Thorstein Norheim

Professor - Nordic Literature
Image of Thorstein Norheim
Norwegian version of this page
Phone +47 22858494
Room 633 HW
Username
Visiting address ILN Henrik Wergelands hus 1. etasje (ekspedisjonen) Niels Henrik Abels vei 36 N-0313 OSLO
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

For more information, please see my Norwegian page.

Tags: Nordic literature

Publications

 • Norheim, Thorstein (2021). Det norske lyrikkåret 2020. Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. p. 50–78.
 • Norheim, Thorstein (2017). 'At dead of night' Abo Rasul's Macht und Rebel as dystopia and story of honour. In Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Norheim, Thorstein (Ed.), Literature and Honour. Universitetsforlaget. ISSN 9788215029566. p. 189–216. doi: 10.18261/9788215029559-2017-11. Full text in Research Archive
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Norheim, Thorstein (2017). The concept of honour and honour narratives. In Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Norheim, Thorstein (Ed.), Literature and Honour. Universitetsforlaget. ISSN 9788215029566. p. 13–34. doi: 10.18261/978-82-15-02955-9-2017-2. Full text in Research Archive
 • Norheim, Thorstein (2016). "Ja, her har vi arbeidets helter". Om Dag Solstads romantrilogi som æresfortellinger. In Diesen, Even Igland; Karlsen, Ole & Stengrundet, Elin (Ed.), Stempelslag. Lesninger i nordisk politisk litteratur. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-845-6. p. 155–187.
 • Norheim, Thorstein (2016). Et spørsmål om ære. Om Dag Solstads krigstrilogi som æreslitteratur med vekt på Krig og Fredrik Lindgren. In Ommundsen, Åse Marie; Andersen, Per Thomas & Bliksrud, Liv (Ed.), Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-851-7. p. 243–258.
 • Norheim, Thorstein (2016). Litteraturstoffet i Dagbladet i uke 48, 1986. In Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (Ed.), Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02450-9. p. 493–501.
 • Norheim, Thorstein (2016). Kritikk og underholdning - mellom høyt og lavt i resepsjonen av Isabel Allende. In Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (Ed.), Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02450-9. p. 486–492.
 • Norheim, Thorstein (2016). Kritikk som oversettelses- og gjendiktningsproblematikk: kinesisk og japansk lyrikk (særlig haikudikt) på norsk. In Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (Ed.), Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02450-9. p. 439–447.
 • Norheim, Thorstein (2016). Kritikk av oversatt litteratur: norsk Dostojevskij-kritikk. In Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (Ed.), Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02450-9. p. 218–229.
 • Norheim, Thorstein (2014). Om Rimbereids sentopografiske poesi - med særlig vekt på "St. Petersburg-vatn" (Trådreiser). In Karlsen, Ole (Eds.), Nordisk samtidspoesi : særlig Øyvind Rimbereids forfatterskap. Oplandske Bokforlag. ISSN 978-82-7518-218-8. p. 198–219.
 • Norheim, Thorstein (2014). Mapping Solstad mapping Telemark. In Dingstad, Ståle; Norheim, Thorstein & Rees, Ellen Rebecca (Ed.), Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen. Novus Forlag. ISSN 9788270997787. p. 107–128.
 • Norheim, Thorstein (2014). Knut Falbakkens Uår og den litterære dystopien. In Rustad, Hans Kristian Strandstuen & Wærp, Henning Howlid (Ed.), Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0244-0. p. 377–400.
 • Norheim, Thorstein (2013). "Picts af univrs parallell" Samtidslyrikk i Norge 2000-2010. In Bunch, Mads (Eds.), Millennium. Nye retninger i nordisk litteratur. Forlaget Spring. ISSN 978-87-92381-53-8. p. 220–245.
 • Norheim, Thorstein (2012). "'Picts af univrs parallell'. Om samtidslitteratur i Norge (2000-2010)". In Karlsen, Ole (Eds.), Nordisk samtidspoesi. Særlig Jo Eggens forfatterskap. Oplandske Bokforlag. ISSN 9788275181945. p. 9–40.
 • Norheim, Thorstein (2011). Mellom poetikk og kritikk: Volds helteessays. In Karlsen, Ole & Norheim, Thorstein (Ed.), Volds linjer. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-513-8. p. 171–194.
 • Karlsen, Ole & Norheim, Thorstein (2011). Volds linjer. En introduksjon. In Karlsen, Ole & Norheim, Thorstein (Ed.), Volds linjer. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-513-8. p. 7–17.
 • Norheim, Thorstein (2008). Ikonkvalitet, abstraksjon og modernisme hos Gunnar Ekelöf. In Karlsen, Ole (Eds.), Krysninger. Nye perspektiver på moderne nordisk lyrikk. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-304-2. p. 67–89.
 • Norheim, Thorstein (2007). Du säger jag och det gäller mig. Om subjekts- og utsigelsesproblematikk hos Gunnar Ekelöf. Nordisk tidskrift. p. 157–172.
 • Norheim, Thorstein (2007). ""Du säger ""jag"" och ""det gäller mig"""" om subjekts- og utsigelsesproblematikk hos Gunnar Ekelöf. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. 83(2), p. 157–172.
 • Norheim, Thorstein (2006). Genre og fortellerstemme i Camilla Collett: Sidste Blade, Erindringer og Bekjendelser. 1. Række (1868). In Andersen, Per Thomas (Eds.), Lesing og eksistens. Festskrift til Otto Hageberg på 70-årsdagen. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-36181-2. p. 70–89.
 • Norheim, Thorstein (2006). Svar fra doktoranden. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. p. 298–309.
 • Norheim, Thorstein (2006). Versets små buketter: Mindets poesi og malte digterbilder i Henrik Ibsens lyrikk. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. p. 376–388.
 • Norheim, Thorstein (2002). "Diktet og leseren. Om Bjørn Aamodts ABC (1994)". Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. p. 155–174.

View all works in Cristin

 • Norheim, Thorstein (2021). Ingen hvem som helst. Dag Solstads romaner som moderne æresfortellinger. Scandinavian Academic Press. ISBN 9788230402801. 547 p.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Norheim, Thorstein (2017). Literature and Honour. Universitetsforlaget. ISBN 9788215029566. 325 p. Full text in Research Archive
 • Andersen, Per Thomas; Bache-Wiig, Harald; Norheim, Thorstein & Ystad, Vigdis (2015). LIV og diktning. Litteratur som forståelsesform. Festskrift til Liv Bliksrud. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-801-2. 376 p.
 • Dingstad, Ståle; Norheim, Thorstein & Rees, Ellen Rebecca (2014). Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen. Novus Forlag. ISBN 9788270997787. 283 p.
 • Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (2012). Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3492-8. 330 p.
 • Norheim, Thorstein (2011). Oscilleringens poetikk. Overgang og mellomrom i Gunnar Ekelöfs lyrikk. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2597-6. 351 p.
 • Karlsen, Ole & Norheim, Thorstein (2011). Volds linjer. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-513-8. 332 p.

View all works in Cristin

 • Norheim, Thorstein (2018). The Function of (Post-)Honor in Dag Solstad's works.
 • Norheim, Thorstein (2018). Om ærens betydning i Dag Solstads fremstillinger av det norske etterkrigssamfunnet.
 • Norheim, Thorstein (2016). Om norsk samtidslitteratur.
 • Norheim, Thorstein (2016). Kritikerportrett: Johan Borgen. In Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (Ed.), Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02450-9. p. 308–309.
 • Norheim, Thorstein (2016). Kritikerportrett: Inge Debes. In Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (Ed.), Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02450-9. p. 221–221.
 • Dingstad, Ståle; Norheim, Thorstein & Rees, Ellen Rebecca (2014). Innledning. In Dingstad, Ståle; Norheim, Thorstein & Rees, Ellen Rebecca (Ed.), Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen. Novus Forlag. ISSN 9788270997787. p. 9–17.
 • Norheim, Thorstein (2013). Om databasen Norsk litteraturkritikk. En bibliografi.
 • Norheim, Thorstein (2013). Om Rimbereids sentopografiske diktining med særlig henblikk på "St. Petersburg-vatn" (Trådreiser).
 • Andersen, Per Thomas; Norheim, Thorstein & Mose, Gitte (2012). Forord. In Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (Ed.), Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3492-8.
 • Andersen, Per Thomas; Norheim, Thorstein & Mose, Gitte (2012). Litteratur og litteraturvitenskap. In Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (Ed.), Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3492-8.
 • Norheim, Thorstein & Svare, Silje Ingeborg Harr (2012). "Lyrikk". In Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (Ed.), Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3492-8. p. 56–89.
 • Norheim, Thorstein (2011). Knut Faldbakkens Uår og den litterære dystopien.
 • Norheim, Thorstein & Karlsen, Ole (2011). Forord. In Karlsen, Ole & Norheim, Thorstein (Ed.), Volds linjer. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-513-8.
 • Norheim, Thorstein (2009). Lyrikkens hovedform. Niklas Schiöler: Begränsningens möjligheter. Svensk kortdikt från Heidenstam till Jäderlund. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818.
 • Norheim, Thorstein (2009). Dystopia og Thure Erik Lunds Inn.
 • Norheim, Thorstein (2007). Samtidslitteraturen og akademia. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Norheim, Thorstein (2007). Debatt om norske litteraturforskere og samtidslitteraturen. [Radio]. NRK Dagsnytt 18.
 • Norheim, Thorstein (2007). Skandinavisk litteraturquiz. [Radio]. NRK P2.
 • Norheim, Thorstein (2007). En for alltid farende sjel. [Newspaper]. Klassekampen.
 • Norheim, Thorstein (2007). "Ekelöfs subjekt som utgangspunkt for en intermedial og multikulturell estetikk".
 • Norheim, Thorstein (2006). Om Stein Mehrens nye diktsamling Anrop fra en mørk stjerne. [Radio]. NRK P2: Boktilsynet.
 • Norheim, Thorstein (2005). Oscilleringens poetikk. Overgang og mellomrom i Gunnar Ekelöfs lyrikk. Unipub forlag.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:23 PM - Last modified Oct. 7, 2019 10:22 AM