Organisasjon

Institutt for nordiske og lingvistiske studium blei oppretta januar 2005, og er eitt av sju institutt ved Det humanistiske fakultet.

Leiinga består av instituttleiar, administrativ leiar, forskingsleiar og undervisningsleiar. Det øvste organet ved instituttet er instituttstyret.

I tillegg til fagmiljø innanfor lingvistikk, nordiske språk og nordisk litteratur, har vi språkteknologisk kompetanse samla i Tekstlaboratoriet og Eining for digital dokumentasjon (EDD). Senter for Ibsen-studium er ei eiga eining ved instituttet og har eiga heimeside.

Publisert 25. mars 2012 20:20 - Sist endret 31. jan. 2017 08:58