Tina Skouen

Professor i engelskspråklig/britisk litteratur
Bilde av Tina Skouen
English version of this page
Mobiltelefon +4797617639
Rom (forskningspermisjon 2021)
Brukernavn
Postadresse Universitetet i Oslo

Siste utgivelser

"Brian Cox and the New Enlightenment" (i Notes and Records: The Royal Society Journal of the History of Science, 12 juni 2019, https://doi.org/10.1098/rsnr.2019.0002) LES ÅPEN POST-PRINT-VERSJON

The Value of Time in Early Modern English Literature (Routledge, 2018; paperback 2019)

Sist anmeldt i Modern Philology ; Renaissance Quarterly, Renaissance StudiesThe Year's Work in English Studies 99:1, 2020 (Oxford UP)

 

Intervju ; Routledge-hjemmeside

Programkomite

23rd Biennial Conference of the International Society for the History of Rhetoric (ISHR) Radboud University Nijmegen, 26-30 July, 2022

Forskningsprofil

Se engelsk nettside

 

 

Emneord: Engelsk, Engelsk litteratur, Britisk litteratur, Litteratur, Retorikk, Vitenskapsretorikk, Bokhistorie, Emblemer, Tid, Humanismen, Renessanse, Renessanselitteratur, Tidligmodernitet

Publikasjoner

"Brian Cox and the New Enlightenment," Notes and Records: The Royal Society Journal of the History of Science, 12 June 2019 https://doi.org/10.1098/rsnr.2019.0002

 

The Value of Time in Early Modern English Literature (New York: Routledge, 2017; 2018)

Anmeldt i Modern Philology ; Renaissance Studies ; Renaissance QuarterlyThe Year's Work in English Studies 99:1, 2020 (Oxford UP)

 

Leksikonartikkel om det engelske vitenskapsakademiet, Royal Society

 

Harde fakta og vill spekulasjon i verdens eldste vitenskapelige tidsskrift, Aftenposten Viten 13.01.15 - artikkel på papir og nett om 350års-jubileet til Philosophical Transactions

 

Ciceronian Oratory and the Idea of Civilization in Joseph Conrad’s "Heart of Darkness", The Conradian 40:1 (Spring 2015)

Omtalt i The Year's Work in English Studies 96:1, 2017 (Oxford UP)

 

Rhetoric & The Early Royal Society: A Sourcebook, red. Tina Skouen og Ryan J. Stark (Brill, 2014)

 

Margaret Cavendish and the Stigma of Haste, Studies in Philology 111:3 (Summer 2014), 547-570, (University of North Carolina Press)

Omtalt i The Year's Work in English Studies 95:1, 2016 (Oxford UP) 

 

Den store omdømmekampen, Aftenposten Viten 06.05.14 - artikkel på papir og nett om Royal Society, vitenskap og retorikk

 

Science versus Rhetoric? Thomas Sprat’s History of the Royal Society (1667) Reconsidered, Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric 29:1 (2011), 23-52.

 

Kampen mot hastverket, Prosa 03/10 og Aftenposten 20.05.10.

 

The Rhetoric of Passion in Donne’s Holy Sonnets, Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric 27:2 (2009), 159-188.

Omtalt i The Year's Work in English Studies 90:1, 2011 (Oxford  UP)

 

Passion and Persuasion: John Dryden’s The Hind and the Panther (1687), Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2009. 

Anmeldelse (Christopher Coffman, Boston University)

 

For vitenskap, mot veltalenhet? Thomas Sprats History of the Royal Society of London, Rhetorica Scandinavica 47 (2008), 9-29.

 

The Vocal Wit of John Dryden, Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric 24:4 (2006), 371-402.

Omtalt i The Year's Work in English Studies 87:1 2008 (Oxford UP)

 • Skouen, Tina (2019). Brian Cox and the new enlightenment. Notes and Records of the Royal Society of London.  ISSN 0035-9149. . doi: 10.1098/rsnr.2019.0002 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skouen, Tina (2018). Note on stoic allusions in a letter by Robert Persons, 12 February 1585. Notes and Queries.  ISSN 0029-3970.  65(4), s 490- 494 . doi: 10.1093/notesj/gjy157
 • Skouen, Tina (2015). Ciceronian Myth in Conrad's Heart of Darkness. Conradian.  ISSN 0951-2314.  s 1- 6
 • Skouen, Tina (2014). Margaret Cavendish and the Stigma of Haste. Studies in Philology.  ISSN 0039-3738.  111(3), s 547- 570 . doi: 10.1353/sip.2014.0016
 • Skouen, Tina (2014). Science versus Rhetoric? Thomas Sprat's History of the Royal Society (1667) Reconsidered (reprint), In Tina Skouen & Ryan J. Stark (ed.),  Rhetoric and The Early Royal Society: A Sourcebook.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004283695.  Kapittel 8.
 • Skouen, Tina & Stark, Ryan J. (2014). Rhetoric and The Early Royal Society: An Introduction, In Tina Skouen & Ryan J. Stark (ed.),  Rhetoric and The Early Royal Society: A Sourcebook.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004283695.  Introduksjon.
 • Skouen, Tina (2011). Correction to Commentary on Whitney’s Emblem 185. Notes and Queries.  ISSN 0029-3970.  58(2), s 218- 219 . doi: 10.1093/notesj/gjr064
 • Skouen, Tina (2011). Science versus Rhetoric? Thomas Sprat’s History of the Royal Society (1667). Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric.  ISSN 0734-8584.  29(1), s 23- 52 . doi: 10.1525/rh.2011.29.1.23
 • Skouen, Tina (2009). The Rhetoric of Passion in Donne's Holy Sonnets. Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric.  ISSN 0734-8584.  27(2), s 159- 188 . doi: 10.1525/RH.2009.27.2.159 Vis sammendrag
 • Skouen, Tina (2008). For vitenskap, mot veltalenhet? Thomas Sprats History of the Royal Society of London (1667). Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  47, s 9- 29
 • Skouen, Tina (2008). Klassikerintro, Thomas Sprats History of the Royal Society of London (1667). Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  48, s 7- 10 Vis sammendrag
 • Skouen, Tina (2007). Telling Silence in Dryden’s The Hind and the Panther (1687). Notes and Queries.  ISSN 0029-3970.  54(4)
 • Skouen, Tina (2007). "What I desire the reader should know concerning me." John Dryden's The Hind and the Panther (1687), In Päivi Mehtonen (ed.),  Illuminating Darkness: Approaches to Obscurity and Nothingness in Literature.  Finnish Academy of Science and Letters.  ISBN 978-951-41-1017-7.  4.  s 65 - 81
 • Skouen, Tina (2006). The Vocal Wit of John Dryden. Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric.  ISSN 0734-8584.  24(4), s 371- 402 Vis sammendrag
 • Skouen, Tina (2003). Konferanserapport fra NNRHs anden konference i Helsinki, august 2002. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  25, s 71- 74
 • Skouen, Tina (1999). Introduksjon, I: Tina Skouen (red.),  Den trygge byen. Kriminalitetsforebyggende planlegging.  Norsk Form, Oslo.  ISBN 82-452-0021-2.  Forord.  s 9 - 14

Se alle arbeider i Cristin

 • Skouen, Tina (2017). The Value of Time in Early Modern English Literature. Routledge.  ISBN 978-1472488053.  288 s.
 • Skouen, Tina & Stark, Ryan J. (ed.) (2014). Rhetoric and The Early Royal Society: A Sourcebook. Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004283695.  300 s. Vis sammendrag
 • Skouen, Tina (2009). Passion and Persuasion: John Dryden's The Hind and the Panther (1687). VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG.  ISBN 978-3-639-12490-3.  276 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skouen, Tina (2020). Anne Fastrup og Knut Ove Eliassen (red.): Europæisk litteratur 1500-1800. Bind 3: Samfundet: Fra hoffet til byen. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  1
 • Skouen, Tina (2017). Kairos and Conversion.
 • Skouen, Tina (2017). Royal Society. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Skouen, Tina (2015). Ciceronian Myth in Conrad's Heart of Darkness.
 • Skouen, Tina (2015). Harde fakta og vill spekulasjon i verdens eldste vitenskapelige tidsskrift [Aftenposten Morgen papirutgave + Aftenposten Viten på nett]. Aftenposten Vitenskap.  ISSN 2464-3033.
 • Skouen, Tina (2015). Henry Peacham's Variations on "Scripta non temere edenda," or "Writings not to be published rashly".
 • Skouen, Tina (2014). Den store omdømmekampen http://www.aftenposten.no/viten/Den-store-omdommekampen-7555917.html#.U8twwXY4Xcd. Aftenposten Vitenskap.  ISSN 2464-3033.
 • Skouen, Tina (2014). Den store omdømmekampen: Historien om opprettelsen av det engelske vitenskapsakademiet, Royal Society, er en historie om hvordan naturvitenskapene vant over humaniora. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Skouen, Tina (2014). Fra pop til partikkelfysikk: Fenomenet Brian Cox.
 • Skouen, Tina (2013). Time for Action: The Royal Society¹s Campaign for Science.
 • Skouen, Tina (2011). The Temporal Aspect of Writing.
 • Skouen, Tina (2011). The Value of Time in Early Modern English Literature.
 • Skouen, Tina (2010). Boka som objekt og opplevelse.
 • Skouen, Tina (2010). Essay: Kampen mot hastverksarbeidet. Om tidsromantikk i litteratur og kritikk. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (3), s 14- 21
 • Skouen, Tina (2010, 12. mars). Intervju om "Kampen mot hastverket" i litteraturen. [Radio].  NRK.
 • Skouen, Tina (2010). Kampen mot hastverket. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Skouen, Tina (2010). Om produktive forfattere – fra 1600-tallets England til Karl Ove Knausgård/The Value of Time in Early Modern/Contemporary Literature.
 • Skouen, Tina (2010). The Value of Time in Early Modern English Literature.
 • Skouen, Tina (2010). Vitenskap versus retorikk: Historien om The Royal Society of London.
 • Skouen, Tina (2010). Vitenskap versus retorikk: Historien om The Royal Society of London.
 • Skouen, Tina (2008). This Wretched Body: Literature and Medicine in Early Modern England.
 • Skouen, Tina (2008). Time and Aesthetic Value in Early Modern/Contemporary Literary Culture.
 • Skouen, Tina (2007). Brutal Beasts versus Rational Men: Key Distinctions in Thomas Sprat’s History of the Royal Society (London, 1667).
 • Skouen, Tina (2007). John Dryden’s Eloquence. With special reference to The Hind and the Panther (1687). Acta Humaniora. 290. Vis sammendrag
 • Skouen, Tina (2007). The Rhetoric of Passion in Donne’s Holy Sonnets.
 • Skouen, Tina (2005). The Vocal Wit of John Dryden (1631-1700). Vis sammendrag
 • Skouen, Tina (2003). Richard Nate: Wissenschaft und Literatur im England der frühen Neuzeit (München: Wilhelm Fink, 2001). Rhetorical Review : The Electronic Review of Books on the History of Rhetoric.  ISSN 1901-2640.  1(2), s 20- 24
 • Skouen, Tina (2003). "To the Reader" fra John Dryden's The Hind and the Panther (1687)/"Of the Exordium" fra Bernard Lamy's The Art of Speaking (1676).
 • Skouen, Tina (2003). What I want you to know about me: John Dryden's The Hind and the Panther (1687).
 • Skouen, Tina (2002). How English Became the Perfect Language.
 • Skouen, Tina (2002). Sounding the Sense: Dryden's Unaffected Eloquence.
 • Skouen, Tina (1993). The rhetoric of meditation in Donne's Holy Sonnets.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. juli 2013 14:50 - Sist endret 25. apr. 2021 10:00