Ståle Dingstad

professor
Image of Ståle Dingstad
Norwegian version of this page
Phone 94251
Mobile phone 98694251
Room HW 611
Username
Visiting address ILN Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postal address Vestveien 541
Tags: Norwegian Literature, Literary history, Book History, Ibsen studies, Hamsun

Publications

 • Dingstad, Ståle (2021). Vinje og jødene. In Åslund, Arnfinn; Fjågesund, Peter; Hanto, Kristian; Nordstoga, Sveinung & Staxrud, Johan Magnus (Ed.), Tvisyn, innsyn, utsyn : Nærblikk på A.O. Vinje. Scandinavian Academic Press. ISSN 9788230402726. p. 103–127. Full text in Research Archive
 • Rees, Ellen; Karlsen, Heidi; Brovold, Madelen & Dingstad, Ståle (2021). Innledning: Norden i verden – verden i Norden, Minoritetsdiskurser i norsk litteratur. Universitetsforlaget. ISSN 9788215045320. doi: 10.18261/9788215045320-2021-01.
 • Dingstad, Ståle (2021). Criticism. In Fulsås, Narve & Rem, Tore (Ed.), Ibsen in Context. Cambridge University Press. ISSN 978-1-108-42220-8. p. 127–135. doi: 10.1017/9781108381130.
 • Dingstad, Ståle (2021). Biographies. In Fulsås, Narve & Rem, Tore (Ed.), Ibsen in Context. Cambridge University Press. ISSN 978-1-108-42220-8. p. 215–222. doi: 10.1017/9781108381130.
 • Dingstad, Ståle (2020). Markens Grøde (1917) i et bokhistorisk perspektiv. Nordlit. ISSN 0809-1668. VII(47), p. 51–64. doi: 10.7557/13.5352. Full text in Research Archive
 • Dingstad, Ståle (2017). Varianter til besvær. Collett, Garborg, Skram og Hamsun. In Henrikson, Paula; Malm, Mats & Söderlund, Petra (Ed.), Textkritik som analysemetod. Bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer 2-4 oktober 2015. Svenska vitterhetssamfundet. ISSN 978-91-7230-187-0. p. 108–130.
 • Dingstad, Ståle (2016). Ibsen and the Modern Breakthrough – The earliest productions of The Pillars of Society, A Doll’s House, and Ghosts . Ibsen Studies. ISSN 1502-1866. 16(2), p. 103–140. doi: 10.1080/15021866.2016.1249708.
 • Dingstad, Ståle (2014). Gymnaslærer Pedersen (2006) som politisk komedie. In Dingstad, Ståle; Norheim, Thorstein & Rees, Ellen Rebecca (Ed.), Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen. Novus Forlag. ISSN 9788270997787. p. 145–165.
 • Dingstad, Ståle (2014). Edisjonshistorie. En grenseoppgang med eksempler fra norsk litteratur. In Kondrup, Johnny & Nielsen, Klaus (Ed.), Editionshistorie. Museum Tusculanums Forlag. ISSN 978-87-635-3743-8. p. 162–187.
 • Dingstad, Ståle (2013). Søren kierkegaards Schriften (SKS). In Henrikson, Paula & Janss, Christian (Ed.), Geschichte der Edition in Skandinavien. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-031740-4. p. 275–287. doi: 10.1515/9783110317572.275.
 • Dingstad, Ståle (2012). “Resolved to Sow Dissension?”: Ibsen's Love's Comedy (1862) Revisited. Ibsen Studies. ISSN 1502-1866. 12(2), p. 103–126. doi: 10.1080/15021866.2012.728047.
 • Dingstad, Ståle (2011). From the Conscious Life of the Mind - Hamsun as a National Satirist. In Dingstad, Ståle; Frøjd, Ylva; Oxfeldt, Elisabeth & Rees, Ellen (Ed.), Knut Hamsun: Transgression and Worlding. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 9788251927284. p. 17–32.
 • Dingstad, Ståle (2010). Cecilie Løveids Barock Friise (1993). In Andersen, Per Thomas; Gimnes, Steinar & Dahlerup, Pil (Ed.), Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2591-4. p. 327–341.
 • Dingstad, Ståle (2010). Mytene etableres. De første Ibsen-biografiene, Den biografiske Ibsen. Unipub forlag. ISSN 978-82-91540-11-5. p. 79–101.
 • Dingstad, Ståle (2010). Fremragende? Henrik Ibsens skrifter - fra prosjekt til produkt. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 3, p. 303–317.
 • Dingstad, Ståle (2009). Om Ibsen anno 1851 og nytten av å lese aviser. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 12(1), p. 2–26.
 • Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils; Gundersen, Dag & Janss, Christian [Show all 14 contributors for this article] (2009). Ord- og sakkommentarer. In Fulsås, Narve & Ystad, Vigdis (Ed.), Henrik Ibsens skrifter bind 14. Innledning og kommentarer. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-03-19013-1. p. 91–706.
 • Nøding, Aina & Dingstad, Ståle (2009). Tidstavle. In Fulsås, Narve & Ystad, Vigdis (Ed.), Henrik Ibsens skrifter bind 14. Innledning og kommentarer. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-03-19013-1. p. 837–853.
 • Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl & Gundersen, Dag [Show all 13 contributors for this article] (2008). En folkefiende : 1882, Henrik Ibsens skrifter : Innledninger og kommentarer : 7. Aschehoug & Co. p. 581–737.
 • Dingstad, Ståle (2008). Ibsen - fullt og helt. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 11(2), p. 144–153.
 • Fulsås, Narve; Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils & Gundersen, Dag [Show all 15 contributors for this article] (2008). Brev : 1871-79 : Ord- og sakkommentarer, Henrik Ibsens skrifter : Innledning og kommentarer : 13. Aschehoug & Co. p. 113–659.
 • Dingstad, Ståle (2005). Artikler i utvalg. In Dingstad, Ståle (Eds.), Den litterære Hamsun. Fagbokforlaget. ISSN 82-450-0108-2. p. 125–143.
 • Dingstad, Ståle (2005). Kommentarer. In Ystad, Vigdis & Fulsås, Narve (Ed.), Henrik Ibsens skrifter b.1. Aschehoug & Co. ISSN 82-03-18984-9.
 • Dingstad, Ståle (2005). Etterskrift: Paa gjengrodde Stier. In Dingstad, Ståle (Eds.), Den litterære Hamsun. Fagbokforlaget. ISSN 82-450-0108-2. p. 323–339.
 • Dingstad, Ståle (2005). Men Livet lever og Ringen sluttet. In Dingstad, Ståle (Eds.), Den litterære Hamsun. Fagbokforlaget. ISSN 82-450-0108-2. p. 263–285.
 • Dingstad, Ståle (2005). Utskrift: Rettsforhandlingen i Sand herredsrett 16. desember 1947. In Dingstad, Ståle (Eds.), Den litterære Hamsun. Fagbokforlaget. ISSN 82-450-0108-2. p. 285–287.
 • Dingstad, Ståle (2005). Kommentarer. In Ystad, Vigdis & Fulsås, Narve (Ed.), Henrik Ibsens skrifter b.12. Aschehoug & Co. ISSN 82-03-19010-3.
 • Dingstad, Ståle (2004). [Anmeldelse] ""Et Fag, som kun skaffer Fornøielse og ingen Ærgrelse!"". Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044.
 • Dingstad, Ståle (2003). Barnum og det litterære freakshow - om Lars Saabye Christensens roman Halvbroren (2001). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. p. 365–377.

View all works in Cristin

 • Rees, Ellen; Karlsen, Heidi; Brovold, Madelen & Dingstad, Ståle (2021). Minoritetsdiskurser i norsk litteratur. Universitetsforlaget. ISBN 9788215045320.
 • Dingstad, Ståle (2021). Knut Hamsun og det norske holocaust. Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-575-0. 551 p.
 • Dingstad, Ståle & Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). Litterære kretsløp. Bidrag til en norsk bokhistorie fra Maurits Hansen til Gunvor Hofmo. Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-177-6. 583 p.
 • Dingstad, Ståle; Norheim, Thorstein & Rees, Ellen Rebecca (2014). Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen. Novus Forlag. ISBN 9788270997787. 283 p.
 • Dingstad, Ståle (2013). Den smilende Ibsen. Henrik Ibsens forfatterskap - stykkevis og delt. Akademika forlag. ISBN 978-82-91540-13-9. 297 p.
 • Dingstad, Ståle; Frøjd, Ylva; Oxfeldt, Elisabeth & Rees, Ellen (2011). Knut Hamsun: Transgression and Worlding. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251927284. 310 p.
 • Sæther, Astrid; Dingstad, Ståle; Kittang, Atle & Rekdal, Anne Marie (2010). Den biografiske Ibsen. Unipub forlag. ISBN 978-82-91540-11-5. 288 p.
 • Dingstad, Ståle (2009). Ord- og sakkommentarer, Henrik Ibsens skrifter, bind 14k. Universitetet i Oslo. ISBN 978-82-03-19013-1. 40 p.
 • Janss, Christian; Taugbøl, Stine Brenna; Wiger, Ellen Nessheim; Söring, Sibylle; Nøding, Aina & Berg, Gry [Show all 21 contributors for this article] (2009). Henrik Ibsens skrifter 11. Tekstbind. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-18941-8. 11(1). 658 p.
 • Dingstad, Ståle (2008). Henrik Ibsens skrifter, brev 1871-1879, Innledning. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-18948-7. 15 p.
 • Dingstad, Ståle (2008). Henrik Ibsens skrifter 13, brev 1871-1879, Ord- og sakkommentarer. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-18948-7. 65 p.
 • Dingstad, Ståle (2008). Henrik Ibsens skrifter, brev 1871-1879, Tidstavle. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-18948-7. 13 p.
 • Dingstad, Ståle (2008). Henrik Ibsens skrifter, brev 1871-1879, Brevmottagere. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-18948-7. 7 p.
 • Ystad, Vigdis; Janss, Christian; Fulsås, Narve; Kruken, Kristoffer; Modalsli, Tone & Mørstad, Erik [Show all 9 contributors for this article] (2008). Henrik Ibsens skrifter 7. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-18995-1. 7(2). 780 p.
 • Fulsås, Narve; Dingstad, Ståle & Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2008). Henrik Ibsens skrifter 13k. Innledning og kommentarer. Brev 1871-1879. Aschehoug & Co. ISBN 9788203190117. 880 p.
 • Dingstad, Ståle (2006). Om Holberg og kynikerne - et portrett og en epistel. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISBN 82-90359-77-2. 10 p.
 • Fulsås, Narve; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Ystad, Vigdis; Dingstad, Ståle; Janss, Christian & Modalsli, Tone (2005). Brev 1844-71. Innledning og kommentarer. Henrik Ibsens skrifter, HIS 12k. Aschehoug & Co. ISBN 9788203189463. 865 p.
 • Dingstad, Ståle (2005). Den litterære Hamsun. Fagbokforlaget. ISBN 82-450-0108-2. 346 p.
 • Dingstad, Ståle (2003). Hamsuns strategier. Realisme, humor og kynisme. Gyldendal Akademisk. 308 p.

View all works in Cristin

 • Dingstad, Ståle (2020). Knut Hamsuns Markens Grøde (1917) og 'jøden på torvet'.
 • Dingstad, Ståle (2019). Fra kritikk av det nasjonale til ny nasjonalisme. Henrik Ibsens Peer Gynt (1867) og Knut Hamsuns Markens Grøde (1917).
 • Dingstad, Ståle (2019). Knut Hamsuns Markens Grøde (1917) fra Larvik, ‘jøden på torvet’ og norsk minnekultur.
 • Dingstad, Ståle (2019). ’Fra et Grenseland ukjendt for os’. Markens Grøde (1917) i et bokhistorisk perspektiv.
 • Dingstad, Ståle (2018). Fra Holberg til Hamsun. Antisemittisme i norsk litteratur.
 • Dingstad, Ståle (2018). Varsku! Knut Hamsuns Markens Grøde (1917).
 • Dingstad, Ståle (2018). Hamsun og rettsoppgjøret. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Dingstad, Ståle (2018). Vinje og jødene.
 • Dingstad, Ståle (2018). Fra kritikk av det nasjonale til ny nasjonalisme. Henrik Ibsens Peer Gynt (1867) og Knut Hamsuns Markens Grøde (1917).
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Dingstad, Ståle (2018). Gamle bøker om igjen.
 • Dingstad, Ståle (2018). Det var nasjonen, ikke bare hjemmefronten, som sviktet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Dingstad, Ståle (2017). Hundre år siden Markens Grøde. Det er det ingen grunn til å feire. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Dingstad, Ståle (2017). Hamsun-debatten trenger ikke nyanser, men erkjennelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Dingstad, Ståle (2016). Tone Selboe: Hva er en roman. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 2, p. 171–177.
 • Dingstad, Ståle (2015). “Varianter til besvær. Collett, Garborg, Skram og Hamsun”.
 • Dingstad, Ståle (2015). Realisme.
 • Dingstad, Ståle (2015). Den smilende Ibsen.
 • Dingstad, Ståle (2015). 1700-tallets dansk-norske tidsskrifter. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 3, p. 250–254.
 • Dingstad, Ståle; Norheim, Thorstein & Rees, Ellen Rebecca (2014). Innledning. In Dingstad, Ståle; Norheim, Thorstein & Rees, Ellen Rebecca (Ed.), Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen. Novus Forlag. ISSN 9788270997787. p. 9–17.
 • Dingstad, Ståle (2014). “Norske bokhistorier fra Maurits Hansen til Knut Hamsun – Asbjørnsen & Moes eventyrsamlinger”.
 • Nøding, Aina Elisabeth; Fulsås, Narve & Dingstad, Ståle (2013). Brevmottagere: institusjoner, organisasjoner, bedrifter. In Fulsås, Narve (Eds.), Biografisk leksikon til Ibsens brev - med tidstavle. Senter for Ibsen-studier, UiO. ISSN 978-82-91540-16-0. p. 459–481.
 • Nøding, Aina Elisabeth & Dingstad, Ståle (2013). Tidstavle 1828-1906. In Fulsås, Narve (Eds.), Biografisk leksikon til Ibsens brev - med tidstavle. Senter for Ibsen-studier, UiO. ISSN 978-82-91540-16-0. p. 483–555.
 • Oxfeldt, Elisabeth & Dingstad, Ståle (2012). "Litterær sakprosa". In Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (Ed.), Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3492-8. p. 132–156.
 • Oxfeldt, Elisabeth; Dingstad, Ståle; Frøjd, Ylva & Rees, Ellen (2011). "Editors' Introduction". In Dingstad, Ståle; Frøjd, Ylva; Oxfeldt, Elisabeth & Rees, Ellen (Ed.), Knut Hamsun: Transgression and Worlding. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 9788251927284. p. 11–14.
 • Fulsås, Narve; Dingstad, Ståle & Wærp, Lisbeth Pettersen (2011). Godt nytt Ibsen-år! Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Dingstad, Ståle (2010). Fraværende kritikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Dingstad, Ståle (2010). Myten etableres. De første Ibsen-biografiene.
 • Dingstad, Ståle (2010). Gammeldags. Upålitelig. Overflødig. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Dingstad, Ståle (2010). En sørgelig sorti. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Dingstad, Ståle (2009). Kunsten å kommentere – med eksempler fra Holberg, Kierkegaard og Ibsen.
 • Dingstad, Ståle (2009). Knut Hamsun - en norsk statssatyrikus.
 • Dingstad, Ståle (2009). Knut Hamsun - en norsk statssatyrikus.
 • Dingstad, Ståle (2009). Knut Hamsun - en norsk statssatyrikus.
 • Dingstad, Ståle (2009). Knut Hamsun - ein norwegischer Staatssatiricus.
 • Dingstad, Ståle (2009). Knut Hamsun - a National Satirist.
 • Dingstad, Ståle (2007). Ibsen og moderniteten og sånn. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. p. 36–45.
 • Dingstad, Ståle (2007). Tilgjengelighet er alt. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Dingstad, Ståle (2006). Ibsen - stykkevis og delt. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Dingstad, Ståle (2006). Ibsen anno 1851.
 • Dingstad, Ståle (2003). Luft, vind, ingenting. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Dingstad, Ståle (2003). Hamsun lærte av andre. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Dingstad, Ståle (2003). Også romanforfatteren Hamsun var politisk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:22 PM - Last modified Oct. 7, 2019 10:13 AM

Projects