Sissel Furuseth

Professor - Nordisk litteratur
Bilde av Sissel Furuseth
English version of this page
Telefon +47 22859153
Mobiltelefon + 47 92414651
Rom 614
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Fagprofil

Sissel Furuseths forskning omfatter et vidt spekter av fagområder, fra litteraturkritikk, litterære tidsskrifter og digital humaniora til lyrisk modernisme, metrikk og kognitiv poetikk. Hun kombinerer gjerne institusjonelle makroperspektiver med oppmerksom nærlesning. Det siste tiåret har hun markert seg som kritikkhistorieforsker og som fornyer av nordisk økokritikk. Furuseth er tilknyttet Oslo miljøhumaniora, der hun leder den tverrfaglige forskergruppen Kritisk petroestetikk.  

Aktuelt

Undervisning

Bakgrunn

Nettverk

Emneord: Nordisk litteratur, Litteraturkritikk, Økokritikk, Digital humaniora, Retorikk, Litteraturvitenskap, Litteraturhistorie, kognitiv poetikk

Publikasjoner

Furuseth, Sissel (2021). Bærekraftdilemmaer i Maja Lundes klimaromaner. I: Marcus Axelsson & Barbro Bredesen Opset (red.), Fortellinger om bærekraftig utvikling. Perspektiver for norskfaget. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-05008-9. s. 85–102.

Furuseth, Sissel (2021). Bilen som økokritisk utfordring: Carl Frode Tiller og Henrik Nor-Hansen diagnostiserer norsk petroleumskultur. Edda nr. 2. ISSN 1500-1989. s. 128-141.

Furuseth, Sissel (2020). The cultural memory of circumpolar survival. I: Gunilla Hermansson & Jens Lohfert Jørgensen (red.), Exploring NORDIC COOL in Literary History. John Benjamins Publishing Company. ISBN 9789027207890. 67-80.

Furuseth, Sissel (2019). Lyrisk beredskap. Et enklere språk for krisetider? I: Trude-Kristin Mjelde Aarvik, Torgeir Skorgen & Eirik Vassenden (red.), Undergang og utopi. Poesi i krisetider. Alvheim & Eide. ISBN 978-82-9360-04-7. 151-171.

Furuseth, Sissel (2018). Tomas Tranströmer og musikken. I: Årbok 2018 fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Skipnes. ISBN: 978-82-93175-51-3. 110-112.

Furuseth, Sissel (2017). Ubalanse i det globale regnskapet. Om økologisk urett og gjenoppreisning i Gert Nygårdshaugs Mengele Zoo. I: Elisabeth Oxfeldt & Jonas Bakken (red.), Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget. ISBN 9788215030234. 195-215.

Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (red.) (2016). Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02450-9.  652 s.

Furuseth, Sissel (2015). Forfatteren som kritiker. Novus Forlag.  ISBN 9788270998272.  280 s.

Furuseth, Sissel (2014). Ludvig Holberg som litteratursosiolog og kritikkhistorisk kilde. I: Eivind Tjønneland (red.), Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-059-5. 27-50.

Furuseth, Sissel (2011). Jan Erik Vold og feminismen. I: Ole Karlsen & Thorstein Norheim (red.), Volds linjer. Unipub. ISBN 978-82-7477-513-8. 211-229.

Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (red.) (2010). Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter etter 1880. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2718-5. 312 s. 

Furuseth, Sissel (2008). "For mørk er sannheten". Sissel Furuseth om Fra en annen virkelighet. I: Stig Sæterbakken & Janike Kampevold Larsen (red.), Norsk litterær kanon. Cappelen Damm. ISBN 978-82-04-13826-2. 239-253.

Furuseth, Sissel (2007). Skammens poetikk: Gunvor Hofmo og ekspresjonismen. I: Tuula Hökkä (red.), Toiset ambivalentit äänet: Essays in Feminine Poetics in Nordic Countries. Ntamo. ISBN 978-952-215-008-0. 42-74. 

Brumo, John & Furuseth, Sissel (2005). Norsk litterær modernisme. Fagbokforlaget. ISBN 9788276749151. 224 s.

 • Furuseth, Sissel (2021). Noe tapt og noe funnet. Om Vinduet i Nasjonalbibliotekets digitale bokhylle. Vinduet. ISSN 0042-6288. 75(1-2), s. 12–17.
 • Furuseth, Sissel (2021). Bærekraftdilemmaer i Maja Lundes klimaromaner. I Axelsson, Marcus & Opset, Barbro Bredesen (Red.), Fortellinger om bærekraftig utvikling. Perspektiver for norskfaget. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-05008-9. s. 85–102. doi: https%3A/doi.org/10.18261/9788215050089-2021-04.
 • Furuseth, Sissel (2021). Bilen som økokritisk utfordring: Carl Frode Tiller og Henrik Nor-Hansen diagnostiserer norsk petroleumskultur. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 108(2), s. 128–141. doi: 10.18261/issn.1500-1989-2021-02-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Furuseth, Sissel (2021). Nordic Contemporary Fiction Grieving the Loss of Snow. NORDEUROPAforum. ISSN 1863-639X.
 • Furuseth, Sissel (2020). Kristin Lavransdatter og svartedauden i miljøhistorisk perspektiv. I Rønning, Anne Birgitte; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Evensen, Nina Marie & Wiger, Ellen Nessheim (Red.), Sigrid Undset: Kransen. Tekstkritisk utgave. Det norske språk- og litteraturselskap. ISSN 978-82-8319-576-7. s. 46–49.
 • Furuseth, Sissel (2020). The cultural memory of circumpolar survival. I Hermansson, Gunilla & Jørgensen, Jens Lohfert (Red.), Exploring NORDIC COOL in Literary History. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027207890. s. 67–80.
 • Furuseth, Sissel; Gjelsvik, Anne; Gürata, Ahmet; Hennig, Reinhard; Leyda, Julia & Ritson, Katie (2020). Climate Change in Literature, Television and Film from Norway. Ecozona. ISSN 2171-9594. 11(2), s. 8–16. doi: 10.37536/ECOZONA.2020.11.2.3468. Fulltekst i vitenarkiv
 • Furuseth, Sissel (2020). Intellektuell kolonisering av naturbegrepet. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. 32(2), s. 36–41.
 • Furuseth, Sissel (2019). Lyrisk beredskap. Et enklere språk for krisetider? I Aarvik, Trude-Kristin Mjelde; Skorgen, Torgeir & Vassenden, Eirik (Red.), Undergang og utopi : poesi i krisetider. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISSN 9788293690047. s. 151–171.
 • Furuseth, Sissel (2018). Tor Jonsson og kritikken. I Karlsen, Ole (Red.), Kom susande, seinhaustnatt. Fire artikler om Tor Jonssons lyrikk. Oplandske Bokforlag. ISSN 978-82-7518-261-4. s. 34–54. Fulltekst i vitenarkiv
 • Furuseth, Sissel (2018). Verden åpnet seg. Et økokritisk gjensyn med Amalie Skrams Forraadt (1892). Filologen. ISSN 0807-9250. s. 20–24.
 • Furuseth, Sissel (2017). Fugleskrift (økokritiske forsøk). Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. s. 8–16. Fulltekst i vitenarkiv
 • Furuseth, Sissel (2017). Ubalanse i det globale regnskapet. Om økologisk urett og gjenoppreisning i Gert Nygårdshaugs Mengele Zoo. I Bakken, Jonas & Oxfeldt, Elisabeth (Red.), Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03022-7. s. 195–215. doi: 10.18261/9788215030227-2017-12. Fulltekst i vitenarkiv
 • Furuseth, Sissel (2016). The literary magazine and the making of a writer: Gunnhild Øyehaug in the space of possibles. I Paulson, Sarah J & Malvik, Anders Skare (Red.), Literature in Contemporary Media Culture. Technology -- Subjectivity -- Aesthetics. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027201294. s. 149–170. doi: 10.1075/fillm.2.08fur.
 • Furuseth, Sissel (2016). "Det uferdiges kraft" som litterær verdi hos Knut Hamsun og Karl Ove Knausgård. Nordlit. ISSN 0809-1668. s. 175–181. doi: 10.7557/13.3765. Fulltekst i vitenarkiv
 • Furuseth, Sissel (2016). Den norske Forfatterforening - vårt første kritikerlag. I Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (Red.), Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02450-9. s. 119–126.
 • Furuseth, Sissel (2016). Impresjonistisk anmelderi som oppdragelse til lesning: Carl Nærups kritiske praksis. I Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (Red.), Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02450-9. s. 127–137.
 • Furuseth, Sissel (2016). 1890-1905: Profesjonalisering av kritikken. I Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (Red.), Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02450-9. s. 75–85.
 • Furuseth, Sissel & Thon, Jahn Holljen (2016). 1990-2010: Nye utvidelser og innsnevringer av kritikkoffentligheten. I Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (Red.), Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02450-9. s. 525–536.
 • Furuseth, Sissel (2016). En pris for kunsten å vurdere: "Årets litteraturkritiker" (1994-). I Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (Red.), Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02450-9. s. 548–555.

Se alle arbeider i Cristin

 • Furuseth, Sissel; Kolloen, Ingar Sletten & Larsen, Selma Stormyren (2021). Setninger som øksehogg. [Avis]. Klassekampen.
 • Gjengedal, Kjerstin; Furuseth, Sissel; de Figueiredo, Ivo; Kroglund, Andrew P.; Martiniussen, Erik & Mørkhagen, Sverre [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Slaget om mottakinga. [Tidsskrift]. Prosa.
 • Furuseth, Sissel; Iversen, Kristina Leganger; Bildøen, Brit & Stueland, Espen (2021). Grøn gåve - svart skuld.
 • Furuseth, Sissel (2021). Volds private Hofmo-arkiv. Klassekampen. ISSN 0805-3839. 53(194).
 • Furuseth, Sissel (2021). The Ethics of Posterity in Maja Lunde's Climate Change Novels.
 • Børdahl, Amund Ove; Furuseth, Sissel & Mollerin, Kaja Schjerven (2021). Hofmos prosa.
 • Furuseth, Sissel (2021). Varslere og stumtjenere i oljelandet. Forfatternes Klimaaksjon §112 Nettside..
 • Furuseth, Sissel & Gonsholt, Simen V. (2021). Digitalisering og tidsskrifthistorie.
 • Furuseth, Sissel (2020). Grundig om den skeive Undset [anmeldelse av Christine Myrvangs Tause kilders tale]. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. 26(6).
 • Furuseth, Sissel (2020). Traveling Petromodernities: the Norwegian Reception of Upton Sinclair’s Oil!
 • Furuseth, Sissel (2020). Nordic Contemporary Fiction Grieving the Loss of Snow.
 • Skogvold, Ida; Aubert, Marie; Furuseth, Sissel & Norheim, Marta (2020). Klassekamp på samtidslitteraturens slagmark. Minerva (Oslo). ISSN 0805-7842. s. 86–92.
 • Furuseth, Sissel (2020). Øvelse i trangboddhet og frihetsberøvelse. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971. 32(6-7), s. 44–45.
 • Furuseth, Sissel (2020). Bibliographic Needs in Literary Reception and Periodical Studies: the Database Norsk litteraturkritikk as a Case in Point.
 • Furuseth, Sissel (2020). Er tidsskriftet liv laga?
 • Furuseth, Sissel (2020). I begynnelsen var klimakrisen [anmeldelse av Andrew Kroglunds Termostat]. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Furuseth, Sissel (2020). Økokrim og skyldspørsmålet. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971. 32(2), s. 28–29.
 • Damgaard, Sofie & Furuseth, Sissel (2020). "Litteratur kan fungere som mental doomsday-prepping". Vagant. ISSN 0802-0736.
 • Furuseth, Sissel (2020). Kristin og den svarte pesten. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971. 32(4), s. 12–13.
 • Münster, Ursula; Furuseth, Sissel & Lilleslåtten, Mari (2020). Frykten for klimaendringer speiles i kulturen. [Internett]. IKOS UiO Aktuelle forskningssaker.
 • Furuseth, Sissel (2020). Oljeungers tvisyn. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971. 32(9), s. 16–17.
 • Furuseth, Sissel (2020). Grasrot mot asfalt. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971.
 • Furuseth, Sissel (2020). Kritikkens trange og åpne rom. Inntrykk fra de siste 20 år. ArtSceneTrondheim.
 • Furuseth, Sissel (2019). Håpets betydning i norsk klimafiksjon.
 • Furuseth, Sissel (2019). Emigrantene. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971. 31(6/7).
 • Furuseth, Sissel (2019). Environmental Literature and Ecocriticism in Norway.
 • Furuseth, Sissel (2019). Interacting with the Digital Archive: Periodical Studies in the 21st Century.
 • Furuseth, Sissel; Hoem, Knut Ameln; Sanner, Jan Tore; Sibeko, Trym Johnsen; Espevik, Thomas & Gullestad, Frida Holsten [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Ingen nevnt, mange glemt. [Avis]. Klassekampen.
 • Furuseth, Sissel; Rød, Arve & Røsvik, Merete (2019). Tredimensjonal prosa. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. 25(6), s. 4–13.
 • Furuseth, Sissel; Grinde, Bjørn; Selnæs, Nora & Munton, Dominic (2019). Hvordan informere om de store klima- og miljøutfordringene vi står overfor?
 • Furuseth, Sissel (2019). Shades of Blue in Norwegian Climate Fiction .
 • Furuseth, Sissel; Betten, Eirin Andresen; Røsvik, Merete & Meyer, Jonas Hansen (2019). #Episode 4: Økokritikk. [Internett]. BLA-podden - Bokvennen Litterær Avis.
 • Furuseth, Sissel; Kvamme, Ole Andreas; Eide, Espen Barth; Kroneberg, Benedicte Meyer & Nesheim, Lea Justine (2019). Klimafrykt og sivil ulydighet på timeplanen.
 • Furuseth, Sissel (2019). Fra skam til handling. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971. 31(9).
 • Furuseth, Sissel (2019). Kritikk som retorisk handling.
 • Furuseth, Sissel (2019). Nettverksanalyse og bruk av digitale ressurser i tidsskriftforskningen.
 • Furuseth, Sissel (2019). Glimpses of the History of the Nordic Society for Metrical Studies. NORDMETRIK News. ISSN 2535-6011. 2, s. 1–6.
 • Furuseth, Sissel (2019). Økokritikk mellom vitenskap og aktivisme.
 • Furuseth, Sissel (2019). Global citizenship education.
 • Furuseth, Sissel (2019). Fremtidens kropper. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971. 31(11-12), s. 26–27.
 • Furuseth, Sissel (2018). Hva kan diktningen bidra med i klimakampen?
 • Furuseth, Sissel (2018). Børli i bruk.
 • Furuseth, Sissel (2018). The Human (as) Nature and the Function of Indigenous Knowledge in Gert Nygårdshaug's Mengele Zoo (1989) and Kerstin Ekman's Blackwater (1993).
 • Furuseth, Sissel (2018). Kunstkritikkens virtuelle fellesskap.
 • Boasson, Frode Lerum; Furuseth, Sissel; Wærp, Henning Howlid & Olsen, Per Kristian (2018). Hva skjer når Hamsun er blitt grønn og ikke lenger brun? [Radio]. NRK P2.
 • Furuseth, Sissel (2018). Tomas Tranströmer og musikken.
 • Furuseth, Sissel (2018). Mapping the Global Networks of Periodicals: Kringsjaa (1893-1910) and the Digitized Bookshelf.
 • Furuseth, Sissel (2018). Oppmerksomhetsorganet [anmeldelse av Vinduet nr. 1/2018]. Klassekampens Bokmagasin.
 • Furuseth, Sissel (2018). Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010: prinsipper og kompromisser.
 • Biermann, Cille; Furuseth, Sissel; Hoem, Knut Ameln & Pedersen, Torgeir Rebolledo (2018). André Bjerke-biografien: Forundringspakke og godtepose. [Radio]. Åpen bok, NRK P2.
 • Furuseth, Sissel (2018). Det store barnet [anmeldelse av Peter Normann Waages biografi om André Bjerke]. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 44–45.
 • Furuseth, Sissel (2018). Økologi og lyrisk beredskap.
 • Furuseth, Sissel (2018). "The hammer blows in the mountain came": Tomas Tranströmer interpreting Edvard Grieg.
 • Furuseth, Sissel (2018). Nordisk beredskapslyrikk - utkast til en begrepshistorie.
 • Furuseth, Sissel (2018). Invaderende offentligheter ved kritikkhistoriens sluttpunkt.
 • Furuseth, Sissel (2018). Litteraturundervisning for bærekraftig utvikling.
 • Furuseth, Sissel & Frog, Mr (2018). NORDMETRIK News. NORDMETRIK News. ISSN 2535-6011.
 • Furuseth, Sissel (2018). Metrics and versification in poetry and song: the 14th Nordic conference on metrics, 13–15 September, 2018, Stockholm, Sweden. Studia Metrica et Poetica. ISSN 2346-6901. 5(2), s. 112–114. Fulltekst i vitenarkiv
 • Furuseth, Sissel & Vassenden, Eirik (2017). Kritikkens funksjon før og nå.
 • Furuseth, Sissel (2017). Markens Grøde som økologisk beredskapsdikting.
 • Furuseth, Sissel (2017). Cosmopolitan Perceptiveness: Kringsjaa (1893-1910) and the Magazine Culture of the 1890s.
 • Botheim, Sigrid Sørumgård; Furuseth, Sissel; Haugen, Karin & Lindkvist, Ellisiv (2017). Har inntaksstopp på unge menn. [Internett]. NRK Kultur.
 • Lindkvist, Ellisiv; Haugen, Karin; Furuseth, Sissel; Botheim, Sigrid Sørumgård & Ellefsen, Bernhard (2017). Menn les menn. [Radio]. Kulturnytt, NRK P2.
 • Furuseth, Sissel (2017). Økologi og lyrisk beredskap.
 • Furuseth, Sissel; Larsen, Dag Eivind Undheim; Karlsen, Ole; Vassenden, Eirik & Vold, Jan Erik (2017). "De ignorerer en hel sjanger". [Avis]. Klassekampen.
 • Furuseth, Sissel & Hennig, Reinhard (2017). Ecocriticism and Environmental Education.
 • Furuseth, Sissel; Ellefsen, Bernhard & Nilsen, Gro Jørstad (2017). Hva er litteraturkritikk i Norge?
 • Furuseth, Sissel & Christensen, Lars Saabye (2017). Bokbad med Lars Saabye Christensen.
 • Furuseth, Sissel (2017). Tor Jonsson og kritikken.
 • Males, Mikael & Furuseth, Sissel (2017). Boklunsj: Snorre och sagorna.
 • Furuseth, Sissel (2017). Kritikkens imaginære fellesskap.
 • Furuseth, Sissel (2016). Kritikkens autonomidilemma.
 • Furuseth, Sissel (2016). Litteraturkritikernes mandat 1870-2010.
 • Furuseth, Sissel (2016). Kritikeren, en historie i seg selv.
 • Ellefsen, Bernhard; Furuseth, Sissel; Jul-Larsen, Kristoffer; Thon, Jahn Holljen; Vassenden, Eirik & Økland, Ingunn (2016). Litteraturkritikken i går, i dag og i morgen.
 • Furuseth, Sissel (2016). Tabloidkritikkens far. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 48–49.
 • Furuseth, Sissel (2016). Kritikkhistorie og kvalitetsvurdering.
 • Hovdenakk, Sindre; Furuseth, Sissel & Sandve, Gerd Elin Stava (2016). Kritikere kritiske til stipendendring. [Avis]. Dagsavisen.
 • Furuseth, Sissel; Bjørhei, Elin Brend & Larsen, Dag Eivind Undheim (2016). Bokbloggere inn i varmen. [Avis]. Klassekampen.
 • Jul-Larsen, Kristoffer; Malvik, Anders Skare & Furuseth, Sissel (2020). Discerning voices : Literary criticism and the dissemination of literature in Norwegian radio 1925–2000 . Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for språk og litteratur. ISSN 978-82-326-4406-3. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. mars 2016 09:14 - Sist endret 29. nov. 2021 16:49