Kjersti Bale

Bilde av Kjersti Bale
English version of this page
Telefon +47 22856973
Rom NT 731
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 7. etasje Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

Mitt faglige kompetanseområde er knyttet til melankoli og relaterte følelser, emosjoner og stemninger. For tiden interesserer jeg meg for essays skrevet av kvinner. I perioden 2008–2013 ledet jeg Norges Forskningsråds Program for kulturforskning, Kulturell verdsetting (KULVER). I 2003 var jeg med på å etablere Program for estetiske studier ved Humanistisk fakultet, UiO, et program jeg ledet fram til 2005. 2009–2012 var jeg instituttleder ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved UiO. Jeg er redaksjonsmedlem i Agora, Kultur&Klasse og Norsk LItteraturvitenskapelig Tidsskrift og innvalgt medlem av  Det Norske Videnskaps-Akademi. Jeg har vært medlem av The Coordinating Committee for the Comparative History of Literatures in European Languages Series, støttet av Union Académique Internationale og International Comparative Literature Association (ICLA), og var medlem av styret for Litteraturhuset fra oppstarten og de første seks årene. 2015–2018 satt jeg i Divisjonsstyret for vitenskap, Norges Forskningsråd, i styret for HERA og i Riksbankens Jubileumsfonds komité for språk, kunst og litteratur.

Emneord: Allmenn litteraturvitenskap, Melankoli, Essay, Estetikk
Publisert 3. juni 2010 15:07 - Sist endret 23. okt. 2019 11:57

Prosjekter