Diana Santos

Professor
English version of this page
Telefon +47-22857657
Rom NT 1026
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 10. etasje Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse ILOS Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

  • empiriske studier av portugisisk grammatikk
  • datalingvistikk og informasjonsgjenkjenning ("information retrieval")
  • evaluering av språkteknologiske verktøy
  • parallellkorpora, oversettelse og kontrastive studier
  • bruk av statistiske metoder i lingvistikk
  • semantikk
  • fjernlesning ("distant reading")

Undervisning

POR1101 Portugisisk språk 1

POR1102 Portugisisk språk 2

POR1104 Praktisk portugisisk: grammatikk og oversettelse

POR2102 Portugisisk grammatikk med vekt på korpusbaserte lingvistiske undersøkelser

POR2105 Oversettelsesteori og praksis: portugisisk-norsk/norsk-portugisisk

POR4120 Avanserte temaer innen portugisisk språk (Kontrast av portugisisk tidsverbformer med norsk; Kropp i språk)

POR4104 Oversettelsesvitenskap i et portugisiskspråklig perspektiv

POR2101 Portugisisk grammatikk med vekt på kontrastiv innsikt (inntil 2015)

SPR4104 Innføring i statistiske metoder for språk og litteratur (inntil 2018)

(Juni 2015) Internasjonal PhD-kurs om Emotions in Language

IBER1501 Den iberiske verden - en historisk innføring (bare høst 2016)

Bakgrunn

Jeg er sivilingeniør (5 års utdannelse), utdannet ved  Instituto Superior Técnico  (IST) i Lisboa, Portugal (1985). Deretter ble jeg MSc (3 år, ferdig i 1988) med en avhandling om automatisk oversettelse. Etter å ha arbeidet noen år ved universitetet og i IBMs forskningsavdeling, tok jeg doktorgraden i 1996 på en avhandling om kontrastiv semantikk: om tempus og aspekt  i engelsk og portugisisk.

Jeg har vært forsker i størstedelen av livet mitt, knyttet til INESC (Portugal), IBM (Portugal) og SINTEF IKT (Norge).

Jeg har undervist i elektronikk, matematikk, informatikk, språkteknologi og portugisisk språk. Jeg ser på meg selv først og fremst som språkteknolog.

Jeg leder en internasjonalt prosjekt i databehandling av portugisisk språk siden 1998, Linguateca. Formålet var og er å gjøre tilgjengelig eller lage, og å evaluere dataresursser for portugisisk.

Samarbeid

Jeg samarbeider bl. a. med Den nasjonale organisasjonen for vitenskapelig IT-infrastuktur i Portugal (FCCN), med Universitetet i Lisboa, Universitetet i Minho, Universitetet i Coimbra, Universitetet i Porto, FCSH - Universidade Nova de Lisboa, Syddansk Universitetet, Pontifícia Universidade Católica - Rio (PUC-Rio), Universitet i São Paulo (USP), Universitetet i Campinas og Universidade Estadual do Maranhão (UEMA).

Se også

Min side på Linguateca (for et større perspektiv) og min gamle personlige hjemmeside på UiO, begge på engelsk.

 

Emneord: Portugisisk, Portugisisk språk, Språkteknologi, Semantikk, Datalingvistikk, Kontrastiv lingvistikk, Korpuslingvistikk, Lingvistikk, Oversettelse, Oversettelsestudier, Kulturstudier, Statistikk, Fjernlesing
Publisert 26. jan. 2011 10:13 - Sist endret 3. aug. 2021 18:21

Prosjekter