Hilde Hasselgård

Professor - Britisk-amerikansk
Bilde av Hilde Hasselgård
English version of this page
Telefon +47 22856736
Rom NT 628
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 6. etasje Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Undervisnings- og veiledningsområder

Moderne engelsk grammatikk, tekstlingvistikk, korpuslingvistikk, kontrastiv lingvistikk, systemisk-funksjonell lingvistikk, engelsk innlærerspråk.

Faglige kompetanseområder

Moderne engelsk grammatikk, tekstlingvistikk, korpuslingvistikk, kontrastiv lingvistikk, systemisk-funksjonell lingvistikk, engelsk innlærerspråk.

Undervisningsressurser på nett

Glossary of grammatical terms 
Writing a term paper in English corpus linguistics

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved ILOS

Idiomaticity in English and Norwegian: Corpus-based approaches. Fokus er leksikalske, fraseologiske og leksikogrammatiske studier av engelsk som andrespråk, samt engelsk og norsk i kontrast med hverandre. Sammen med Signe O. Ebeling er jeg norsk partner i prosjektet VESPA for å bygge opp et korpus av fagtekster på engelsk skrevet av innlærere. Var med i de avsluttede prosjektene  Språk i Kontrast (SPRIK) og Språk i Utdanning (SPRING), del av det tverrfakultære satsningsområdet Kunnskap i Skolen.

Annet

Medlem av redaksjonsrådet for International Journal of Learner Corpus Research, Languages in Contrast, Contrastive Pragmatics, Norsk lingvistisk tidsskrift, Oslo Studies in Language (OSLa), Corpora and Language in Use (bokserie)

Visepreseident i Learner Corpus Research Association.

Redaktør i Languages in Contrast (2002 t.o.m. 2019)
Tidligere 'review editor' i Functions of LanguageLeder av arrangementskomiteen for ICAME-konferansen i Oslo 2011

Tidligere styremedlem i ICAME (International Corpus Archive of Modern and Medieval English) og Nordisk forening for systemisk-funksjonell lingvistikk

 

Emneord: Engelsk, Engelsk språk, Kontrastiv lingvistikk, Korpuslingvistikk, Systemisk-funksjonell lingvistikk, Engelsk grammatikk, Innlærerspråk

Publikasjoner

 • Hasselgård, Hilde (2022). Adverb-adjective combinations in young writers' English (EL1 and EL2). Nordic Journal of Language Teaching and Learning (NJLTL). ISSN 2703-8629.
 • Paquot, Magali; Larsson, Tove; Hasselgård, Hilde; Ebeling, Signe Oksefjell; De Meyere, Damien & Valentin, Larry [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). The Varieties of English for Specific Purposes dAtabase (VESPA): Towards a multi-L1 and multi-register learner corpus of disciplinary writing. Research in Corpus Linguistics. ISSN 2243-4712.
 • Hasselgård, Hilde (2022). Attribution in novice academic writing. English Text Construction. ISSN 1874-8767. 14(2), s. 203–230.
 • Hasund, Ingrid Kristine & Hasselgård, Hilde (2022). Writer/reader visibility in young learner writing: A study of the TRAWL corpus of lower secondary school texts. The Journal of Writing Research. ISSN 2030-1006. 13(3), s. 447–472. doi: 10.17239/jowr-2022.13.03.04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hasselgård, Hilde (2021). Lexicogrammar through colligation: Noun + Preposition in English and Norwegian. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). ISSN 1892-2449. 11(1), s. 145–161. doi: 10.15845/bells.v11i1.3442. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hasselgård, Hilde (2021). Time adverbials in English and Norwegian news discourse. I Čermáková, Anna; Egan, Thomas Laurence; Hasselgård, Hilde & Rørvik, Sylvi (Red.), Time in Languages, Languages in Time. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027209689. s. 201–227. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ebeling, Signe Oksefjell & Hasselgård, Hilde (2021). The Functions of N-Grams in Bilingual and Learner Corpora: An Integrated Contrastive Approach. I Granger, Sylviane (Red.), Perspectives on the L2 Phrasicon: The View from Learner Corpora. Multilingual Matters. ISSN 9781788924856. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ebeling, Signe Oksefjell & Hasselgård, Hilde (2020). Intensification in dialogue vs. narrative in a corpus of present-day English fiction. I Jonsson, Ewa & Larsson, Tove (Red.), Voices Past and Present - Studies of Involved, Speech-related and Spoken Texts. In honor of Merja Kytö. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027207654. s. 302–316. doi: 10.1075/scl.97.18ebe.
 • Hasselgård, Hilde (2020). Corpus-based contrastive studies: Beginnings, developments and directions. Languages in Contrast: International Journal for Contrastive Linguistics. ISSN 1387-6759. 20(2), s. 184–208. doi: 10.1075/lic.00015.has. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsson, Tove; Callies, Marcus; Hasselgård, Hilde; Laso, Natalia Judith; Van Vuuren, Sanne & Verdaguer, Isabel [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Adverb placement in EFL academic writing. Going beyond syntactic transfer. International Journal of Corpus Linguistics. ISSN 1384-6655. 25(2), s. 155–184. doi: 10.1075/ijcl.19131.lar. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hasselgård, Hilde (2020). In the case of theme: Topic identifiers in English and Norwegian academic texts. Contrastive Pragmatics: A Cross-Disciplinary Journal (JOCP). ISSN 2666-0385. 1(1), s. 108–135. doi: 10.1163/26660393-12340001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hasselgård, Hilde (2019). "The nature of the essays": The colligational framework ‘the N of the N’ in L1 and L2 novice academic English. Studies in Variation, Contacts and Change in English. ISSN 1797-4453. 20.
 • Hasselgård, Hilde (2019). Phraseological teddy bears: frequent lexical bundles in academic writing by Norwegian learners and native speakers of English. I Wiegand, Viola & Mahlberg, Michaela (Red.), Corpus Linguistics, Context and Culture. De Gruyter Mouton. ISSN 9783110486728. s. 339–362. doi: 10.1515/9783110489071-013. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hasselgård, Hilde & Ebeling, Signe Oksefjell (2018). At the interface between Contrastive Analysis and Learner Corpus Research: A parallel contrastive approach. Nordic Journal of English Studies (NJES). ISSN 1502-7694. 17(2), s. 182–214. doi: 10.35360/njes.438. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hasselgård, Hilde (2018). Language Contrasts, Language Learners and Metacognition: Focus on Norwegian Advanced Learners of English. I Haukås, Åsta; Bjørke, Camilla & Dypedahl, Magne (Red.), Metacognition in Language Learning and Teaching. Routledge. ISSN 9781138633384. doi: 10.4324/9781351049146-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hasselgård, Hilde (2018). Corpora in English language teaching. I Bøhn, Henrik; Dypedahl, Magne & Myklevold, Gro-Anita (Red.), Teaching and Learning English. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202547615. s. 322–342.
 • Hasselgård, Hilde (2018). Sentence-initial indefinite subjects in English and Norwegian. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). ISSN 1892-2449. 9(1), s. 93–114. doi: 10.15845/bells.v9i1.1506. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hasselgård, Hilde (2017). Lexical patterns of place in English and Norwegian. I Egan, Thomas Laurence & Dirdal, Hildegunn (Red.), Cross-linguistic Correspondences. From lexis to genre. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027259561. s. 98–119. doi: 10.1075/slcs.191.04has.
 • Hasselgård, Hilde (2017). Stating the obvious: signals of shared knowledge in Norwegian-produced academic English. I de Haan, Pieter; De Vries, Rina & Van Vuuren, Sanne (Red.), Language, Learners and Levels: Progression and Variation.. Presses universitaires de Louvain. ISSN 978-2-87558-595-0. s. 23–44.
 • Hasselgård, Hilde (2017). Temporal Expressions in English and Norwegian. I Janebová, Marketá; Lapshinova-Koltunski, Ekaterina & Martinková, Michaela (Red.), Contrasting English and Other Languages through Corpora. Cambridge Scholars Publishing. ISSN 978-1-4438-9601-6. s. 75–101.
 • Hasselgård, Hilde (2017). Adverbial Clauses in English and Norwegian Fiction and News. Yearbook of Corpus Linguistics and Pragmatics. ISSN 2213-6819. 5, s. 119–139. doi: 10.1007/978-3-319-54556-1_6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hasselgård, Hilde (2016). The way of the world: The colligational framework “the N1 of the N2” and its Norwegian correspondences. Nordic Journal of English Studies (NJES). ISSN 1502-7694. 15(3), s. 55–79. doi: 10.35360/njes.376.
 • Hasselgård, Hilde (2016). Conditional clauses in novice academic English: A comparison of Norwegian learners and native speakers. Nordic Journal of English Studies (NJES). ISSN 1502-7694. 15(2), s. 95–112. doi: 10.35360/njes.364.
 • Hasselgård, Hilde (2016). Discourse-organizing metadiscourse in novice academic English. I Lopez-Couso, Maria Jose; Méndez-Naya, Belén; Núñez-Pertejo, Paloma & Palacios-Martínez, Ignacio M. (Red.), Corpus linguistics on the move: Exploring and understanding English through corpora.. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004308077. s. 106–131. doi: 10.1163/9789004321342_007.
 • Ebeling, Signe Oksefjell & Hasselgård, Hilde (2015). Learner corpora and phraseology. I Granger, Sylviane; Gilquin, Gaëtanelle & Meunier, Fanny (Red.), The Cambridge Handbook of Learner Corpus Research. Cambridge University Press. ISSN 9781107041196. s. 207–230. doi: 10.1017/cbo9781139649414.010.
 • Ebeling, Signe Oksefjell & Hasselgård, Hilde (2015). Cross-linguistic perspectives on verb constructions. I Ebeling, Signe Oksefjell & Hasselgård, Hilde (Red.), Cross-Linguistic Perspectives on Verb Constructions. Cambridge Scholars Publishing. ISSN 978-1-4438-7808-1. s. 1–6.
 • Hasselgård, Hilde (2015). Coming and going to the future: Future-referring expressions in English and Norwegian. I Ebeling, Signe Oksefjell & Hasselgård, Hilde (Red.), Cross-Linguistic Perspectives on Verb Constructions. Cambridge Scholars Publishing. ISSN 978-1-4438-7808-1. s. 88–115.
 • Hasselgård, Hilde (2015). Lexicogrammatical features of adverbs in advanced learner English. ITL - International Journal of Applied Linguistics. ISSN 0019-0829. 166(1), s. 163–189. doi: 10.1075/itl.166.1.05has.
 • Aijmer, Karin & Hasselgård, Hilde (2015). Cross-linguistic studies at the interface between lexis and grammar. Nordic Journal of English Studies (NJES). ISSN 1502-7694. 14(1), s. 1–8. doi: 10.35360/njes.337.
 • Hasselgård, Hilde (2014). It-clefts in English L1 and L2 academic writing: The case of Norwegian learners. I Davidse, Kristin; Gentens, Caroline; Ghesquière, Lobke & Vandelanotte, Lieven (Red.), Corpus Interrogation and Grammatical Patterns. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027203717. s. 295–320. doi: 10.1075/scl.63.20has.
 • Hasselgård, Hilde (2014). Additive conjunction across languages: ‘dessuten’ and its correspondences in English and French. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 6(1), s. 69–89. doi: 10.5617/osla.691.
 • Hasselgård, Hilde (2014). Verbal and nominal expressions in an English-Norwegian translation perspective. I Kuntz, Kerstin; Teich, Elke; Hansen-Schirra, Silvia; Neumann, Stella & Daut, Peggy (Red.), Caught in the Middle – Language Use and Translation. A Festschrift for Erich Steiner on the Occasion of his 60th Birthday. Universitätsverlag des Saarlandes. ISSN 978-3-86223-145-4. s. 147–160.
 • Hasselgård, Hilde (2014). Conditional clauses in English and Norwegian. I Helland, Hans Petter & Salvesen, Christine Meklenborg (Red.), Affaire(s) de grammaire. Mélanges offerts à Marianne Hobæk Haff à l'occasion de ses soixante-cinq ans. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-753-4. s. 185–204.
 • Hasselgård, Hilde (2014). Discourse-structuring functions of initial adverbials in English and Norwegian news and fiction. Languages in Contrast: International Journal for Contrastive Linguistics. ISSN 1387-6759. 14(1), s. 73–92. doi: 10.1075/lic.14.1.05has.
 • Hasselgård, Hilde (2014). Å bruke korpus i språkundervisningen. I Bjørke, Camilla; Dypedahl, Magne & Myklevold, Gro Anita (Red.), Fremmedspråksdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-42450-3. s. 139–156.
 • Hasselgård, Hilde; Ebeling, Jarle & Ebeling, Signe Oksefjell (2013). Introduction. I Hasselgård, Hilde; Ebeling, Jarle & Ebeling, Signe Oksefjell (Red.), Corpus Perspectives on Patterns of Lexis. John Benjamins Publishing Company. ISSN 978 90 272 0363 2. s. 1–9.
 • Paquot, Magali; Hasselgård, Hilde & Ebeling, Signe Oksefjell (2013). Writer/reader visibility in learner writing across genres: A comparison of the French and Norwegian components of the ICLE and VESPA learner corpora. Corpora and Language in Use. ISSN 2034-6417. s. 377–388.
 • Ebeling, Jarle; Ebeling, Signe Oksefjell & Hasselgård, Hilde (2013). Using recurrent word-combinations to explore cross-linguistic differences. I Aijmer, Karin & Altenberg, Bengt (Red.), Advances in Corpus-based Contrastive Linguistics: Studies in honour of Stig Johansson. John Benjamins Publishing Company. ISSN 978 90 272 0359 5. s. 177–199. doi: 10.1075/scl.54.11ebe.
 • Hasselgård, Hilde (2012). Crosslinguistic Differences in Grammar. I Chapelle, C.A. (Red.), The Encyclopedia of Applied Linguistics. Wiley-Blackwell. ISSN 978-1-4051-9473-0. doi: 10.1002/9781405198431.wbeal0290.
 • Ebeling, Signe Oksefjell; Ebeling, Jarle & Hasselgård, Hilde (2012). Aspects of corpus linguistics: compilation, annotation, analysis - Introduction. Studies in Variation, Contacts and Change in English. ISSN 1797-4453. 12.
 • Hasselgård, Hilde (2012). Kommentaradjunkter i kontrastivt perspektiv. I Andersen, Thomas Hestbæk & Boeriis, Morten (Red.), Nordisk socialsemiotik : pædagogiske, multimodale og sprogvidenskabelige landvindinger. Syddansk Universitetsforlag. ISSN 978-87-7674-657-5. s. 177–198.
 • Hasselgård, Hilde (2012). Possessive absolutes in English and their Norwegian correspondences. I Fabricius-Hansen, Cathrine & Haug, Dag Trygve Truslew (Red.), Big events, small clauses : the grammar of elaboration. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-028586-4. s. 229–259. doi: 10.1515/9783110285864.229.

Se alle arbeider i Cristin

 • Burgess, Richard; Dypedahl, Magne & Hasselgård, Hilde (2022). Interactions 2 (Lærebok Programfag Engelsk 2). Cappelen Damm AS. ISBN 9788202740962. 424 s.
 • Čermáková, Anna; Egan, Thomas Laurence; Hasselgård, Hilde & Rørvik, Sylvi (2021). Time in Languages, Languages in Time. John Benjamins Publishing Company. ISBN 9789027209689. 307 s.
 • Burgess, Richard; Villanueva, Maria Casado; Dypedahl, Magne; Hasselgård, Hilde & Skretteberg, Tom Arne (2021). Interactions 1. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202686901. 376 s.
 • Dypedahl, Magne & Hasselgård, Hilde (2018). Introducing English Grammar. Third Edition. Fagbokforlaget. ISBN 9788245023688. 256 s.
 • Ebeling, Signe Oksefjell & Hasselgård, Hilde (2015). Cross-Linguistic Perspectives on Verb Constructions. Cambridge Scholars Publishing. ISBN 978-1-4438-7808-1. 266 s.
 • Hasselgård, Hilde; Ebeling, Jarle & Ebeling, Signe Oksefjell (2013). Corpus Perspectives on Patterns of Lexis. John Benjamins Publishing Company. ISBN 978 90 272 0363 2. 291 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hasselgård, Hilde (2022). Adverbial modification of adjectives in young writers’ English (EL1 and EL2).
 • Hasselgård, Hilde (2022). Concessive subordination in English and Norwegian .
 • Hasselgård, Hilde (2021). 'Seem' and 'appear' and their Norwegian verbal counterparts: a cross-register contrastive study.
 • Hasselgård, Hilde (2021). Periphrastic genitive constructions in English and Norwegian.
 • Čermáková, Anna; Egan, Thomas Laurence; Hasselgård, Hilde & Rørvik, Sylvi (2021). Time in languages, languages in time. I Čermáková, Anna; Egan, Thomas Laurence; Hasselgård, Hilde & Rørvik, Sylvi (Red.), Time in Languages, Languages in Time. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027209689. s. 1–8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hasselgård, Hilde (2020). Lexicogrammar Through Colligation: Noun + Preposition in English and Norwegian .
 • Hasund, Ingrid Kristine & Hasselgård, Hilde (2019). Writer/reader visibility in young learner writing. A study of the TRAWL corpus of secondary school texts.
 • Hasselgård, Hilde (2019). Time adjuncts in English and Norwegian News discourse.
 • Hasselgård, Hilde (2019). Idiomatikk på norsk og engelsk.
 • Hasselgård, Hilde (2019). Time adverbials in news reports - a short-term diachronic study.
 • Hasselgård, Hilde (2019). Stating the obvious: signals of shared knowledge in academic English by advanced learners.
 • Hasselgård, Hilde (2019). Attribution in novice academic English.
 • Hasselgård, Hilde (2019). Integrating contrastive and interlanguage corpus studies.
 • Hasselgård, Hilde (2019). Corpus-based contrastive studies: beginnings, developments and directions.
 • Xu, Xiuling & Hasselgård, Hilde (2018). An Interview with Hilde Hasselgård. Corpus Linguistics. 5(2), s. 1–12.
 • Hasselgård, Hilde (2018). Når det gjelder tema: Topikmarkører i norske og engelske akademiske tekster.
 • Hasselgård, Hilde (2018). Corpus-based contrastive studies: beginnings, developments and directions.
 • Hasselgård, Hilde (2018). "The nature of the essays". The colligational pattern ‘the N of the N’ in L1 and L2 academic English.
 • Ebeling, Signe Oksefjell & Hasselgård, Hilde (2018). Corpora et comparatio linguarum: Textual and contextual perspectives. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). ISSN 1892-2449. 9(1), s. 1–4. doi: 10.15845/bells.v9i1.1518. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hasselgård, Hilde (2017). Phraseological teddy bears: Lexical bundles in academic writing by Norwegian learners and native speakers of English.
 • Hasselgård, Hilde (2017). Corpus-based contrastive analysis: some methodological issues and a talking case study.
 • Hasselgård, Hilde (2017). Writing different types of texts with structure and coherence suited to the purpose and situation.
 • Hasselgård, Hilde & Ebeling, Signe Oksefjell (2017). The interfaces between LCR and contrastive analysis. A parallel contrastive experiment.
 • Hasselgård, Hilde (2017). Idiomaticity in English and Norwegian: combining contrastive and interlanguage corpus studies.
 • Hasselgård, Hilde (2017). Indefinite subjects in English and Norwegian.
 • Hasselgård, Hilde (2017). Learner Corpus Research. What corpora can tell us about learner language, with special reference to some phraseological issues.
 • Hasselgård, Hilde (2017). Korpus og fremmedspråksundervisning.
 • Hasselgård, Hilde (2017). Å bruke korpus i engelskundervisningen - og om hva korpus kan fortelle oss om engelsklæring.
 • Hasselgård, Hilde (2017). Indefinite subjects in English and Norwegian.
 • Hasselgård, Hilde (2016). Temporal expressions in English and Norwegian.
 • Nordrum, Lene; Ebeling, Signe Oksefjell & Hasselgård, Hilde (2016). Introduction - Languages in contrast 20 years on. Nordic Journal of English Studies (NJES). ISSN 1502-7694. 15(3), s. 1–6.
 • Hasselgård, Hilde (2016). Maria Leedham, Chinese Students Writing in English. Implications from a Corpus-Driven Study (Book review). International Journal of Learner Corpus Research. ISSN 2215-1478. 2(1), s. 120–124.
 • Hasselgård, Hilde (2015). English-Norwegian contrasts and learner English.
 • Hasselgård, Hilde & Ebeling, Signe Oksefjell (2015). The Norwegian component of the VESPA corpus – compilation, annotation and use.
 • Hasselgård, Hilde (2015). Lexical patterns of place in English and Norwegian.
 • Hasselgård, Hilde (2014). The way of the world: the collocational framework “the N1 of the N2” and its Norwegian correspondences.
 • Hasselgård, Hilde (2014). Adverbial clauses in English and Norwegian.
 • Hasselgård, Hilde (2014). “Phraseological teddy bears” - Frequent lexical bundles in academic writing by Norwegian learners and native speakers of English.
 • Hasselgård, Hilde (2013). Discourse-structuring functions of initial adverbials in English and Norwegian news and fiction.
 • Ebeling, Signe Oksefjell & Hasselgård, Hilde (2013). Learners’ and native speakers’ use of recurrent word-combinations across disciplines.
 • Hasselgård, Hilde (2013). The usefulness of a meaning-based functional grammar for applied contrastive analysis.
 • Hasselgård, Hilde (2013). Additive conjunction across languages: /dessuten/ and its correspondences in English and French.
 • Hasselgård, Hilde (2013). Metadiscourse in novice academic English.
 • Hasselgård, Hilde (2013). Jim Feist: Premodifiers in English. Their structure and significance. ICAME Journal. ISSN 0801-5775. 37, s. 212–217.
 • Hasselgård, Hilde (2013). Comment adjuncts in contrast.
 • Hasselgård, Hilde (2012). Vocabulary work: Collocations and the corpus. MAGAZINE. Cappelens tidsskrift for engelsklærere. s. 7–9.
 • Hasselgård, Hilde (2012). The use of it-clefts in English L1 and L2 academic writing.
 • Hasselgård, Hilde (2012). It-clefts in English L1 and L2 academic writing.
 • Hasselgård, Hilde (2012). Adjunct adverbials in English, and a comparison with Norwegian.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. juni 2010 14:12 - Sist endret 26. aug. 2022 15:57

Prosjekter