English version of this page

Tekstlaboratoriet

Illustrasjon: Karine Stjernholm

Tekstlaboratoriet tilbyr teknologiske løsninger til forskere, stipendiater og masterstudenter ved Det humanistiske fakultet. Det omfatter databaser, ordlister og spesialløsninger for tekst- og språkteknologi.

Vi arbeider også med forsknings- og utviklingsprosjekter alene eller i samarbeid med andre – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Tekstlaboratoriet er C-senter i den europeiske CLARIN-infrastrukturen, les om CLARINO Text Laboratory Centre.

Tilbud til studenter og ph.d.-stipendiater

Les mer om oppgaver du kan gjøre i samarbeid med Tekstlaboratoriet.

Publikasjoner

Se publikasjoner fra ansatte på Tekstlaboratoriet.