English version of this page

Tidseksperimenter: Litterære, estetiske og sosiale forsøk på å tenke og leve tid

"Tidseksperimenter: Litterære, estetiske og sosiale forsøk på å tenke og leve tid" er en tverrfaglig forskningsgruppe som undersøker interaksjonen mellom litteratur, kunst, temporalitet og den sosiale verden. Vi søker å forstå hvilken betydning ulike tidsbegreper og tidsspraksiser har i estetiske erfaringer og i hverdagslivet.

Les mer på vår engelske hovedside.

Publisert 1. des. 2017 12:44 - Sist endret 23. aug. 2021 09:40