Heidi Karlsen

Bilde av Heidi Karlsen
English version of this page
Mobiltelefon 92453736
Rom HW 601
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1166 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student) Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

 • Digital humaniora
 • Nordisk og fransk 1800-tallslitteratur 
 • Kjønnsstudier og feministisk teori
 • Resepsjonsstudier
 • Diskursteori

 •  

Bakgrunn

Hovedfag i filosofi. Master i franskspråklig litteratur.

 

 

Emneord: Digital humaniora, Diskursanalyse, Feministisk teori, Nordisk litteratur, Fransk litteratur, Resepsjonsstudier

Publikasjoner

 • Karlsen, Heidi (2019). Digital humaniora - Subcorpus topic modeling. Norgeshistorie.no.
 • Karlsen, Heidi (2019). Diskursanalyse og sub-corpus topic modeling.
 • Karlsen, Heidi (2019). Kvinnens plass i samfunnet 1830-1880 - Diskursanalyse med Bokhylla.
 • Karlsen, Heidi (2019). Le mouvement des femmes en Norvège au XIXème siècle avait-il besoin de George Sand pour sortir de son silence ?. DESHIMA, revue d'histoire globale des pays du Nord.  ISSN 1957-5173.  13, s 195- 211
 • Karlsen, Heidi (2019, 08. mars). Når kjønn er noe vi gjør.  Morgenbladet.
 • Karlsen, Heidi (2019). Oppdag meningsfylte avsnitt med Sub-corpus topic modeling - "Tråling" eller kokekunst"? - med Bokhylla.
 • Karlsen, Heidi (2019). Spor av kvinner i Bokhylla - 1830-1880.
 • Karlsen, Heidi (2019). Women’s place in Norwegian Society 1830- 1880 - Discourse Analysis with the Digital Bookshelf.
 • Karlsen, Heidi (2018). Approche numérique de l’étude des discours sur les femmes, en Norvège (1830-1900).
 • Karlsen, Heidi (2018). "Data-mining the Digital Bookshelf" Presentasjon av metodologiske muligheter og utfordringer knyttet til litteraturhistorisk arbeid med NBs digitaliserte samling.
 • Karlsen, Heidi (2018, 18. desember). En tidlig feminist og julebudskapet.  Vårt Land (i papiravis og på nett, verdidebatt.no).
 • Karlsen, Heidi (2018). Femmes écrivains au dix-neuvième siècle.
 • Karlsen, Heidi (2018). Interdisciplinary Advancement through the Unexpected: Mapping Gender Discourses in Norway (1840-1913) with Bokhylla.
 • Karlsen, Heidi (2018). The Discursive Context of Nora’s Slamming Door: Gender Discourses in Norway in the Second Half of the Nineteenth Century and Nora’s Decision to Leave Home.
 • Karlsen, Heidi (2018). The Stage as an Intersection across Discursive and Non-Discursive Gender Practices in Norway in the Second Half of the Nineteenth Century.
 • Karlsen, Heidi (2017). Mapping Gender Discourses: Bokhylla and traces of women in Norway 1840-1913.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. mars 2017 09:53 - Sist endret 24. sep. 2019 09:55