English version of this page

Bokhyllaprosjektet

Forskergruppa i Bokhyllaprosjektet har den digitale boksamlinga til Nasjonalbiblioteket som forskningsobjekt, en digital ressurs som tilgjengeliggjør bøker og skrifter publisert i Norge mellom 1790 og 2000. Bokhylla-prosjektet er det første systematiske forsøket på å bruke data-mining-metoder i stor skala innen humanistisk forskning på rase, klasse, religion og kjønn i Norge.

En mann ror i en liten båt og titter over skulderen en seilskute. Tegning.

Illustrasjon fra Terje Vigen.

Foto: Christian Krogh

Om prosjektet

Nasjonalbibliotekets boksamling (Bokhylla) er en helt unik ressurs fordi den utgjør en nesten komplett samling av både skjønnlitterære verker og faktabøker i tillegg til aviser og andre tidsskrifter. Skriftene omfatter alt fra leksika via føljetongromaner til kryssordbøker. Det er forskergruppas oppfattelse at en systematisk gjennomgang av dette korpuset kan besvare spørsmål som tidligere har vært umulige å besvare med tradisjonell litteraturvitenskapelig metode. Blant annet er vi opptatt av disse områdene:

  • Framstilling av nasjonale minoriteter i litteratur og norsk offentlighet
  • Omtale og representasjon av kvinner og kvinnelige forfattere
  • Antisemittisme
  • Forestillingen om Norge som en skyldfri nasjon
  • Nasjonalromantikken som opphav til nasjonalistisk ideologi

Prosjektet bør ses som en kritikk av norsk litteraturhistorie og vil stille spørsmålstegn ved flere vedtatte sannheter som gjennom tiden er blitt ukritisk reprodusert. Står Hamsuns antisemittisme i noen særstilling i den norske offentligheten? Er Hamsuns forfatterskap rasistisk sammenliknet med annen litteratur fra tida det er skrevet i? Ved hjelp av data-mining-metoder er det mulig å gi et endelig svar på dette. For eksempel kan vi, ved å undersøke hvilke ord som forekommer assosiert med ordene ”jøde”, ”hebreer” ”mosait”, ”talmudist” og ”israelit” (Harket 2014), kartlegge den gjengse framstillingen av denne befolkningsgruppa. Bokhylla knytter tradisjonell litteraturvitenskapelig metode med kvantitativ digital metode og kan på denne måten undersøke og kartlegge et større tekstkorpus systematisk.

Mål

Det overordnede målet med bokhyllaprosjektet er å få en mer fullstendig oversikt over framstillinga av Norges fem nasjonale minoriteter, ekskluderingen av kvinner og arbeiderklassen og av andre trossamfunn enn det protestantiske i den offentlige diskursen i Norge. Med dette ønsker vi å gjøre slutt på det vi ser på som en hvitvasking av norsk kulturhistorie og vise at holdninger vi gjerne tillegger andre nasjoner, også var vel etablert hos oss. Norsk litteraturhistorieskriving har, helt siden Olaf Hansens Norsk litteraturhistorie (1862), blitt brukt til nasjonalistiske formål. Siden norsk litteraturhistorie for det meste er basert på et lite utvalg kanoniserte tekster, har det vært umulig på en fullstendig måte å kartlegge reelle tendenser i litteraturen. Bokhyllaprosjektet vil derfor i stor grad arbeide med ikke-kanoniserte tekster, ”the great unread”, for å avdekke en diskriminering og rasisme som mye tyder på har vært en åpen hemmelighet i faghistorien.

Finansiering

Prosjektet finansieres av Forskningsrådet.

Samarbeid

Prosjektet utføres i samarbeid med Nasjonalbiblioteket ved bruk av bokhylla.no.

 

 

Publisert 4. aug. 2017 09:55 - Sist endret 20. apr. 2020 20:34