Christian Refsum

Bilde av Christian Refsum
English version of this page
Telefon +47 22844583
Mobiltelefon +47 93820707
Rom NT 721
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 7. etasje Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

 • Allmenn litteraturvitenskap
 • Estetikk
 • Kjærlighetsstudier
 • Litterære tidseksperimenter
 • Litterær oversettelse og flerspråklighet
 • Film
 • Modernisme

Jeg skrev dr. art. avhandling om nordisk og fransk symbolisme fra siste halvdel av 1800-tallet og opparbeidet meg da en bred kompetanse innenfor området symbolisme og modernisme. Denne kompetansen har jeg videreutviklet i hovedsakelig tre retninger. 1. Teori om oversettelse, verdenslitteratur og flerspråklighet. 2. Lyrikk. 3. Estetikk. I de senere årene har jeg vært særlig opptatt av hvordan kjærlighet blir fremstilt i nyere romaner og visuell kultur, blant annet i boken Kjærlighet som religion. Lidenskap og lengsel på 2000-tallet (Universitetsforlaget, 2016). I fremtiden ønsker jeg å arbeide videre med litteraturens behandling av spørsmål om ensomhet, fellesskap og kjærlighet i en kulturkritisk sammenheng, mer spesifikt knyttet til hvordan mulighetene for tilknytning og kjærlighet blir påvirket av ulike teknologier for tidsorganisering (litteratur, film, digital teknologi).

Jeg har også utgitt en samling med fortellinger, to romaner og to diktsamlinger.

Undervisning

 

 

LIT4360 - Litteratur og vennskap

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/LIT4360A/v20/index.html

LIT4360 - Litteratur og kjærlighet

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/LIT4360A/v21/tema-varen-21.html

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/LIT3000/v19/index.html

EST2000 – Moderne estetisk teori – Kunst og fellesskap

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/EST2000/v21/tema-varen-21.html

LIT1303 - Vestens litteratur fra 1900 til i dag

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/LIT1303/

EST1000 - Introduksjon til estetikk

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/EST1000/index.html

Emneord: Litteratur, Allmenn litteraturvitenskap, Estetisk teori, Oversettelse, Poesi, Kjærlighet, Film

Publikasjoner

 • Refsum, Christian (2020). "A love relationship is not a place for refuge, it is the place to be": The Theme of Love in Karl Ove Knausgård's Min kamp. Scandinavian Studies.  ISSN 0036-5637.  92(3), s 369- 389 . doi: 10.5406/scanstud.92.3.0369
 • Refsum, Christian (2020). Love, Longing, and the Smartphone: Lena Andersson, Vigdis Hjorth, and Hanne Ørstavik, In Kristina Malmio & Kaisa Kurikka (ed.),  Contemporary Nordic Literature and Spatiality.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-23352-5.  Par II, Chapter 5.  s 103 - 120
 • Refsum, Christian (2018). ÉCOUTE/Listen, In Knut Stene-Johansen; Christian Refsum & Johan Schimanski (ed.),  Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community.  Transcript Verlag.  ISBN 978-3-8376-4431-9.  17.  s 187 - 196
 • Refsum, Christian; Stene-Johansen, Knut & Schimanski, Johan Henrik (2018). Introduction, In Knut Stene-Johansen; Christian Refsum & Johan Schimanski (ed.),  Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community.  Transcript Verlag.  ISBN 978-3-8376-4431-9.  Introduksjon.  s 9 - 20
 • Refsum, Christian (2017). When poets translate poetry : Authorship, ownership, and translatorship, In Cecilia Alvstad; Annjo Klungervik Greenall; Hanne Jansen & Kristiina Taivalkoski-Shilov (ed.),  Textual and Contextual Voices of Translation.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027258847.  Chapter 6. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Refsum, Christian (2016). Écoute/Lytting, I: Knut Stene-Johansen; Christian Refsum & Johan Henrik Schimanski (red.),  Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet.  Spartacus.  ISBN 978-82-304-01781.  Kapittel.  s 228 - 241
 • Refsum, Christian (2012). Plott, språk og bildets potensialitet : Jacques Rancières phrase-image og Lars von Triers Antichrist (2009). Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur.  ISSN 1891-5752.  3(2), s 100- 111
 • Refsum, Christian (2011). Multilingualism in Contemporary Nordic Literature: Jonas Hassen Khemiri, In Bodil Marie Stavning Thomsen & Kristin Ørjasæter (ed.),  Globalizing Art: Negotiating Place, Identity and Nation in Contemporary Nordic Art.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 978-8779345720.  Kapitel.  s 163 - 182
 • Refsum, Christian (2011). The aesthetics of falling: contingency in avant-garde art from Charles Baudelaire to Lars von Trier. Empedocles: European Journal for the Philosophy of Communication.  ISSN 1757-1952.  2(1), s 79- 94 . doi: 10.1386/ejpc.2.1.79_1
 • Refsum, Christian (2010). Flerspråklighet i nyere skandinavisk litteratur: Jonas Hassen Khemiri og Øyvind Rimbereid. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (1), s 81- 96
 • Refsum, Christian (2010). Notater fra byen J.M. Coetzee forlot. Vinduet.  ISSN 0042-6288.
 • Refsum, Christian (2009). Gesture and the Performative Turn: Notes on the Reception of Kafka, In Eduardo F. Coutinho & Pina Coco (ed.),  Beyond Binarisms.  Aeroplano editora.  ISBN 9788578200138.  Literature Arts and Media.  s 63 - 72
 • Refsum, Christian Thorleif (2003). Kommunikasjon og kreativitet i oversettelse, I: Bergljot Behrens & Bente Christensen (red.),  Oversettelse i teori og praksis. Rapport fra 1. seminar om oversettelse i samarbeid mellom ANLA, Norsk Oversetterforening og Universitetet i Oslo, mai 2003.  Novus Forlag.  s 33 - 37

Se alle arbeider i Cristin

 • Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan (ed.) (2018). Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community. Transcript Verlag.  ISBN 978-3-8376-4431-9.  400 s.
 • Refsum, Christian (2016). Kjærlighet som religion. Lidenskap og lengsel i film og litteratur på 2000-tallet. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02465-3.  197 s.
 • Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan Henrik (red.) (2016). Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet. Spartacus.  ISBN 978-82-304-01781.  444 s.
 • Karlsen, Ole; Skei, Hans H; Aadland, Erling; Refsum, Christian & Hageberg, Otto (2011). 100 beste norske dikt. Den norske Bokklubben.  ISBN 978-82-525-7840-9.  280 s.
 • Refsum, Christian (2011). Music, Photography, Community: Fin Serck-Hanssen's Early Photos. Teknisk industri A/S.
 • Serck-Hanssen, Fin & Refsum, Christian (2011). In Between Pictures. Photographs 1979 - 1986. Teknisk Industri A/S.  ISBN 978-82-997894-5-5.  9 s.
 • Janss, Christian & Refsum, Christian (2010). Lyrikkens liv. 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215017013.
 • Lothe, Jakob; Refsum, Christian & Solberg, Unni (2007). Litteraturvitenskapelig leksikon. Kunnskapsforlaget.  ISBN 9788257317140.  253 s.
 • Janss, Christian; Melberg, Arne & Refsum, Christian Thorleif (2004). Lyrikens liv. Introduktion till att läsa dikt. Daidalos.  ISBN 9171732071.  328 s.
 • Refsum, Christian Thorleif & Røssaak, Eivind (2004). Kyssing og Slåssing. Fire kapitler om film. Pax Forlag.  186 s.
 • Janss, Christian & Refsum, Christian Thorleif (2003). Lyrikkens liv. Innføring i diktlesning. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00062-2.
 • Haugen, Trond; Janss, Christian; Langeland, Henrik Helliesen; Larsen, Janike Kampevold; Løvlie, Elisabeth Marie; Refsum, Christian Thorleif & Wulfsberg, Marius (red.) (2002). Hilsen. En bok til Arne Melberg i anledning 60-årsdagen. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31316-4.  392 s.
 • Lothe, Jakob; Refsum, Christian Thorleif & Solberg, U. (1998). Litteraturvitenskapelig leksikon. Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0637-1. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Refsum, Christian (2019). Hva snakker vi om når vi snakker om kjærlighet?.
 • Refsum, Christian (2019). “They have got all the signs, and they do not take it into account”: Love and Commitment in the Work of Michel Houellebecq. Key note Lecture.
 • Schimanski, Johan Henrik; Refsum, Christian; Stene-Johansen, Knut & Blasy, Stefanie (2018). How to Live Together. Und. Heft für Alternativen, Widersprüche und Konkretes.  (5), s 25- 27
 • Refsum, Christian (2017). En Kjærlighetshistorie.
 • Refsum, Christian (2017). Lidenskap og lengsel i film og litteratur på 2000-tallet.
 • Refsum, Christian (2017). Teatersalong: En fortelling om Kjærlighetens offer. Panelsamtale med Sissel Gran, Kjersti Horn og Ilene Sørbøe.
 • Refsum, Christian (2016). Besettelsen. Samtale med Lena Andersson og Selma Lønning Aarø.
 • Refsum, Christian (2016). Hva vil det si å skrive? Samtale med Christian Refsum og Anne Oterholm.
 • Refsum, Christian (2016, 07. desember). Kjærlighet som religion. [Radio].
 • Refsum, Christian (2016). Space, Love and Longing in the Digital Age : Lena Andersson, Vigdis Hjorth and Hanne Ørstavik.
 • Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan Henrik (2016). "Hvordan leve sammen. Roland Barthes og fantasien om et idiorytmisk liv", I: Knut Stene-Johansen; Christian Refsum & Johan Henrik Schimanski (red.),  Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet.  Spartacus.  ISBN 978-82-304-01781.  Innledning.  s 11 - 22
 • Refsum, Christian (2015). Modernist multilingual poetics and telekinetic media: Finnegans Wake, Marshall McLuhan and Friedrich Kittler.
 • Refsum, Christian (2015). Slippfest – Tidsskriftet Mellom.
 • Refsum, Christian (2013). Den erotiske poesiens historie.
 • Refsum, Christian (2013). Litterær omsetting og den litterære omsettaren (Deltakelse i samtale om litterær oversettelse ved Lansering av tidskriftet Bøygens temanummer om literær Oversettelse).
 • Refsum, Christian (2013). Å oversette den andre - å oversette seg selv.
 • Refsum, Christian (2012). Far og Sønn.
 • Refsum, Christian (2012). Om erotisk poesi. Et essay. Bokvennen.  ISSN 0802-1953.  (4), s 40- 51
 • Refsum, Christian (2011). Estetikk, etikk og det biografisk nære.
 • Refsum, Christian (2011). Innovasjon i oversettelse.
 • Refsum, Christian (2011). Mellom kunst og underholdning. Lars von Trier's Antichrist.
 • Refsum, Christian (2011). The Gesture of the Sentence Image in Lars von Trier's Antichrist.
 • Refsum, Christian (2010). Den nødvendige romanen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Refsum, Christian (2010). Endelig Donne!. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Refsum, Christian (2010). Fanget i det menneskelige. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Refsum, Christian (2010). Opsis og mythos i Lars von Triers "Antichrist".
 • Refsum, Christian (2010). Oversettelse og språklig innovasjon.
 • Refsum, Christian (2009). De gamle er eldst. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Refsum, Christian (2009). Far Afrika. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Refsum, Christian (2009). Fyrstikkfabrikken. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Lothe, Jakob & Refsum, Christian (2008, 27. februar). Litt av alt om litteratur [intervju om 2. utg. av "Litteraturvitenskapelig leksikon", ved Alf Tore Øksdal]. [Internett].  HF-Aktuelt, Universitetet i Oslo.
 • Refsum, Christian (2008). Estetikk i 2008. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Refsum, Christian (2008). Film og litteratur.
 • Refsum, Christian (2008). Litteratur som vitnesbyrd.
 • Refsum, Christian (2008). Lyd og bilde i bokform.
 • Refsum, Christian (2008). Om forholdet mellom representativ og utfordrende poesi. Anmeldelse av Jørgen Magnus Sejersted og Eirik vassendens Lyrikkhåndboken. 101 dikt og tolkninger. Oslo: Spartacus 2007. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  11(1), s 52- 57
 • Refsum, Christian & Dalbye, Ellinor Bent (red.) (2008). Kritikk, dømmekraft og intervensjon. En artikkelsamling fra Estetikkprogrammets konferanse på Tyrifjord 8. og 9. mai 2008.
 • Refsum, Christian (2007). Gesture and the Performative Turn.
 • Refsum, Christian (2007). Ingen vitner for vitnet. Roman.
 • Refsum, Christian (2007). Litteraturens relevans. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Refsum, Christian (2007). Rus, rock og Ricoeur. Publikasjon i forbindelse med Morgenbladets kunstpris sin 15-årsmarkering.
 • Refsum, Christian (2007). Technology, Performance and Play in Lars von Trier's recent movies.
 • Refsum, Christian Thorleif (2007, 08. januar). Store Studio. [TV].  NRK.
 • Refsum, Christian Thorleif (2006). "Jeg er såret og kniven". Baudelaire og forakten. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (1), s 9- 12
 • Refsum, Christian Thorleif (2005). Tone Som litteraturanalytisk begrep. Marie Lund Klujeff: Litteraturens tone. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (1), s 83- 87
 • Refsum, Christian & Røssaak, Eivind (2004). Filmens fakter. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Janss, Christian & Refsum, Christian Thorleif (2003). Den grenseløse poesien. En samtale om "Lyrikkens liv" ned Chr. Janss og Chr. Refsum. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  1, s 72- 76
 • Janss, Christian & Refsum, Christian Thorleif (2003, 20. mars). Gir hjelp til å omgås diktet.  Vårt land.
 • Janss, Christian & Refsum, Christian Thorleif (2003, 02. januar). Poesien er en skrift der noe står på nippet til å bli formulert. [Internett].  Den norske lyrikklubben.
 • Refsum, Christian Thorleif (2000). - en verden av oversettelse - fransk og dansk symbolisme sett fra "Taarnet" 1893-94. Vis sammendrag
 • Janss, Christian; Larsen, Janike Kampevold; Melberg, Arne; Refsum, Christian Thorleif & Wulfsberg, Marius (1999). 'Dagens dikt � eller den trasiga grammofonplattan'. Den blå port.  ISSN 0900-8160.  46, s 8- 21
 • Refsum, Christian Thorleif (1999). Lyrikk som sjanger og modalitet.
 • Refsum, Christian Thorleif (1999). Lyrikk, subjektivitet, signatur.
 • Refsum, Christian Thorleif (1998). Oversettelsens problem. Vinduet.  ISSN 0042-6288. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. juni 2010 15:22 - Sist endret 11. jan. 2021 10:37

Prosjekter