English version of this page

Prosjekter og arbeidsoppgaver

Deltakelse i prosjekter

Avsluttede prosjekter Tekstlaboratoriet har deltatt i

 

Noen andre arbeidsoppgaver

 • Vedlikehold av ressursene ved CLARINO Text Laboratory Centre (se også CLARINO-prosjektet)
 • Drift og vedlikehold av Tekstlaboratoriets øvrige ressurser og korpus
 • Fortsatt nyutvikling av Glossa
 • Lede UiOs teksthub
 • Bygge opp nye korpus: TraWL (Tracking Written Learner language), Islandsk ungdomskorpus, etiopiske korpus
 • IGIN for nynorsk
 • NEALTs hjemmeside og postlister
 • Deltakelse i UiO-hubene for video og kart, se Hub/node-organisering av IT i forskning og hjemmesiden til  Videohub. I videohuben er Tekstlaboratoriet koordinator for språkforskningsnoden.
 • Brukerstøtte, veiledning og hjelp til språkforskere, stipendiater og masterstudenter
 • Veiledning av hovedfagsstudenter og doktorgradsstudenter
 • Planlegging av nye prosjekter, forskning og publisering

 

 

Publisert 20. jan. 2010 09:12 - Sist endret 14. juni 2020 16:36