Ståle Dingstad

Professor
Bilde av Ståle Dingstad
English version of this page
Telefon +47-22 85 67 87
Rom HW 611
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse Inst. lingvistiske og nordiske studier Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Bakgrunn

 • Dr. art. 2002 fra Universitetet i Oslo på en avhandling om Knut Hamsun
 • Mag. art. 1993 i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo på en avhandling om Søren Kierkegaard

Nåværende forskningsområder

 • Det litterære kretsløp. Bidrag til en norsk bokhistorie fra Maurits Hansen til Gunvor Hofmo (sammen med Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy)
 • Fremstillinger av minoriteter i norsk litteratur (del av NFR-finansiert prosjekt Data-Mining The Digital Bookshelf sammen med Ellen Rees og Frode Helland)

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Minoriteter i norsk litteratur
 • Tekstkritikk og bokhistorie
 • Litteraturteori og faghistorie
 • Holberg, Ibsen og Hamsun
 • Essay, brev og selvbiografier
 • Komedier og det komiske
Emneord: Nordisk litteratur, Litteratur og litteraturvitenskap, Litteraturhistorie, Bokhistorie, Norske forfattere, Sakprosa

Publikasjoner

 • Dingstad, Ståle (2021). Biographies, In Narve Fulsås & Tore Rem (ed.),  Ibsen in Cotext.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-108-42220-8.  Part V Afterlives.  s 215 - 223
 • Dingstad, Ståle (2021). Criticism, In Narve Fulsås & Tore Rem (ed.),  Ibsen in Cotext.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-108-42220-8.  Part III Scandinavian Reception.  s 127 - 136
 • Dingstad, Ståle (2020). Markens Grøde (1917) i et bokhistorisk perspektiv. Nordlit.  ISSN 0809-1668.  VII(47), s 51- 64 . doi: 10.7557/13.5352 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dingstad, Ståle (2017). Varianter til besvær. Collett, Garborg, Skram og Hamsun, I: Paula Henrikson; Mats Malm & Petra Söderlund (red.),  Textkritik som analysemetod. Bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer 2-4 oktober 2015.  Svenska vitterhetssamfundet.  ISBN 978-91-7230-187-0.  Kapittel 6.  s 108 - 130
 • Dingstad, Ståle (2016). Ibsen and the Modern Breakthrough – The earliest productions of The Pillars of Society, A Doll’s House, and Ghosts. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  16(2), s 103- 140 . doi: 10.1080/15021866.2016.1249708
 • Dingstad, Ståle (2014). Edisjonshistorie. En grenseoppgang med eksempler fra norsk litteratur, I: Johnny Kondrup & Klaus Nielsen (red.),  Editionshistorie.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 978-87-635-3743-8.  Edisjonshistorie.  s 162 - 187
 • Dingstad, Ståle (2014). Gymnaslærer Pedersen (2006) som politisk komedie, I: Ståle Dingstad; Thorstein Norheim & Ellen Rebecca Rees (red.),  Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen.  Novus Forlag.  ISBN 9788270997787.  Gymnaslærer Pedersen.  s 145 - 165
 • Dingstad, Ståle (2013). Søren kierkegaards Schriften (SKS), I: Paula Henrikson & Christian Janss (red.),  Geschichte der Edition in Skandinavien.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-031740-4.  II Dänische Editionsgeschichte.  s 275 - 287
 • Dingstad, Ståle (2012). “Resolved to Sow Dissension?”: Ibsen's Love's Comedy (1862) Revisited. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  12(2), s 103- 126 . doi: 10.1080/15021866.2012.728047
 • Dingstad, Ståle (2011). From the Conscious Life of the Mind - Hamsun as a National Satirist, In Ståle Dingstad; Ylva Frøjd; Elisabeth Oxfeldt & Ellen Rees (ed.),  Knut Hamsun: Transgression and Worlding.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251927284.  Part I: Aesthetic Transgression.  s 17 - 32
 • Dingstad, Ståle (2010). Cecilie Løveids Barock Friise (1993), I: Per Thomas Andersen; Steinar Gimnes & Pil Dahlerup (red.),  Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2591-4.  kapittel 19.  s 327 - 341
 • Dingstad, Ståle (2010). Fremragende? Henrik Ibsens skrifter - fra prosjekt til produkt. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  3, s 303- 317
 • Dingstad, Ståle (2010). Mytene etableres. De første Ibsen-biografiene, I:  Den biografiske Ibsen.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-91540-11-5.  Kapittel 4.  s 79 - 101
 • Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Janss, Christian; Kraggerud, Egil; Lønnum, Erlend; Modalsli, Tone; Mørstad, Erik; Nøding, Aina; Rem, Tore; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2009). Ord- og sakkommentarer, I: Narve Fulsås & Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter bind 14. Innledning og kommentarer.  Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-03-19013-1.  s 91 - 706
 • Dingstad, Ståle (2009). Om Ibsen anno 1851 og nytten av å lese aviser. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  12(1), s 2- 26
 • Nøding, Aina & Dingstad, Ståle (2009). Tidstavle, I: Narve Fulsås & Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter bind 14. Innledning og kommentarer.  Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-03-19013-1.  Kommentarer.  s 837 - 853
 • Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2008). En folkefiende : 1882, I:  Henrik Ibsens skrifter : Innledninger og kommentarer : 7.  Aschehoug & Co.  Kommentarer.  s 581 - 737
 • Dingstad, Ståle (2008). Ibsen - fullt og helt. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  11(2), s 144- 153
 • Fulsås, Narve; Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Janss, Christian; Kraggerud, Egil; Modalsli, Tone; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Rem, Tore; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2008). Brev : 1871-79 : Ord- og sakkommentarer, I:  Henrik Ibsens skrifter : Innledning og kommentarer : 13.  Aschehoug & Co.  s 113 - 659
 • Dingstad, Ståle (2005). Artikler i utvalg, I: Ståle Dingstad (red.),  Den litterære Hamsun.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0108-2.  Del I.  s 125 - 143
 • Dingstad, Ståle (2005). Etterskrift: Paa gjengrodde Stier, I: Ståle Dingstad (red.),  Den litterære Hamsun.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0108-2.  Del III.  s 323 - 339
 • Dingstad, Ståle (2005). Kommentarer, I: Vigdis Ystad & Narve Fulsås (red.),  Henrik Ibsens skrifter b.12.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-19010-3.  Kommentarer.
 • Dingstad, Ståle (2005). Kommentarer, I: Vigdis Ystad & Narve Fulsås (red.),  Henrik Ibsens skrifter b.1.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-18984-9.  Kommentarer.
 • Dingstad, Ståle (2005). Men Livet lever og Ringen sluttet, I: Ståle Dingstad (red.),  Den litterære Hamsun.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0108-2.  Del II.  s 263 - 285
 • Dingstad, Ståle (2005). Utskrift: Rettsforhandlingen i Sand herredsrett 16. desember 1947, I: Ståle Dingstad (red.),  Den litterære Hamsun.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0108-2.  Del III.  s 285 - 287
 • Dingstad, Ståle (2004). [Anmeldelse] ""Et Fag, som kun skaffer Fornøielse og ingen Ærgrelse!"". Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  (Årg. 7, nr 1), s 57-63
 • Dingstad, Ståle (2003). Barnum og det litterære freakshow - om Lars Saabye Christensens roman Halvbroren (2001). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (4), s 365- 377

Se alle arbeider i Cristin

 • Dingstad, Ståle (2021). Knut Hamsun og det norske holocaust. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-575-0.  551 s.
 • Dingstad, Ståle & Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). Litterære kretsløp. Bidrag til en norsk bokhistorie fra Maurits Hansen til Gunvor Hofmo. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-177-6.  583 s.
 • Dingstad, Ståle; Norheim, Thorstein & Rees, Ellen Rebecca (red.) (2014). Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen. Novus Forlag.  ISBN 9788270997787.  283 s.
 • Dingstad, Ståle (2013). Den smilende Ibsen. Henrik Ibsens forfatterskap - stykkevis og delt. Akademika forlag.  ISBN 978-82-91540-13-9.  297 s.
 • Dingstad, Ståle; Frøjd, Ylva; Oxfeldt, Elisabeth & Rees, Ellen (ed.) (2011). Knut Hamsun: Transgression and Worlding. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251927284.  310 s.
 • Sæther, Astrid; Dingstad, Ståle; Kittang, Atle & Rekdal, Anne Marie (2010). Den biografiske Ibsen. Unipub forlag.  ISBN 978-82-91540-11-5.  288 s.
 • Dingstad, Ståle (2009). Ord- og sakkommentarer, Henrik Ibsens skrifter, bind 14k. Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-03-19013-1.  40 s.
 • Janss, Christian; Taugbøl, Stine Brenna; Wiger, Ellen Nessheim; Söring, Sibylle; Nøding, Aina; Berg, Gry; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Evensen, Nina Marie; Falkenberg, Ingrid Louise; Haugsland, Åshild; Ims, Ingunn Indrebø; Kinn, Kari; Kjølstadmyr, Inger Marie H; Larsson, Sigrid; Sauar, Margit; Solberg, Henninge M.; Spilling, Eivor Finset; Wiggen, Gunnhild; Witting, Mette Refslund; Aarstein, Ingvald & Dingstad, Ståle (2009). Henrik Ibsens skrifter 11. Tekstbind. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18941-8.  658 s.
 • Dingstad, Ståle (2008). Henrik Ibsens skrifter 13, brev 1871-1879, Ord- og sakkommentarer. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18948-7.  65 s.
 • Dingstad, Ståle (2008). Henrik Ibsens skrifter, brev 1871-1879, Brevmottagere. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18948-7.  7 s.
 • Dingstad, Ståle (2008). Henrik Ibsens skrifter, brev 1871-1879, Innledning. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18948-7.  15 s.
 • Dingstad, Ståle (2008). Henrik Ibsens skrifter, brev 1871-1879, Tidstavle. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18948-7.  13 s.
 • Fulsås, Narve; Dingstad, Ståle & Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (red.) (2008). Henrik Ibsens skrifter 13k. Innledning og kommentarer. Brev 1871-1879. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190117.  880 s.
 • Ystad, Vigdis; Janss, Christian; Fulsås, Narve; Kruken, Kristoffer; Modalsli, Tone; Mørstad, Erik; Solberg, Henninge M.; Solberg, Olav & Dingstad, Ståle (2008). Henrik Ibsens skrifter 7. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18995-1.  780 s.
 • Dingstad, Ståle (2006). Om Holberg og kynikerne - et portrett og en epistel. Alvheim og Eide akademisk forlag.  ISBN 82-90359-77-2.  10 s.
 • Dingstad, Ståle (red.) (2005). Den litterære Hamsun. Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0108-2.  346 s.
 • Fulsås, Narve; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Ystad, Vigdis; Dingstad, Ståle; Janss, Christian & Modalsli, Tone (red.) (2005). Brev 1844-71. Innledning og kommentarer. Henrik Ibsens skrifter, HIS 12k. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203189463.  865 s.
 • Dingstad, Ståle (2003). Hamsuns strategier. Realisme, humor og kynisme. Gyldendal Akademisk.  308 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Dingstad, Ståle (2020). Knut Hamsuns Markens Grøde (1917) og 'jøden på torvet'.
 • Dingstad, Ståle (2019). ’Fra et Grenseland ukjendt for os’. Markens Grøde (1917) i et bokhistorisk perspektiv.
 • Dingstad, Ståle (2019). Fra kritikk av det nasjonale til ny nasjonalisme. Henrik Ibsens Peer Gynt (1867) og Knut Hamsuns Markens Grøde (1917).
 • Dingstad, Ståle (2019). Knut Hamsuns Markens Grøde (1917) fra Larvik, ‘jøden på torvet’ og norsk minnekultur.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Dingstad, Ståle (2018). Gamle bøker om igjen.
 • Dingstad, Ståle (2018). Det var nasjonen, ikke bare hjemmefronten, som sviktet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Dingstad, Ståle (2018). Fra Holberg til Hamsun. Antisemittisme i norsk litteratur.
 • Dingstad, Ståle (2018). Fra kritikk av det nasjonale til ny nasjonalisme. Henrik Ibsens Peer Gynt (1867) og Knut Hamsuns Markens Grøde (1917).
 • Dingstad, Ståle (2018). Hamsun og rettsoppgjøret. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Dingstad, Ståle (2018). Varsku! Knut Hamsuns Markens Grøde (1917).
 • Dingstad, Ståle (2018). Vinje og jødene.
 • Dingstad, Ståle (2017). Hamsun-debatten trenger ikke nyanser, men erkjennelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Dingstad, Ståle (2017). Hundre år siden Markens Grøde. Det er det ingen grunn til å feire.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Dingstad, Ståle (2016). Tone Selboe: Hva er en roman. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  2, s 171- 177
 • Dingstad, Ståle (2015). 1700-tallets dansk-norske tidsskrifter. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  3, s 250- 254
 • Dingstad, Ståle (2015). Den smilende Ibsen.
 • Dingstad, Ståle (2015). Realisme.
 • Dingstad, Ståle (2015). “Varianter til besvær. Collett, Garborg, Skram og Hamsun”.
 • Dingstad, Ståle (2014). “Norske bokhistorier fra Maurits Hansen til Knut Hamsun – Asbjørnsen & Moes eventyrsamlinger”.
 • Dingstad, Ståle; Norheim, Thorstein & Rees, Ellen Rebecca (2014). Innledning, I: Ståle Dingstad; Thorstein Norheim & Ellen Rebecca Rees (red.),  Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen.  Novus Forlag.  ISBN 9788270997787.  Innledning.  s 9 - 17
 • Nøding, Aina Elisabeth & Dingstad, Ståle (2013). Tidstavle 1828-1906, I: Narve Fulsås (red.),  Biografisk leksikon til Ibsens brev - med tidstavle.  Senter for Ibsen-studier, UiO.  ISBN 978-82-91540-16-0.  Tidstavle.  s 483 - 555
 • Nøding, Aina Elisabeth; Fulsås, Narve & Dingstad, Ståle (2013). Brevmottagere: institusjoner, organisasjoner, bedrifter, I: Narve Fulsås (red.),  Biografisk leksikon til Ibsens brev - med tidstavle.  Senter for Ibsen-studier, UiO.  ISBN 978-82-91540-16-0.  Brevmottagere.  s 459 - 481
 • Oxfeldt, Elisabeth & Dingstad, Ståle (2012). "Litterær sakprosa", I: Per Thomas Andersen; Gitte Mose & Thorstein Norheim (red.),  Litterær analyse - en innføring.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3492-8.  Kap. 6.  s 132 - 156
 • Fulsås, Narve; Dingstad, Ståle & Wærp, Lisbeth Pettersen (2011). Godt nytt Ibsen-år!. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Oxfeldt, Elisabeth; Dingstad, Ståle; Frøjd, Ylva & Rees, Ellen (2011). "Editors' Introduction", In Ståle Dingstad; Ylva Frøjd; Elisabeth Oxfeldt & Ellen Rees (ed.),  Knut Hamsun: Transgression and Worlding.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251927284.  Introduction.  s 11 - 14
 • Dingstad, Ståle (2010). En sørgelig sorti. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Dingstad, Ståle (2010). Fraværende kritikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Dingstad, Ståle (2010, 18. september). Gammeldags. Upålitelig. Overflødig.  Aftenposten.
 • Dingstad, Ståle (2010). Myten etableres. De første Ibsen-biografiene.
 • Dingstad, Ståle (2009). Knut Hamsun - a National Satirist.
 • Dingstad, Ståle (2009). Knut Hamsun - ein norwegischer Staatssatiricus.
 • Dingstad, Ståle (2009). Knut Hamsun - en norsk statssatyrikus.
 • Dingstad, Ståle (2009). Knut Hamsun - en norsk statssatyrikus.
 • Dingstad, Ståle (2009). Knut Hamsun - en norsk statssatyrikus.
 • Dingstad, Ståle (2009). Kunsten å kommentere – med eksempler fra Holberg, Kierkegaard og Ibsen.
 • Dingstad, Ståle (2007). Ibsen og moderniteten og sånn. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  (1), s 36- 45
 • Dingstad, Ståle (2007). Tilgjengelighet er alt. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Dingstad, Ståle (2006). Ibsen - stykkevis og delt. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Dingstad, Ståle (2006). Ibsen anno 1851.
 • Dingstad, Ståle (2003). Hamsun lærte av andre. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (23.03)
 • Dingstad, Ståle (2003). Luft, vind, ingenting. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (12.09.)
 • Dingstad, Ståle (2003). Også romanforfatteren Hamsun var politisk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (12.03.)

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 7. feb. 2020 20:06

Prosjekter