Christian Refsum

Bilde av Christian Refsum
English version of this page
Telefon +47 22844583
Mobiltelefon +47 93820707
Rom NT 721
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 7. etasje Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

  • Allmenn litteraturvitenskap
  • Estetikk
  • Litteratur og fellesskap
  • Litterære tidseksperimenter
  • Litterær oversettelse og flerspråklighet
  • Film
  • Modernisme

Jeg skrev dr. art. avhandling om nordisk og fransk symbolisme fra siste halvdel av 1800-tallet og opparbeidet meg da en bred kompetanse innenfor området symbolisme og modernisme. Denne kompetansen har jeg videreutviklet i hovedsakelig tre retninger. 1. Teori om oversettelse, verdenslitteratur og flerspråklighet. 2. Lyrikk. 3. Estetikk. I de senere årene har jeg vært særlig opptatt av hvordan kjærlighet blir fremstilt i nyere romaner og visuell kultur, blant annet i boken Kjærlighet som religion. Lidenskap og lengsel på 2000-tallet (Universitetsforlaget, 2016). I fremtiden ønsker jeg å arbeide videre med litteraturens behandling av spørsmål om ensomhet, fellesskap og kjærlighet i en kulturkritisk sammenheng, mer spesifikt knyttet til hvordan mulighetene for tilknytning og kjærlighet blir påvirket av ulike teknologier for tidsorganisering (litteratur, film, digital teknologi).

Jeg har også utgitt en samling med fortellinger, to romaner og to diktsamlinger.

Undervisning

 

 

LIT4360 - Litteratur og vennskap

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/LIT4360A/v20/index.html

LIT4360 - Litteratur og kjærlighet

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/LIT4360A/v21/tema-varen-21.html

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/LIT3000/v19/index.html

EST2000 – Moderne estetisk teori – Kunst og fellesskap

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/EST2000/v21/tema-varen-21.html

LIT1303 - Vestens litteratur fra 1900 til i dag

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/LIT1303/

EST1000 - Introduksjon til estetikk

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/EST1000/index.html

Emneord: Litteratur, Allmenn litteraturvitenskap, Estetisk teori, Oversettelse, Poesi, Kjærlighet, Film
Publisert 3. juni 2010 15:22 - Sist endret 12. aug. 2021 12:07

Prosjekter