Marit Grøtta

Image of Marit Grøtta
Norwegian version of this page
Phone +47 22854145
Room NT 723
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

Academic interests

Literature and images (especially photography)

Portraits and faces in literature and art

Media aesthetics, media philosophy

Visuality and modernist literature (Proust, Kafka, Woolf)

19th-century visual culture
Charles Baudelaire

Giorgio Agamben

Temporal experiences in literature and art

The notion of idleness (désœuvrement)

Short forms of literature (fragments, aphorisms, prose poems)

Courses taught

LIT4310 Litteratur, bilder, medier (v2019)

EST2000 Ansikter, portretter, fotografier (v2019)

LIT4310 Litteraturen og livet: Giorgio Agambens litteraturfilosofi (v2017)

LIT3000 Vandrere, flanører, diktere (v2016)

LIT2300 Litterær hermeneutikk: historie, nærvær og uendelighet (h2015)

Background

2020: Professor of Comparative Literature, UiO

2015- : Associate Professor, Comparative Literature, University of Oslo

Since 2017: Co-editor of Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift [Norwegian Journal of Literary Studies] (with Anders K. Strand, UiB and Knut Ove Eliassen, NTNU).

- Since 2017: Co-leader of the research group "Temporal Experiments: Literary, Aesthetic and Social Modes of Thinking and Living Time" (with Bruce Barnhart).

Tags: Literature, Comparative literature, Poetry, Aesthetics, Visual culture, Photography, Modernity

Publications

Grøtta, Marit (2021). At the Door of the Theater: Kafka’s Oklahama Theater and the Nature Theater Movement (forthcoming). New German Critique.  ISSN 0094-033X. 48 (1 (142))

Grøtta, Marit (2021). Showing Seeing: The Study of Faces and Portrait Photographs in Virginia Woolf’s Early Novels. Journal of Modern Literature.  ISSN 0022-281X. (forthcoming)

Grøtta, Marit (2020). Amerikansk eksil. Om Agnes Mathilde Wergelands Amerika og andre digte (1912), kvinnesaken og tidens Amerika-bilder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  107(1), s 19- 33 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1500-1989-2020-01-03

Grøtta, Marit (2019). Trickster Economy: Derrida's Baudelaire, and the Role of Money, Counterfeits, and Alms in the Modern City, In Jean-Michel Rabaté (ed.),  Understanding Derrida, Understanding Modernism.  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781501331862.  Chapter 1.  s 23 - 38

Grøtta, Marit (2016). Fotografi og følelser. Om Proust, portrettfotografier og lengselen etter å nå utover seg selv. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  33(1), s 118- 147.

Grøtta, Marit (2015). Baudelaire's Media Aesthetics: The Gaze of the Flâneur and Nineteenth-Century Media. Bloomsbury Academic.  ISBN 978-1628924404.  216 s

 

 • Grøtta, Marit (2021). At the Door of the Theater: Kafka’s Oklahama Theater and the Nature Theater Movement. New German Critique.  ISSN 0094-033X.  48(1 (142)), s 103- 123 . doi: https://doi.org/10.1215/0094033X-8809371
 • Grøtta, Marit (2021). Showing Seeing: The Study of Faces and Portrait Photographs in Virginia Woolf’s Early Novels (forthcoming). Journal of Modern Literature.  ISSN 0022-281X.
 • Grøtta, Marit (2020). Amerikansk eksil. Om Agnes Mathilde Wergelands Amerika og andre digte (1912), kvinnesaken og tidens Amerika-bilder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  107(1), s 19- 33 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1500-1989-2020-01-03 Full text in Research Archive.
 • Grøtta, Marit (2019). Trickster Economy: Derrida's Baudelaire, and the Role of Money, Counterfeits, and Alms in the Modern City, In Jean-Michel Rabaté (ed.),  Understanding Derrida, Understanding Modernism.  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781501331862.  Chapter 1.  s 23 - 38
 • Grøtta, Marit (2018). Feuilleton, In Mari Hvattum & Anne Katrin Hultzsch (ed.),  The Printed and the Built. Architecture, Print Culture and Public Debate in the Nineteenth Century.  Bloomsbury Academic.  ISBN 978-1-3500-3841-7.  Kapittel.  s 201 - 204
 • Grøtta, Marit (2017). Photography Clichés: On Baudelaire's Media Aesthetics and the Mechanical Arts. The Nordic Journal of Aesthetics.  ISSN 2000-1452.  (53), s 23- 40 . doi: 10.7146/nja.v25i53.26404 Full text in Research Archive.
 • Grøtta, Marit (2016). Fotografi og følelser. Om Proust, portrettfotografier og lengselen etter å nå utover seg selv. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  33, nr. 4 (2015)/årg. 34(1 (2016)), s 118- 147
 • Grøtta, Marit (2016). Playing With Optical Toys. Techniques of Visual Play from 19th-Century Popular Culture to Marcel Duchamp, In Christian Moser & Regine Strätling (ed.),  Sich selbst aufs Spiel setzen. Spiel als Technik und Medium von Subjektivierung.  Wilhelm Fink Verlag.  ISBN 978-3-7705-5791-2.  Artikkel.  s 347 - 360
 • Grøtta, Marit (2014). Kreativität, Chemie und die Kunst der Kombinatorik: Friedrich Schlegels romantische Konzeption des Witzes, I: Erika Fischer-Lichte & Regine Strätling (red.),  Witty Art: Der Witz und seine Beziehung zu den Künsten.  Wilhelm Fink Verlag.  ISBN 978-3-7705-5702-8.  Artikkel.
 • Grøtta, Marit (2014). Ludvig Holbergs paradoksale kritikk. Hvorfor Holberg måtte forklare sine epigrammer i essayets form, I: Eivind Tjønneland (red.),  Kritikk før 1814.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-059-5.  Artikkel.  s 51 - 63
 • Grøtta, Marit (2012). Reading/Developing Images: Baudelaire, Benjamin, and the Advent of Photography. Nineteenth-Century French Studies.  ISSN 0146-7891.  41(1 & 2) . doi: 10.1353/ncf.2012.0053
 • Grøtta, Marit (2011). Livet på spill. Om liv, lek og désœuvrement i Giorgio Agambens filosofi. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  29(4), s 46- 73
 • Grøtta, Marit (2010). Giorgio Agamben : livet i unntakstilstanden, I: Jørgen Pedersen (red.),  Moderne politisk teori.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3292-4.  Kapittel.  s 248 - 272
 • Grøtta, Marit (2010). Permanent unntakstilstand (Klassekampen 08.02.2010). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  (32), s 10- 11
 • Grøtta, Marit (2010). Romantisk tidsskriftsideologi. Tidsskriftet Athenaeum sett i lys av tidlig-romantikkens prosjekt og tidens litterære offentlighet, I: Sissel Furuseth; Jahn Thon Holljen & Eirik Vassenden (red.),  Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter etter 1880.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2718-5.  Kapittel 2.
 • Grøtta, Marit (2010). Øyeblikk på overtid? Norske korttekster 2004-2009. Vinduet.  ISSN 0042-6288.  64(1), s 26- 35
 • Grøtta, Marit (2009). Fellesskapets estetikk, eller kunsten å leve i fellesskap, I: Mikkel Bolt & Jacob Lund (red.),  Fællesskabsfølelser. Kunst, politikk, filosofi.  Klim.  ISBN 978-87-7955-607-2.  Artikkel.  s 129 - 146
 • Grøtta, Marit (2008). Etterord. Giorgio Agamben og den kommende politikken, I: Kristin Gjerpe (red.),  Midler uten mål.  Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-27391-0.  Etterord.  s 138 - 166
 • Grøtta, Marit (2007). Klippe - klistre. Rolf Jacobsen, modernismen og massemediene, I: Hanne Lillebo (red.),  Stier med lavmælt lys. Om Rolf Jacobsens diktning.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37044-9.  artikkel.  s 43 - 70
 • Grøtta, Marit (2007). Kunstens regler/ regelkunsten. Om Oulipo og estetikkhistorien, I: Paal Bjelke Andersen & Audun Lindholm (red.),  Audiatur - Katalog for ny poesi 2007.  Audiatur.  ISBN 9788292523179.  artikkel.  s 53 - 63
 • Grøtta, Marit (2006). Selskapsleker og performativ livskunst i franske 1600-tallssalonger. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1), s 25- 31
 • Grøtta, Marit (2004). Prosadiktet i avisen. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  7(1), s 18- 31
 • Grøtta, Marit (2003). Stein, saks og papir : om Tor Ulvens kortprosa, I: Ole Karlsen (red.),  Steinens hvorfor er ditt hvorfor. Om Tor Ulvens forfatterskap.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-128-1.  artikkel.
 • Grøtta, Marit (1999). Baudelaire og filosofien: komedie, allegori og prosa. SKRIFT.  ISSN 0806-9298.  (1)

View all works in Cristin

 • Grøtta, Marit (2015). Baudelaire's Media Aesthetics: The Gaze of the Flâneur and Nineteenth-Century Media. Bloomsbury Academic.  ISBN 978-1628924404.  216 s.
 • Grøtta, Marit (2009). Litterære bagateller. Introduksjon til litteraturens korttekster. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-28348-3.  200 s.

View all works in Cristin

 • Grøtta, Marit (2020). Om fellesskap og utenforskap. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (2), s 12- 17
 • Grøtta, Marit (2020). Å betrakte portrettfotografier. Filosofisk supplement.  ISSN 0809-8220.  (2)
 • Grøtta, Marit (2019). Baudelaire's Media Aesthetics: Reading the City of Paris.
 • Grøtta, Marit (2019). Respondentinnlegg til Erling Aadlands hovedinnlegg om litteraturforskningens grunnlagsproblemer.
 • Grøtta, Marit (2018). Cosmopolitan Vision: Photography, Sympathy, and Human Understanding (Virginia Woolf Conference 2018).
 • Grøtta, Marit (2018). Poesi i fotografiets tidsalder. Anmeldelse av Hans Kristian Rustad, Fotopoetikk: Om dikt og fotografi i norsk lyrikk. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  105(4), s 343- 346
 • Grøtta, Marit (2018). Reading Faces in the Age of Portrait Photography: Marcel Proust, Franz Kafka, and Virginia Woolf.
 • Grøtta, Marit (2018). Schneekugeln (til temanummer om Walter Benjamin og samleren). Filologen.  ISSN 0807-9250.  (1-2), s 9- 9
 • Christensen, Jeannette; Gjesdal, Kristin & Grøtta, Marit (2017). Woman Interrupted.
 • Grøtta, Marit (2017). Poet i massemedienes tidsalder. Charles Baudelaire og 1800-tallets medier.
 • Grøtta, Marit (2017). Review of Timothy Raser, Baudelaire and Photography: Finding the Painter of Modern Life. Modern Language Review.  ISSN 0026-7937.  112(1), s 254- 256
 • Eliassen, Knut Ove & Grøtta, Marit (2016). Teknologi, medier, estetikk.
 • Grøtta, Marit (2016). Isak Winkel Holm: Stormløb mod grænsen: Det politiske hos Franz Kafka. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  18(1), s 61- 65
 • Grøtta, Marit (2016). Literature, Politics, and Forms-of-Life. Giorgio Agamben's Rethinking of the Political Subject.
 • Grøtta, Marit (2016). On Baudelaire's Media Aesthetics. The Gaze of the Flâneur and 19th-Century Media.
 • Grøtta, Marit (2016). Reading Faces. Proust's Passion for Portrait Photographs.
 • Grøtta, Marit (2016). Wicky, Érika. Les Paradoxes du détail: voir, savoir, représenter à l’ère de la photographie (review). Nineteenth-Century French Studies.  ISSN 0146-7891.  44(3-4), s 246- 246
 • Grøtta, Marit (2016). Å lese ansikter. Portrettfotografier, gester og ubesvarte blikk hos Proust og Kafka.
 • Grøtta, Marit (2014). Novelle, fragment, kortprosa: Historiske perspektiver på nyheter, anekdoter og hendelser i fiksjonsform.
 • Grøtta, Marit (2014, 22. oktober). Om Erlend O. Nødtvedts diktsamling Trollsuiten. [Radio].  NRK P2 Kulturhuset.
 • Grøtta, Marit (2014, 26. november). Om Geir Gulliksens diktsamling Ung trost klokken fem om morgenen i en brusende alm. [Radio].  NRK P2 Kulturhuset.
 • Grøtta, Marit (2014, 24. september). Om Kolbein Falkeids diktsamling Øyet og virkeligheten. [Radio].  NRK P2 Kulturnytt.
 • Grøtta, Marit (2014, 04. april). Om Lars Amund Vaages diktsamling Den raude staden. [Radio].  NRK P2 Bok i P2.
 • Grøtta, Marit (2014, 15. oktober). Om Ruth Lillegravens diktbok Manilahallen. [Radio].  NRK P2 Kulturhuset.
 • Grøtta, Marit (2014, 30. april). Om Yahya Hassans diktsamling Yahya Hassan. [Radio].  NRK P2 Kulturnytt.
 • Grøtta, Marit (2014, 17. desember). P2s oppsummering av bokåret 2014. [Radio].  P2 Kulturhuset.
 • Grøtta, Marit (2014, 24. september). Samtale om Kolbein Falkeids diktsamling Øyet og virkeligheten. [Radio].  NRK P2 Kulturhuset.
 • Grøtta, Marit (2014, 30. april). Samtale om Yahya Hassans diktsamling Yahya Hassan. [Radio].  NRK P2 Bok i P2.
 • Grøtta, Marit (2013). Ibsen in Nineteenth-Century Visual Culture. Review of Peter Larsen, Ibsen og fotografene: 1800-tallets visuelle kultur. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  13(2), s 167- 170
 • Grøtta, Marit (2013). Om kunstens autonomi. Norsk kunstårbok : samtidskunst, fotografi, kunsthåndverk / The Norwegian art yearbook : contemporary visual art, photography, craft.  ISSN 0803-6160.  s 58- 63
 • Grøtta, Marit (2013). Portrettets kraft. Bokessay om Peter Larsen, Ibsen og fotografene: 1800-tallets visuelle kultur. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Grøtta, Marit (2012). Etterord, I:  Menneskelig, altfor menneskelig. En bok for frie ånder. Bind 1 og 2.  Spartacus.  ISBN 978-82-430-0627-0.  Etterord.  s 585 - 599
 • Grøtta, Marit (2011). Reading/Developing Images. Baudelaire, Benjamin, and the Gestures of Photography.
 • Grøtta, Marit (2011). Rolf Jacobsen og medienes metafysikk.
 • Grøtta, Marit (2009, 21. juni). Intervju på Radiofront om temaet "kortfortellingen". [Radio].  NRK.
 • Grøtta, Marit (2009). Teorien er død! Lenge leve teorien!. Anmeldelse av Terry Eagleton: Etter teorien. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  27(2/3), s 309- 316
 • Grøtta, Marit (2009). "The Potential of Play. Life, Power, and Use".
 • Grøtta, Marit (2008). Inspirerende diktkollokvium. Anmeldelse av Jørgen Magnus Sejersted og Eirik Vassenden: Lyrikkhåndboken. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  95(1), s 86- 90
 • Grøtta, Marit (2008). Litteraturens spillerom. Utflukt.  ISSN 0804-9327.  (2/3), s 31- 35
 • Grøtta, Marit (2008). Rimbaud og det revolusjonære rommet. Anmeldelse av Kristin Ross: The Emergence of Social Space. Rimbaud and the Paris Commune. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (1-2), s 345- 352
 • Tronstad, Ragnhild; Grøtta, Marit; Asheim, Olav; Anne Beate, Maurseth & Nordheim, Anne (2008, 07. oktober). Spill i estetisk teori - Intervju om seminaret og forskningsnettverket The Aesthetics of Play (AESOP). [Radio].
 • Grøtta, Marit (2007). Giorgio Agamben.
 • Grøtta, Marit (2007). Poetry at Play. La Rochefoucauld’s Maxims, Schlegel’s Fragments, and Baudelaire’s Prose Poems. Acta Humaniora. 298. Show summary
 • Grøtta, Marit (2006). Filosofiske lekeklosser. Om barnelitteratur og filosofi, I: Jon Ewo & Kari Woxholt Sverdrup (red.),  Kartet og terrenget : linjer og dykk i barne- og ungdomslitteraturen.  Pax Forlag.  ISBN 8253029152.  Artikkel.
 • Grøtta, Marit (2006). Estetikk og politikk hos Giorgio Agamben.
 • Grøtta, Marit (2005). Forestillinger om fellesskap. De første og de siste tendensene i litteraturvitenskapen.
 • Grøtta, Marit (2005). 'Jeux de société' and Literature. On La Rochefoucauld's Maxims.
 • Grøtta, Marit (2005). Kant's Dinner Party. Sociability and Play According to Kant.
 • Grøtta, Marit (2005). Kant's Spielregeln. Wit, Game, and Play in Kant's Aesthetic Theory.
 • Grøtta, Marit (2005). Montaignes monstre, litteraturens ondskap. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (1)
 • Grøtta, Marit (2005). Poetics of the example.
 • Grøtta, Marit (2002). Alt er forbindelse og forvandling : om arabesken. Vinduet.  ISSN 0042-6288.  56(1/2)
 • Grøtta, Marit (2002). Poesi og falskmynteri: om prosadiktet. Lyrikkmagasin / Den norske lyrikklubben.  ISSN 0804-2357.
 • Grøtta, Marit (1998). Prosadiktet : en prosaisering : Baudelaire. Mallarmé, Michaux og Ponge. (Hovedoppgave ved UiO).

View all works in Cristin

Published Apr. 16, 2015 10:44 AM - Last modified Nov. 11, 2020 3:25 PM

Projects

No ongoing projects