Toril Kristin Sjo

Image of Toril Kristin Sjo
Norwegian version of this page
Phone +47 22854294
Room 342HW
Username
Visiting address Henrik Wergelands hus Nils Henrik Abels vei 36
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo
Tags: Norwegian for international students

Publications

 • Sjo, Toril Kristin (2013). Kva skjedde med Abdou? Samarbeidslæring som verkemiddel for å betre læringsmiljøet for studentar med norsk som andrespråk. UNIPED. ISSN 1500-4538. 35(4), p. 27–42. doi: 10.3402/uniped.v35i4.20260.
 • Sjo, Toril Kristin (2004). Kulturell variasjon i samtalar mellom morsmålsbrukarar og andrespråkstalarar. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284.

View all works in Cristin

 • Sjo, Toril Kristin (2015). Din tur! Metodebok for aktiv norskopplæring. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0337-9. 218 p.
 • Sjo, Toril Kristin (2013). Metodisk veiledning: Munnleg opplæring. Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. ISBN 978-82-7724-181-4.
 • Sjo, Toril Kristin (2010). Norsk start. Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-29130-3. 600 p.
 • Sjo, Toril Kristin (2008). Vitsar på kryss og tvers av språk. Kunnskapsforlaget. ISBN 13978-82-573-159. 6 p.

View all works in Cristin

 • Sjo, Toril Kristin (2015). Når flest mogleg skal lære mest mogleg- å lære i grupper.
 • Sjo, Toril Kristin (2015). Aktiv norskhjelp.
 • Sjo, Toril Kristin (2015). Munnleg norsk frå B1 til B2 - den sjølvstendige språkbrukaren på veg mot eit avansert nivå.
 • Sjo, Toril Kristin (2015). Språkbad.
 • Sjo, Toril Kristin (2015). Når flest mogleg skal lære mest mogleg. In Jonsmoen, Kari Mari & Greek, Marit (Ed.), Språkmangfold i utdanningen. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-46026-3. p. 159–179.
 • Sjo, Toril Kristin (2014). Når norsk ikke er morsmelkmål - digital fortelling - faglig ansvarlig: Elisabeth Selj.
 • Sjo, Toril Kristin (2014). Skrivekveld.
 • Sjo, Toril Kristin (2014). Munnleg opplæring.
 • Sjo, Toril Kristin (2014). Når flest mogleg skal lære mest mogleg - samarbeidslæring.
 • Sjo, Toril Kristin (2013). Din tur! Aktiv norskopplæring.
 • Sjo, Toril Kristin (2013). Munnleg opplæring gjennom samarbeid.
 • Sjo, Toril Kristin (2012). Din tur! Aktiv andrespråkslæring.
 • Sjo, Toril Kristin (2012). Din tur - strukturert arbeid i grupper - vgs.
 • Sjo, Toril Kristin (2012). Din tur - strukturert arbeid i grupper.
 • Sjo, Toril Kristin (2012). Din tur -aktivt arbeid med tekst.
 • Sjo, Toril Kristin (2012). Samarbeidslæring - strukturert arbeid i grupper.
 • Sjo, Toril Kristin (2012). Munnleg begynneropplæring.
 • Sjo, Toril Kristin (2011). Samarbeid som didaktisk metode i norskopplæring, Sogn vidaregåande.
 • Sjo, Toril Kristin (2011). Samarbeid som didaktisk metode i norskopplæring, Smedstua.
 • Sjo, Toril Kristin (2011). Korleis gjekk det med Abdou? Effekten av samarbeid som undervisningsmetode i ei læringsgruppe med ein andrespråksbrukar.
 • Sjo, Toril Kristin (2011). Å lære i samarbeid, Karmøy.
 • Sjo, Toril Kristin (2010). Samarbeidsøvingar, Brusetkollen Kompetansesenter.
 • Sjo, Toril Kristin (2010). Kva kjenneteiknar norsk som andrespråk, kva for språklege element kan det vere nyttig å leggje vekt på som skrivar og rettleiar?
 • Sjo, Toril Kristin (2010). Samarbeidsøvingar - norsk i profesjonssamenheng, HiO.
 • Sjo, Toril Kristin (2010). Samarbeidslæring som didaktisk metode i faglæring, HiO.
 • Sjo, Toril Kristin (2010). Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Harstad.
 • Sjo, Toril Kristin (2010). Samarbeidsøvingar i norskopplæring, vidaregåande kurs 2, Smedstua.
 • Sjo, Toril Kristin (2010). Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Arendal.
 • Sjo, Toril Kristin (2010). Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Finnsnes.
 • Sjo, Toril Kristin (2010). Samarbeidsøvingar i norskopplæring, vidaregåande kurs, Holmlia.
 • Sjo, Toril Kristin (2010). Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Gjøvik.
 • Sjo, Toril Kristin (2010). Språklege utfordringar i andrespråkstekstar. Maia. ISSN 0025-0538.
 • Sjo, Toril Kristin (2010). Å lære i samarbeid - Del 1, Sarpsborg.
 • Sjo, Toril Kristin (2010). Å lære i samarbeid - Del 2, Sarpsborg.
 • Sjo, Toril Kristin (2009). Samarbeidsøvingar i norskopplæring,vidaregåande kurs, Smedstua.
 • Sjo, Toril Kristin (2009). Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Lørenskog.
 • Sjo, Toril Kristin (2009). Samarbeidsøvingar i grammatikkundervisning.
 • Sjo, Toril Kristin (2009). Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Lyngdal.
 • Sjo, Toril Kristin (2009). Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Haugesund.
 • Sjo, Toril Kristin (2009). Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Østfold.
 • Sjo, Toril Kristin (2009). Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Region Nord i Oslo.
 • Sjo, Toril Kristin (2009). Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Hedmark.
 • Sjo, Toril Kristin (2009). Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Bergen.
 • Sjo, Toril Kristin (2009). Samarbeidsøvingar i norskopplæringa, Lindås.
 • Sjo, Toril Kristin (2009). Samarbeidsøvingar i norskopplæring, del 2, Romerike.
 • Sjo, Toril Kristin (2009). Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Romerike, del 1.
 • Sjo, Toril Kristin (2009). Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Holmlia.
 • Sjo, Toril Kristin (2009). Sosiokulturell læringsperspektiv og samarbeidslæring i vaksenopplæring - korleis tilpasse og akivisere?
 • Sjo, Toril Kristin (2008). Samarbeidsøvingar, HiO, Drammen.
 • Sjo, Toril Kristin (2008). Samarbeidsøvingar i norskopplæringa, Lillehammer.
 • Sjo, Toril Kristin (2008). Samarbeidsøvingar, Follo.
 • Sjo, Toril Kristin (2008). Samarbeidsøvingar, AOF.
 • Sjo, Toril Kristin (2008). Samarbeidsøvingar, Skullerud 3.
 • Sjo, Toril Kristin (2008). Samarbeidsøvingar, Skullerud 2.
 • Sjo, Toril Kristin (2008). Sosiokulturell læringsteori og samarbeid i andrespråkslæring.
 • Sjo, Toril Kristin (2008). Å lære ord i samarbeid.
 • Sjo, Toril Kristin (2008). Samarbeidsøvelser i undervisningen. FOKUS - PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE. p. 18–22.
 • Sjo, Toril Kristin (2008). Samarbeidsøvelser og vokabular.
 • Sjo, Toril Kristin (2007). Samarbeidsøvingar, Skullerud 1.
 • Sjo, Toril Kristin (2007). Samarbeidsøvingar, Bjørnholt.
 • Sjo, Toril Kristin (2007). Undervisningsmetoder, VIA-senteret, Holmlia.
 • Sjo, Toril Kristin (2006). Samarbeid i klassar med vaksne frå språklege minoritetar, AOF.
 • Sjo, Toril Kristin (2006). Bruk av IKT i forsterka, tilpassa norskopplæring,3.
 • Sjo, Toril Kristin (2006). Bruk av IKT i forsterka, tilpassa norskopplæring, 2.
 • Sjo, Toril Kristin (2006). Bruk av IKT i forsterka, tilpassa norskopplæring,1.
 • Sjo, Toril Kristin (2005). Samarbeid i klassar med vaksne frå språklege minoritetar, KIA.
 • Sjo, Toril Kristin (2003). NynorskPluss+.
 • Sjo, Toril Kristin & Myksvoll, Mari (2002). ”Har du hørt om pakistanaren, koreanaren og nordmannen som…” Kontinuitet og variasjon i barn og unges verbale kultur.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:23 PM - Last modified Nov. 8, 2018 9:52 AM