English version of this page

Lingvistisk kapasitetsbygging

verktøy for en inkluderende utvikling av Etiopia

Prosjektet "Lingvistisk kapasitetsbygging - verktøy for en inkluderende utvikling av Etiopia" skal stimulere til kapasitetsbygging og økt kunnskap på etiopiske universiteter for noen av disse språkene slik at språkene kan brukes i utdanning og på andre demokratiske arenaer i utviklingen av et moderne Etiopia. Etiopisk tegnspråk er ett av språkene som er dårlig beskrevet og som vies stor oppmerksomhet i prosjektet.

På veg til John F. Kennedy Memorial Main Library, Addis Ababa University

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetene i Addis Ababa og Hawassa, Norsk teknisk-naturvitenskapelige universitet, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Multiling, Senter for flerspråklighet. Prosjektet mottar støtte fra Norad gjennom NORHED.

 

Les mer på prosjektets engelske hjemmeside

Publisert 13. feb. 2014 18:35 - Sist endret 15. sep. 2020 16:24