English version of this page

NORINT-korpuset

NORINT-korpuset inneholder muntlig materiale fra 51 og skriftlig materiale fra 116 voksne internasjonale studenter som gikk på norskkurs på høyere nivå (≈CEFR-nivå B2) ved Universitetet i Oslo sommeren 2014 og 2015.

NORINT-korpuset består av tre deler:

 • NORINT tale: Taledelen av korpuset består av intervjuer og samtaler, i alt 111 000 ord. En lærer intervjuer studenter om deres bakgrunn, studier, arbeid og fremtidsplaner. I tillegg er det gjort video- og lydopptak der informantene samtaler to og to om emner som kultur, fritid, reiser eller livet i Norge. Det er 30 – 40 minutters opptak av hver student.
  Opptakene er transkribert med transkripsjonsprogrammet Elan. Det er brukt ortografisk transkripsjon der det studentene sier, er transkribert ord for ord.
  Du kan lese transkripsjonsveiledningen for NORINT tale her.
  Søk i NORINT tale
   
 • NORINT opplest: 57 informanter, 51 av dem de samme som har bidratt til NORINT tale, leser opp 60 utvalgte setninger og en liten historie. Det finnes bare lydopptak av opplesningene.
  Søk i NORINT opplest
   
 • NORINT tekst: Tekstdelen av korpuset består av 53 247 ord fra 116 eksamensoppgaver. Informantene er delvis de samme som i den muntlige delen av materialet. Av hensyn til personvern er det imidlertid ikke synlige koplinger i korpuset.
  Tekstene i NORINT tekst foreligger i tre ulike formater: en håndskrevet originalversjon i pdf-format, en innskrevet nøyaktig kopi av originalversjonen og en versjon der alle ortografiske feil er rettet.Tekstversjonene og de korrigerte versjonene er lenket sammen.
  Søk i NORINT tekst

Logg deg inn med Feide eller eduGAIN, der du bruker ditt vanlige universitets-brukernavn og passord. Om du ikke får tilgang via Feide eller eduGAIN, kontakt tekstlab-post@iln.uio.no.

Du kan lese mer om hvordan du bruker korpuset i brukerveiledningen for NORINT-korpuset.

Slik ser søkegrensesnittet til korpuset ut:
 

 

Publisert 14. feb. 2017 15:11 - Sist endret 14. juni 2020 16:36