Christian Refsum

Bilde av Christian Refsum
English version of this page
Telefon +47 22844583
Mobiltelefon +47 93820707
Rom NT 721
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 7. etasje Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

 • Allmenn litteraturvitenskap
 • Estetikk
 • Litteratur og fellesskap
 • Litterære tidseksperimenter
 • Litterær oversettelse og flerspråklighet
 • Film
 • Modernisme

Jeg skrev dr. art. avhandling om nordisk og fransk symbolisme fra siste halvdel av 1800-tallet og opparbeidet meg da en bred kompetanse innenfor området symbolisme og modernisme. Denne kompetansen har jeg videreutviklet i hovedsakelig tre retninger. 1. Teori om oversettelse, verdenslitteratur og flerspråklighet. 2. Lyrikk. 3. Estetikk. I de senere årene har jeg vært særlig opptatt av hvordan kjærlighet blir fremstilt i nyere romaner og visuell kultur, blant annet i boken Kjærlighet som religion. Lidenskap og lengsel på 2000-tallet (Universitetsforlaget, 2016). I fremtiden ønsker jeg å arbeide videre med litteraturens behandling av spørsmål om ensomhet, fellesskap og kjærlighet i en kulturkritisk sammenheng, mer spesifikt knyttet til hvordan mulighetene for tilknytning og kjærlighet blir påvirket av ulike teknologier for tidsorganisering (litteratur, film, digital teknologi).

Jeg har også utgitt en samling med fortellinger, to romaner og to diktsamlinger.

Undervisning

 

 

LIT4360 - Litteratur og vennskap

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/LIT4360A/v20/index.html

LIT4360 - Litteratur og kjærlighet

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/LIT4360A/v21/tema-varen-21.html

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/LIT3000/v19/index.html

EST2000 – Moderne estetisk teori – Kunst og fellesskap

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/EST2000/v21/tema-varen-21.html

LIT1303 - Vestens litteratur fra 1900 til i dag

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/LIT1303/

EST1000 - Introduksjon til estetikk

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/EST1000/index.html

Emneord: Litteratur, Allmenn litteraturvitenskap, Estetisk teori, Oversettelse, Poesi, Kjærlighet, Film

Publikasjoner

 • Refsum, Christian (2022). The crisis of love in Michel Houellebecq’s Sérotonine. Orbis Litterarum. ISSN 0105-7510. 77(3). doi: 10.1111/oli.12358.
 • Refsum, Christian (2022). Tilknytning og løsrivelse i Karl Ove Knausgårds Om våren . Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. doi: 10.18261/nlvt.25.1.2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Refsum, Christian (2020). "A love relationship is not a place for refuge, it is the place to be": The Theme of Love in Karl Ove Knausgård's Min kamp. Scandinavian Studies. ISSN 0036-5637. 92(3), s. 369–389. doi: 10.5406/scanstud.92.3.0369.
 • Refsum, Christian (2020). Love, Longing, and the Smartphone: Lena Andersson, Vigdis Hjorth, and Hanne Ørstavik. I Malmio, Kristina & Kurikka, Kaisa (Red.), Contemporary Nordic Literature and Spatiality. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-23352-5. s. 103–120. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-23353-2_5.
 • Refsum, Christian; Stene-Johansen, Knut & Schimanski, Johan Henrik (2018). Introduction. I Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan (Red.), Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community. Transcript Verlag. ISSN 978-3-8376-4431-9. s. 9–20. doi: 10.14361/9783839444313-001.
 • Refsum, Christian (2018). ÉCOUTE/Listen. I Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan (Red.), Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community. Transcript Verlag. ISSN 978-3-8376-4431-9. s. 187–196. doi: 10.14361/9783839444313-018.
 • Refsum, Christian (2017). When poets translate poetry : Authorship, ownership, and translatorship . I Alvstad, Cecilia; Greenall, Annjo Klungervik; Jansen, Hanne & Taivalkoski-Shilov, Kristiina (Red.), Textual and Contextual Voices of Translation. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027258847. doi: 10.1075/btl.137.06ref. Fulltekst i vitenarkiv
 • Refsum, Christian (2016). Écoute/Lytting. I Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan Henrik (Red.), Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet. Spartacus. ISSN 978-82-304-01781. s. 228–241.
 • Refsum, Christian (2012). Plott, språk og bildets potensialitet : Jacques Rancières phrase-image og Lars von Triers Antichrist (2009). Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur. ISSN 1891-5752. 3(2), s. 100–111.
 • Refsum, Christian (2011). The aesthetics of falling: contingency in avant-garde art from Charles Baudelaire to Lars von Trier. Empedocles: European Journal for the Philosophy of Communication. ISSN 1757-1952. 2(1), s. 79–94. doi: 10.1386/ejpc.2.1.79_1.
 • Refsum, Christian (2011). Multilingualism in Contemporary Nordic Literature: Jonas Hassen Khemiri. I Thomsen, Bodil Marie Stavning & Ørjasæter, Kristin (Red.), Globalizing Art: Negotiating Place, Identity and Nation in Contemporary Nordic Art. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 978-8779345720. s. 163–182.
 • Refsum, Christian (2010). Notater fra byen J.M. Coetzee forlot. Vinduet. ISSN 0042-6288.
 • Refsum, Christian (2010). Flerspråklighet i nyere skandinavisk litteratur: Jonas Hassen Khemiri og Øyvind Rimbereid. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. s. 81–96.
 • Refsum, Christian (2009). Gesture and the Performative Turn: Notes on the Reception of Kafka. I Coutinho, Eduardo F. & Coco, Pina (Red.), Beyond Binarisms. Aeroplano editora. ISSN 9788578200138. s. 63–72.
 • Refsum, Christian Thorleif (2003). Kommunikasjon og kreativitet i oversettelse. I Behrens, Bergljot & Christensen, Bente (Red.), Oversettelse i teori og praksis. Rapport fra 1. seminar om oversettelse i samarbeid mellom ANLA, Norsk Oversetterforening og Universitetet i Oslo, mai 2003. Novus Forlag. s. 33–37.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan (2018). Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community. Transcript Verlag. ISBN 978-3-8376-4431-9. 400 s.
 • Refsum, Christian (2016). Kjærlighet som religion. Lidenskap og lengsel i film og litteratur på 2000-tallet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02465-3. 197 s.
 • Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan Henrik (2016). Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet. Spartacus. ISBN 978-82-304-01781. 444 s.
 • Refsum, Christian (2011). Music, Photography, Community: Fin Serck-Hanssen's Early Photos. Teknisk industri A/S.
 • Serck-Hanssen, Fin & Refsum, Christian (2011). In Between Pictures. Photographs 1979 - 1986. Teknisk Industri A/S. ISBN 978-82-997894-5-5. 9 s.
 • Karlsen, Ole; Skei, Hans H; Aadland, Erling; Refsum, Christian & Hageberg, Otto (2011). 100 beste norske dikt. Den norske Bokklubben. ISBN 978-82-525-7840-9. 280 s.
 • Janss, Christian & Refsum, Christian (2010). Lyrikkens liv. 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 9788215017013.
 • Lothe, Jakob; Refsum, Christian & Solberg, Unni (2007). Litteraturvitenskapelig leksikon. Kunnskapsforlaget. ISBN 9788257317140. 253 s.
 • Refsum, Christian Thorleif & Røssaak, Eivind (2004). Kyssing og Slåssing. Fire kapitler om film. Pax Forlag. 186 s.
 • Janss, Christian; Melberg, Arne & Refsum, Christian Thorleif (2004). Lyrikens liv. Introduktion till att läsa dikt. Daidalos. ISBN 9171732071. 328 s.
 • Janss, Christian & Refsum, Christian Thorleif (2003). Lyrikkens liv. Innføring i diktlesning. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00062-2.
 • Haugen, Trond; Janss, Christian; Langeland, Henrik Helliesen; Larsen, Janike Kampevold; Løvlie, Elisabeth Marie & Refsum, Christian Thorleif [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2002). Hilsen. En bok til Arne Melberg i anledning 60-årsdagen. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-31316-4. 392 s.
 • Lothe, Jakob; Refsum, Christian Thorleif & Solberg, U. (1998). Litteraturvitenskapelig leksikon. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-0637-1.

Se alle arbeider i Cristin

 • Refsum, Christian (2021). "Hadde han vært norsk ville han blitt klubbet ned". [Internett]. Natt & Dag.
 • Refsum, Christian (2020). Smakens Politikk. Refsum, Tandberg Og Stene-Johansen. [Internett]. Litteratur på blå - Podkast.
 • Refsum, Christian (2019). “They have got all the signs, and they do not take it into account”: Love and Commitment in the Work of Michel Houellebecq. Key note Lecture.
 • Refsum, Christian (2019). Hva snakker vi om når vi snakker om kjærlighet?
 • Schimanski, Johan Henrik; Refsum, Christian; Stene-Johansen, Knut & Blasy, Stefanie (2018). How to Live Together. Und. Heft für Alternativen, Widersprüche und Konkretes. s. 25–27.
 • Refsum, Christian (2017). Teatersalong: En fortelling om Kjærlighetens offer. Panelsamtale med Sissel Gran, Kjersti Horn og Ilene Sørbøe.
 • Refsum, Christian (2017). En Kjærlighetshistorie.
 • Refsum, Christian (2017). Lidenskap og lengsel i film og litteratur på 2000-tallet.
 • Refsum, Christian (2016). Kjærlighet som religion.
 • Refsum, Christian (2016). Besettelsen. Samtale med Lena Andersson og Selma Lønning Aarø.
 • Refsum, Christian (2016). Hva vil det si å skrive? Samtale med Christian Refsum og Anne Oterholm.
 • Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan Henrik (2016). "Hvordan leve sammen. Roland Barthes og fantasien om et idiorytmisk liv". I Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan Henrik (Red.), Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet. Spartacus. ISSN 978-82-304-01781. s. 11–22.
 • Refsum, Christian (2016). Space, Love and Longing in the Digital Age : Lena Andersson, Vigdis Hjorth and Hanne Ørstavik.
 • Refsum, Christian (2015). Slippfest – Tidsskriftet Mellom.
 • Refsum, Christian (2015). Modernist multilingual poetics and telekinetic media: Finnegans Wake, Marshall McLuhan and Friedrich Kittler.
 • Refsum, Christian (2013). Den erotiske poesiens historie.
 • Refsum, Christian (2013). Litterær omsetting og den litterære omsettaren (Deltakelse i samtale om litterær oversettelse ved Lansering av tidskriftet Bøygens temanummer om literær Oversettelse).
 • Refsum, Christian (2013). Å oversette den andre - å oversette seg selv.
 • Refsum, Christian (2012). Far og Sønn.
 • Refsum, Christian (2012). Om erotisk poesi. Et essay. Bokvennen. ISSN 0802-1953. s. 40–51.
 • Refsum, Christian (2011). Mellom kunst og underholdning. Lars von Trier's Antichrist.
 • Refsum, Christian (2011). The Gesture of the Sentence Image in Lars von Trier's Antichrist.
 • Refsum, Christian (2011). Estetikk, etikk og det biografisk nære.
 • Refsum, Christian (2011). Innovasjon i oversettelse.
 • Refsum, Christian (2010). Fanget i det menneskelige. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Refsum, Christian (2010). Endelig Donne! Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Refsum, Christian (2010). Den nødvendige romanen. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Refsum, Christian (2010). Opsis og mythos i Lars von Triers "Antichrist".
 • Refsum, Christian (2010). Oversettelse og språklig innovasjon.
 • Refsum, Christian (2009). Fyrstikkfabrikken. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Refsum, Christian (2009). Far Afrika. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Refsum, Christian (2009). De gamle er eldst. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Refsum, Christian (2008). Estetikk i 2008. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Refsum, Christian (2008). Om forholdet mellom representativ og utfordrende poesi. Anmeldelse av Jørgen Magnus Sejersted og Eirik vassendens Lyrikkhåndboken. 101 dikt og tolkninger. Oslo: Spartacus 2007. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 11(1), s. 52–57.
 • Lothe, Jakob & Refsum, Christian (2008). Litt av alt om litteratur [intervju om 2. utg. av "Litteraturvitenskapelig leksikon", ved Alf Tore Øksdal]. [Internett]. HF-Aktuelt, Universitetet i Oslo.
 • Refsum, Christian (2008). Litteratur som vitnesbyrd.
 • Refsum, Christian (2008). Film og litteratur.
 • Refsum, Christian (2008). Lyd og bilde i bokform.
 • Refsum, Christian (2007). Rus, rock og Ricoeur. Publikasjon i forbindelse med Morgenbladets kunstpris sin 15-årsmarkering.
 • Refsum, Christian (2007). Litteraturens relevans. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Refsum, Christian Thorleif (2007). Store Studio. [TV]. NRK.
 • Refsum, Christian (2007). Ingen vitner for vitnet. Roman.
 • Refsum, Christian (2007). Gesture and the Performative Turn.
 • Refsum, Christian (2007). Technology, Performance and Play in Lars von Trier's recent movies.
 • Refsum, Christian Thorleif (2006). "Jeg er såret og kniven". Baudelaire og forakten. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. s. 9–12.
 • Refsum, Christian Thorleif (2005). Tone Som litteraturanalytisk begrep. Marie Lund Klujeff: Litteraturens tone. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. s. 83–87.
 • Refsum, Christian & Røssaak, Eivind (2004). Filmens fakter. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Janss, Christian & Refsum, Christian Thorleif (2003). Den grenseløse poesien. En samtale om "Lyrikkens liv" ned Chr. Janss og Chr. Refsum. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. 1, s. 72–76.
 • Janss, Christian & Refsum, Christian Thorleif (2003). Poesien er en skrift der noe står på nippet til å bli formulert. [Internett]. Den norske lyrikklubben.
 • Janss, Christian & Refsum, Christian Thorleif (2003). Gir hjelp til å omgås diktet. [Avis]. Vårt land.
 • Janss, Christian; Larsen, Janike Kampevold; Melberg, Arne; Refsum, Christian Thorleif & Wulfsberg, Marius (1999). 'Dagens dikt � eller den trasiga grammofonplattan'. Den blå port. ISSN 0900-8160. 46, s. 8–21.
 • Refsum, Christian Thorleif (1999). Lyrikk, subjektivitet, signatur.
 • Refsum, Christian Thorleif (1999). Lyrikk som sjanger og modalitet.
 • Refsum, Christian Thorleif (1998). Oversettelsens problem. Vinduet. ISSN 0042-6288.
 • Refsum, Christian & Dalbye, Ellinor Bent (2008). Kritikk, dømmekraft og intervensjon. En artikkelsamling fra Estetikkprogrammets konferanse på Tyrifjord 8. og 9. mai 2008. Universitetet i Oslo.
 • Refsum, Christian Thorleif (2000). - en verden av oversettelse - fransk og dansk symbolisme sett fra "Taarnet" 1893-94.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. juni 2010 15:22 - Sist endret 12. aug. 2021 12:07

Prosjekter