English version of this page

Nordic Literary Studies in Flux

Nordisk litteratur i bevegelse er en gruppe som utforsker ulike aspekter ved kulturmøter (multikulturalisme, rasisme, migrasjon) og hvordan forestillinger om norsk og nordisk identitet endrer seg i tid og rom.

Kilde: Pixabay. Lisens: CC Public Domain

Om gruppen

Se forskergruppens nettsider på engelsk.

Publisert 1. des. 2016 10:24 - Sist endret 7. mai 2019 15:12