Thorstein Norheim

Associate Professor - Nordic Literature
Image of Thorstein Norheim
Norwegian version of this page
Phone +47 22858494
Room 633 HW
Username
Visiting address ILN Henrik Wergelands hus 1. etasje (ekspedisjonen) Niels Henrik Abels vei 36 N-0313 OSLO
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

For more information, please see my Norwegian page.

Tags: Nordic literature

Publications

 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Norheim, Thorstein (2017). The concept of honour and honour narratives, In Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy & Thorstein Norheim (ed.),  Literature and Honour.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029566.  1.  s 13 - 34 Full text in Research Archive.
 • Norheim, Thorstein (2017). 'At dead of night' Abo Rasul's Macht und Rebel as dystopia and story of honour, In Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy & Thorstein Norheim (ed.),  Literature and Honour.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029566.  10.  s 189 - 216 Full text in Research Archive.
 • Norheim, Thorstein (2016). Et spørsmål om ære. Om Dag Solstads krigstrilogi som æreslitteratur med vekt på Krig og Fredrik Lindgren, I: Åse Marie Ommundsen; Per Thomas Andersen & Liv Bliksrud (red.),  Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-851-7.  17.  s 243 - 258
 • Norheim, Thorstein (2016). "Ja, her har vi arbeidets helter". Om Dag Solstads romantrilogi som æresfortellinger, I: Even Igland Diesen; Ole Karlsen & Elin Stengrundet (red.),  Stempelslag. Lesninger i nordisk politisk litteratur.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-845-6.  7.  s 155 - 187
 • Norheim, Thorstein (2016). Kritikk av oversatt litteratur: norsk Dostojevskij-kritikk, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  21.  s 218 - 229
 • Norheim, Thorstein (2016). Kritikk og underholdning - mellom høyt og lavt i resepsjonen av Isabel Allende, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  42.  s 486 - 492
 • Norheim, Thorstein (2016). Kritikk som oversettelses- og gjendiktningsproblematikk: kinesisk og japansk lyrikk (særlig haikudikt) på norsk, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  38.  s 439 - 447
 • Norheim, Thorstein (2016). Litteraturstoffet i Dagbladet i uke 48, 1986, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  43.  s 493 - 501
 • Norheim, Thorstein (2014). Knut Falbakkens Uår og den litterære dystopien, I: Hans Kristian Strandstuen Rustad & Henning Howlid Wærp (red.),  Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0244-0.  Bokkapittel.  s 377 - 400
 • Norheim, Thorstein (2014). Mapping Solstad mapping Telemark, I: Ståle Dingstad; Thorstein Norheim & Ellen Rebecca Rees (red.),  Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen.  Novus Forlag.  ISBN 9788270997787.  7.  s 107 - 128
 • Norheim, Thorstein (2014). Om Rimbereids sentopografiske poesi - med særlig vekt på "St. Petersburg-vatn" (Trådreiser), I: Ole Karlsen (red.),  Nordisk samtidspoesi : særlig Øyvind Rimbereids forfatterskap.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-218-8.  7.  s 198 - 219
 • Norheim, Thorstein (2013). "Picts af univrs parallell" Samtidslyrikk i Norge 2000-2010, I: Mads Bunch (red.),  Millennium. Nye retninger i nordisk litteratur.  Forlaget Spring.  ISBN 978-87-92381-53-8.  Kapittelnummer.  s 220 - 245
 • Norheim, Thorstein (2012). "'Picts af univrs parallell'. Om samtidslitteratur i Norge (2000-2010)", I: Ole Karlsen (red.),  Nordisk samtidspoesi. Særlig Jo Eggens forfatterskap.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 9788275181945.  2.  s 9 - 40
 • Karlsen, Ole & Norheim, Thorstein (2011). Volds linjer. En introduksjon, I: Ole Karlsen & Thorstein Norheim (red.),  Volds linjer.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-513-8.  Artikkel.  s 7 - 17
 • Norheim, Thorstein (2011). Mellom poetikk og kritikk: Volds helteessays, I: Ole Karlsen & Thorstein Norheim (red.),  Volds linjer.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-513-8.  10.  s 171 - 194
 • Norheim, Thorstein (2008). Ikonkvalitet, abstraksjon og modernisme hos Gunnar Ekelöf, I: Ole Karlsen (red.),  Krysninger. Nye perspektiver på moderne nordisk lyrikk.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-304-2.  Kapittel.  s 67 - 89
 • Norheim, Thorstein (2007). ""Du säger ""jag"" och ""det gäller mig"""" om subjekts- og utsigelsesproblematikk hos Gunnar Ekelöf. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri.  ISSN 0029-1501.  83(2), s 157- 172
 • Norheim, Thorstein (2007). Du säger jag och det gäller mig. Om subjekts- og utsigelsesproblematikk hos Gunnar Ekelöf. Nordisk tidskrift.  (2), s 157- 172
 • Norheim, Thorstein (2006). Genre og fortellerstemme i Camilla Collett: Sidste Blade, Erindringer og Bekjendelser. 1. Række (1868), I: Per Thomas Andersen (red.),  Lesing og eksistens. Festskrift til Otto Hageberg på 70-årsdagen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-36181-2.  Artikkel.  s 70 - 89
 • Norheim, Thorstein (2006). Svar fra doktoranden. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (3), s 298- 309
 • Norheim, Thorstein (2006). Versets små buketter: Mindets poesi og malte digterbilder i Henrik Ibsens lyrikk. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (4), s 376- 388
 • Norheim, Thorstein (2002). "Diktet og leseren. Om Bjørn Aamodts ABC (1994)". Norsk Litterær Årbok.  ISSN 0078-1266.  s 155- 174

View all works in Cristin

 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Norheim, Thorstein (ed.) (2017). Literature and Honour. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029566.  325 s. Full text in Research Archive.
 • Andersen, Per Thomas; Bache-Wiig, Harald; Norheim, Thorstein & Ystad, Vigdis (2015). LIV og diktning. Litteratur som forståelsesform. Festskrift til Liv Bliksrud. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-801-2.  376 s.
 • Dingstad, Ståle; Norheim, Thorstein & Rees, Ellen Rebecca (red.) (2014). Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen. Novus Forlag.  ISBN 9788270997787.  283 s.
 • Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (red.) (2012). Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3492-8.  330 s.
 • Karlsen, Ole & Norheim, Thorstein (red.) (2011). Volds linjer. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-513-8.  332 s.
 • Norheim, Thorstein (2011). Oscilleringens poetikk. Overgang og mellomrom i Gunnar Ekelöfs lyrikk. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2597-6.  351 s.

View all works in Cristin

 • Norheim, Thorstein (2018). Om ærens betydning i Dag Solstads fremstillinger av det norske etterkrigssamfunnet.
 • Norheim, Thorstein (2018). The Function of (Post-)Honor in Dag Solstad's works.
 • Norheim, Thorstein (2016). Kritikerportrett: Inge Debes, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  1.  s 221 - 221
 • Norheim, Thorstein (2016). Kritikerportrett: Johan Borgen, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  2.  s 308 - 309
 • Norheim, Thorstein (2016). Om norsk samtidslitteratur.
 • Dingstad, Ståle; Norheim, Thorstein & Rees, Ellen Rebecca (2014). Innledning, I: Ståle Dingstad; Thorstein Norheim & Ellen Rebecca Rees (red.),  Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen.  Novus Forlag.  ISBN 9788270997787.  Innledning.  s 9 - 17
 • Norheim, Thorstein (2013). Om Rimbereids sentopografiske diktining med særlig henblikk på "St. Petersburg-vatn" (Trådreiser).
 • Norheim, Thorstein (2013). Om databasen Norsk litteraturkritikk. En bibliografi.
 • Andersen, Per Thomas; Norheim, Thorstein & Mose, Gitte (2012). Forord, I: Per Thomas Andersen; Gitte Mose & Thorstein Norheim (red.),  Litterær analyse - en innføring.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3492-8.  Forord.
 • Andersen, Per Thomas; Norheim, Thorstein & Mose, Gitte (2012). Litteratur og litteraturvitenskap, I: Per Thomas Andersen; Gitte Mose & Thorstein Norheim (red.),  Litterær analyse - en innføring.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3492-8.  1.
 • Norheim, Thorstein & Svare, Silje Ingeborg Harr (2012). "Lyrikk", I: Per Thomas Andersen; Gitte Mose & Thorstein Norheim (red.),  Litterær analyse - en innføring.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3492-8.  3.  s 56 - 89
 • Norheim, Thorstein (2011). Knut Faldbakkens Uår og den litterære dystopien.
 • Norheim, Thorstein & Karlsen, Ole (2011). Forord, I: Ole Karlsen & Thorstein Norheim (red.),  Volds linjer.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-513-8.  Forord.
 • Norheim, Thorstein (2009). Dystopia og Thure Erik Lunds Inn.
 • Norheim, Thorstein (2009). Lyrikkens hovedform. Niklas Schiöler: Begränsningens möjligheter. Svensk kortdikt från Heidenstam till Jäderlund. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.
 • Norheim, Thorstein (2007, 16. januar). Debatt om norske litteraturforskere og samtidslitteraturen. [Radio].  NRK Dagsnytt 18.
 • Norheim, Thorstein (2007). "Ekelöfs subjekt som utgangspunkt for en intermedial og multikulturell estetikk".
 • Norheim, Thorstein (2007, 14. september). En for alltid farende sjel.  Klassekampen.
 • Norheim, Thorstein (2007). Samtidslitteraturen og akademia. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Norheim, Thorstein (2007, 27. oktober). Skandinavisk litteraturquiz. [Radio].  NRK P2.
 • Norheim, Thorstein (2006, 06. september). Om Stein Mehrens nye diktsamling Anrop fra en mørk stjerne. [Radio].  NRK P2: Boktilsynet.
 • Norheim, Thorstein (2005). Oscilleringens poetikk. Overgang og mellomrom i Gunnar Ekelöfs lyrikk. Show summary

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:23 PM - Last modified Oct. 7, 2019 10:22 AM