Hilde Hasselgård

Professor - Britisk-amerikansk
Bilde av Hilde Hasselgård
English version of this page
Telefon +47 22856736
Rom NT 631
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 6. etasje Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

Undervisnings- og veiledningsområder

Moderne engelsk grammatikk, tekstlingvistikk, korpuslingvistikk, kontrastiv lingvistikk, systemisk-funksjonell lingvistikk, engelsk innlærerspråk.

Faglige kompetanseområder

Moderne engelsk grammatikk, tekstlingvistikk, korpuslingvistikk, kontrastiv lingvistikk, systemisk-funksjonell lingvistikk, engelsk innlærerspråk.

Undervisningsressurser på nett

Glossary of grammatical terms 
Writing a term paper in English corpus linguistics

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved ILOS

Idiomaticity in English and Norwegian: Corpus-based approaches. Fokus er leksikalske, fraseologiske og leksikogrammatiske studier av engelsk som andrespråk, samt engelsk og norsk i kontrast med hverandre. Sammen med Signe O. Ebeling er jeg norsk partner i prosjektet VESPA for å bygge opp et korpus av fagtekster på engelsk skrevet av innlærere. Var med i de avsluttede prosjektene  Språk i Kontrast (SPRIK) og Språk i Utdanning (SPRING), del av det tverrfakultære satsningsområdet Kunnskap i Skolen.

Annet

Medlem av redaksjonsrådet for International Journal of Learner Corpus Research, Languages in Contrast, Contrastive Pragmatics, Norsk lingvistisk tidsskrift, Oslo Studies in Language (OSLa), Corpora and Language in Use (bokserie)

Visepreseident i Learner Corpus Research Association.

Redaktør i Languages in Contrast (2002 t.o.m. 2019)
Tidligere 'review editor' i Functions of LanguageLeder av arrangementskomiteen for ICAME-konferansen i Oslo 2011

Tidligere styremedlem i ICAME (International Corpus Archive of Modern and Medieval English) og Nordisk forening for systemisk-funksjonell lingvistikk

 

Emneord: Engelsk, Engelsk språk, Kontrastiv lingvistikk, Korpuslingvistikk, Systemisk-funksjonell lingvistikk, Engelsk grammatikk, Innlærerspråk

Publikasjoner

 • Ebeling, Signe Oksefjell & Hasselgård, Hilde (2021). The Functions of N-Grams in Bilingual and Learner Corpora: An Integrated Contrastive Approach, In Sylviane Granger (ed.),  Perspectives on the L2 Phrasicon: The View from Learner Corpora.  Multilingual Matters.  ISBN 9781788924856.  chapter 2.
 • Ebeling, Signe Oksefjell & Hasselgård, Hilde (2020). Intensification in dialogue vs. narrative in a corpus of present-day English fiction, In Ewa Jonsson & Tove Larsson (ed.),  Voices Past and Present - Studies of Involved, Speech-related and Spoken Texts. In honor of Merja Kytö.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027207654.  chapter 18.  s 302 - 316 Vis sammendrag
 • Hasselgård, Hilde (2020). Corpus-based contrastive studies: Beginnings, developments and directions. Languages in Contrast: International Journal for Contrastive Linguistics.  ISSN 1387-6759.  20(2) Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hasselgård, Hilde (2020). In the case of theme: Topic identifiers in English and Norwegian academic texts. Contrastive Pragmatics: A Cross-Disciplinary Journal (JOCP).  ISSN 2666-0385.  1(1), s 108- 135 . doi: 10.1163/26660393-12340001 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Larsson, Tove; Callies, Marcus; Hasselgård, Hilde; Laso, Natalia Judith; Van Vuuren, Sanne; Verdaguer, Isabel & Paquot, Magali (2020). Adverb placement in EFL academic writing. Going beyond syntactic transfer. International Journal of Corpus Linguistics.  ISSN 1384-6655.  25(2), s 155- 184 . doi: https://doi.org/10.1075/ijcl.19131.lar Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hasselgård, Hilde (2019). Phraseological teddy bears: frequent lexical bundles in academic writing by Norwegian learners and native speakers of English, In Viola Wiegand & Michaela Mahlberg (ed.),  Corpus Linguistics, Context and Culture.  Mouton de Gruyter.  ISBN 9783110486728.  chapter.  s 339 - 362 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hasselgård, Hilde (2019). "The nature of the essays": The colligational framework ‘the N of the N’ in L1 and L2 novice academic English.. Studies in Variation, Contacts and Change in English.  ISSN 1797-4453.  20 Vis sammendrag
 • Hasselgård, Hilde (2018). Corpora in English language teaching, In Henrik Bøhn; Magne Dypedahl & Gro-Anita Myklevold (ed.),  Teaching and Learning English.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202547615.  18.  s 322 - 342
 • Hasselgård, Hilde (2018). Language Contrasts, Language Learners and Metacognition: Focus on Norwegian Advanced Learners of English, In Åsta Haukås; Camilla Bjørke & Magne Dypedahl (ed.),  Metacognition in Language Learning and Teaching.  Routledge.  ISBN 9781138633384.  6. Vis sammendrag
 • Hasselgård, Hilde (2018). Sentence-initial indefinite subjects in English and Norwegian. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS).  ISSN 1892-2449.  9(1), s 93- 114 . doi: 10.15845/bells.v9i1.1506 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hasselgård, Hilde & Ebeling, Signe Oksefjell (2018). At the interface between Contrastive Analysis and Learner Corpus Research: A parallel contrastive approach. Nordic Journal of English Studies (NJES).  ISSN 1502-7694.  17(2), s 182- 214 . doi: 10.35360/njes.438 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hasselgård, Hilde (2017). Adverbial Clauses in English and Norwegian Fiction and News. Yearbook of Corpus Linguistics and Pragmatics.  ISSN 2213-6819.  5, s 119- 139 . doi: 10.1007/978-3-319-54556-1_6 Vis sammendrag
 • Hasselgård, Hilde (2017). Lexical patterns of place in English and Norwegian, In Thomas Laurence Egan & Hildegunn Dirdal (ed.),  Cross-linguistic Correspondences. From lexis to genre.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027259561.  4.  s 98 - 119 Vis sammendrag
 • Hasselgård, Hilde (2017). Stating the obvious: signals of shared knowledge in Norwegian-produced academic English, In Pieter de Haan; Rina De Vries & Sanne Van Vuuren (ed.),  Language, Learners and Levels: Progression and Variation..  Presses universitaires de Louvain.  ISBN 978-2-87558-595-0.  1.  s 23 - 44
 • Hasselgård, Hilde (2017). Temporal Expressions in English and Norwegian, In Marketá Janebová; Ekaterina Lapshinova-Koltunski & Michaela Martinková (ed.),  Contrasting English and Other Languages through Corpora.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-1-4438-9601-6.  3.  s 75 - 101 Vis sammendrag
 • Hasselgård, Hilde (2016). Conditional clauses in novice academic English: A comparison of Norwegian learners and native speakers. Nordic Journal of English Studies (NJES).  ISSN 1502-7694.  15(2), s 95- 112 . doi: 10.35360/njes.364 Vis sammendrag
 • Hasselgård, Hilde (2016). Discourse-organizing metadiscourse in novice academic English, In Maria Jose Lopez-Couso; Belén Méndez-Naya; Paloma Núñez-Pertejo & Ignacio M. Palacios-Martínez (ed.),  Corpus linguistics on the move: Exploring and understanding English through corpora..  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004308077.  6.  s 106 - 131
 • Hasselgård, Hilde (2016). The way of the world: The colligational framework “the N1 of the N2” and its Norwegian correspondences. Nordic Journal of English Studies (NJES).  ISSN 1502-7694.  15(3), s 55- 79 . doi: 10.35360/njes.376
 • Aijmer, Karin & Hasselgård, Hilde (2015). Cross-linguistic studies at the interface between lexis and grammar. Nordic Journal of English Studies (NJES).  ISSN 1502-7694.  14(1), s 1- 8 . doi: 10.35360/njes.337
 • Ebeling, Signe Oksefjell & Hasselgård, Hilde (2015). Cross-linguistic perspectives on verb constructions, In Signe Oksefjell Ebeling & Hilde Hasselgård (ed.),  Cross-Linguistic Perspectives on Verb Constructions.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-1-4438-7808-1.  Chapter 1.  s 1 - 6
 • Ebeling, Signe Oksefjell & Hasselgård, Hilde (2015). Learner corpora and phraseology, In Sylviane Granger; Gaëtanelle Gilquin & Fanny Meunier (ed.),  The Cambridge Handbook of Learner Corpus Research.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107041196.  10.  s 207 - 230
 • Ebeling, Signe Oksefjell & Hasselgård, Hilde (2015). Learners' and native speakers' use of recurrent word-combinations across disciplines. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS).  ISSN 1892-2449.  6, s 87- 106 . doi: 10.15845/bells.v6i0.810
 • Hasselgård, Hilde (2015). Coming and going to the future: Future-referring expressions in English and Norwegian, In Signe Oksefjell Ebeling & Hilde Hasselgård (ed.),  Cross-Linguistic Perspectives on Verb Constructions.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-1-4438-7808-1.  chapter 5.  s 88 - 115 Vis sammendrag
 • Hasselgård, Hilde (2015). Lexicogrammatical features of adverbs in advanced learner English. ITL - International Journal of Applied Linguistics.  ISSN 0019-0829.  166(1), s 163- 189 . doi: 10.1075/itl.166.1.05has Vis sammendrag
 • Hasselgård, Hilde (2014). Additive conjunction across languages: ‘dessuten’ and its correspondences in English and French. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  6(1), s 69- 89 . doi: 10.5617/osla.691
 • Hasselgård, Hilde (2014). Conditional clauses in English and Norwegian, In Hans Petter Helland & Christine Meklenborg Salvesen (ed.),  Affaire(s) de grammaire. Mélanges offerts à Marianne Hobæk Haff à l'occasion de ses soixante-cinq ans.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-753-4.  9.  s 185 - 204
 • Hasselgård, Hilde (2014). Discourse-structuring functions of initial adverbials in English and Norwegian news and fiction. Languages in Contrast: International Journal for Contrastive Linguistics.  ISSN 1387-6759.  14(1), s 73- 92 . doi: 10.1075/lic.14.1.05has Vis sammendrag
 • Hasselgård, Hilde (2014). It-clefts in English L1 and L2 academic writing: The case of Norwegian learners, In Kristin Davidse; Caroline Gentens; Lobke Ghesquière & Lieven Vandelanotte (ed.),  Corpus Interrogation and Grammatical Patterns.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027203717.  Part 4:2.  s 295 - 320 Vis sammendrag
 • Hasselgård, Hilde (2014). Verbal and nominal expressions in an English-Norwegian translation perspective, In Kerstin Kuntz; Elke Teich; Silvia Hansen-Schirra; Stella Neumann & Peggy Daut (ed.),  Caught in the Middle – Language Use and Translation. A Festschrift for Erich Steiner on the Occasion of his 60th Birthday.  Universitätsverlag des Saarlandes.  ISBN 978-3-86223-145-4.  10.  s 147 - 160
 • Hasselgård, Hilde (2014). Å bruke korpus i språkundervisningen, I: Camilla Bjørke; Magne Dypedahl & Gro Anita Myklevold (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42450-3.  10.  s 139 - 156
 • Ebeling, Jarle; Ebeling, Signe Oksefjell & Hasselgård, Hilde (2013). Using recurrent word-combinations to explore cross-linguistic differences, In Karin Aijmer & Bengt Altenberg (ed.),  Advances in Corpus-based Contrastive Linguistics: Studies in honour of Stig Johansson.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978 90 272 0359 5.  10.  s 177 - 199
 • Hasselgård, Hilde; Ebeling, Jarle & Ebeling, Signe Oksefjell (2013). Introduction, In Hilde Hasselgård; Jarle Ebeling & Signe Oksefjell Ebeling (ed.),  Corpus Perspectives on Patterns of Lexis.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978 90 272 0363 2.  Introduction.  s 1 - 9
 • Paquot, Magali; Hasselgård, Hilde & Ebeling, Signe Oksefjell (2013). Writer/reader visibility in learner writing across genres: A comparison of the French and Norwegian components of the ICLE and VESPA learner corpora. Corpora and Language in Use.  ISSN 2034-6417.  s 377- 388
 • Ebeling, Signe Oksefjell; Ebeling, Jarle & Hasselgård, Hilde (2012). Aspects of corpus linguistics: compilation, annotation, analysis - Introduction. Studies in Variation, Contacts and Change in English.  ISSN 1797-4453.  12
 • Hasselgård, Hilde (2012). Crosslinguistic Differences in Grammar, In C.A. Chapelle (ed.),  The Encyclopedia of Applied Linguistics.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-4051-9473-0.  DOI: 10.1002/9781405198431.wbeal0290.
 • Hasselgård, Hilde (2012). Facts, ideas, questions, problems, and issues in advanced learners’ English. Nordic Journal of English Studies (NJES).  ISSN 1502-7694.  11(1), s 22- 54 . doi: 10.35360/njes.254
 • Hasselgård, Hilde (2012). Kommentaradjunkter i kontrastivt perspektiv, I: Thomas Hestbæk Andersen & Morten Boeriis (red.),  Nordisk socialsemiotik : pædagogiske, multimodale og sprogvidenskabelige landvindinger.  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 978-87-7674-657-5.  9.  s 177 - 198
 • Hasselgård, Hilde (2012). Possessive absolutes in English and their Norwegian correspondences, In Cathrine Fabricius-Hansen & Dag Trygve Truslew Haug (ed.),  Big events, small clauses : the grammar of elaboration.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-028586-4.  Chapter 6.1.  s 229 - 259
 • Hasselgård, Hilde & Johansson, Karl Albert Stig (2011). Learner corpora and contrastive interlanguage analysis, In Fanny Meunier; Sylvie De Cock; Gaëtanelle Gilquin & Magali Paquot (ed.),  A Taste for Corpora. In honour of Sylviane Granger.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978-90-272-8708-3.  3.  s 33 - 62

Se alle arbeider i Cristin

 • Burgess, Richard; Villanueva, Maria Casado; Dypedahl, Magne; Hasselgård, Hilde & Skretteberg, Tom Arne (2021). Interactions 1. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202686901.  376 s.
 • Dypedahl, Magne & Hasselgård, Hilde (2018). Introducing English Grammar. Third Edition. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245023688.  256 s. Vis sammendrag
 • Ebeling, Signe Oksefjell & Hasselgård, Hilde (ed.) (2015). Cross-Linguistic Perspectives on Verb Constructions. Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-1-4438-7808-1.  266 s. Vis sammendrag
 • Hasselgård, Hilde; Ebeling, Jarle & Ebeling, Signe Oksefjell (ed.) (2013). Corpus Perspectives on Patterns of Lexis. John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978 90 272 0363 2.  291 s.
 • Dypedahl, Magne; Hasselgård, Hilde & Løken, Berit Helene (2012). Introducing English grammar. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1291-0.  248 s.
 • Hasselgård, Hilde; Lysvåg, Per & Johansson, Karl Albert Stig (2012). English Grammar - Theory and Use. Second edition. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01894-2.  450 s.
 • Hasselgård, Hilde (2010). Adjunct Adverbials in English. Cambridge University Press.  ISBN 978-0-521-51556-6.  320 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hasselgård, Hilde (2020). Lexicogrammar Through Colligation: Noun + Preposition in English and Norwegian. Vis sammendrag
 • Hasselgård, Hilde (2019). Attribution in novice academic English.
 • Hasselgård, Hilde (2019). Corpus-based contrastive studies: beginnings, developments and directions.
 • Hasselgård, Hilde (2019). Idiomatikk på norsk og engelsk.
 • Hasselgård, Hilde (2019). Integrating contrastive and interlanguage corpus studies.
 • Hasselgård, Hilde (2019). Stating the obvious: signals of shared knowledge in academic English by advanced learners.
 • Hasselgård, Hilde (2019). Time adjuncts in English and Norwegian News discourse.
 • Hasselgård, Hilde (2019). Time adverbials in news reports - a short-term diachronic study.
 • Hasund, Ingrid Kristine & Hasselgård, Hilde (2019). Writer/reader visibility in young learner writing. A study of the TRAWL corpus of secondary school texts.
 • Ebeling, Signe Oksefjell & Hasselgård, Hilde (2018). Corpora et comparatio linguarum: Textual and contextual perspectives. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS).  ISSN 1892-2449.  9(1), s 1- 4 . doi: 10.15845/bells.v9i1.1518 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hasselgård, Hilde (2018). Corpus-based contrastive studies: beginnings, developments and directions.
 • Hasselgård, Hilde (2018). Når det gjelder tema: Topikmarkører i norske og engelske akademiske tekster. Vis sammendrag
 • Hasselgård, Hilde (2018). "The nature of the essays". The colligational pattern ‘the N of the N’ in L1 and L2 academic English.
 • Xu, Xiuling & Hasselgård, Hilde (2018). An Interview with Hilde Hasselgård. Corpus Linguistics.  5(2), s 1- 12 Vis sammendrag
 • Hasselgård, Hilde (2017). Corpus-based contrastive analysis: some methodological issues and a talking case study.
 • Hasselgård, Hilde (2017). Idiomaticity in English and Norwegian: combining contrastive and interlanguage corpus studies. Vis sammendrag
 • Hasselgård, Hilde (2017). Indefinite subjects in English and Norwegian.
 • Hasselgård, Hilde (2017). Indefinite subjects in English and Norwegian.
 • Hasselgård, Hilde (2017). Korpus og fremmedspråksundervisning.
 • Hasselgård, Hilde (2017). Learner Corpus Research. What corpora can tell us about learner language, with special reference to some phraseological issues.
 • Hasselgård, Hilde (2017). Phraseological teddy bears: Lexical bundles in academic writing by Norwegian learners and native speakers of English.
 • Hasselgård, Hilde (2017). Writing different types of texts with structure and coherence suited to the purpose and situation.
 • Hasselgård, Hilde (2017). Å bruke korpus i engelskundervisningen - og om hva korpus kan fortelle oss om engelsklæring.
 • Hasselgård, Hilde & Ebeling, Signe Oksefjell (2017). The interfaces between LCR and contrastive analysis. A parallel contrastive experiment.
 • Hasselgård, Hilde (2016). Maria Leedham, Chinese Students Writing in English. Implications from a Corpus-Driven Study (Book review). International Journal of Learner Corpus Research.  ISSN 2215-1478.  2(1), s 120- 124
 • Hasselgård, Hilde (2016). Temporal expressions in English and Norwegian.
 • Hasselgård, Hilde (2016). Å si det selvsagte: engasjementsmarkører i norske studenters akademiske tekster på engelsk.
 • Nordrum, Lene; Ebeling, Signe Oksefjell & Hasselgård, Hilde (2016). Introduction - Languages in contrast 20 years on. Nordic Journal of English Studies (NJES).  ISSN 1502-7694.  15(3), s 1- 6
 • Hasselgård, Hilde (2015). English-Norwegian contrasts and learner English. Vis sammendrag
 • Hasselgård, Hilde (2015). Lexical patterns of place in English and Norwegian.
 • Hasselgård, Hilde (2015). Stating the obvious: signals of shared knowledge in Norwegian-produced academic English.
 • Hasselgård, Hilde & Ebeling, Signe Oksefjell (2015). The Norwegian component of the VESPA corpus – compilation, annotation and use.
 • Hasselgård, Hilde (2014). Adverbial clauses in English and Norwegian.
 • Hasselgård, Hilde (2014). “Phraseological teddy bears” - Frequent lexical bundles in academic writing by Norwegian learners and native speakers of English.
 • Hasselgård, Hilde (2014). The way of the world: the collocational framework “the N1 of the N2” and its Norwegian correspondences.
 • Ebeling, Signe Oksefjell & Hasselgård, Hilde (2013). Learners’ and native speakers’ use of recurrent word-combinations across disciplines.
 • Hasselgård, Hilde (2013). Additive conjunction across languages: /dessuten/ and its correspondences in English and French.
 • Hasselgård, Hilde (2013). Comment adjuncts in contrast.
 • Hasselgård, Hilde (2013). Discourse-structuring functions of initial adverbials in English and Norwegian news and fiction.
 • Hasselgård, Hilde (2013). Jim Feist: Premodifiers in English. Their structure and significance. ICAME Journal.  ISSN 0801-5775.  37, s 212- 217
 • Hasselgård, Hilde (2013). Metadiscourse in novice academic English.
 • Hasselgård, Hilde (2013). The usefulness of a meaning-based functional grammar for applied contrastive analysis.
 • Hasselgård, Hilde (2012). Adjunct adverbials in English, and a comparison with Norwegian.
 • Hasselgård, Hilde (2012). Den norske måten å skrive engelsk på. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 64- 67
 • Hasselgård, Hilde (2012). It-clefts in English L1 and L2 academic writing.
 • Hasselgård, Hilde (2012). The use of it-clefts in English L1 and L2 academic writing.
 • Hasselgård, Hilde (2012). Vocabulary work: Collocations and the corpus. MAGAZINE. Cappelens tidsskrift for engelsklærere.  (2), s 7- 9
 • Ebeling, Jarle; Ebeling, Signe Oksefjell & Hasselgård, Hilde (2011). Using recurrent word-combinations to explore cross-linguistic differences.
 • Ebeling, Signe Oksefjell & Hasselgård, Hilde (2011). The VESPA corpus: status report and first explorations.
 • Hasselgård, Hilde (2011). Adjunct adverbials in English and Norwegian.
 • Hasselgård, Hilde (2011). Loving and hating in English and Norwegian Speech.
 • Hasselgård, Hilde (2011). Using corpora in contrastive studies.
 • Paquot, Magali; Hasselgård, Hilde & Ebeling, Signe Oksefjell (2011). Writer/reader visibility in learner writing across genres. A comparison of the French and Norwegian components of the ICLE and VESPA learner corpora.
 • Hasselgård, Hilde (2010). Adjunct adverbials in English.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. juni 2010 14:12 - Sist endret 15. feb. 2021 19:11