Annely Tomson

{## [call[person:affiliation, {, position, :, true, ,, subunits, :, false, }]] ##}
Bilde av Annely Tomson
English version of this page
Telefon +47 22859198
Rom Henrik Wergelands hus 318
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

 

Faglige interesser

 • Norsk som andrespråk 
 • Andrespråkstilegnelse
 • Innlærerkorpus
 • Bærekraftige tilbakemeldinger
 • Språktesting og språkvurdering
 • Nettkurs

Undervisning

 

Faglig utvikling, prosjekter, priser

I 2014, da Tomson ble ansatt ved Institutt ved lingvistiske og nordiske studier (ILN), utviklet hun NORINT-korpuset sammen med Liv Andlem Harnæs og Else Ryen samt Tekstlaboratoriet. I 2016 mottok Tomson ILNs undervisningspris for MOOC-kurset Introduction to Norwegian sammen med Erik Juriks og Roger Solberg. Året etter, i 2017, var Tomson, Solberg og Juriks tildelt Universitetet i Oslos utdanningspris for Introduction to Norwegian. Siden 2018 har Tomson vært ansvarlig for nettsiden Interaktive grammatikkoppgaver for internasjonale norskstudenter (IGIN). I perioden 01.08.2017–31.07.2020 var Tomson undervisningsleder og nestleder ved ILN. 01.01.2019–30.04.2021 ledet hun et EU-prosjekt om didaktikk, "Mestere i didaktikk", og Tomson er en av bidragsyterne til "Mestere i didaktikk" ut 2022. 

Annet

 • 2018–d.d.: IGIN-ansvarlig
 • 01.09.2018–31.12.2022: 2. vararepresentant til styret ved Universitetsbiblioteket 
 • 2017–2020: Det humanistiske fakultets vararepresentant til styret ved Den internasjonale sommerskole

 


 

Emneord: Norsk for internasjonale studenter, Norsk som andrespråk, Andrespråkstilegnelse, Innlærerkorpus, Nettkurs, Språkpedagogikk

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Tomson, Annely (2022). Acquisition of Norwegian as a second language: What are the differences between written and spoken language of the learners?
 • Tomson, Annely (2022). Syntaktiske avvik fra målspråket: Forskjell på innlærernes skriftlige og muntlige produksjon?
 • Tomson, Annely (2021). Plenary: Designing Sustainable Feedback.
 • Tomson, Annely & Leirvåg, Siren (2020). Plenary: Masters of Didactics: The participants’ learning outcomes and experiences with the programme.
 • Wapinska, Ewa & Tomson, Annely (2017). Assessing B2 exam papers at B2 level through the CEFR lens.
 • Harnæs, Liv Andlem & Tomson, Annely (2014). Muntlig korpus - voksne deltakere på norskkurs ved UiO.
 • Garbacz, Piotr & Tomson, Annely (2021). A Masters of Didactics Model for University Teaching and Tutoring. Ministerstwo Edukacji i Nauki. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. feb. 2014 12:16 - Sist endret 8. sep. 2022 12:32