English version of this page

ILLREP: Representasjoner av sykdom og funksjonshemming i litterære og kulturelle tekster

Vi forsker på representasjoner av ulike typer sykdom og funksjonshemming i litterære og kulturelle tekster.

Om gruppen

Målet med forskergruppe er å skape muligheter for diskusjon og samarbeid relatert til temaet. Vi er spesielt interesserte i forbindelser mellom konstruksjoner av sykdom og funksjonshemming og kulturpolitikken til kjønn, seksualitet, klasse, rase og etnisitet, og animalitet.

Selv om gruppen oppsto i litteraturstudier (gjennom Engelsk litteratur-programmet på ILOS) er den også tverrfaglig og omfatter akademikere fra fag som:

  • spesialpedagogikk
  • vitenskaps- og teknologistudier
  • helsefag
  • medisinsk humaniora
  • mediastudier
  • kulturstudier
  • sosiologi
  • antropologi
  • psykologi
  • historie

Gruppen er presentert på engelsk.

Avsluttet prosjekt

Publisert 9. mars 2017 11:08 - Sist endret 18. nov. 2022 11:34