendzior (kritikerportrett), I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kritikerportrett.  s 552 - 553

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. mars 2016 09:14 - Sist endret 5. juli 2021 09:55