KAL: Kvalitetssikring av læringsutbyttet i norsk skriftlig - prosjekt og korpus

KAL-prosjektet (”Kvalitetssikring av læringsutbyttet i norsk skriftlig”, 2000 - 2002)  hadde som formål å vurdere læringsutbyttet i norsk skriftlig i grunnskolen, slik dette kom til uttrykk gjennom avsluttende eksamen i tiende årstrinn.

KAL-korpuset består av drøyt 3300 elevtekster skrevet til avgangsprøven i norsk hovedmål i årene 1998, 1999, 2000 og 2001. Databasen inneholder også tilhørende karakterdata og andre bakgrunnsdata. Korpuset er fritt tilgjengelig for forskning. 

Søk i korpuset
 

Prosjektet var et samarbeid mellom fagpersoner ved flere forsknings- og utviklingsmiljøer:

• Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU
Professor Lars Sigfred Evensen, prosjektleder
Forsker Wenche Vagle, daglig leder

• Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO
Professor Frøydis Hertzberg, prosjektmedarbeider

• Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, UiO
Professor Kjell Lars Berge, prosjektmedarbeider

• Det nasjonale læringssenteret, Oslo
Seniorrådgiver Sissel Anderson, prosjektinitiator

 

Se også bøkene:

Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen, Frøydis Hertzberg, Wenche Vagle:
Ungdommers skrivekompetanse - bind I. Norsksensuren som kvalitetsvurdering.
Universitetsforlaget 2003.

Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen, Frøydis Hertzberg, Wenche Vagle:
Ungdommers skrivekompetanse - bind II. Norskeksamen som tekst.
Universitetsforlaget 2005.

Publisert 22. juni 2017 14:12 - Sist endret 19. juni 2019 12:19