Toril Kristin Sjo

Førstelektor
Bilde av Toril Kristin Sjo
English version of this page
Telefon +47 22854294
Mobiltelefon +47 90694827
Rom 342HW
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Nils Henrik Abels vei 36
Postadresse Institutt for lingvistiske og nordiske studier Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Undervisnings- og veiledningsområder

Norsk for internasjonale studenter

Norsk som andrespråk

Faglige kompetanseområder

Norsk som andrespråk

  • andrespråkslæring
  • andrespråksundervisning
  • mellomspråk
  • å lære i grupper og undervisningsformer for å aktivisere innlærarane
  • å lese og skrive på eit andrespråk
  • munnleg språkopplæring
  • vurdering og tilbakemelding
  • nynorsk for internasjonale studentar og innvandrarar 
Emneord: Norsk for internasjonale studenter, Språklæring, Norsk som andrespråk, Kulturmøter, Andrespråkspedagogikk, Andrespråksdidaktikk
Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 8. nov. 2018 09:55