Ståle Dingstad

professor
Image of Ståle Dingstad
Norwegian version of this page
Phone 94251
Mobile phone 98694251
Room HW 611
Username
Visiting address ILN Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postal address Vestveien 541
Tags: Norwegian Literature, Literary history, Book History, Ibsen studies, Hamsun

Publications

 • Dingstad, Ståle (2021). Biographies, In Narve Fulsås & Tore Rem (ed.),  Ibsen in Cotext.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-108-42220-8.  Part V Afterlives.  s 215 - 223
 • Dingstad, Ståle (2021). Criticism, In Narve Fulsås & Tore Rem (ed.),  Ibsen in Cotext.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-108-42220-8.  Part III Scandinavian Reception.  s 127 - 136
 • Dingstad, Ståle (2020). Markens Grøde (1917) i et bokhistorisk perspektiv. Nordlit.  ISSN 0809-1668.  VII(47), s 51- 64 . doi: 10.7557/13.5352 Full text in Research Archive.
 • Dingstad, Ståle (2017). Varianter til besvær. Collett, Garborg, Skram og Hamsun, I: Paula Henrikson; Mats Malm & Petra Söderlund (red.),  Textkritik som analysemetod. Bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer 2-4 oktober 2015.  Svenska vitterhetssamfundet.  ISBN 978-91-7230-187-0.  Kapittel 6.  s 108 - 130
 • Dingstad, Ståle (2016). Ibsen and the Modern Breakthrough – The earliest productions of The Pillars of Society, A Doll’s House, and Ghosts. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  16(2), s 103- 140 . doi: 10.1080/15021866.2016.1249708
 • Dingstad, Ståle (2014). Edisjonshistorie. En grenseoppgang med eksempler fra norsk litteratur, I: Johnny Kondrup & Klaus Nielsen (red.),  Editionshistorie.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 978-87-635-3743-8.  Edisjonshistorie.  s 162 - 187
 • Dingstad, Ståle (2014). Gymnaslærer Pedersen (2006) som politisk komedie, I: Ståle Dingstad; Thorstein Norheim & Ellen Rebecca Rees (red.),  Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen.  Novus Forlag.  ISBN 9788270997787.  Gymnaslærer Pedersen.  s 145 - 165
 • Dingstad, Ståle (2013). Søren kierkegaards Schriften (SKS), I: Paula Henrikson & Christian Janss (red.),  Geschichte der Edition in Skandinavien.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-031740-4.  II Dänische Editionsgeschichte.  s 275 - 287
 • Dingstad, Ståle (2012). “Resolved to Sow Dissension?”: Ibsen's Love's Comedy (1862) Revisited. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  12(2), s 103- 126 . doi: 10.1080/15021866.2012.728047
 • Dingstad, Ståle (2011). From the Conscious Life of the Mind - Hamsun as a National Satirist, In Ståle Dingstad; Ylva Frøjd; Elisabeth Oxfeldt & Ellen Rees (ed.),  Knut Hamsun: Transgression and Worlding.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251927284.  Part I: Aesthetic Transgression.  s 17 - 32
 • Dingstad, Ståle (2010). Cecilie Løveids Barock Friise (1993), I: Per Thomas Andersen; Steinar Gimnes & Pil Dahlerup (red.),  Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2591-4.  kapittel 19.  s 327 - 341
 • Dingstad, Ståle (2010). Fremragende? Henrik Ibsens skrifter - fra prosjekt til produkt. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  3, s 303- 317
 • Dingstad, Ståle (2010). Mytene etableres. De første Ibsen-biografiene, I:  Den biografiske Ibsen.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-91540-11-5.  Kapittel 4.  s 79 - 101
 • Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Janss, Christian; Kraggerud, Egil; Lønnum, Erlend; Modalsli, Tone; Mørstad, Erik; Nøding, Aina; Rem, Tore; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2009). Ord- og sakkommentarer, I: Narve Fulsås & Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter bind 14. Innledning og kommentarer.  Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-03-19013-1.  s 91 - 706
 • Dingstad, Ståle (2009). Om Ibsen anno 1851 og nytten av å lese aviser. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  12(1), s 2- 26
 • Nøding, Aina & Dingstad, Ståle (2009). Tidstavle, I: Narve Fulsås & Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter bind 14. Innledning og kommentarer.  Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-03-19013-1.  Kommentarer.  s 837 - 853
 • Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2008). En folkefiende : 1882, I:  Henrik Ibsens skrifter : Innledninger og kommentarer : 7.  Aschehoug & Co.  Kommentarer.  s 581 - 737
 • Dingstad, Ståle (2008). Ibsen - fullt og helt. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  11(2), s 144- 153
 • Fulsås, Narve; Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Janss, Christian; Kraggerud, Egil; Modalsli, Tone; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Rem, Tore; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2008). Brev : 1871-79 : Ord- og sakkommentarer, I:  Henrik Ibsens skrifter : Innledning og kommentarer : 13.  Aschehoug & Co.  s 113 - 659
 • Dingstad, Ståle (2005). Artikler i utvalg, I: Ståle Dingstad (red.),  Den litterære Hamsun.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0108-2.  Del I.  s 125 - 143
 • Dingstad, Ståle (2005). Etterskrift: Paa gjengrodde Stier, I: Ståle Dingstad (red.),  Den litterære Hamsun.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0108-2.  Del III.  s 323 - 339
 • Dingstad, Ståle (2005). Kommentarer, I: Vigdis Ystad & Narve Fulsås (red.),  Henrik Ibsens skrifter b.12.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-19010-3.  Kommentarer.
 • Dingstad, Ståle (2005). Kommentarer, I: Vigdis Ystad & Narve Fulsås (red.),  Henrik Ibsens skrifter b.1.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-18984-9.  Kommentarer.
 • Dingstad, Ståle (2005). Men Livet lever og Ringen sluttet, I: Ståle Dingstad (red.),  Den litterære Hamsun.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0108-2.  Del II.  s 263 - 285
 • Dingstad, Ståle (2005). Utskrift: Rettsforhandlingen i Sand herredsrett 16. desember 1947, I: Ståle Dingstad (red.),  Den litterære Hamsun.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0108-2.  Del III.  s 285 - 287
 • Dingstad, Ståle (2004). [Anmeldelse] ""Et Fag, som kun skaffer Fornøielse og ingen Ærgrelse!"". Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  (Årg. 7, nr 1), s 57-63
 • Dingstad, Ståle (2003). Barnum og det litterære freakshow - om Lars Saabye Christensens roman Halvbroren (2001). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (4), s 365- 377

View all works in Cristin

 • Dingstad, Ståle (2021). Knut Hamsun og det norske holocaust. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-575-0.  551 s.
 • Dingstad, Ståle & Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). Litterære kretsløp. Bidrag til en norsk bokhistorie fra Maurits Hansen til Gunvor Hofmo. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-177-6.  583 s.
 • Dingstad, Ståle; Norheim, Thorstein & Rees, Ellen Rebecca (red.) (2014). Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen. Novus Forlag.  ISBN 9788270997787.  283 s.
 • Dingstad, Ståle (2013). Den smilende Ibsen. Henrik Ibsens forfatterskap - stykkevis og delt. Akademika forlag.  ISBN 978-82-91540-13-9.  297 s.
 • Dingstad, Ståle; Frøjd, Ylva; Oxfeldt, Elisabeth & Rees, Ellen (ed.) (2011). Knut Hamsun: Transgression and Worlding. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251927284.  310 s.
 • Sæther, Astrid; Dingstad, Ståle; Kittang, Atle & Rekdal, Anne Marie (2010). Den biografiske Ibsen. Unipub forlag.  ISBN 978-82-91540-11-5.  288 s.
 • Dingstad, Ståle (2009). Ord- og sakkommentarer, Henrik Ibsens skrifter, bind 14k. Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-03-19013-1.  40 s.
 • Janss, Christian; Taugbøl, Stine Brenna; Wiger, Ellen Nessheim; Söring, Sibylle; Nøding, Aina; Berg, Gry; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Evensen, Nina Marie; Falkenberg, Ingrid Louise; Haugsland, Åshild; Ims, Ingunn Indrebø; Kinn, Kari; Kjølstadmyr, Inger Marie H; Larsson, Sigrid; Sauar, Margit; Solberg, Henninge M.; Spilling, Eivor Finset; Wiggen, Gunnhild; Witting, Mette Refslund; Aarstein, Ingvald & Dingstad, Ståle (2009). Henrik Ibsens skrifter 11. Tekstbind. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18941-8.  658 s.
 • Dingstad, Ståle (2008). Henrik Ibsens skrifter 13, brev 1871-1879, Ord- og sakkommentarer. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18948-7.  65 s.
 • Dingstad, Ståle (2008). Henrik Ibsens skrifter, brev 1871-1879, Brevmottagere. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18948-7.  7 s.
 • Dingstad, Ståle (2008). Henrik Ibsens skrifter, brev 1871-1879, Innledning. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18948-7.  15 s.
 • Dingstad, Ståle (2008). Henrik Ibsens skrifter, brev 1871-1879, Tidstavle. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18948-7.  13 s.
 • Fulsås, Narve; Dingstad, Ståle & Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (red.) (2008). Henrik Ibsens skrifter 13k. Innledning og kommentarer. Brev 1871-1879. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190117.  880 s.
 • Ystad, Vigdis; Janss, Christian; Fulsås, Narve; Kruken, Kristoffer; Modalsli, Tone; Mørstad, Erik; Solberg, Henninge M.; Solberg, Olav & Dingstad, Ståle (2008). Henrik Ibsens skrifter 7. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18995-1.  780 s.
 • Dingstad, Ståle (2006). Om Holberg og kynikerne - et portrett og en epistel. Alvheim og Eide akademisk forlag.  ISBN 82-90359-77-2.  10 s.
 • Dingstad, Ståle (red.) (2005). Den litterære Hamsun. Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0108-2.  346 s.
 • Fulsås, Narve; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Ystad, Vigdis; Dingstad, Ståle; Janss, Christian & Modalsli, Tone (red.) (2005). Brev 1844-71. Innledning og kommentarer. Henrik Ibsens skrifter, HIS 12k. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203189463.  865 s.
 • Dingstad, Ståle (2003). Hamsuns strategier. Realisme, humor og kynisme. Gyldendal Akademisk.  308 s.

View all works in Cristin

 • Dingstad, Ståle (2020). Knut Hamsuns Markens Grøde (1917) og 'jøden på torvet'.
 • Dingstad, Ståle (2019). ’Fra et Grenseland ukjendt for os’. Markens Grøde (1917) i et bokhistorisk perspektiv.
 • Dingstad, Ståle (2019). Fra kritikk av det nasjonale til ny nasjonalisme. Henrik Ibsens Peer Gynt (1867) og Knut Hamsuns Markens Grøde (1917).
 • Dingstad, Ståle (2019). Knut Hamsuns Markens Grøde (1917) fra Larvik, ‘jøden på torvet’ og norsk minnekultur.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Dingstad, Ståle (2018). Gamle bøker om igjen.
 • Dingstad, Ståle (2018). Det var nasjonen, ikke bare hjemmefronten, som sviktet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Dingstad, Ståle (2018). Fra Holberg til Hamsun. Antisemittisme i norsk litteratur.
 • Dingstad, Ståle (2018). Fra kritikk av det nasjonale til ny nasjonalisme. Henrik Ibsens Peer Gynt (1867) og Knut Hamsuns Markens Grøde (1917).
 • Dingstad, Ståle (2018). Hamsun og rettsoppgjøret. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Dingstad, Ståle (2018). Varsku! Knut Hamsuns Markens Grøde (1917).
 • Dingstad, Ståle (2018). Vinje og jødene.
 • Dingstad, Ståle (2017). Hamsun-debatten trenger ikke nyanser, men erkjennelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Dingstad, Ståle (2017). Hundre år siden Markens Grøde. Det er det ingen grunn til å feire.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Dingstad, Ståle (2016). Tone Selboe: Hva er en roman. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  2, s 171- 177
 • Dingstad, Ståle (2015). 1700-tallets dansk-norske tidsskrifter. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  3, s 250- 254
 • Dingstad, Ståle (2015). Den smilende Ibsen.
 • Dingstad, Ståle (2015). Realisme.
 • Dingstad, Ståle (2015). “Varianter til besvær. Collett, Garborg, Skram og Hamsun”.
 • Dingstad, Ståle (2014). “Norske bokhistorier fra Maurits Hansen til Knut Hamsun – Asbjørnsen & Moes eventyrsamlinger”.
 • Dingstad, Ståle; Norheim, Thorstein & Rees, Ellen Rebecca (2014). Innledning, I: Ståle Dingstad; Thorstein Norheim & Ellen Rebecca Rees (red.),  Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen.  Novus Forlag.  ISBN 9788270997787.  Innledning.  s 9 - 17
 • Nøding, Aina Elisabeth & Dingstad, Ståle (2013). Tidstavle 1828-1906, I: Narve Fulsås (red.),  Biografisk leksikon til Ibsens brev - med tidstavle.  Senter for Ibsen-studier, UiO.  ISBN 978-82-91540-16-0.  Tidstavle.  s 483 - 555
 • Nøding, Aina Elisabeth; Fulsås, Narve & Dingstad, Ståle (2013). Brevmottagere: institusjoner, organisasjoner, bedrifter, I: Narve Fulsås (red.),  Biografisk leksikon til Ibsens brev - med tidstavle.  Senter for Ibsen-studier, UiO.  ISBN 978-82-91540-16-0.  Brevmottagere.  s 459 - 481
 • Oxfeldt, Elisabeth & Dingstad, Ståle (2012). "Litterær sakprosa", I: Per Thomas Andersen; Gitte Mose & Thorstein Norheim (red.),  Litterær analyse - en innføring.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3492-8.  Kap. 6.  s 132 - 156
 • Fulsås, Narve; Dingstad, Ståle & Wærp, Lisbeth Pettersen (2011). Godt nytt Ibsen-år!. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Oxfeldt, Elisabeth; Dingstad, Ståle; Frøjd, Ylva & Rees, Ellen (2011). "Editors' Introduction", In Ståle Dingstad; Ylva Frøjd; Elisabeth Oxfeldt & Ellen Rees (ed.),  Knut Hamsun: Transgression and Worlding.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251927284.  Introduction.  s 11 - 14
 • Dingstad, Ståle (2010). En sørgelig sorti. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Dingstad, Ståle (2010). Fraværende kritikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Dingstad, Ståle (2010, 18. september). Gammeldags. Upålitelig. Overflødig.  Aftenposten.
 • Dingstad, Ståle (2010). Myten etableres. De første Ibsen-biografiene.
 • Dingstad, Ståle (2009). Knut Hamsun - a National Satirist.
 • Dingstad, Ståle (2009). Knut Hamsun - ein norwegischer Staatssatiricus.
 • Dingstad, Ståle (2009). Knut Hamsun - en norsk statssatyrikus.
 • Dingstad, Ståle (2009). Knut Hamsun - en norsk statssatyrikus.
 • Dingstad, Ståle (2009). Knut Hamsun - en norsk statssatyrikus.
 • Dingstad, Ståle (2009). Kunsten å kommentere – med eksempler fra Holberg, Kierkegaard og Ibsen.
 • Dingstad, Ståle (2007). Ibsen og moderniteten og sånn. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  (1), s 36- 45
 • Dingstad, Ståle (2007). Tilgjengelighet er alt. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Dingstad, Ståle (2006). Ibsen - stykkevis og delt. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Dingstad, Ståle (2006). Ibsen anno 1851.
 • Dingstad, Ståle (2003). Hamsun lærte av andre. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (23.03)
 • Dingstad, Ståle (2003). Luft, vind, ingenting. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (12.09.)
 • Dingstad, Ståle (2003). Også romanforfatteren Hamsun var politisk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (12.03.)

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:22 PM - Last modified Oct. 7, 2019 10:13 AM

Projects

Research groups