Språklig materiale produsert av ansatte, PhD-er og studenter ved ILN

Tekstlaboratoriet lagrer og tilgjengeliggjør språklig materiale som er brukt i artikler, avhandlinger og masteroppgaver på ILN. Dette kan for eksempel være lydfiler, transkripsjoner eller ordlister av forskjellig slag.

Ta kontakt med Tekstlaboratoriet om du ønsker at vi skal lagre og tilgjengeliggjøre materiale for deg.

Publisert 29. apr. 2016 10:27 - Sist endret 14. juni 2020 16:33