Thorstein Norheim

Professor - Nordisk litteratur
Bilde av Thorstein Norheim
English version of this page
Telefon +47 22858494
Rom 633 HW
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus 1. etasje (ekspedisjonen) Niels Henrik Abels vei 36 N-0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Bakgrunn

2005: dr.art i nordisk litteratur med avhandlingen Oscilleringens poetikk. Overgang og mellomrom i Gunnar Ekelöfs lyrikk
1997: cand.philol. i nordisk språk og litteratur med avhandlingen Et dikt som aldri dør. Den dikteriske prosessen i Olaf Bulls lyrikk

Undervisnings- og veiledningsområder

Moderne lyrikk i Norden
Nyere norske romaner
Litteraturkritikk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Faglige kompetanseområder

Lyrikk fra romantikken til i dag
Samtidslitteratur
Litteraturkritikk

Pågående forskningsprosjekter

Poetologiens former i moderne nordisk lyrikk
Dystopier i norsk litteratur
Norsk litteraturkritikks historie. Verdiforvaltning og mediering. Delprosjekt: Kritikk av oversatt litteratur

Verv

2009: Varamedlem i Norsk kulturråds vurderingsutvalg for norsk lyrikk

2006-2009: Jurymedlem i Bragekomiteen for norsk skjønnlitteratur

Samarbeid

Transkulturell estetikk

Globaliseringen, Norden og kunstens former:

Emneord: Litteratur og litteraturvitenskap, Nordisk litteratur

Publikasjoner

 • Norheim, Thorstein (2021). Det norske lyrikkåret 2020. Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. s. 50–78.
 • Norheim, Thorstein (2017). 'At dead of night' Abo Rasul's Macht und Rebel as dystopia and story of honour. I Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Norheim, Thorstein (Red.), Literature and Honour. Universitetsforlaget. ISSN 9788215029566. s. 189–216. doi: 10.18261/9788215029559-2017-11. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Norheim, Thorstein (2017). The concept of honour and honour narratives. I Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Norheim, Thorstein (Red.), Literature and Honour. Universitetsforlaget. ISSN 9788215029566. s. 13–34. doi: 10.18261/978-82-15-02955-9-2017-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Norheim, Thorstein (2016). "Ja, her har vi arbeidets helter". Om Dag Solstads romantrilogi som æresfortellinger. I Diesen, Even Igland; Karlsen, Ole & Stengrundet, Elin (Red.), Stempelslag. Lesninger i nordisk politisk litteratur. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-845-6. s. 155–187.
 • Norheim, Thorstein (2016). Et spørsmål om ære. Om Dag Solstads krigstrilogi som æreslitteratur med vekt på Krig og Fredrik Lindgren. I Ommundsen, Åse Marie; Andersen, Per Thomas & Bliksrud, Liv (Red.), Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-851-7. s. 243–258.
 • Norheim, Thorstein (2016). Litteraturstoffet i Dagbladet i uke 48, 1986. I Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (Red.), Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02450-9. s. 493–501.
 • Norheim, Thorstein (2016). Kritikk og underholdning - mellom høyt og lavt i resepsjonen av Isabel Allende. I Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (Red.), Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02450-9. s. 486–492.
 • Norheim, Thorstein (2016). Kritikk som oversettelses- og gjendiktningsproblematikk: kinesisk og japansk lyrikk (særlig haikudikt) på norsk. I Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (Red.), Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02450-9. s. 439–447.
 • Norheim, Thorstein (2016). Kritikk av oversatt litteratur: norsk Dostojevskij-kritikk. I Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (Red.), Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02450-9. s. 218–229.
 • Norheim, Thorstein (2014). Om Rimbereids sentopografiske poesi - med særlig vekt på "St. Petersburg-vatn" (Trådreiser). I Karlsen, Ole (Red.), Nordisk samtidspoesi : særlig Øyvind Rimbereids forfatterskap. Oplandske Bokforlag. ISSN 978-82-7518-218-8. s. 198–219.
 • Norheim, Thorstein (2014). Mapping Solstad mapping Telemark. I Dingstad, Ståle; Norheim, Thorstein & Rees, Ellen Rebecca (Red.), Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen. Novus Forlag. ISSN 9788270997787. s. 107–128.
 • Norheim, Thorstein (2014). Knut Falbakkens Uår og den litterære dystopien. I Rustad, Hans Kristian Strandstuen & Wærp, Henning Howlid (Red.), Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0244-0. s. 377–400.
 • Norheim, Thorstein (2013). "Picts af univrs parallell" Samtidslyrikk i Norge 2000-2010. I Bunch, Mads (Red.), Millennium. Nye retninger i nordisk litteratur. Forlaget Spring. ISSN 978-87-92381-53-8. s. 220–245.
 • Norheim, Thorstein (2012). "'Picts af univrs parallell'. Om samtidslitteratur i Norge (2000-2010)". I Karlsen, Ole (Red.), Nordisk samtidspoesi. Særlig Jo Eggens forfatterskap. Oplandske Bokforlag. ISSN 9788275181945. s. 9–40.
 • Norheim, Thorstein (2011). Mellom poetikk og kritikk: Volds helteessays. I Karlsen, Ole & Norheim, Thorstein (Red.), Volds linjer. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-513-8. s. 171–194.
 • Karlsen, Ole & Norheim, Thorstein (2011). Volds linjer. En introduksjon. I Karlsen, Ole & Norheim, Thorstein (Red.), Volds linjer. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-513-8. s. 7–17.
 • Norheim, Thorstein (2008). Ikonkvalitet, abstraksjon og modernisme hos Gunnar Ekelöf. I Karlsen, Ole (Red.), Krysninger. Nye perspektiver på moderne nordisk lyrikk. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-304-2. s. 67–89.
 • Norheim, Thorstein (2007). Du säger jag och det gäller mig. Om subjekts- og utsigelsesproblematikk hos Gunnar Ekelöf. Nordisk tidskrift. s. 157–172.
 • Norheim, Thorstein (2007). ""Du säger ""jag"" och ""det gäller mig"""" om subjekts- og utsigelsesproblematikk hos Gunnar Ekelöf. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. 83(2), s. 157–172.
 • Norheim, Thorstein (2006). Genre og fortellerstemme i Camilla Collett: Sidste Blade, Erindringer og Bekjendelser. 1. Række (1868). I Andersen, Per Thomas (Red.), Lesing og eksistens. Festskrift til Otto Hageberg på 70-årsdagen. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-36181-2. s. 70–89.
 • Norheim, Thorstein (2006). Svar fra doktoranden. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. s. 298–309.
 • Norheim, Thorstein (2006). Versets små buketter: Mindets poesi og malte digterbilder i Henrik Ibsens lyrikk. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. s. 376–388.
 • Norheim, Thorstein (2002). "Diktet og leseren. Om Bjørn Aamodts ABC (1994)". Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. s. 155–174.

Se alle arbeider i Cristin

 • Norheim, Thorstein (2021). Ingen hvem som helst. Dag Solstads romaner som moderne æresfortellinger. Scandinavian Academic Press. ISBN 9788230402801. 547 s.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Norheim, Thorstein (2017). Literature and Honour. Universitetsforlaget. ISBN 9788215029566. 325 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Per Thomas; Bache-Wiig, Harald; Norheim, Thorstein & Ystad, Vigdis (2015). LIV og diktning. Litteratur som forståelsesform. Festskrift til Liv Bliksrud. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-801-2. 376 s.
 • Dingstad, Ståle; Norheim, Thorstein & Rees, Ellen Rebecca (2014). Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen. Novus Forlag. ISBN 9788270997787. 283 s.
 • Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (2012). Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3492-8. 330 s.
 • Norheim, Thorstein (2011). Oscilleringens poetikk. Overgang og mellomrom i Gunnar Ekelöfs lyrikk. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2597-6. 351 s.
 • Karlsen, Ole & Norheim, Thorstein (2011). Volds linjer. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-513-8. 332 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Norheim, Thorstein (2018). The Function of (Post-)Honor in Dag Solstad's works.
 • Norheim, Thorstein (2018). Om ærens betydning i Dag Solstads fremstillinger av det norske etterkrigssamfunnet.
 • Norheim, Thorstein (2016). Om norsk samtidslitteratur.
 • Norheim, Thorstein (2016). Kritikerportrett: Johan Borgen. I Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (Red.), Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02450-9. s. 308–309.
 • Norheim, Thorstein (2016). Kritikerportrett: Inge Debes. I Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (Red.), Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02450-9. s. 221–221.
 • Dingstad, Ståle; Norheim, Thorstein & Rees, Ellen Rebecca (2014). Innledning. I Dingstad, Ståle; Norheim, Thorstein & Rees, Ellen Rebecca (Red.), Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen. Novus Forlag. ISSN 9788270997787. s. 9–17.
 • Norheim, Thorstein (2013). Om databasen Norsk litteraturkritikk. En bibliografi.
 • Norheim, Thorstein (2013). Om Rimbereids sentopografiske diktining med særlig henblikk på "St. Petersburg-vatn" (Trådreiser).
 • Andersen, Per Thomas; Norheim, Thorstein & Mose, Gitte (2012). Forord. I Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (Red.), Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3492-8.
 • Andersen, Per Thomas; Norheim, Thorstein & Mose, Gitte (2012). Litteratur og litteraturvitenskap. I Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (Red.), Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3492-8.
 • Norheim, Thorstein & Svare, Silje Ingeborg Harr (2012). "Lyrikk". I Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (Red.), Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3492-8. s. 56–89.
 • Norheim, Thorstein (2011). Knut Faldbakkens Uår og den litterære dystopien.
 • Norheim, Thorstein & Karlsen, Ole (2011). Forord. I Karlsen, Ole & Norheim, Thorstein (Red.), Volds linjer. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-513-8.
 • Norheim, Thorstein (2009). Lyrikkens hovedform. Niklas Schiöler: Begränsningens möjligheter. Svensk kortdikt från Heidenstam till Jäderlund. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818.
 • Norheim, Thorstein (2009). Dystopia og Thure Erik Lunds Inn.
 • Norheim, Thorstein (2007). Samtidslitteraturen og akademia. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Norheim, Thorstein (2007). Debatt om norske litteraturforskere og samtidslitteraturen. [Radio]. NRK Dagsnytt 18.
 • Norheim, Thorstein (2007). Skandinavisk litteraturquiz. [Radio]. NRK P2.
 • Norheim, Thorstein (2007). En for alltid farende sjel. [Avis]. Klassekampen.
 • Norheim, Thorstein (2007). "Ekelöfs subjekt som utgangspunkt for en intermedial og multikulturell estetikk".
 • Norheim, Thorstein (2006). Om Stein Mehrens nye diktsamling Anrop fra en mørk stjerne. [Radio]. NRK P2: Boktilsynet.
 • Norheim, Thorstein (2005). Oscilleringens poetikk. Overgang og mellomrom i Gunnar Ekelöfs lyrikk. Unipub forlag.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 8. nov. 2018 09:55