English version of this page

Prosjekter og arbeidsoppgaver

Bildet kan inneholde: tekst, font, logo, linje.

Deltakelse i prosjekter

Avsluttede prosjekter Tekstlaboratoriet har deltatt i

 

Noen andre arbeidsoppgaver

  • Vedlikehold av ressursene ved CLARINO Text Laboratory Centre (se også CLARINO-prosjektet)
  • Drift og vedlikehold av Tekstlaboratoriets øvrige ressurser og korpus
  • Fortsatt nyutvikling av Glossa
  • Lede UiOs teksthub
  • Bygge opp nye korpus: TraWL (Tracking Written Learner language), Islandsk ungdomskorpus, etiopiske korpus
  • IGIN for nynorsk
  • NEALTs hjemmeside og postlister
  • Deltakelse i UiO-hubene for video og kart, se Hub/node-organisering av IT i forskning og hjemmesiden til  Videohub. I videohuben er Tekstlaboratoriet koordinator for språkforskningsnoden.
  • Brukerstøtte, veiledning og hjelp til språkforskere, stipendiater og masterstudenter
  • Planlegging av nye prosjekter, forskning og publisering

 

 

Publisert 20. jan. 2010 09:12 - Sist endret 3. jan. 2022 12:16