Marit Grøtta

Bilde av Marit Grøtta
English version of this page
Telefon +47 22854145
Rom 723 NT
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Litteratur og bilder (særlig fotografi)

Portretter og ansikter i litteratur og kunst

Medieestetikk, mediefilosofi

Visualitet i modernistisk litteratur (Proust, Kafka, Woolf)

Visualitet i 1800-tallets litteratur, kunst og kultur

Charles Baudelaire

Giorgio Agamben

Tidserfaringer i litteratur og kunst (særlig désœuvrement/idleness)

Litterære kortformer (fragmenter, aforismer, prosadikt)

 

Undervisning

LIT4340 Lediggangens poetikk: livet, tiden og moderniteten (h2021)

LIT4310 Litteratur, bilder, medier (v2019)

EST2000 Ansikter, portretter, fotografier (v2019)

LIT4310 Litteraturen og livet: Giorgio Agambens litteraturfilosofi (v2017)

LIT3000 Vandrere, flanører, diktere (v2016)

LIT2300 Litterær hermeneutikk: historie, nærvær og uendelighet (h2015)

EST2000 Avantgardens estetikk: Kunst, sansning og teknologi (v2014)

LIT4340A Flanøren, byen, blikket (h2013)
...

Bakgrunn

2020: Professor i allmenn litteraturvitenskap, UiO

2015: Førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap, UiO

Siden 2017 har jeg vært med i redaktør-trioen i Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift. 

Sammen med Bruce Barnhart (UiO) leder jeg forskergruppen Temporal Experiments: Literary, Aesthetic and Social Modes of Thinking and Living Time.

Emneord: Allmenn litteraturvitenskap, Litteratur, Lyrikk, Estetikk, Visuell kultur, Fotografi, Modernitet

Publikasjoner

Grøtta, Marit (2022). Showing Seeing: The Study of Faces and Portrait Photographs in Virginia Woolf’s Early Novels . Journal of Modern Literature. ISSN 0022-281X. 45(3), s. 3–20

Grøtta, Marit (2021). At the Door of the Theater: Kafka’s Oklahama Theater and the Nature Theater Movement. New German Critique.  ISSN 0094-033X. 48 (1 (142))

Grøtta, Marit (2020). Amerikansk eksil. Om Agnes Mathilde Wergelands Amerika og andre digte (1912), kvinnesaken og tidens Amerika-bilder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  107(1), s 19- 33 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1500-1989-2020-01-03

Grøtta, Marit (2019). Trickster Economy: Derrida's Baudelaire, and the Role of Money, Counterfeits, and Alms in the Modern City, In Jean-Michel Rabaté (ed.),  Understanding Derrida, Understanding Modernism.  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781501331862.  Chapter 1.  s 23 - 38

Grøtta, Marit (2016). Fotografi og følelser. Om Proust, portrettfotografier og lengselen etter å nå utover seg selv. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  33(1), s 118- 147.

Grøtta, Marit (2015). Baudelaire's Media Aesthetics: The Gaze of the Flâneur and Nineteenth-Century Media. Bloomsbury Academic.  ISBN 978-1628924404.  216 s

 • Grøtta, Marit (2022). Showing Seeing: The Study of Faces and Portrait Photographs in Virginia Woolf’s Early Novels . Journal of Modern Literature. ISSN 0022-281X. 45(3), s. 3–20.
 • Grøtta, Marit (2021). At the Door of the Theater: Kafka’s Oklahama Theater and the Nature Theater Movement . New German Critique. ISSN 0094-033X. 48(1 (142)), s. 103–123. doi: 10.1215/0094033X-8809371.
 • Grøtta, Marit (2020). Amerikansk eksil. Om Agnes Mathilde Wergelands Amerika og andre digte (1912), kvinnesaken og tidens Amerika-bilder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 107(1), s. 19–33. doi: 10.18261/issn.1500-1989-2020-01-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grøtta, Marit (2019). Trickster Economy: Derrida's Baudelaire, and the Role of Money, Counterfeits, and Alms in the Modern City. I Rabaté, Jean-Michel (Red.), Understanding Derrida, Understanding Modernism. Bloomsbury Academic. ISSN 9781501331862. s. 23–38. doi: 10.5040/9781501331893.0008.
 • Grøtta, Marit (2018). Feuilleton. I Hvattum, Mari & Hultzsch, Anne Katrin (Red.), The Printed and the Built. Architecture, Print Culture and Public Debate in the Nineteenth Century. Bloomsbury Academic. ISSN 978-1-3500-3841-7. s. 201–204.
 • Grøtta, Marit (2017). Photography Clichés: On Baudelaire's Media Aesthetics and the Mechanical Arts. The Nordic Journal of Aesthetics. ISSN 2000-1452. s. 23–40. doi: 10.7146/nja.v25i53.26404. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grøtta, Marit (2016). Playing With Optical Toys. Techniques of Visual Play from 19th-Century Popular Culture to Marcel Duchamp. I Moser, Christian & Strätling, Regine (Red.), Sich selbst aufs Spiel setzen. Spiel als Technik und Medium von Subjektivierung. Wilhelm Fink Verlag. ISSN 978-3-7705-5791-2. s. 347–360. doi: 10.30965/9783846757918_021.
 • Grøtta, Marit (2016). Fotografi og følelser. Om Proust, portrettfotografier og lengselen etter å nå utover seg selv. Agora. ISSN 0800-7136. 33, nr. 4 (2015)/årg. 34(1 (2016)), s. 118–147.
 • Grøtta, Marit (2014). Kreativität, Chemie und die Kunst der Kombinatorik: Friedrich Schlegels romantische Konzeption des Witzes. I Fischer-Lichte, Erika & Strätling, Regine (Red.), Witty Art: Der Witz und seine Beziehung zu den Künsten. Wilhelm Fink Verlag. ISSN 978-3-7705-5702-8. doi: 10.30965/9783846757949_004.
 • Grøtta, Marit (2014). Ludvig Holbergs paradoksale kritikk. Hvorfor Holberg måtte forklare sine epigrammer i essayets form. I Tjønneland, Eivind (Red.), Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-059-5. s. 51–63.
 • Grøtta, Marit (2012). Reading/Developing Images: Baudelaire, Benjamin, and the Advent of Photography. Nineteenth-Century French Studies. ISSN 0146-7891. 41(1 & 2). doi: 10.1353/ncf.2012.0053.
 • Grøtta, Marit (2011). Livet på spill. Om liv, lek og désœuvrement i Giorgio Agambens filosofi. Agora. ISSN 0800-7136. 29(4), s. 46–73.
 • Grøtta, Marit (2010). Romantisk tidsskriftsideologi. Tidsskriftet Athenaeum sett i lys av tidlig-romantikkens prosjekt og tidens litterære offentlighet. I Furuseth, Sissel; Thon Holljen, Jahn & Vassenden, Eirik (Red.), Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter etter 1880. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2718-5.
 • Grøtta, Marit (2010). Permanent unntakstilstand (Klassekampen 08.02.2010). Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 10–11.
 • Grøtta, Marit (2010). Øyeblikk på overtid? Norske korttekster 2004-2009. Vinduet. ISSN 0042-6288. 64(1), s. 26–35.
 • Grøtta, Marit (2010). Giorgio Agamben : livet i unntakstilstanden. I Pedersen, Jørgen (Red.), Moderne politisk teori. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3292-4. s. 248–272.
 • Grøtta, Marit (2009). Fellesskapets estetikk, eller kunsten å leve i fellesskap. I Bolt, Mikkel & Lund, Jacob (Red.), Fællesskabsfølelser. Kunst, politikk, filosofi. Klim. ISSN 978-87-7955-607-2. s. 129–146.
 • Grøtta, Marit (2008). Etterord. Giorgio Agamben og den kommende politikken. I Gjerpe, Kristin (Red.), Midler uten mål. Cappelen Damm AS. ISSN 978-82-02-27391-0. s. 138–166.
 • Grøtta, Marit (2007). Klippe - klistre. Rolf Jacobsen, modernismen og massemediene. I Lillebo, Hanne (Red.), Stier med lavmælt lys. Om Rolf Jacobsens diktning. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-37044-9. s. 43–70.
 • Grøtta, Marit (2007). Kunstens regler/ regelkunsten. Om Oulipo og estetikkhistorien. I Andersen, Paal Bjelke & Lindholm, Audun (Red.), Audiatur - Katalog for ny poesi 2007. Audiatur. ISSN 9788292523179. s. 53–63.
 • Grøtta, Marit (2006). Selskapsleker og performativ livskunst i franske 1600-tallssalonger. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 25–31.
 • Grøtta, Marit (2004). Prosadiktet i avisen. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 7(1), s. 18–31.
 • Grøtta, Marit (2003). Stein, saks og papir : om Tor Ulvens kortprosa. I Karlsen, Ole (Red.), Steinens hvorfor er ditt hvorfor. Om Tor Ulvens forfatterskap. Unipub forlag. ISSN 82-7477-128-1.
 • Grøtta, Marit (1999). Baudelaire og filosofien: komedie, allegori og prosa. SKRIFT. ISSN 0806-9298.

Se alle arbeider i Cristin

 • Grøtta, Marit (2015). Baudelaire's Media Aesthetics: The Gaze of the Flâneur and Nineteenth-Century Media. Bloomsbury Academic. ISBN 978-1628924404. 216 s.
 • Grøtta, Marit (2009). Litterære bagateller. Introduksjon til litteraturens korttekster. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-28348-3. 200 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eliassen, Knut Ove; Grøtta, Marit & Strand, Anders Kristian (2021). Leder, årgang 24, nr. 2. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 24(2), s. 79–80. doi: 10.18261/issn.1504-288X.
 • Eliassen, Knut Ove; Grøtta, Marit & Strand, Anders Kristian (2021). Leder, årgang 24, nr. 1. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 24(1), s. 5–6.
 • Grøtta, Marit (2020). Å betrakte portrettfotografier. Filosofisk supplement. ISSN 0809-8220.
 • Grøtta, Marit (2020). Om fellesskap og utenforskap. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. s. 12–17.
 • Grøtta, Marit (2019). Respondentinnlegg til Erling Aadlands hovedinnlegg om litteraturforskningens grunnlagsproblemer.
 • Grøtta, Marit (2019). Baudelaire's Media Aesthetics: Reading the City of Paris.
 • Grøtta, Marit (2018). Reading Faces in the Age of Portrait Photography: Marcel Proust, Franz Kafka, and Virginia Woolf.
 • Grøtta, Marit (2018). Poesi i fotografiets tidsalder. Anmeldelse av Hans Kristian Rustad, Fotopoetikk: Om dikt og fotografi i norsk lyrikk. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 105(4), s. 343–346.
 • Grøtta, Marit (2018). Cosmopolitan Vision: Photography, Sympathy, and Human Understanding (Virginia Woolf Conference 2018).
 • Grøtta, Marit (2018). Schneekugeln (til temanummer om Walter Benjamin og samleren). Filologen. ISSN 0807-9250. s. 9–9.
 • Christensen, Jeannette; Gjesdal, Kristin & Grøtta, Marit (2017). Woman Interrupted .
 • Grøtta, Marit (2017). Poet i massemedienes tidsalder. Charles Baudelaire og 1800-tallets medier.
 • Grøtta, Marit (2017). Review of Timothy Raser, Baudelaire and Photography: Finding the Painter of Modern Life. Modern Language Review. ISSN 0026-7937. 112(1), s. 254–256.
 • Grøtta, Marit (2016). Wicky, Érika. Les Paradoxes du détail: voir, savoir, représenter à l’ère de la photographie (review). Nineteenth-Century French Studies. ISSN 0146-7891. 44(3-4), s. 246–246.
 • Grøtta, Marit (2016). Literature, Politics, and Forms-of-Life. Giorgio Agamben's Rethinking of the Political Subject.
 • Grøtta, Marit (2016). On Baudelaire's Media Aesthetics. The Gaze of the Flâneur and 19th-Century Media.
 • Grøtta, Marit (2016). Å lese ansikter. Portrettfotografier, gester og ubesvarte blikk hos Proust og Kafka.
 • Grøtta, Marit (2016). Reading Faces. Proust's Passion for Portrait Photographs.
 • Grøtta, Marit (2016). Isak Winkel Holm: Stormløb mod grænsen: Det politiske hos Franz Kafka. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 18(1), s. 61–65.
 • Eliassen, Knut Ove & Grøtta, Marit (2016). Teknologi, medier, estetikk.
 • Grøtta, Marit (2014). Novelle, fragment, kortprosa: Historiske perspektiver på nyheter, anekdoter og hendelser i fiksjonsform.
 • Grøtta, Marit (2014). P2s oppsummering av bokåret 2014. [Radio]. P2 Kulturhuset.
 • Grøtta, Marit (2014). Om Geir Gulliksens diktsamling Ung trost klokken fem om morgenen i en brusende alm. [Radio]. NRK P2 Kulturhuset.
 • Grøtta, Marit (2014). Om Erlend O. Nødtvedts diktsamling Trollsuiten. [Radio]. NRK P2 Kulturhuset.
 • Grøtta, Marit (2014). Om Ruth Lillegravens diktbok Manilahallen. [Radio]. NRK P2 Kulturhuset.
 • Grøtta, Marit (2014). Samtale om Kolbein Falkeids diktsamling Øyet og virkeligheten. [Radio]. NRK P2 Kulturhuset.
 • Grøtta, Marit (2014). Om Kolbein Falkeids diktsamling Øyet og virkeligheten. [Radio]. NRK P2 Kulturnytt.
 • Grøtta, Marit (2014). Om Lars Amund Vaages diktsamling Den raude staden. [Radio]. NRK P2 Bok i P2.
 • Grøtta, Marit (2014). Samtale om Yahya Hassans diktsamling Yahya Hassan. [Radio]. NRK P2 Bok i P2.
 • Grøtta, Marit (2014). Om Yahya Hassans diktsamling Yahya Hassan. [Radio]. NRK P2 Kulturnytt.
 • Grøtta, Marit (2013). Portrettets kraft. Bokessay om Peter Larsen, Ibsen og fotografene: 1800-tallets visuelle kultur. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Grøtta, Marit (2013). Ibsen in Nineteenth-Century Visual Culture. Review of Peter Larsen, Ibsen og fotografene: 1800-tallets visuelle kultur. Ibsen Studies. ISSN 1502-1866. 13(2), s. 167–170.
 • Grøtta, Marit (2013). Om kunstens autonomi. Norsk kunstårbok : samtidskunst, fotografi, kunsthåndverk / The Norwegian art yearbook : contemporary visual art, photography, craft. ISSN 0803-6160. s. 58–63.
 • Grøtta, Marit (2012). Etterord, Menneskelig, altfor menneskelig. En bok for frie ånder. Bind 1 og 2. Spartacus. ISSN 978-82-430-0627-0. s. 585–599.
 • Grøtta, Marit (2011). Rolf Jacobsen og medienes metafysikk.
 • Grøtta, Marit (2011). Reading/Developing Images. Baudelaire, Benjamin, and the Gestures of Photography.
 • Grøtta, Marit (2009). Teorien er død! Lenge leve teorien!. Anmeldelse av Terry Eagleton: Etter teorien. Agora. ISSN 0800-7136. 27(2/3), s. 309–316.
 • Grøtta, Marit (2009). Intervju på Radiofront om temaet "kortfortellingen". [Radio]. NRK.
 • Grøtta, Marit (2009). "The Potential of Play. Life, Power, and Use".
 • Grøtta, Marit (2008). Inspirerende diktkollokvium. Anmeldelse av Jørgen Magnus Sejersted og Eirik Vassenden: Lyrikkhåndboken. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 95(1), s. 86–90.
 • Grøtta, Marit (2008). Rimbaud og det revolusjonære rommet. Anmeldelse av Kristin Ross: The Emergence of Social Space. Rimbaud and the Paris Commune. Agora. ISSN 0800-7136. s. 345–352.
 • Grøtta, Marit (2008). Litteraturens spillerom. Utflukt. ISSN 0804-9327. s. 31–35.
 • Tronstad, Ragnhild; Grøtta, Marit; Asheim, Olav; Anne Beate, Maurseth & Nordheim, Anne (2008). Spill i estetisk teori - Intervju om seminaret og forskningsnettverket The Aesthetics of Play (AESOP).
 • Grøtta, Marit (2007). Giorgio Agamben.
 • Grøtta, Marit (2006). Filosofiske lekeklosser. Om barnelitteratur og filosofi. I Ewo, Jon & Woxholt Sverdrup, Kari (Red.), Kartet og terrenget : linjer og dykk i barne- og ungdomslitteraturen. Pax Forlag. ISSN 8253029152.
 • Grøtta, Marit (2006). Estetikk og politikk hos Giorgio Agamben.
 • Grøtta, Marit (2005). Montaignes monstre, litteraturens ondskap. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623.
 • Grøtta, Marit (2005). Kant's Dinner Party. Sociability and Play According to Kant.
 • Grøtta, Marit (2005). Forestillinger om fellesskap. De første og de siste tendensene i litteraturvitenskapen.
 • Grøtta, Marit (2005). Kant's Spielregeln. Wit, Game, and Play in Kant's Aesthetic Theory.
 • Grøtta, Marit (2005). 'Jeux de société' and Literature. On La Rochefoucauld's Maxims.
 • Grøtta, Marit (2005). Poetics of the example.
 • Grøtta, Marit (2002). Alt er forbindelse og forvandling : om arabesken. Vinduet. ISSN 0042-6288. 56(1/2).
 • Grøtta, Marit (2002). Poesi og falskmynteri: om prosadiktet. Lyrikkmagasin / Den norske lyrikklubben. ISSN 0804-2357.
 • Grøtta, Marit (2007). Poetry at Play. La Rochefoucauld’s Maxims, Schlegel’s Fragments, and Baudelaire’s Prose Poems. Unipub forlag. ISSN 0806-3222.
 • Grøtta, Marit (1998). Prosadiktet : en prosaisering : Baudelaire. Mallarmé, Michaux og Ponge. (Hovedoppgave ved UiO). Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. apr. 2015 10:45 - Sist endret 12. aug. 2022 10:15