Ståle Dingstad

Professor
Bilde av Ståle Dingstad
English version of this page
Telefon +47-22 85 67 87
Rom HW 611
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse Inst. lingvistiske og nordiske studier Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Bakgrunn

 • Dr. art. 2002 fra Universitetet i Oslo på en avhandling om Knut Hamsun
 • Mag. art. 1993 i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo på en avhandling om Søren Kierkegaard

Nåværende forskningsområder

 • Det litterære kretsløp. Bidrag til en norsk bokhistorie fra Maurits Hansen til Gunvor Hofmo (sammen med Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy)
 • Fremstillinger av minoriteter i norsk litteratur (del av NFR-finansiert prosjekt Data-Mining The Digital Bookshelf sammen med Ellen Rees og Frode Helland)

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Minoriteter i norsk litteratur
 • Tekstkritikk og bokhistorie
 • Litteraturteori og faghistorie
 • Holberg, Ibsen og Hamsun
 • Essay, brev og selvbiografier
 • Komedier og det komiske
Emneord: Nordisk litteratur, Litteratur og litteraturvitenskap, Litteraturhistorie, Bokhistorie, Norske forfattere, Sakprosa

Publikasjoner

 • Dingstad, Ståle (2021). Biographies. I Fulsås, Narve & Rem, Tore (Red.), Ibsen in Context. Cambridge University Press. ISSN 978-1-108-42220-8. s. 215–222. doi: 10.1017/9781108381130.
 • Rees, Ellen; Karlsen, Heidi; Brovold, Madelen & Dingstad, Ståle (2021). Innledning: Norden i verden – verden i Norden, Minoritetsdiskurser i norsk litteratur. Universitetsforlaget. ISSN 9788215045320. doi: 10.18261/9788215045320-2021-01.
 • Dingstad, Ståle (2021). Vinje og jødene. I Åslund, Arnfinn; Fjågesund, Peter; Hanto, Kristian; Nordstoga, Sveinung & Staxrud, Johan Magnus (Red.), Tvisyn, innsyn, utsyn : Nærblikk på A.O. Vinje. Scandinavian Academic Press. ISSN 9788230402726. s. 103–127. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dingstad, Ståle (2021). Criticism. I Fulsås, Narve & Rem, Tore (Red.), Ibsen in Context. Cambridge University Press. ISSN 978-1-108-42220-8. s. 127–135. doi: 10.1017/9781108381130.
 • Dingstad, Ståle (2020). Markens Grøde (1917) i et bokhistorisk perspektiv. Nordlit. ISSN 0809-1668. VII(47), s. 51–64. doi: 10.7557/13.5352. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dingstad, Ståle (2017). Varianter til besvær. Collett, Garborg, Skram og Hamsun. I Henrikson, Paula; Malm, Mats & Söderlund, Petra (Red.), Textkritik som analysemetod. Bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer 2-4 oktober 2015. Svenska vitterhetssamfundet. ISSN 978-91-7230-187-0. s. 108–130.
 • Dingstad, Ståle (2016). Ibsen and the Modern Breakthrough – The earliest productions of The Pillars of Society, A Doll’s House, and Ghosts . Ibsen Studies. ISSN 1502-1866. 16(2), s. 103–140. doi: 10.1080/15021866.2016.1249708.
 • Dingstad, Ståle (2014). Gymnaslærer Pedersen (2006) som politisk komedie. I Dingstad, Ståle; Norheim, Thorstein & Rees, Ellen Rebecca (Red.), Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen. Novus Forlag. ISSN 9788270997787. s. 145–165.
 • Dingstad, Ståle (2014). Edisjonshistorie. En grenseoppgang med eksempler fra norsk litteratur. I Kondrup, Johnny & Nielsen, Klaus (Red.), Editionshistorie. Museum Tusculanums Forlag. ISSN 978-87-635-3743-8. s. 162–187.
 • Dingstad, Ståle (2013). Søren kierkegaards Schriften (SKS). I Henrikson, Paula & Janss, Christian (Red.), Geschichte der Edition in Skandinavien. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-031740-4. s. 275–287. doi: 10.1515/9783110317572.275.
 • Dingstad, Ståle (2012). “Resolved to Sow Dissension?”: Ibsen's Love's Comedy (1862) Revisited. Ibsen Studies. ISSN 1502-1866. 12(2), s. 103–126. doi: 10.1080/15021866.2012.728047.
 • Dingstad, Ståle (2011). From the Conscious Life of the Mind - Hamsun as a National Satirist. I Dingstad, Ståle; Frøjd, Ylva; Oxfeldt, Elisabeth & Rees, Ellen (Red.), Knut Hamsun: Transgression and Worlding. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 9788251927284. s. 17–32.
 • Dingstad, Ståle (2010). Cecilie Løveids Barock Friise (1993). I Andersen, Per Thomas; Gimnes, Steinar & Dahlerup, Pil (Red.), Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2591-4. s. 327–341.
 • Dingstad, Ståle (2010). Mytene etableres. De første Ibsen-biografiene, Den biografiske Ibsen. Unipub forlag. ISSN 978-82-91540-11-5. s. 79–101.
 • Dingstad, Ståle (2010). Fremragende? Henrik Ibsens skrifter - fra prosjekt til produkt. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 3, s. 303–317.
 • Dingstad, Ståle (2009). Om Ibsen anno 1851 og nytten av å lese aviser. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 12(1), s. 2–26.
 • Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils; Gundersen, Dag & Janss, Christian [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2009). Ord- og sakkommentarer. I Fulsås, Narve & Ystad, Vigdis (Red.), Henrik Ibsens skrifter bind 14. Innledning og kommentarer. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-03-19013-1. s. 91–706.
 • Nøding, Aina & Dingstad, Ståle (2009). Tidstavle. I Fulsås, Narve & Ystad, Vigdis (Red.), Henrik Ibsens skrifter bind 14. Innledning og kommentarer. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-03-19013-1. s. 837–853.
 • Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl & Gundersen, Dag [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2008). En folkefiende : 1882, Henrik Ibsens skrifter : Innledninger og kommentarer : 7. Aschehoug & Co. s. 581–737.
 • Dingstad, Ståle (2008). Ibsen - fullt og helt. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 11(2), s. 144–153.
 • Fulsås, Narve; Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils & Gundersen, Dag [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2008). Brev : 1871-79 : Ord- og sakkommentarer, Henrik Ibsens skrifter : Innledning og kommentarer : 13. Aschehoug & Co. s. 113–659.
 • Dingstad, Ståle (2005). Artikler i utvalg. I Dingstad, Ståle (Red.), Den litterære Hamsun. Fagbokforlaget. ISSN 82-450-0108-2. s. 125–143.
 • Dingstad, Ståle (2005). Kommentarer. I Ystad, Vigdis & Fulsås, Narve (Red.), Henrik Ibsens skrifter b.1. Aschehoug & Co. ISSN 82-03-18984-9.
 • Dingstad, Ståle (2005). Etterskrift: Paa gjengrodde Stier. I Dingstad, Ståle (Red.), Den litterære Hamsun. Fagbokforlaget. ISSN 82-450-0108-2. s. 323–339.
 • Dingstad, Ståle (2005). Men Livet lever og Ringen sluttet. I Dingstad, Ståle (Red.), Den litterære Hamsun. Fagbokforlaget. ISSN 82-450-0108-2. s. 263–285.
 • Dingstad, Ståle (2005). Utskrift: Rettsforhandlingen i Sand herredsrett 16. desember 1947. I Dingstad, Ståle (Red.), Den litterære Hamsun. Fagbokforlaget. ISSN 82-450-0108-2. s. 285–287.
 • Dingstad, Ståle (2005). Kommentarer. I Ystad, Vigdis & Fulsås, Narve (Red.), Henrik Ibsens skrifter b.12. Aschehoug & Co. ISSN 82-03-19010-3.
 • Dingstad, Ståle (2004). [Anmeldelse] ""Et Fag, som kun skaffer Fornøielse og ingen Ærgrelse!"". Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044.
 • Dingstad, Ståle (2003). Barnum og det litterære freakshow - om Lars Saabye Christensens roman Halvbroren (2001). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. s. 365–377.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rees, Ellen; Karlsen, Heidi; Brovold, Madelen & Dingstad, Ståle (2021). Minoritetsdiskurser i norsk litteratur. Universitetsforlaget. ISBN 9788215045320.
 • Dingstad, Ståle (2021). Knut Hamsun og det norske holocaust. Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-575-0. 551 s.
 • Dingstad, Ståle & Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). Litterære kretsløp. Bidrag til en norsk bokhistorie fra Maurits Hansen til Gunvor Hofmo. Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-177-6. 583 s.
 • Dingstad, Ståle; Norheim, Thorstein & Rees, Ellen Rebecca (2014). Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen. Novus Forlag. ISBN 9788270997787. 283 s.
 • Dingstad, Ståle (2013). Den smilende Ibsen. Henrik Ibsens forfatterskap - stykkevis og delt. Akademika forlag. ISBN 978-82-91540-13-9. 297 s.
 • Dingstad, Ståle; Frøjd, Ylva; Oxfeldt, Elisabeth & Rees, Ellen (2011). Knut Hamsun: Transgression and Worlding. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251927284. 310 s.
 • Sæther, Astrid; Dingstad, Ståle; Kittang, Atle & Rekdal, Anne Marie (2010). Den biografiske Ibsen. Unipub forlag. ISBN 978-82-91540-11-5. 288 s.
 • Dingstad, Ståle (2009). Ord- og sakkommentarer, Henrik Ibsens skrifter, bind 14k. Universitetet i Oslo. ISBN 978-82-03-19013-1. 40 s.
 • Janss, Christian; Taugbøl, Stine Brenna; Wiger, Ellen Nessheim; Söring, Sibylle; Nøding, Aina & Berg, Gry [Vis alle 21 forfattere av denne artikkelen] (2009). Henrik Ibsens skrifter 11. Tekstbind. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-18941-8. 11(1). 658 s.
 • Dingstad, Ståle (2008). Henrik Ibsens skrifter, brev 1871-1879, Innledning. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-18948-7. 15 s.
 • Dingstad, Ståle (2008). Henrik Ibsens skrifter 13, brev 1871-1879, Ord- og sakkommentarer. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-18948-7. 65 s.
 • Dingstad, Ståle (2008). Henrik Ibsens skrifter, brev 1871-1879, Tidstavle. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-18948-7. 13 s.
 • Dingstad, Ståle (2008). Henrik Ibsens skrifter, brev 1871-1879, Brevmottagere. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-18948-7. 7 s.
 • Ystad, Vigdis; Janss, Christian; Fulsås, Narve; Kruken, Kristoffer; Modalsli, Tone & Mørstad, Erik [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2008). Henrik Ibsens skrifter 7. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-18995-1. 7(2). 780 s.
 • Fulsås, Narve; Dingstad, Ståle & Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2008). Henrik Ibsens skrifter 13k. Innledning og kommentarer. Brev 1871-1879. Aschehoug & Co. ISBN 9788203190117. 880 s.
 • Dingstad, Ståle (2006). Om Holberg og kynikerne - et portrett og en epistel. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISBN 82-90359-77-2. 10 s.
 • Fulsås, Narve; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Ystad, Vigdis; Dingstad, Ståle; Janss, Christian & Modalsli, Tone (2005). Brev 1844-71. Innledning og kommentarer. Henrik Ibsens skrifter, HIS 12k. Aschehoug & Co. ISBN 9788203189463. 865 s.
 • Dingstad, Ståle (2005). Den litterære Hamsun. Fagbokforlaget. ISBN 82-450-0108-2. 346 s.
 • Dingstad, Ståle (2003). Hamsuns strategier. Realisme, humor og kynisme. Gyldendal Akademisk. 308 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Dingstad, Ståle (2020). Knut Hamsuns Markens Grøde (1917) og 'jøden på torvet'.
 • Dingstad, Ståle (2019). Fra kritikk av det nasjonale til ny nasjonalisme. Henrik Ibsens Peer Gynt (1867) og Knut Hamsuns Markens Grøde (1917).
 • Dingstad, Ståle (2019). Knut Hamsuns Markens Grøde (1917) fra Larvik, ‘jøden på torvet’ og norsk minnekultur.
 • Dingstad, Ståle (2019). ’Fra et Grenseland ukjendt for os’. Markens Grøde (1917) i et bokhistorisk perspektiv.
 • Dingstad, Ståle (2018). Fra Holberg til Hamsun. Antisemittisme i norsk litteratur.
 • Dingstad, Ståle (2018). Varsku! Knut Hamsuns Markens Grøde (1917).
 • Dingstad, Ståle (2018). Hamsun og rettsoppgjøret. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Dingstad, Ståle (2018). Vinje og jødene.
 • Dingstad, Ståle (2018). Fra kritikk av det nasjonale til ny nasjonalisme. Henrik Ibsens Peer Gynt (1867) og Knut Hamsuns Markens Grøde (1917).
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Dingstad, Ståle (2018). Gamle bøker om igjen.
 • Dingstad, Ståle (2018). Det var nasjonen, ikke bare hjemmefronten, som sviktet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Dingstad, Ståle (2017). Hundre år siden Markens Grøde. Det er det ingen grunn til å feire. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Dingstad, Ståle (2017). Hamsun-debatten trenger ikke nyanser, men erkjennelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Dingstad, Ståle (2016). Tone Selboe: Hva er en roman. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 2, s. 171–177.
 • Dingstad, Ståle (2015). “Varianter til besvær. Collett, Garborg, Skram og Hamsun”.
 • Dingstad, Ståle (2015). Realisme.
 • Dingstad, Ståle (2015). Den smilende Ibsen.
 • Dingstad, Ståle (2015). 1700-tallets dansk-norske tidsskrifter. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 3, s. 250–254.
 • Dingstad, Ståle; Norheim, Thorstein & Rees, Ellen Rebecca (2014). Innledning. I Dingstad, Ståle; Norheim, Thorstein & Rees, Ellen Rebecca (Red.), Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen. Novus Forlag. ISSN 9788270997787. s. 9–17.
 • Dingstad, Ståle (2014). “Norske bokhistorier fra Maurits Hansen til Knut Hamsun – Asbjørnsen & Moes eventyrsamlinger”.
 • Nøding, Aina Elisabeth; Fulsås, Narve & Dingstad, Ståle (2013). Brevmottagere: institusjoner, organisasjoner, bedrifter. I Fulsås, Narve (Red.), Biografisk leksikon til Ibsens brev - med tidstavle. Senter for Ibsen-studier, UiO. ISSN 978-82-91540-16-0. s. 459–481.
 • Nøding, Aina Elisabeth & Dingstad, Ståle (2013). Tidstavle 1828-1906. I Fulsås, Narve (Red.), Biografisk leksikon til Ibsens brev - med tidstavle. Senter for Ibsen-studier, UiO. ISSN 978-82-91540-16-0. s. 483–555.
 • Oxfeldt, Elisabeth & Dingstad, Ståle (2012). "Litterær sakprosa". I Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (Red.), Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3492-8. s. 132–156.
 • Oxfeldt, Elisabeth; Dingstad, Ståle; Frøjd, Ylva & Rees, Ellen (2011). "Editors' Introduction". I Dingstad, Ståle; Frøjd, Ylva; Oxfeldt, Elisabeth & Rees, Ellen (Red.), Knut Hamsun: Transgression and Worlding. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 9788251927284. s. 11–14.
 • Fulsås, Narve; Dingstad, Ståle & Wærp, Lisbeth Pettersen (2011). Godt nytt Ibsen-år! Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Dingstad, Ståle (2010). Fraværende kritikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Dingstad, Ståle (2010). Myten etableres. De første Ibsen-biografiene.
 • Dingstad, Ståle (2010). Gammeldags. Upålitelig. Overflødig. [Avis]. Aftenposten.
 • Dingstad, Ståle (2010). En sørgelig sorti. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Dingstad, Ståle (2009). Kunsten å kommentere – med eksempler fra Holberg, Kierkegaard og Ibsen.
 • Dingstad, Ståle (2009). Knut Hamsun - en norsk statssatyrikus.
 • Dingstad, Ståle (2009). Knut Hamsun - en norsk statssatyrikus.
 • Dingstad, Ståle (2009). Knut Hamsun - en norsk statssatyrikus.
 • Dingstad, Ståle (2009). Knut Hamsun - ein norwegischer Staatssatiricus.
 • Dingstad, Ståle (2009). Knut Hamsun - a National Satirist.
 • Dingstad, Ståle (2007). Ibsen og moderniteten og sånn. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. s. 36–45.
 • Dingstad, Ståle (2007). Tilgjengelighet er alt. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Dingstad, Ståle (2006). Ibsen - stykkevis og delt. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Dingstad, Ståle (2006). Ibsen anno 1851.
 • Dingstad, Ståle (2003). Luft, vind, ingenting. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Dingstad, Ståle (2003). Hamsun lærte av andre. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Dingstad, Ståle (2003). Også romanforfatteren Hamsun var politisk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 7. feb. 2020 20:06

Prosjekter