Kjersti Bale

Bilde av Kjersti Bale
English version of this page
Telefon +47 22856973
Rom NT 731
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 7. etasje Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

Mitt faglige kompetanseområde er knyttet til melankoli og relaterte følelser, emosjoner og stemninger. For tiden interesserer jeg meg for essays skrevet av kvinner. I perioden 2008–2013 ledet jeg Norges Forskningsråds Program for kulturforskning, Kulturell verdsetting (KULVER). I 2003 var jeg med på å etablere Program for estetiske studier ved Humanistisk fakultet, UiO, et program jeg ledet fram til 2005. 2009–2012 var jeg instituttleder ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved UiO. Jeg er redaksjonsmedlem i Agora, Kultur&Klasse og Norsk LItteraturvitenskapelig Tidsskrift og innvalgt medlem av  Det Norske Videnskaps-Akademi. Jeg har vært medlem av The Coordinating Committee for the Comparative History of Literatures in European Languages Series, støttet av Union Académique Internationale og International Comparative Literature Association (ICLA), og var medlem av styret for Litteraturhuset fra oppstarten og de første seks årene. 2015–2018 satt jeg i Divisjonsstyret for vitenskap, Norges Forskningsråd, i styret for HERA og i Riksbankens Jubileumsfonds komité for språk, kunst og litteratur.

Emneord: Allmenn litteraturvitenskap, Melankoli, Essay, Estetikk

Publikasjoner

Bøker

 • Estetikk. En innføring. Pax Forlag, 2009. Utgitt på svensk samme år. 
 • Estetisk teori. En antologi. Redigert sammen med Arnfinn Bø-Rygg. Universitetsforlaget, 2008
 • Tekstens temperering. Michel de Montaignes essayistiske fremstillingsmåte. Pax Forlag, 2003
 • Om melankoli. Pax Forlag, 1997
 • Friheten som utopi. En analyse av Cora Sandels Alberte-trilogi. Novus, 1989
 • Bale, Kjersti (2020). Motstand og sårbarhet. Jens Bjørneboes essays, I: Kaja Schjerven Mollerin (red.),  De menneskelige boliger. En bok om Jens Bjørneboe.  Gyldendal Litteratur.  ISBN 9788205541153.  Kapittel 9.  s 163 - 184
 • Bale, Kjersti & Bondevik, Hilde (2020). Magical thinking: experiences of grief and mourning in George Saunders' Lincoln in the Bardo and Jesmyn Ward's Sing, Unburied, Sing, In Michael Hviid Jacobsen & Anders Petersen (ed.),  Exploring Grief. Towards a sociology of sorrow.  Routledge.  ISBN 978-0-367-19246-4.  Kapittel 4.  s 69 - 83
 • Bale, Kjersti & Bondevik, Hilde (2019). Verdighet mot livets slutt. Etiske, estetiske og politiske perspektiver på Cecilie Engers roman Mors gaver, I: Birgitta Haga Gripsrud & Lisbeth Thoresen (red.),  Alt som lever må dø : døden som tverrfaglig kunnskapsfelt.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 9788230402344.  Kapittel 7.  s 195 - 222
 • Bale, Kjersti (2018). Akèdia/Akedia, In Knut Stene-Johansen; Christian Refsum & Johan Schimanski (ed.),  Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community.  Transcript Verlag.  ISBN 978-3-8376-4431-9.  Chapter 1.  s 21 - 28
 • Bale, Kjersti (2018). Postkritisk kritikk av kritikken. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  21(1), s 78- 93 . doi: 10.18261/issn.1504-288X-2018-01-06 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bale, Kjersti (2017). Hvordan eldes med verdighet? Simone de Beauvoir, Alderdommen. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  35(2-3), s 312- 328 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bale, Kjersti (2017). Litteraturlesing som dannelse av demokratiske holdninger. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  (1), s 40- 49 . doi: 10.18261/issn.1504-288X Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bale, Kjersti (2017). Reading Literature Historically: Honoré de Balzac's Adieu, In Jakob Lothe (ed.),  The Future of Literary Studies.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-900-2.  Chapter 2.  s 47 - 60
 • Bale, Kjersti & Bondevik, Hilde (2017). Sorg i diagnosekulturen. Mellom symptombeskrivelse og litterært uttrykk, I: Hilde Bondevik; Ole Jacob Madsen & Kari Nyheim Solbrække (red.),  Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden.  Spartacus.  ISBN 9788230401859.  10.  s 289 - 323 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bale, Kjersti (2016). AKÈDIA/Akedia, I: Knut Stene-Johansen; Christian Refsum & Johan Henrik Schimanski (red.),  Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet.  Spartacus.  ISBN 978-82-304-01781.  Kapitel 1.  s 23 - 33
 • Bale, Kjersti (2016). Approaching entangled moral attitudes. Orbis Litterarum.  ISSN 0105-7510.  71(4), s 328- 347 . doi: 10.1111/oli.12107
 • Bale, Kjersti (2012). De la pensée morale dans "Des Cannibales" de Michel de Montaigne. Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne.  ISSN 1965-2348.  55(1), s 13- 22
 • Bale, Kjersti (2012). Etterord, I:  Den emansiperte tilskuer.  Pax Forlag.  ISBN 9788253034959.  Etterord.  s 209 - 231
 • Bale, Kjersti (2011). Moralsk tenkning i Michel de Montaignes "Om kannibaler", I: Thomas Götselius; Anders Olsson & Boel Westin (red.),  Vandring genom tiden.  Symposion Brutus Östlings bokförlag.  ISBN 9789171398666.  kapittel.  s 27 - 37
 • Bale, Kjersti (2008). Litteraturen og livet, I: Kristin Ørjasæter & Hans Hauge (red.),  Åpninger. Lesninger i Hanne Ørstaviks forfatterskap.  Forlaget Oktober.  ISBN 978-82-495-0574-6.  Artikkel.  s 81 - 98
 • Bale, Kjersti (2007). Melankoli - mellom kunst og legekunst, I: Hilde Bondevik & Anne Kveim Lie (red.),  Tegn på sykdom. Om litterær medisin og medisinsk litteratur.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0024-1.  Artikkel.  s 135 - 158
 • Bale, Kjersti (2006). Gjenkjennelsen av en stemme. Om Eldrid Lundens poetikk. Kraftsentrum.  ISSN 0809-7135.  2
 • Bale, Kjersti & Hagen, Erik Bjerck (2006). Norsk bort fra universitetene, I: Erik Bjerck Hagen & Anders Johansen (red.),  Hva skal vi med vitenskap?.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-01130-6.  kap 4.
 • Bale, Kjersti (2005). Drøm, formløshet, kvinnelighet. Om Lisa Baudouin Lies Armløs slålr tilbake og Ingrid Storholmens Skamtalen. Graceland. Kraftsentrum.  ISSN 0809-7135.  1
 • Bale, Kjersti (2004). Er akademikere angste for affekter?. Passage.  ISSN 0901-8883.  (sommer), s 41- 43
 • Bale, Kjersti (2004). Montaignes Essais, en form for samtale. Bokvennen.  ISSN 0802-1953.  16(2), s 48- 51
 • Bale, Kjersti (2004). Tendenser i nyere norsk litteratur. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  21(3-4), s 444- 455
 • Bale, Kjersti (2004). Kontekstualiseringens kunst. Stephen Greenblatt, Hamlet's Purgatory og Catherine Gallagher og Stephen Greenblatt, Practicing New Historicism. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  7(1), s 87- 94
 • Bale, Kjersti (2001). Iscenesettelse av sorg: Kieslowskis Bleu. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  19(2/3), s 129- 142
 • Bale, Kjersti (2001). Mellom kunst og kitch. Om litterære kvalitetskriterier, I: Christin Lund; Per Mangset & Ane Aamodt (red.),  Kunst, kvalitet og politikk. Rapport fra Norsk kulturråds årskonferanse 2000.   ISBN 82-7081-095-9.  s 128 - 137
 • Bale, Kjersti (2000). En reflekterende roman: Thure Erik Lund, Grøftetildragelsesmysteriet. Kommentar til Dag Østerberg, Det moderne. Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  5(1), s 223- 233
 • Bale, Kjersti (2000). The Confused Court as the Model of Allegory. On allegorical reading in Walter Benjamin's Ursprung des deutschen Trauerspiels, In Dag T Andersson & Ragnhild Evang Reinton (ed.),  Walter Benjamin. Language, Literature, History.  Solum, Oslo.  ISBN 82-560-1262-5.  s 64 - 85
 • Bale, Kjersti (1999). Melankoli -- meningsløshetens lidelse?. Impuls : Tidsskrift for psykologi.  ISSN 0801-2911.  53(3), s 24- 30
 • Bale, Kjersti (1999). Narrekappens nødvendighet. Om komponistens rolle i den kulturelle offentligheten, I: Kåre Kolberg (red.),  Årbok for norsk samtidsmusikk.  Norsk Komponistforening, Oslo.  s 34 - 47
 • Bale, Kjersti (1999). Om det essayistiske - hos Montaigne og Benjamin. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.
 • Bale, Kjersti (1998). Allegoriens tvetydighet. En konfrontasjon mellom Benjamin og Baudelaire. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  1(2), s 160- 178
 • Bale, Kjersti (1998). Melankolske konstellasjoner. J.P. Jacobsen, Fru Marie Grubbe. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (4), s 289- 300
 • Bale, Kjersti (1998). Melankolske konstellationer. J. P. Jacobsen, Fru Marie Grubbe. Spring.  ISSN 1375-8241.
 • Bale, Kjersti (1997). Hamsuns hvite hest. Om Victoria. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.
 • Bale, Kjersti (1996). Michel de Montaigne og den melankolske skjæren. Om Essayenes temperament. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bale, Kjersti (2010). Estetik. En introduktion. Daidalos.  ISBN 978-91-7173-307-8.  205 s.
 • Bale, Kjersti (2009). Estetikk. En innføring. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3099-9.  178 s.
 • Bale, Kjersti & Bø-Rygg, Arnfinn (red.) (2008). Estetisk teori. En antologi. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01074-8.  562 s.
 • Bale, Kjersti (2003). Tekstens temperering. Michel de Montaignes essayistiske fremstillingsmåte. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2521-1.  305 s.
 • Bale, Kjersti (1997). Om melankoli. Pax Forlag.
 • Bale, Kjersti (1989). Friheten som utopi. en analyse av Cora Sandels Albertetrilogi. Novus Forlag.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bale, Kjersti (2013). Melancholy in the arts: a therapy in disguise?.
 • Bale, Kjersti (2011). Aesthetics, Politics, and the Entanglement of Cognitive and Emotional Responses.
 • Bale, Kjersti (2011). Kunst, kropp, kunnskap.
 • Bale, Kjersti (2011). Michel de Montaigne's Essays and their textual temperament.
 • Bale, Kjersti (2009). Smakens makt, maktens smak.
 • Bale, Kjersti (2006). Utfordringen fra massekulturen. Om Eldrid Lunden og Åsne Seierstad.
 • Bale, Kjersti (2005). Michel de Montaigne: Essays. En aldri avsluttet avveiing. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Bale, Kjersti (2005). Considering Contexts.
 • Bale, Kjersti (2005). Kampen i teksten: kappestrid med tradisjonen.
 • Bale, Kjersti (2004). Kjartan Fløgstads Sudamericana - en form for essayisme?.
 • Bale, Kjersti (2004). Melankoli, følelser og tekst.
 • Bale, Kjersti (2004). Om Montainges Essais.
 • Bale, Kjersti (2004). Om essayistikk.
 • Bale, Kjersti (2004). Presentasjon Julia Kristeva.
 • Bale, Kjersti (2004). Tekstens temperering.
 • Bale, Kjersti (2004). Montaignes Essais, en form for samtale.
 • Andersen, Per Thomas; Bale, Kjersti & Hageberg, Otto (2003). Skrift på vegg.
 • Bale, Kjersti (1999). Noen tanker omkring formidling av samtidsmusikk. Krit.Sirkelen : medlemsblad for Norsk litteraturkritikerlag.  ISSN 0807-7711.  (17), s 37- 44
 • Bale, Kjersti (1998). Hamlets melankoli. Norsk Shakespeare Tidsskrift (1998-2001).  ISSN 1501-2549.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. juni 2010 15:07 - Sist endret 23. okt. 2019 11:57

Prosjekter