Toril Kristin Sjo

Førstelektor
Bilde av Toril Kristin Sjo
English version of this page
Telefon +47 22854294
Mobiltelefon +47 90694827
Rom 342HW
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Nils Henrik Abels vei 36
Postadresse Institutt for lingvistiske og nordiske studier Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Undervisnings- og veiledningsområder

Norsk for internasjonale studenter

Norsk som andrespråk

Faglige kompetanseområder

Norsk som andrespråk

 • andrespråkslæring
 • andrespråksundervisning
 • mellomspråk
 • å lære i grupper og undervisningsformer for å aktivisere innlærarane
 • å lese og skrive på eit andrespråk
 • munnleg språkopplæring
 • vurdering og tilbakemelding
 • nynorsk for internasjonale studentar og innvandrarar 
Emneord: Norsk for internasjonale studenter, Språklæring, Norsk som andrespråk, Kulturmøter, Andrespråkspedagogikk, Andrespråksdidaktikk

Publikasjoner

 • Sjo, Toril Kristin (2013). Kva skjedde med Abdou? Samarbeidslæring som verkemiddel for å betre læringsmiljøet for studentar med norsk som andrespråk. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  35(4), s 27- 42 . doi: 10.3402/uniped.v35i4.20260
 • Sjo, Toril Kristin (2004). Kulturell variasjon i samtalar mellom morsmålsbrukarar og andrespråkstalarar. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sjo, Toril Kristin (2015). Din tur! Metodebok for aktiv norskopplæring. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-321-0337-9.  218 s.
 • Sjo, Toril Kristin (2013). Metodisk veiledning: Munnleg opplæring. Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.  ISBN 978-82-7724-181-4.
 • Sjo, Toril Kristin (2010). Norsk start. Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-29130-3.  600 s.
 • Sjo, Toril Kristin (2008). Vitsar på kryss og tvers av språk. Kunnskapsforlaget.  ISBN 13978-82-573-159.  6 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sjo, Toril Kristin (2015). Aktiv norskhjelp.
 • Sjo, Toril Kristin (2015). Munnleg norsk frå B1 til B2 - den sjølvstendige språkbrukaren på veg mot eit avansert nivå.
 • Sjo, Toril Kristin (2015). Når flest mogleg skal lære mest mogleg, I: Kari Mari Jonsmoen & Marit Greek (red.),  Språkmangfold i utdanningen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-46026-3.  10.  s 159 - 179
 • Sjo, Toril Kristin (2015). Når flest mogleg skal lære mest mogleg- å lære i grupper.
 • Sjo, Toril Kristin (2015). Språkbad.
 • Sjo, Toril Kristin (2014). Munnleg opplæring.
 • Sjo, Toril Kristin (2014). Når flest mogleg skal lære mest mogleg - samarbeidslæring.
 • Sjo, Toril Kristin (2014). Når norsk ikke er morsmelkmål - digital fortelling - faglig ansvarlig: Elisabeth Selj. [html ].
 • Sjo, Toril Kristin (2014). Skrivekveld.
 • Sjo, Toril Kristin (2013). Din tur! Aktiv norskopplæring.
 • Sjo, Toril Kristin (2013). Munnleg opplæring gjennom samarbeid.
 • Sjo, Toril Kristin (2012). Din tur - strukturert arbeid i grupper.
 • Sjo, Toril Kristin (2012). Din tur - strukturert arbeid i grupper - vgs.
 • Sjo, Toril Kristin (2012). Din tur! Aktiv andrespråkslæring.
 • Sjo, Toril Kristin (2012). Din tur -aktivt arbeid med tekst.
 • Sjo, Toril Kristin (2012). Munnleg begynneropplæring.
 • Sjo, Toril Kristin (2012). Samarbeidslæring - strukturert arbeid i grupper.
 • Sjo, Toril Kristin (2011). Korleis gjekk det med Abdou? Effekten av samarbeid som undervisningsmetode i ei læringsgruppe med ein andrespråksbrukar.
 • Sjo, Toril Kristin (2011). Samarbeid som didaktisk metode i norskopplæring, Smedstua.
 • Sjo, Toril Kristin (2011). Samarbeid som didaktisk metode i norskopplæring, Sogn vidaregåande.
 • Sjo, Toril Kristin (2011). Å lære i samarbeid, Karmøy.
 • Sjo, Toril Kristin (2010). Kva kjenneteiknar norsk som andrespråk, kva for språklege element kan det vere nyttig å leggje vekt på som skrivar og rettleiar?.
 • Sjo, Toril Kristin (2010). Samarbeidslæring som didaktisk metode i faglæring, HiO.
 • Sjo, Toril Kristin (2010). Samarbeidsøvingar - norsk i profesjonssamenheng, HiO.
 • Sjo, Toril Kristin (2010). Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Arendal.
 • Sjo, Toril Kristin (2010). Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Finnsnes.
 • Sjo, Toril Kristin (2010). Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Gjøvik.
 • Sjo, Toril Kristin (2010). Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Harstad.
 • Sjo, Toril Kristin (2010). Samarbeidsøvingar i norskopplæring, vidaregåande kurs 2, Smedstua.
 • Sjo, Toril Kristin (2010). Samarbeidsøvingar i norskopplæring, vidaregåande kurs, Holmlia.
 • Sjo, Toril Kristin (2010). Samarbeidsøvingar, Brusetkollen Kompetansesenter.
 • Sjo, Toril Kristin (2010). Språklege utfordringar i andrespråkstekstar. Maia.  ISSN 0025-0538.
 • Sjo, Toril Kristin (2010). Å lære i samarbeid - Del 1, Sarpsborg.
 • Sjo, Toril Kristin (2010). Å lære i samarbeid - Del 2, Sarpsborg.
 • Sjo, Toril Kristin (2009). Samarbeidsøvingar i grammatikkundervisning.
 • Sjo, Toril Kristin (2009). Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Bergen.
 • Sjo, Toril Kristin (2009). Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Haugesund.
 • Sjo, Toril Kristin (2009). Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Hedmark.
 • Sjo, Toril Kristin (2009). Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Holmlia.
 • Sjo, Toril Kristin (2009). Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Lyngdal.
 • Sjo, Toril Kristin (2009). Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Lørenskog.
 • Sjo, Toril Kristin (2009). Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Region Nord i Oslo.
 • Sjo, Toril Kristin (2009). Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Romerike, del 1.
 • Sjo, Toril Kristin (2009). Samarbeidsøvingar i norskopplæring, del 2, Romerike.
 • Sjo, Toril Kristin (2009). Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Østfold.
 • Sjo, Toril Kristin (2009). Samarbeidsøvingar i norskopplæring,vidaregåande kurs, Smedstua.
 • Sjo, Toril Kristin (2009). Samarbeidsøvingar i norskopplæringa, Lindås.
 • Sjo, Toril Kristin (2009). Sosiokulturell læringsperspektiv og samarbeidslæring i vaksenopplæring - korleis tilpasse og akivisere?.
 • Sjo, Toril Kristin (2008). Samarbeidsøvelser i undervisningen. FOKUS - PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE.  (4), s 18- 22
 • Sjo, Toril Kristin (2008). Samarbeidsøvelser og vokabular.
 • Sjo, Toril Kristin (2008). Samarbeidsøvingar i norskopplæringa, Lillehammer.
 • Sjo, Toril Kristin (2008). Samarbeidsøvingar, AOF.
 • Sjo, Toril Kristin (2008). Samarbeidsøvingar, Follo.
 • Sjo, Toril Kristin (2008). Samarbeidsøvingar, HiO, Drammen.
 • Sjo, Toril Kristin (2008). Samarbeidsøvingar, Skullerud 2.
 • Sjo, Toril Kristin (2008). Samarbeidsøvingar, Skullerud 3.
 • Sjo, Toril Kristin (2008). Sosiokulturell læringsteori og samarbeid i andrespråkslæring.
 • Sjo, Toril Kristin (2008). Å lære ord i samarbeid.
 • Sjo, Toril Kristin (2007). Samarbeidsøvingar, Bjørnholt.
 • Sjo, Toril Kristin (2007). Samarbeidsøvingar, Skullerud 1.
 • Sjo, Toril Kristin (2007). Undervisningsmetoder, VIA-senteret, Holmlia.
 • Sjo, Toril Kristin (2006). Bruk av IKT i forsterka, tilpassa norskopplæring, 2.
 • Sjo, Toril Kristin (2006). Bruk av IKT i forsterka, tilpassa norskopplæring,1.
 • Sjo, Toril Kristin (2006). Bruk av IKT i forsterka, tilpassa norskopplæring,3.
 • Sjo, Toril Kristin (2006). Samarbeid i klassar med vaksne frå språklege minoritetar, AOF.
 • Sjo, Toril Kristin (2005). Samarbeid i klassar med vaksne frå språklege minoritetar, KIA.
 • Sjo, Toril Kristin (2003). NynorskPluss+.
 • Sjo, Toril Kristin & Myksvoll, Mari (2002). ”Har du hørt om pakistanaren, koreanaren og nordmannen som…” Kontinuitet og variasjon i barn og unges verbale kultur.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 8. nov. 2018 09:55