English version of this page

Prosjekter og arbeidsoppgaver

Deltakelse i prosjekter i 2019

Noen andre arbeidsoppgaver i 2019

  • Vedlikehold av ressursene ved CLARINO Text Laboratory Centre (se også CLARINO-prosjektet)
  • Drift og vedlikehold av Tekstlaboratoriets øvrige ressurser og korpus
  • Fortsatt nyutvikling av Glossa.
  • Bygge opp nye korpus: italiensk talespråkskorpus, TraWL (Tracking Written Learner language), Pskov Russian Dialect Corpus
  • IGIN for nynorsk
  • NEALTs hjemmeside og postlister
  • Deltakelse i UiO-hubene for video og kart, se Hub/node-organisering av IT i forskning og hjemmesiden til  Videohub. I videohuben er Tekstlaboratoriet koordinator for språkforskningsnoden.
  • Brukerstøtte, veiledning og hjelp til språkforskere, stipendiater og masterstudenter
  • Veiledning av hovedfagsstudenter og doktorgradsstudenter
  • Planlegging av nye prosjekter, forskning og publisering

Avsluttede prosjekter Tekstlaboratoriet har deltatt i

 

Publisert 20. jan. 2010 09:12 - Sist endret 4. jan. 2019 12:00