Eksterne tjenester og ressurser

Bildet kan inneholde: tekst, font, logo, linje.

Korpus og andre tekster med søkeprogram

Aftenposten, Atekst

Bibelen.no

Bibliotheca Polyglotta (Jens Braarvig, IKOS)

BySoc: Dansk Talesprog

Cola-prosjektet

corpus.byu.edu

Corpus Gesproken Nederlands

DGT-Translation Memory

Edisyn Search Engine (European dialect syntax)

Faroese Parsed Historical Corpus (FarPaHC)

Føroyskt TekstaSavn (FTS)

GloWbE: Corpus of Global Web-Based English

Gothenburg Spoken Language Corpus

Icelandic Corpus: Íslenskt textasafn

INESS (Infrastructure for the Exploration of Syntax and Semantics)

KorpusDK

Nasjonalbibliotekets ngramleser

NB ord-graf (laget av Knut Melvær)

Norsk aviskorpus

OPUS

Phonologie du Français Contemporain

Search through historic newspapers from 23 European countries (The European Library)

Spoken British National Corpus 2014 (Spoken BNC2014). Få brukernavn og passord

Språkbankens korpus (Korp) og leksikalske ressurser  (Gøteborg Universitet)

TACTWeb

Talesøk - Søkbare norske talemålsinnspillinger (Uni Digital)

The British National Corpus

VISL-korpuset av danske tekster (VISL - Visual Interactive Syntax Learning)

 

Ordbøker

Bokmålsordboka og Nynorskordboka

Analyse av sammensatte ord i Bokmålsordboka

Analyse av sammensatte ord i Nynorskordboka

Grunnmanuskriptet (ILN, Dokumentasjonsprosjektet)

Ivar Aasens Norsk Ordbog (1873)

Norsk ordbok 2014 

ordnett.no (Kunnskapsforlaget)

Samisk ordboks- og terminologiportal

Nyordsdatabasen (ILN, Dokumentasjonsprosjektet)

Retskrivningsordbogen (Dansk Sprognævn)

Svenska Akademiens ordbok (Gøteborg Universitet)

Noen små demoer fra Lingsoft

yourdictionary.com

 

Grammatiske analysatorer og verktøy

Språkrådets svadagenerator

Trestrukturer av setninger på 22 språk (VISL - Visual Interactive Syntax Learning)

Up-goer five: Norsk teksteditor

Giellatekno: Verktøy for samiske språk, færøysk og grønlandsk

Nordsamisk-norsk maskinomsetjing

 

Annet

Søk i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek

Språkbanken

Språkinformasjonsbase- Languages of the world

Språkinfrastruktur for norsk språk og norske namn

Svenska Akademiens grammatik (SAG)

Word Smith Tools

 

Organisasjoner

NEALT

NODALI

Publisert 8. juni 2010 17:06 - Sist endret 14. juni 2020 16:36