Sissel Furuseth

Professor - Nordisk litteratur
Bilde av Sissel Furuseth
English version of this page
Telefon +47 22859153
Mobiltelefon + 47 92414651
Rom 614
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Fagprofil

Sissel Furuseths forskning omfatter et vidt spekter av fagområder, fra litteraturkritikk, litterære tidsskrifter og digital humaniora til lyrisk modernisme, metrikk og kognitiv poetikk. Hun kombinerer gjerne institusjonelle makroperspektiver med oppmerksom nærlesning. Det siste tiåret har hun markert seg som kritikkhistorieforsker og som fornyer av nordisk økokritikk. Furuseth er tilknyttet Oslo miljøhumaniora, der hun leder den tverrfaglige forskergruppen Kritisk petroestetikk.  

Aktuelt

Undervisning

Bakgrunn

Nettverk

Emneord: Nordisk litteratur, Litteraturkritikk, Økokritikk, Digital humaniora, Retorikk, Litteraturvitenskap, Litteraturhistorie, kognitiv poetikk

Publikasjoner

Furuseth, Sissel (2022). Facing the Black Death: Sigrid Undset's Kristin Lavransdatter in Times of PandemicsINTERLITTERARIA 27 (1). 57-68. 

Furuseth, Sissel (2021). Nordic Contemporary Fiction Grieving the Loss of SnowNORDEUROPAforum. ISSN: 1863-639x.158-173.

Furuseth, Sissel (2021). Bærekraftdilemmaer i Maja Lundes klimaromaner. I: Marcus Axelsson & Barbro Bredesen Opset (red.), Fortellinger om bærekraftig utvikling. Perspektiver for norskfaget. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-05008-9. 85–102.

Furuseth, Sissel (2021). Bilen som økokritisk utfordring: Carl Frode Tiller og Henrik Nor-Hansen diagnostiserer norsk petroleumskultur. Edda nr. 2. ISSN 1500-1989. 128-141.

Furuseth, Sissel (2020). The cultural memory of circumpolar survival. I: Gunilla Hermansson & Jens Lohfert Jørgensen (red.), Exploring NORDIC COOL in Literary History. John Benjamins Publishing Company. ISBN 9789027207890. 67-80.

Furuseth, Sissel (2020). Grundig om den skeive Undset [anmeldelse av Tause kilders tale]. Prosa nr. 6. ISSN 0805-276x. 65-67. 

Furuseth, Sissel (2019). Lyrisk beredskap. Et enklere språk for krisetider? I: Trude-Kristin Mjelde Aarvik, Torgeir Skorgen & Eirik Vassenden (red.), Undergang og utopi. Poesi i krisetider. Alvheim & Eide. ISBN 978-82-9360-04-7. 151-171.

Furuseth, Sissel (2018). Tomas Tranströmer og musikken. I: Årbok 2018 fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Skipnes. ISBN: 978-82-93175-51-3. 110-112.

Furuseth, Sissel (2017). Ubalanse i det globale regnskapet. Om økologisk urett og gjenoppreisning i Gert Nygårdshaugs Mengele Zoo. I: Elisabeth Oxfeldt & Jonas Bakken (red.), Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget. ISBN 9788215030234. 195-215.

Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (red.) (2016). Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02450-9.  652 s.

Furuseth, Sissel (2016). ´Det uferdiges kraft´som litterær verdi hos Knut Hamsun og Karl Ove Knausgård. Nordlit nr. 38. 175-181.

Furuseth, Sissel (2015). Forfatteren som kritiker. Novus Forlag.  ISBN 9788270998272.  280 s.

Furuseth, Sissel (2014). Ludvig Holberg som litteratursosiolog og kritikkhistorisk kilde. I: Eivind Tjønneland (red.), Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-059-5. 27-50.

Furuseth, Sissel (2011). Jan Erik Vold og feminismen. I: Ole Karlsen & Thorstein Norheim (red.), Volds linjer. Unipub. ISBN 978-82-7477-513-8. 211-229.

Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (red.) (2010). Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter etter 1880. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2718-5. 312 s. 

Furuseth, Sissel (2008). "For mørk er sannheten". Sissel Furuseth om Fra en annen virkelighet. I: Stig Sæterbakken & Janike Kampevold Larsen (red.), Norsk litterær kanon. Cappelen Damm. ISBN 978-82-04-13826-2. 239-253.

Furuseth, Sissel (2007). Skammens poetikk: Gunvor Hofmo og ekspresjonismen. I: Tuula Hökkä (red.), Toiset ambivalentit äänet: Essays in Feminine Poetics in Nordic Countries. Ntamo. ISBN 978-952-215-008-0. 42-74. 

Brumo, John & Furuseth, Sissel (2005). Norsk litterær modernisme. Fagbokforlaget. ISBN 9788276749151. 224 s.

 • Furuseth, Sissel (2022). Facing the Black Death: Sigrid Undset’s Kristin Lavransdatter in Times of Pandemics. Interlitteraria. ISSN 1406-0701. 27(1), s. 57–68. doi: 10.12697/IL.2022.27.1.6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Furuseth, Sissel (2021). Bærekraftdilemmaer i Maja Lundes klimaromaner. I Axelsson, Marcus & Opset, Barbro Bredesen (Red.), Fortellinger om bærekraftig utvikling. Perspektiver for norskfaget. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-05008-9. s. 85–102. doi: https%3A/doi.org/10.18261/9788215050089-2021-04.
 • Furuseth, Sissel (2021). Nordic Contemporary Fiction Grieving the Loss of Snow. NORDEUROPAforum. ISSN 1863-639X. s. 158–173. doi: 10.18452/23923. Fulltekst i vitenarkiv
 • Furuseth, Sissel (2021). Noe tapt og noe funnet. Om Vinduet i Nasjonalbibliotekets digitale bokhylle. Vinduet. ISSN 0042-6288. 75(1-2), s. 12–17.
 • Furuseth, Sissel (2021). Bilen som økokritisk utfordring: Carl Frode Tiller og Henrik Nor-Hansen diagnostiserer norsk petroleumskultur. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 108(2), s. 128–141. doi: 10.18261/issn.1500-1989-2021-02-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Furuseth, Sissel (2020). The cultural memory of circumpolar survival. I Hermansson, Gunilla & Jørgensen, Jens Lohfert (Red.), Exploring NORDIC COOL in Literary History. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027207890. s. 67–80.
 • Furuseth, Sissel (2020). Kristin Lavransdatter og svartedauden i miljøhistorisk perspektiv. I Rønning, Anne Birgitte; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Evensen, Nina Marie & Wiger, Ellen Nessheim (Red.), Sigrid Undset: Kransen. Tekstkritisk utgave. Det norske språk- og litteraturselskap. ISSN 978-82-8319-576-7. s. 46–49.
 • Furuseth, Sissel; Gjelsvik, Anne; Gürata, Ahmet; Hennig, Reinhard; Leyda, Julia & Ritson, Katie (2020). Climate Change in Literature, Television and Film from Norway. Ecozona. ISSN 2171-9594. 11(2), s. 8–16. doi: 10.37536/ECOZONA.2020.11.2.3468. Fulltekst i vitenarkiv
 • Furuseth, Sissel (2020). Intellektuell kolonisering av naturbegrepet. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. 32(2), s. 36–41.
 • Furuseth, Sissel (2019). Lyrisk beredskap. Et enklere språk for krisetider? I Aarvik, Trude-Kristin Mjelde; Skorgen, Torgeir & Vassenden, Eirik (Red.), Undergang og utopi : poesi i krisetider. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISSN 9788293690047. s. 151–171.
 • Furuseth, Sissel (2018). Verden åpnet seg. Et økokritisk gjensyn med Amalie Skrams Forraadt (1892). Filologen. ISSN 0807-9250. s. 20–24.
 • Furuseth, Sissel (2018). Tor Jonsson og kritikken. I Karlsen, Ole (Red.), Kom susande, seinhaustnatt. Fire artikler om Tor Jonssons lyrikk. Oplandske Bokforlag. ISSN 978-82-7518-261-4. s. 34–54. Fulltekst i vitenarkiv
 • Furuseth, Sissel (2017). Ubalanse i det globale regnskapet. Om økologisk urett og gjenoppreisning i Gert Nygårdshaugs Mengele Zoo. I Bakken, Jonas & Oxfeldt, Elisabeth (Red.), Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03022-7. s. 195–215. doi: 10.18261/9788215030227-2017-12. Fulltekst i vitenarkiv
 • Furuseth, Sissel (2017). Fugleskrift (økokritiske forsøk). Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. s. 8–16. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Furuseth, Sissel & Gonsholt, Simen V. (2021). Digitalisering og tidsskrifthistorie.
 • Børdahl, Amund Ove; Furuseth, Sissel & Mollerin, Kaja Schjerven (2021). Hofmos prosa.
 • Furuseth, Sissel (2021). Varslere og stumtjenere i oljelandet. Forfatternes Klimaaksjon §112 Nettside..
 • Furuseth, Sissel (2021). Volds private Hofmo-arkiv. Klassekampen. ISSN 0805-3839. 53(194).
 • Furuseth, Sissel (2021). The Ethics of Posterity in Maja Lunde's Climate Change Novels.
 • Furuseth, Sissel; Iversen, Kristina Leganger; Bildøen, Brit & Stueland, Espen (2021). Grøn gåve - svart skuld.
 • Gjengedal, Kjerstin; Furuseth, Sissel; de Figueiredo, Ivo; Kroglund, Andrew P.; Martiniussen, Erik & Mørkhagen, Sverre [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Slaget om mottakinga. [Tidsskrift]. Prosa.
 • Furuseth, Sissel; Kolloen, Ingar Sletten & Larsen, Selma Stormyren (2021). Setninger som øksehogg. [Avis]. Klassekampen.
 • Furuseth, Sissel (2020). Traveling Petromodernities: the Norwegian Reception of Upton Sinclair’s Oil!
 • Furuseth, Sissel (2020). Grundig om den skeive Undset [anmeldelse av Christine Myrvangs Tause kilders tale]. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. 26(6).
 • Furuseth, Sissel (2020). Grasrot mot asfalt. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971.
 • Furuseth, Sissel (2020). Kritikkens trange og åpne rom. Inntrykk fra de siste 20 år. ArtSceneTrondheim.
 • Skogvold, Ida; Aubert, Marie; Furuseth, Sissel & Norheim, Marta (2020). Klassekamp på samtidslitteraturens slagmark. Minerva (Oslo). ISSN 0805-7842. s. 86–92.
 • Furuseth, Sissel (2020). Er tidsskriftet liv laga?
 • Furuseth, Sissel (2020). Bibliographic Needs in Literary Reception and Periodical Studies: the Database Norsk litteraturkritikk as a Case in Point.
 • Furuseth, Sissel (2020). Oljeungers tvisyn. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971. 32(9), s. 16–17.
 • Furuseth, Sissel (2020). I begynnelsen var klimakrisen [anmeldelse av Andrew Kroglunds Termostat]. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Furuseth, Sissel (2020). Øvelse i trangboddhet og frihetsberøvelse. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971. 32(6-7), s. 44–45.
 • Münster, Ursula; Furuseth, Sissel & Lilleslåtten, Mari (2020). Frykten for klimaendringer speiles i kulturen. [Internett]. IKOS UiO Aktuelle forskningssaker.
 • Damgaard, Sofie & Furuseth, Sissel (2020). "Litteratur kan fungere som mental doomsday-prepping". Vagant. ISSN 0802-0736.
 • Furuseth, Sissel (2020). Kristin og den svarte pesten. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971. 32(4), s. 12–13.
 • Furuseth, Sissel (2020). Økokrim og skyldspørsmålet. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971. 32(2), s. 28–29.
 • Furuseth, Sissel (2020). Nordic Contemporary Fiction Grieving the Loss of Snow.
 • Furuseth, Sissel; Rød, Arve & Røsvik, Merete (2019). Tredimensjonal prosa. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. 25(6), s. 4–13.
 • Furuseth, Sissel (2019). Fremtidens kropper. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971. 31(11-12), s. 26–27.
 • Furuseth, Sissel; Grinde, Bjørn; Selnæs, Nora & Munton, Dominic (2019). Hvordan informere om de store klima- og miljøutfordringene vi står overfor?
 • Furuseth, Sissel (2019). Shades of Blue in Norwegian Climate Fiction .
 • Furuseth, Sissel (2019). Fra skam til handling. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971. 31(9).
 • Furuseth, Sissel (2019). Glimpses of the History of the Nordic Society for Metrical Studies. NORDMETRIK News. ISSN 2535-6011. 2, s. 1–6.
 • Furuseth, Sissel (2019). Global citizenship education.
 • Furuseth, Sissel (2019). Økokritikk mellom vitenskap og aktivisme.
 • Furuseth, Sissel (2019). Kritikk som retorisk handling.
 • Furuseth, Sissel (2019). Nettverksanalyse og bruk av digitale ressurser i tidsskriftforskningen.
 • Furuseth, Sissel; Kvamme, Ole Andreas; Eide, Espen Barth; Kroneberg, Benedicte Meyer & Nesheim, Lea Justine (2019). Klimafrykt og sivil ulydighet på timeplanen.
 • Furuseth, Sissel; Betten, Eirin Andresen; Røsvik, Merete & Meyer, Jonas Hansen (2019). #Episode 4: Økokritikk. [Internett]. BLA-podden - Bokvennen Litterær Avis.
 • Furuseth, Sissel (2019). Environmental Literature and Ecocriticism in Norway.
 • Furuseth, Sissel (2019). Håpets betydning i norsk klimafiksjon.
 • Furuseth, Sissel (2019). Emigrantene. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971. 31(6/7).
 • Furuseth, Sissel; Hoem, Knut Ameln; Sanner, Jan Tore; Sibeko, Trym Johnsen; Espevik, Thomas & Gullestad, Frida Holsten [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Ingen nevnt, mange glemt. [Avis]. Klassekampen.
 • Furuseth, Sissel (2019). Interacting with the Digital Archive: Periodical Studies in the 21st Century.
 • Furuseth, Sissel (2018). Metrics and versification in poetry and song: the 14th Nordic conference on metrics, 13–15 September, 2018, Stockholm, Sweden. Studia Metrica et Poetica. ISSN 2346-6901. 5(2), s. 112–114. Fulltekst i vitenarkiv
 • Furuseth, Sissel & Frog, Mr (2018). NORDMETRIK News. NORDMETRIK News. ISSN 2535-6011.
 • Furuseth, Sissel (2018). Litteraturundervisning for bærekraftig utvikling.
 • Furuseth, Sissel (2018). Børli i bruk.
 • Furuseth, Sissel (2018). The Human (as) Nature and the Function of Indigenous Knowledge in Gert Nygårdshaug's Mengele Zoo (1989) and Kerstin Ekman's Blackwater (1993).
 • Furuseth, Sissel (2018). Hva kan diktningen bidra med i klimakampen?
 • Boasson, Frode Lerum; Furuseth, Sissel; Wærp, Henning Howlid & Olsen, Per Kristian (2018). Hva skjer når Hamsun er blitt grønn og ikke lenger brun? [Radio]. NRK P2.
 • Furuseth, Sissel (2018). Kunstkritikkens virtuelle fellesskap.
 • Furuseth, Sissel (2018). Tomas Tranströmer og musikken.
 • Furuseth, Sissel (2018). Nordisk beredskapslyrikk - utkast til en begrepshistorie.
 • Furuseth, Sissel (2018). Økologi og lyrisk beredskap.
 • Furuseth, Sissel (2018). "The hammer blows in the mountain came": Tomas Tranströmer interpreting Edvard Grieg.
 • Furuseth, Sissel (2018). Mapping the Global Networks of Periodicals: Kringsjaa (1893-1910) and the Digitized Bookshelf.
 • Furuseth, Sissel (2018). Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010: prinsipper og kompromisser.
 • Biermann, Cille; Furuseth, Sissel; Hoem, Knut Ameln & Pedersen, Torgeir Rebolledo (2018). André Bjerke-biografien: Forundringspakke og godtepose. [Radio]. Åpen bok, NRK P2.
 • Furuseth, Sissel (2018). Oppmerksomhetsorganet [anmeldelse av Vinduet nr. 1/2018]. Klassekampens Bokmagasin.
 • Furuseth, Sissel (2018). Det store barnet [anmeldelse av Peter Normann Waages biografi om André Bjerke]. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 44–45.
 • Furuseth, Sissel (2018). Invaderende offentligheter ved kritikkhistoriens sluttpunkt.
 • Furuseth, Sissel; Ellefsen, Bernhard & Nilsen, Gro Jørstad (2017). Hva er litteraturkritikk i Norge?
 • Furuseth, Sissel & Hennig, Reinhard (2017). Ecocriticism and Environmental Education.
 • Furuseth, Sissel; Larsen, Dag Eivind Undheim; Karlsen, Ole; Vassenden, Eirik & Vold, Jan Erik (2017). "De ignorerer en hel sjanger". [Avis]. Klassekampen.
 • Furuseth, Sissel (2017). Økologi og lyrisk beredskap.
 • Furuseth, Sissel (2017). Kritikkens imaginære fellesskap.
 • Males, Mikael & Furuseth, Sissel (2017). Boklunsj: Snorre och sagorna.
 • Furuseth, Sissel (2017). Markens Grøde som økologisk beredskapsdikting.
 • Botheim, Sigrid Sørumgård; Furuseth, Sissel; Haugen, Karin & Lindkvist, Ellisiv (2017). Har inntaksstopp på unge menn. [Internett]. NRK Kultur.
 • Lindkvist, Ellisiv; Haugen, Karin; Furuseth, Sissel; Botheim, Sigrid Sørumgård & Ellefsen, Bernhard (2017). Menn les menn. [Radio]. Kulturnytt, NRK P2.
 • Furuseth, Sissel (2017). Cosmopolitan Perceptiveness: Kringsjaa (1893-1910) and the Magazine Culture of the 1890s.
 • Furuseth, Sissel & Vassenden, Eirik (2017). Kritikkens funksjon før og nå.
 • Furuseth, Sissel & Christensen, Lars Saabye (2017). Bokbad med Lars Saabye Christensen.
 • Furuseth, Sissel (2017). Tor Jonsson og kritikken.
 • Furuseth, Sissel (2016). Nøste Kendzior (kritikerportrett). I Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (Red.), Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02450-9. s. 552–553.
 • Furuseth, Sissel (2016). Karin Moe (kritikerportrett). I Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (Red.), Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02450-9. s. 480–481.
 • Furuseth, Sissel (2016). Paal Brekke (kritikerportrett). I Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (Red.), Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02450-9. s. 332–333.
 • Furuseth, Sissel (2016). Erling Christie (kritikerportrett). I Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (Red.), Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02450-9. s. 312–313.
 • Furuseth, Sissel (2016). Eugenia Kielland (kritikerportrett). I Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (Red.), Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02450-9. s. 268–269.
 • Furuseth, Sissel (2016). Hans Tambs Lyche (kritikerportrett). I Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (Red.), Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02450-9.
 • Furuseth, Sissel & Beyer, Edvard (2016). Kristian Elster d.e. (kritikerportrett). I Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (Red.), Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02450-9. s. 34–35.
 • Furuseth, Sissel & Beyer, Edvard (2016). Erik Vullum (kritikerportrett). I Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (Red.), Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02450-9. s. 26–27.
 • Furuseth, Sissel (2016). Amalie Skram (kritikerportrett). I Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (Red.), Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02450-9. s. 58–59.
 • Furuseth, Sissel (2016). Mathilde Schjøtt (kritikerportrett). I Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (Red.), Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02450-9. s. 40–41.
 • Furuseth, Sissel (2016). The Modern Breakthrough in literary criticism.
 • Ellefsen, Bernhard; Furuseth, Sissel; Jul-Larsen, Kristoffer; Thon, Jahn Holljen; Vassenden, Eirik & Økland, Ingunn (2016). Litteraturkritikken i går, i dag og i morgen.
 • Furuseth, Sissel (2016). Kritikkhistorie og kvalitetsvurdering.
 • Furuseth, Sissel (2016). Tabloidkritikkens far. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 48–49.
 • Jul-Larsen, Kristoffer; Malvik, Anders Skare & Furuseth, Sissel (2020). Discerning voices : Literary criticism and the dissemination of literature in Norwegian radio 1925–2000 . Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for språk og litteratur. ISSN 978-82-326-4406-3. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. mars 2016 09:14 - Sist endret 24. sep. 2022 14:12