English version of this page

Tekstlaboratoriet

Tekstlaboratoriet utvikler teknologiske løsninger for tekst og tale til forskere og studenter lokalt ved UiO og nasjonalt.

Tekst i felter.Gjennom forsknings- og infrastruktur-prosjekter har Tekstlaboratoriet ansvaret for store, nasjonale infrastrukturer, særlig søkbare korpus over talespråk som norske og nordiske dialekter og amerikanorsk nedarvingsspråk, men også korpus med webtekster, litterære tekster, elevtekster, databaser og ordlister - for mange ulike språk. Gjennom et stort NORAD-prosjekt har vi blant annet også utviklet talespråkskorpus for åtte etiopiske språk.

Tekstlaboratoriet leder UiOs teksthub og er C-senter i den europeiske CLARIN-infrastrukturen, les om CLARINO Text Laboratory Centre.

Tilbud til studenter og ph.d.-stipendiater

Les mer om oppgaver du kan gjøre i samarbeid med Tekstlaboratoriet.

Publikasjoner

Se publikasjoner fra ansatte på Tekstlaboratoriet.

3 logoer: Clarino - Forskningsrådet - Norway grants